Montáž poměrových měřičů

Vložil kosir, 19. Březen 2013 - 10:36 ::

Souhlasím s panem FrantouF. Uváděné Lakedemagogie z jeho jezerní encyklopedie, jako vždy, činí věci složitějšími, než ve skutečnosti jsou. Zákon 406/2000 ani ve svých novelách nebude nikdy předepisovat užití konkrétních přístrojů. Obecně to nečiní žádný zákon. Jiný zákon např. předepisuje hloubku dezénu pnematik, ale už nepředepisuje jeho tvar, složení pryže nebo zdali to má být Barum nebo Michelin. Potud je debata o předepsaných či nepředepsaných tajemných přístrojích irelevantní. Registrovat = zaznamenávat (m.j.). Indikátor topných nákladů zaznamenává (= registruje) údaj (bezrozměrnou veličinu), který odpovídá a je úměrný spotřebě tepla (pomíjím kvalitu a přesnost)pro daný spotřebič a umožňuje v poměru rozpočítávat finanční náklady na topení. A o to jde. Proto užití ITN plně vyhovuje liteře zákona a jejich montáží je splněna zákonná povinnost. Je to obdoba montáže a užití domácích vodoměrů, kdy tyto přístroje v podstatě jen shodou okolností měří m3; stejně tak by mohly ukazovat libovolnou bezrozměrnou veličinu a poměrné rozúčtování by mohlo být i tak provedeno. Nejsem zastáncem tohoto zákona a na štěstí je jeho účinnost odložena neexistencí prováděcího předpisu, tak jak Lake uvedl; kdo chce anebo je nucen šetřit, protože má hluboko do kapsy,tak si spotřebu tepla bude registrovat sáhnutím na radiátor a raději si vezme svetr. Kdo nechce anebo nemusí šetřit, stejně bude spotřebu tepla regulovat otevíráním oken. Zmiňovaný zákon a jako jiné podobné nás nutí šetřit ať to stojí co to stojí. Snižování spotřeb energií znamená zvyšování jejich jednotkových cen, protože dodavatelé si přece nebudou snižovat své zisky.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.