Nastanou problémy s novým ZoVB ?

Vložil milan, 14. Srpen 2008 - 12:01 ::

Po přečtení nového ZoVB umístěného na stránkách MMR jsem nabyl dojmu, tak jako někteří další diskutující, že bude potřeba provádět změny v prohlášení vlastníka zásadního rázu. Např. jen stanovení podlahové plochy jednotky dle §4 i) se zahrnutím nenosných příček neurčuje, zda bude nutno ke stávajícím plochám místností připočíst i 1/2 nenosných příček ohraničující místnost, tedy provést změnu ve výpočtu každé místnosti, nebo jen celkově označit místnosti jednotky a vymezit jejich souhrnou celkovou plochu vyznačenou nosným zdivem.Jak je patrné, pracnost obou výpočtů je velmi odlišná. Chci tím naznačit, že pokud nebude existovat metodický pokyn např. KÚ jak provádět změny v prohlášení, bude hrozit, že budou vráceny k přepracování. Snad by bylo žádoucí vyvíjet aktivitu směrem k zákonodárcům. Co vy na to ? Milan

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.