Nová úpravu příspěvků do fondu

Vložil Lektorka (bez ověření), 2. Listopad 2018 - 23:59 ::

Výbor SVJ se rozhodl změnit příspěvky podle NOZ. Učinil to tak, že snížil platbu za 1m a ke každé bytové jednotce pak připočetl stejnou částku, která je určena na platby faktur apod. U velkých bytů, kde je hodně metrů se jim výrazně částka plateb snížila, protože se odečetlo hodně metrů a ikdyž se připočetla jednotná částka, byty platí měsíčně méně. Malé byty jsou na tom ale špatně, protože se odečetlo za málo metrů a jednotná částka, která se připočetla jim platbu navýšila. S tímto výpočtem majitelé malých bytů nesouhlasí, protože je nelogické, aby malé byty platily vyšší nájem a velké byty menší. Co s tím?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarda_, 3. Listopad 2018 - 20:58

  Porovnejte si, zda nová částka do FO odpovídá velikosti podílu, tedy že po vydělení částky FO podlahovou plochou bytů každý byt platí stejnou částku, např. 20 Kč – pokud ano, pak je vše v pořádku a správně, s tím, že tuto úpravu jste měli udělat o 4 roky dříve …

  Že s tím vlastníci malých bytů nesouhlasí je pochopitelné, ale je snad správné, aby vlastníci malých bytů platili méně za účetnictví, odměny výboru apod.? Tyto náklady jsou na byt a ne na podíl a proto je to tak správně.

  Vložil JarekSVJ, 3. Listopad 2018 - 20:29

  Jak zpívá Palo Habera . " čo s tým…" vlastníci ve vašem svj jsou parta dementů – asi cca 80% všech svj… výbor se rozhodl – výše příspěvku do tzv. fondu oprav nebo účet dlouhodobých záloh to by měly jednoznačně určovat vaše stanovy . … podle čeho se určuje částka… dělám statutára 19 let a né a né se mě nedaří prosadit do stanov aby se platilo do tzv. fondu oprav podle vlkosti vagíny vlastnice…

  Vložil Jarda_, 3. Listopad 2018 - 20:55

  Ale notak, praxe je taková, že se výbor rozhodne a nechá si cokoliv odmávat.

  Vložil JaVa, 5. Listopad 2018 - 13:03

  Důležité je, co máte o způsobu hrazení příspěvků na správu domu, uvedeno v Prohlášení vlastníka .Pokud je tam napsáno,že vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemku dle velikosti svého podílu na společných částech,tak to stále platí!Statutárnímu orgánu SVJ,není dána žádná pravomoc, pouhým svým rozhodnutím, změnit v tomto konkrétním případě(způsob hrazení příspěvků na správu domu a pozemku) Prohlášení vlastníka.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Markéta Gr., 5. Listopad 2018 - 13:27

  Mám ted novinku. Na shromáždění bylo sděleno, že bylo změněno prohlášení vlastníka ve věci změna účelu užívání nebytových prostor, které byly příslušenstvím 4 bytů. Prý stačí podpis dotčených 4 vlastníků a soulas více než 50% vlastníků s touto změnou, což předseda oběhal sousedy v domě. Je takový postup OK? Když se změnu neschvalovalo shromáždění? Katastr to zapsal bez problému.

  Asi žiju v mylném dojmu, že změnu musí schválit shromáždění nadpoloviční většinou..u pří­padů, které se netýkají všech vlastníků. Což asi není totéž, jako podpis více než 50% vlastníků na papíře.

  Vložil JaVa, 5. Listopad 2018 - 15:09

  Zdravím.Jelikož neznám detaily,mohlo se jednat o změnu v prohlášení vlastníka na základě znění těchto § z.č.89/2012 Sb.,.Pokud touto změnou PV nebyla omezena práva některého z dotčených vlastníků jednotky bez jeho písemného souhlasu, pak je zřejmě vše v pořádku.

  § 1168

  Odstranění vady prohlášení

  (1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

  (2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu.

  § 1169

  Změna prohlášení

  (1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.

  (2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.

  Vaše změněné PV, by mělo být ve sbírce listin na RS.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Markéta Gr., 5. Listopad 2018 - 15:26

  Ano, šlo o změnu prohlášení (původní sklep – nově garáž)..ale ve stanovách máme článek: „Požadavky vyššího počtu hlasů pro některá rozhodnutí shromáždění: Tříčtvrtinové většiny přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení: b) změně prohlášení podle § 1169 OZ“

  Předseda tvrdí, že dle advokátky stačí jen podpis nadpoloviční většiny vlastníků, které oběhal. Shromáždění schválení změny nepřísluší…tak už jsem z toho jelen :o)

  Vložil JaVa, 5. Listopad 2018 - 16:10

  Zdravím.V tomto případě se zřejmě jedná o odstranění „vady PV“ dle § 1168.Doporučuji si vyžádat všechny podklady k této změně PV.V nich musí být podrobné odůvodnění tohoto kroku.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Markéta Gr., 6. Listopad 2018 - 8:26

  Vyžádat si mohu cokoliv, ale jak mi bylo sděleno „bez sudního příkazu už neuvidíte žádný papír SVJ“…tedy musím na KN, jelikož do Sbírky listin změnu rovněž nezanesou, pokud nepožádám soud, aby SVJ vyzval.

  Ale domnívám se, že pokud prohlášení původního vlastníka bylo vpořádku, tzn. sklepy byly převedeny vlastníkům jako sklepy, které vlastníci až o dva roky později na černo přebudovali na garáže, ty si nechali dodatečně zkolaudovat stavebním úřadem, ale neobtěžovali se změnu zanést do prohlášení a na KN, tak se jedná o dodatečnou změnu, nikoliv opravu vady, kterou původní prohlášení v době převodu jednotek do OV nemělo.

  Vložil JaVa, 6. Listopad 2018 - 8:58

  Zkuste zaslat vašim statutárům znění § 1220/89/2012 Sb.,.Možná to zabere.

  § 1220

  (1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.

  (2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík.

  Hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil Markéta Gr., 6. Listopad 2018 - 9:25

  A reakce? ..... Předseda na shromáždění položil dotaz: „Rozumíte tomu, co Vám paní píše?“…všeci zavrtěli hlavou (na schůze chodí většinou senioři) … a dále „Advokátka (kouzelné slovo pana předsedy) mi sdělila, že další podání od paní G. můžete vyhodit do koše, nebo do její schránky bez přečtení.“ Což opět všichni svorně odkývali…

  Kdo to neviděl na vlastní oči neuvěří. Jo a uzavřel to tím, že na mě podá trestní oznámení za stalking…jelikož ho stále osobně a písemně obtěžuji.

  Musím se obrátit vždy na soud, který rejstříky spravuje, aby statutáry vyzval – kulaté razítko zabere, ale mám titul „udavače“, jelikož nechci nést odpovědnost za bordel v SVJ, což vlastníci nechápou, že odpovědní jsou ze zákona.

  Vložil JaVa, 6. Listopad 2018 - 13:40

  Pokud si již pročítáte návrh novely NOZ,pak v připomínce č. 66.(zamítnuté) najdete odpověď na to, zda lze změnit PV pouhým „tzv. obejítím a získáním podpisu dotčených vlastníků“(Váš případ), aniž by to následně schválilo shromáždění vlastníků.Výklad zde tvrdí,že obcházení schvalovací procedury shromážděním vlastníků,je v tomto případě, zákonem neakceptovatelné a tudíž i neplatné.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Většina (bez ověření), 6. Listopad 2018 - 10:28

  Většina lidí nemá ráda udavače.

  Vložil Většina (bez ověření), 5. Listopad 2018 - 14:17

  Nadpoloviční většina všech je velmi často víc než nadpoloviční většina přítomných.

  Vložil Petr Šťastný (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 9:05

  Na otázku co s tim odpovídám nic. Je to v pořádku. Příspěvky jsou rozděleny správně. Na opravy se přispívá dle podílu na společné části, tudíž dle výměry v m2 krát. Na např. Správu, právní služby atd. Se přispívá stejnou částkou za každou jednotku, ať se vám to líbí, nebo ne.

  Vložil xyz (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 15:18

  Pane Šťastný pokud odpovídáte, že je to v pořádku, tak zřejmě znáte obsah PV nám neznámého SVJ. V opačném případě Vaši odpověď nemůže brát nikdo vážně.

  Vložil Petr Šťastný (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 17:04

  Tak rady na tomto portále už dávno nikdo vážně nebere… Bujné právní teorie propagovane panem Lake byly i mnou oblíbené. Potom je zde ale praxe. A já jsem praktik. A můj názor je, že ustanovení NOZ o příspěvcích je nadřízení prohlášení. Ono je to spíše obsazeno ve stanovách, a ty se měly přizůsobit NOZ. Ze někdo nerespektuje platnou právní úpravu dle mého názoru není správné a pokud Vy mu toto radite, nelze brát vážně Vás.

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 17:31

  Váš příspěvek je typickým příkladem právní negramotnosti české populace, která není schopná pochopit právní normy. Základy práva by se měly vyučovat ve školách, bez jejich znalosti se nelze divit, že 80 % národa podléhá populistům a hezky se oblékajícícm hlupákům.

  Samozřejmě, že má přednost NOZ. Ale jen v případě, pokud není dohodnuto jinak. A touto „jinou“ dohodou se myslí:

  1. prohlášení vlastníka, které je vždy prioritní, ale lze ho změnit (a zde panuje neshoda právníků, zda je ke změně nutný 100% souhlas, já bych se asi přikláněl ke 100% souhlasu, protože kdyby tomu tak nebylo, velké byty vždy přehlasují malé byty)
  2. stanovy
  3. pokud mlčí prohlášení a stanovy, postačí přijmout rozhodnutí shromáždění
  4. teprve když mlčí prohlášení a stanovy a shromáždění žádné rozhodnutí nepřijme, platí § 1180 NOZ

  Něco jiného jsou kogentní ustanovení NOZ. Příkladem je povinné pojmenování statutárního orgánu, které se může jmenovat jen „předseda“ nebo „výbor“. U spolku tomu tak není, tak je úprava dispozitivní a tak se statutární orgán klidně může jmenovat nejvyšší rada, správní rada, prezident, jednatel, náčelník atd.

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 14:38

  JaVa má pravdu, důležité je to, co je v prohlášení vlastníka a potom úprava ve stanovách.

  § 1180 bude radikálně novelizován a převažuje mínění, že je dispozitivní. Nelze tedy argumentovat zákonem při tvorbě příspěvků, ale je nutno se opírat o prohlášení.

  Troufám si tvrdit, že většina SVJ vzniklá v 90. a 0. letech má v prohlášení větu „přispívá se podle velikosti spoluvlastnického podílu“.

  Pochopitelně, kde není žalobce, není soudce, pokud způsob tvorby příspěvků všichni v domě tiše akceptují. Ale kdykoli se může stát, že malý byt koupí vzdělaný vlastník, který si přečte prohlášení a porozumí jeho obsahu, odmítne platit víc, než musí, a vy s tím nic nenaděláte, případnou žalobu o zaplcení SVJ prohraje.

  Vložil tep (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 18:20

  Každý vlastník bytu má mít jasný rozpis příspěvků. V našem SVJ jsou příspěvky trojího typu: a) Příspěvky na opravy a údržbu společných částí domu, které nejsou ve výlučném užívání – ty jsou stanoveny podle velikosti spoluvlastnického podílu. b) Příspěvky na vlastní správní činnost. Náklady na vlastní správní činnost se vyhodnocují v roční závěrce a vzniká buď přeplatek nebo nedoplatek – to se ročně vypořádává. c) Příspěvky na společné části domu, které jsou ve výlučném užívání vlastníků – jejich čerpání se rozúčtovává a vypořádává v roční závěrce, aby byla dodržena dikce § 1180 NOZ.

  Je důležité nejen jasně stanovit výši příspěvků, ale i způsob rozúčtování nákladů a vypořádávání záloh. Tak se dosáhlo toho, že nikdo v domě se necítí ukřivděným, že by doplácel na jiné vlastníky – to by bylo proti dobrým mravům. Je nutné ctít dobré mravy a pak je jedno, zda § 1180 je kogentní či dispozitivní – je třeba dosáhnout spravedlnosti, což při dobré vůli a jisté počtářské dovednosti není u nás problémem.

  Vložil Jarda_, 3. Listopad 2018 - 20:45

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".