Nový § 24/11 hlášení osob

Vložil Pavel, 29. Září 2007 - 2:45 ::

1)Navrhuji za slova „výboru společenství“ vložit slova „, nebo pověřenému vlastníkovi“

Gramatickým výkladem by pověřený vlastník neměl nárok na tyto informace.

2)Navrhuji před slova „změny počtu osob“ vložit slova „počet osob a“.

Předešlo by se tak obdobné situaci jako u nájemního bydlení, kdy podle právníků není nárok získat podle § 689/2 ObčZ výchozí počet osob bydlící v bytě, ale až změnu počtu. A protože výchozí počet neumožňoval zjistit ani ObčZ před novelou, je celé ustanovení dost problematické.

pavelsvj@centrum­.cz

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Jirka, 30. Září 2007 - 14:19

    Není určen termín, do kdy má vlastník tuto skutečnost oznámit společenství. Zároveň není definován termín „den“. Např., osoba bude v bytě pouze přespávat několik hodin denně několik měsíců a 30 dnů nikdy nedosáhne.

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".