Nový § 24/9 ručení

Vložil Anonymous, 27. Září 2007 - 0:28 ::

Podle nově navrženého § 24/9: „Za závazky z právních úkonů týkajících se správy domu a pozemku odpovídají vlastníci jednotek v poměru podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, a to společně a nerozdílně. To neplatí v případě, že vlastníci jednotek jsou členy společenství.“

Když si přečtu ještě § 34 a § 35 tak nevím, kdo vlastně odpovídá za závazky SVJ.

Co mi uniká?

pavelsvj@centrum­.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil FilipN, 27. Září 2007 - 10:44

  Zákon platí i pro domy, kde nevzniklo společenství.

  Vložil Anonymous, 27. Září 2007 - 14:40

  Podle navrhovaného § 29 odpovídá SVJ za porušení svých závazků celým svým majetkem.

  Odpovědnost členů SVJ upravuje navíc § 25 odst. 3 (podle mého názoru pro případ, že by SVJ žádný majetek nemělo).

  Ví někdo, jak by dopadla exekuce majetku SVJ (peněz na běžném účtu našetřených na celkovou rekonstrukci domu), kdyby platilo, že podle § 48 odst. 1 návrhu ZoVB jsou přijaté příspěvky do tzv. „FO“ příjmem SVJ (jako právnické osoby)?

  Aby to nebylo tak jednoduché, jsou tyto příspěvky současně považovány podle § 47 odst. 2 návrhu zákona za zálohy (jako dosud). Jsou-li zálohově poskytnutými prostředky, jsou zároveň závazkem SVJ k vlastníkům jednotek.

  Novinka zakotvená do § 48 je tam s největší pravděpodobností jen proto, aby si SVJ mohla pořizovat majetek, který bude ve vlastnictví SVJ a ne ve spoluvlastnictví jeho členů.

  Tento postoj k majetku SVJ považuji za nesprávný a připomínkuji u MMR už od roku 2005, stále bez výsledku.

  Má někdo dostatečně pádné argumenty, aby mi pomohl vysvětlit autorům zákona, že pokud bude chtít SVJ pořídit něco do svého majetku, může to výbor navrhnout, částku zařadit do rozpočtu SVJ, nechat schválit shromážděním a poté vyzvat členy SVJ k poskytnutí zvláštních příspěvků, které nebudou považovány za příspěvky na správu, ale za příspěvky na pořízení konkrétního majetku, bez kterého se SVJ jako právnická osoba neobejde?

  Velmi se těším na odpověď. Nezajímá mě jen názor na případný výsledek exekuce, ale i názor těch, kdo se vyznají v účetnictví. Jak se Vám tedy líbí, že přijaté příspěvky do tzv. „FO“ budou:

  1. majetkem SVJ,
  2. závazkem SVJ?

  N. Klainová

  Vložil FilipN, 27. Září 2007 - 16:51

  Vzhledem k tomu, že společenství není vlastníkem domu (a zpravidla ani jednotek v něm vymezených), neměly by ani příspěvky na správu domu být majetkem společenství.

  Podle mého názoru není ani důvod, aby úroky byly majetkem společenství. To, že budou (podílovým) majetkem členů společenství přece neznamená, že se musí členům společenství vyplácet.

  Vložil Anonymous, 27. Září 2007 - 17:18

  Pane Filipe, mají-li být podle § 48 návrhu ZoVB příspěvky na správu příjmem SVJ, stanou se tím automaticky majetkem SVJ. S tím nic nenaděláte.

  Naproti tomu přijaté úroky jsou příjmem SVJ, pokud členové SVJ neuzavřou dohodu, že jim budou rozděleny. To se snad děje málokdy, protože jde o nízké částky a vlastníci jednotek by je museli zdanit podle § 8 ZDP. Zdanit by je museli i v případě, že by si je nevyplatili, ale převedli je do tzv. „FO“ – viz Sdělení MF čj. 281/55 462/2002 bod 7. Naproti tomu zůstanou-li úroky příjmem SVJ jako právnické osoby, nejsou předmětem daně z příjmů.

  N. Klainová

  Vložil FilipN, 27. Září 2007 - 17:27

  Naprosto souhlasím, že se zákonem nic nenadělám. Jenom jsem chtěl poukázat na to, že dům (ani řekněme jeho střecha) není ve vlastnictví SVJ. Příspěvky na správu domu (řekněme na opravu střechy) jsou (budou, podle vládního návrhu) ve vlastnictví SVJ. Ihned po té, co se řekněme střecha opraví, opravená střecha (ani z prostředků SVJ pořízená krytina) opět není ve vlastnictví SVJ. Ale jak píšete, s tím se nedá nic dělat, jenom převod prostředků dvakrát zdanit. Proč to dělat jednoduše, že. Pěkný den.

  Vložil Anonymous, 27. Září 2007 - 17:53

  Tak to právě autoři návrhu zákona nechtěli, aby se příspěvky zdaňovaly.

  Proto v § 47 potvrzují, že jde o zálohově poskytované příspěvky. Takže znovu opakuji.

  Příspěvky budou podle pracovníků MMR zároveň majetkem SVJ a zároveň zálohami, čili závazkem SVJ.

  Proč to dělají nepřehledně? Doufám, že se na tento nesmysl v §§ 47 a 48 zeptáte osobně Vy i všichni, kteří mají možnost zúčastnit se Konzultačního dne MMR k bytové problematice ( 2. října 2007 Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1 (budova ministerstva) od 10 hodin, jak bylo uvedeno výše.

  Těším se na to, až se podělíte se smysluplnou odpovědí s těmi, kdo se zúčastnit nemohou.

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 27. Září 2007 - 14:31

  Děkuji za reakci, ale Vaší odpovědi nerozumím.

  Když upravím § 24/9 tak: „Za závazky … odpovídají vlastníci jednotek … a to společně a nerozdílně." Podle mého výkladu odpovídají bez ohledu na cokoliv, např. zda existuje společenství či nikoliv, všichni.

  A nyní je dána výjimka: "To neplatí v případě, že vlastníci jednotek JSOU členy společenství.“

  Pokud to vyložím selským rozumem, tak v případě, že se vlastník stane členem společenství (např. po vzniku společenství), tak se na něho předchozí věta nevztahuje? Tzn. již neručí?

  Možná měl autor na mysli opačnou situaci a chtěl vyloučit ručení pro vlastníky, kteří dosud nejsou členy společenství.

  Ale to by druhá věta musela znít: „To neplatí v případě, že vlastníci jednotek NEJSOU členy společenství“

  Dva zápory ve větě jsou asi již lingvistický oříšek, něco jako kolik třešní, tolik višní))

  Nebo mi něco stále uniká?

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 27. Září 2007 - 14:46

  V § 24 odst. 9 je uvedeno, jak ručí za závazky vlastníci jednotek tam, kde nevzniklo SVJ.

  V § 25 odst. 3 je stanoveno ručení vlastníků, kteří jsou současně členy SVJ. Ti ručí jen do výše odpovídající ceně jednotky.

  No a v § 29 odst. 4 je uvedeno jak ručí SVJ jako právnická osoba. Prostě celým svým majetkem. Teď skoro žádný nemá – jen přijaté úroky. Ale až bude mít v majetku přijaté příspěvky na správu (§ 48), bude to jiné – právě jsem vznesla dotaz. Připojíte se k odpovědím?

  N. Klainová

  Vložil Pavel, 27. Září 2007 - 15:23

  Paní Klainová, děkuji.

  Já to četl jen povrchně a k § 25 jsem se nedostal.

  Z § 24/9 mi ale potom plyne, že pokud vlastník není členem, tak ručí neomezeně a pokud se stane členem, tak ručí (§25/3) jen do ceny svého podílu. To je také zvláštní. Ale snad to vadit nebude. :-))

  § 47 a 48 si šetřím na víkend.:-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".