Literatura k NOZ a SVJ

Vložil Pavel, 30. Duben 2013 - 23:43 ::

V současné době se jeví jako pravděpodobné, že NOZ bude účinný k 1.1.2014. Uvádím některou literaturu k NOZ seřazenou podle data vydání.

Novotný/Horák/Ho­lejšovský/Oeh­m. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2016, 416 s., 990 Kč

Sýkorová, Pavla: Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Praha: Leges, 2015, 224 s., 370 Kč

Pražák, Zbyněk. Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 2014, 256 s., 380 Kč

Kabelková, E., Schödelbauerová, P., Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013, 340 s., 790 Kč

Eliáš, K., Havel, B., Bezouška, P., Šustrová, D. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluver ČR, 2013, 316 s., 590 Kč

Bělohlávek, A.J. a kol, Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 830 s.

Pražák, Z. Občanský zákoník s komentářem II. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2012, 320 s.

Nesnídal, J., Občanský zákoník s komentářem I. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2012, 320 s.

Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, duben 2012, 1 120 s., 690 Kč

Janečková, E., Horálek, V., Eliáš, K. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde, 2012, 205 s., 330 Kč

Převodové tabulky a rejstříky pro NOZ, ZoK a ZMPS, Ostrava: Sagit, 2012, 128 s., 65 Kč

  • Literatura
  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.