Květiny za oknem

Vložil Anonymous, 23. Červenec 2014 - 22:07 ::

Dobrý den, je možné, aby mi výbor SVJ zakázal umístit květiny za oknem. Nejde o instalaci ohrádky na truhlíky a zásah do fasády, ale skutečně jen o ty samotné květiny. Případně jestli je argumentem odsouhlasení zákazu většiny vlastníků, nebo je třeba 100% souhlas. Děkuji za radu. Kateřina H.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Josef Soukup, 28. Červenec 2014 - 21:28

  Váš dotaz je zajímavý, svědčí o tom velká diskuse. Výbor Vám jistě řekl důvod, proč dal takový neobvyklý zákaz. Můžete nám ho sdělit? Možná to bude zajímavé.

  Vložil Jandus (bez ověření), 25. Červenec 2014 - 6:56

  Prostě si je tam dejte.

  Vložil RadekV, 24. Červenec 2014 - 14:04

  A kdo ponese odpovědnost za případné škody spojené s pádem květináče?

  Vložil h.sedivy, 25. Červenec 2014 - 7:55

  z jehož okna květiny spadly. Stejně jako když mu z okna spadne cokoliv jiného.

  Vložil RadekV, 25. Červenec 2014 - 8:08

  A neměl vlastník obvodových zdí a venkovních parapetů instalací vhodných zařízení pádům takovýchto čehokoli předejít?

  Vložil h.sedivy, 25. Červenec 2014 - 10:33

  shodí dolů z okna třeba kbelík z vodou?

  Vložil RadekV, 25. Červenec 2014 - 10:56

  Instalací zabezpečených truhlíků na květiny. Potom nebude mít možnost realizovat nebezpečný nápad – postavit si kbelík na parapet.

  Vložil h.sedivy, 24. Červenec 2014 - 13:56

  jak mi tady na jiném fóru někdo psal. Pokud si tam květiny dáte, těžko s tím někdo z výboru něco udělá. Na druhou stranu je otázka, jestli Vám konflikt s výborem stojí za pár květin za oknem. Spíše než konflikt s výborem domu je výhodnější nechat se do výboru zvolit a pak si poměrně snadno prosadíte i ty květiny za oknem :-)

  Vložil lake, 24. Červenec 2014 - 21:52

  hsedivy napsal: „stanovy či domovní řád jsou přece cár papíru… jak mi tady na jiném fóru někdo psal.“

  Pane Šedivý, prosím přestaňte žvanit. Nikdo Vám nepsal, že stanovy jsou „cár papíru“. Nebyla by to pravda. Stanovy jsou závazný dokument, který určuje základní věci, mimo jiné:

  • předmět činnosti [SVJ], kterým je správa domu,
  • orgány společenství, jejich práva a povinnosti,
  • práva a povinnosti členů společenství,
  • způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,
  • atd.

  Viz zákon č. 72/1994 Sb. § 9 odst. 14. A veškerá tato práva a povinnosti jsou soudně vymahatelná. Každý soud tedy bude vycházet ze znění stanov SVJ a podle nich bude posuzovat spory mezi členem a SVJ, případně mezi členy SVJ navzájem.

  Kdo tento zásadní dokument označuje „cár papíru“ a plete si dokonce stanovy s jakýmsi „domovním řádem“, je buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce.

  lake

  Vložil h.sedivy, 25. Červenec 2014 - 5:58

  ano máte pravdu, ten cár papíru, o kterém jste psal, se vztahoval pouze k domovnímu řádu. Ten rozdíl jste tu pěkně vysvětlil. To ovšem nic nemění na tom, že vaše agresivita je zcela nemístná… inu pan Všeználek :-DD

  Vložil Anonym.. (bez ověření), 25. Červenec 2014 - 10:39

  Raději si přečtu pravdivou informaci, byť podanou v poněkud agresivní formě, než bezcenný blábol grafomana.

  Vložil h.sedivy, 25. Červenec 2014 - 17:12

  že řada těch pravdivých informací, jejichž množství tady Lake a další chrlí, jsou jen pustá teorie. V řadě domů je vůbec ekvilibristika dosáhnout takové účasti, aby schůze vlastníků byla usnášeníschopná, natož aby se něco dalo prohlasovat. Radě typu… Pak postačí vyzvat vlastníka jednotky ke zpřístupnění předzahrádky k údržbě. Nebude-li spolupracovat, SVJ si zjedná přístup pomocí soudního rozhodnutí… kterou zde uvedl LAKE se můžu jen smát, byť je jistě „pravdivá“. Kdo má v praxi čas a chuť se něčím takovým zabývat? A to nemluvím o tom, že takový soud může trvat roky. Rovněžtak se musím smát třeba tomu, že výbor někomu zakáže dát si květníky za okno. Co udělá výbor s tím, když si je tam prostě dám a bude to v rozporu třeba se stanovami? Zjedná si plošinu a na moje náklady je odstraní? Jistě, teoreticky ano, v praxi asi ne. Pokud nebudou vachrlaté květináče stát na šikmém parapetu tak, že je vítr snadno převrhne (a takovou hloupost u tazatelky nepředpokládám, jistě květináče nějak zajistí, aby nemohly spadnout) a pokud nebudou ve výboru agresivní jedinci typu Lake, výbor téměř jistě neudělá nic – viz názor …tak si je tam prostě dejte… I to je moje zkušenost z X domů a dnes již dokonce dvou výborů (o tom jak fungují výbory SVJ vím i jako člen výboru své – čest výjimkám). Kdo rozsoudí, že informace je pravdivá (může být), ale především v praxi využitelná? Jistě vy, třeba na to máte patent, že?

  Vložil Jitka R (bez ověření), 12. Listopad 2017 - 23:32

  Jsme vlastníci bytové jednotky.Umístili jsme si truhlík na vnější parapet(hloubka 43 cm), řádně jej upevnili proti posunu tak, abychom nepoškodili vnější plášť domu (skrytý držák do parapetní drážky). Nyní čelíme šikaně a výhrůžkám soudními spory ze strany předsednictva SVJ. Nutí nás k jeho odstranění, uvádějí nás v zápisech, zasílají výhrůžné dopisy, výzvy, apod. Ostatní vlastníci však květiny mít mohou, neboť oni je mají na zábradlí balkonu a ne na parapetu. Je možné omezovat naše práva? Někteří vlastníci mohou činit co chtějí a někteří ne? Odstranit květinový truhlík nechceme proto, že nám zkrásňuje výhled z okna, ale také proto, že se bojíme, co přijde potom… Dnes je to „jen“ truhlík, co nám ale budou přikazovat příště?

  Vložil §159 (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 10:20

  Parapet je skoro určitě společnou částí domu. Tj. patří všem. Máte od všech souhlas? Až kytky spadnou někomu na hlavu nebo na auto, tak bude odpovídat výbor podle § 159. Nedivím se výboru, že se brání možné škodě za kterou by odpovídal.

  Vložil Jitka R, 13. Listopad 2017 - 10:39

  Děkuji za reakci. Jak jsem zmínila, na zábradlích balkonů u ostatních bytových jednotek jsou truhlíky a představenstvu SVJ nevadí. Nezaráží Vás to?

  Vložil JaVa, 13. Listopad 2017 - 10:53

  Zdravím paní Jitko.Můžete nám,prosím,pře­dložit k přečtení, jeden z těch dopisu vašich statutárů,abychom se i my, dozvěděli § znění příslušného zákona ,na jehož základě Vám někdo přikazuje odstranit vaše truhlíky s květinami, z parapetu okna, vaší bytové jednotky.

  http://www.optherm.cz/…va-okna.html

  Děkuji.JaVa

  Vložil Jitka R, 13. Listopad 2017 - 10:59

  Věc: Výzva k odstranění truhlíku z parapetu okna v obývacím pokoji Bylo zjištěno, že došlo k porušení zákazu umísťování předmětů na parapety oken vybavených předokenními roletami. Na parapetu okna v obývacím pokoji Vašeho bytu se nachází truhlík. V návaznosti na stanovy SVJ (článek 4,odstavec 2)e) bylo na 3. shromáždění vlastníků jednotek , které se konalo dne 13. 6. 2017, přijato usnesení odkazující se na dokument: Specifikace pravidel pro užívání společných částí nemovité věci((bytového domu xy) a povinností členů SVJ v souvislosti s regenerací bytového domu. V tomto dokumentu se výslovně praví v oddílu regenerace bytového domu dle bodu 1)a), že členovéSVJ vlastníci bytů 2+kk ani jejich nájemci v souvislosti s instalací vnějších rolet nesmí nic umisťovat na vnější část oken. Tito členové musí dodržovat návod k obsluze předokenních rolet. V této souvislosti je zakázáno: rukama zvedat roletu do krytu. Při spuštění by došlo k vážnému poškození rolety. V dráze rolety se nemůže vyskytnout překážka, na kterou by roleta narazila, a to ani po přechodnou dobu. Opět by došlo k poškození rolety. Tlačítka spínačů je třeba mačkat… atd. Toto usnesení bylo schváleno shromážděním SVJ v plném znění (PRO 100 %, PROTI O %, ZDRŽEL SE 0 %) V souladu s právními předpisy SVJ vás žádáme o odstranění zmíněného truhlíku z parapetu do 31.10.2017 dle stanov SVJ a Specifikací pravidel pro užívání společných částí atd. Poučení: Bude postupováno dle přijatého usnesení odkazujícího se na dokument Specifikace pravidel pro užívání… následujícím způsobem: 1. výzva výborem SVJ 2. výzva výborem SVJ, 3. výzva právním zástupcem SVJ, 4. právní kroky v souladu s platným právním řádem ČR.

  Jestliže bude výbor nucen využít služeb právníka, vyúčtuje příslušnému členovi SVJ náklady právního zastoupení a náhradu škody.

  Osobní dodatek a vysvětlení: Bytů 2+KK je v domě cca 1/3, tedy menšina. Byty s jinou dispozicí nás vdy přehlasují. A není pravda, že jsme hlasovali PRO. Byli jsme PROTI, ale najednou jsme zjistili, že v zápisu je vše jinak. Také bych k tomu ráda podotkla, že rolety jsme nechtěli, nepoužíváme je a používat je nebudeme, což jsme písemně doložili SVJ.

  Vložil tomas 22, 7. Červen 2020 - 20:09

  no …

  míra svévole jakou zde popisujete je skutečně neuvěřitelná a jen ukazuje toxicitu fungování současných SVJ

  truhlík za oknem (zajištěný) opravdu nemůže nijak poškodit společný majetek, stejně jako sušák za oknem, stejně jako cokoli co na parapet položíte.

  Nejde o stavební úpravu ani zásah do společných prostor nebo majetku.

  SVJ má právo na náhradu škody pokud by váš truhlík spadl a poškodil vnější plášť budovy. to řeší i to nejjednodušší pojištění domácnosti

  SVJ rozhodně nemá právo na náklady spojené s právními radami „jak vás vyzvat k odstranění truhlíku“ SVJ by mělo nárok na účelně vynaložené náklady ve vyhraném soudním sporu ale já si opravdu nedokáži představit tu žalobu /a to si dokáži představit lecos).

  jako třeba žaloba pro nařízení zákazu pokládání věcí na parapet?

  rolety s tím nemají nic společného. pokud je poškodíte a jsou ve vlastnictví SVJ, musíte je opravit (vyměnit) tečka.

  dejte si truhlík na okno a počkejte na předžalobní upomínku, ta by mne fakt zajímala…

  Vložil asi tak (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 11:30
  1. svj nevydává žádné právní předpisy
  2. pokud je na okně nějaká předokenní rolete, tak je ve vašem výlučném užívání a když si ji rozbijete, tak si jí zaplatíte
  3. blbost ve vašem svj kvete jako lesní louka v létě u naší chalupy
  4. v některých svj se výboři domnívají, že jsou oprávnění předhodit vlastníkům ke schválení i pravidla, zda se má klika na dveřích mačkat

   pravou nebo levou rukou. Blbci jim to odhlasují a pak se ještě navíc domnívají, že toto jsou oprávnění kontrolovat. Užívání společných části domu se týká úplně jiných věcí, ne toho, jak mačkat tlačítko rolety

  5. vykašlete se na ty nesmysly, které vám předhazuje výbor
  6. tak toto mě fakt pobavilo a já bych je vyvedl z omylu. Vůbec si z těch blbých plků nic nedělejte. Takže oni pro svoji blbost budou využívat právníka a vám to dají k úhradě. Neuvěřitelné. Máte byt v otřesném svj.
  Vložil JaVa, 13. Listopad 2017 - 19:37

  Zdravím paní „Jitko.R“ a děkuji za doplnění informací.Mohla by jste si,prosím, k Vašemu současnému problému, otevřít nové vlákno,abychom se nemuseli vracet do roku 2014.Také by bylo vhodné, do přílohy k novému vláknu,přidat typ a výrobce vašich venkovních žaluzií,včetně orig. návod k jejich používání.Pokud bude v návodu k užívání el.žaluzií, skutečně uvedeno, že na příslušném parapetu nesmí být nic umístěno po celou dobu jejich instalace ,a ne pouze v případě jejich zatahování, pak máte zřejmě smůlu a budete muset své truhlíky odstranit.To všechno bychom našli v instalační příručce k výrobku a návodu k používání.Jes­tliže tam nic takového výrobce neuvádí,tak stále platí to, co jsem uvedl ve svém dřívějším příspěvku.Tzn.,že je na statutárech vašeho SVJ ,aby své tvrzení doložili § zněním zákona,dle kterého Vás mohou omezovat při užívání společných částí domu,které máte ve výlučném užívání!
  Děkuji.JaVa

  Vložil Jitka R, 22. Prosinec 2017 - 10:22

  Omlouvám se, ale i když jsem požádala řádně a dle zákona, navíc písemně s doručenkou, výbor SVJ na mou žádost nereagoval. Budu je tedy k tomu muset vyzvat znovu, opět dle zákona.

  Vložil Jitka R, 14. Listopad 2017 - 10:43

  Děkuji. Vše zjistím a pak doplním. A snad se mi podaří vytvořit i to nové vlákno…

  Vložil , (bez ověření), 13. Listopad 2017 - 8:31

  Pusťte to z hlavy a kytičky pěstujete dál. Vůbec na ty hlupáky nereagujte. Někteří členové výboru se domnívají, že mají pravomoc nařizovat vlastníkovi bytu i to, kterou nohou má z bytu vykročit.

  Vložil AsiTak, 27. Červenec 2014 - 2:24
  1. Předpokládám, že úkolem tohoto serveru je vzdělávat/infor­movat jak má správně fungovat SVJ, tj. popisovat stav v souladu s předpisy právními, účetními, technickými,.. a není namístě obvinění autorů, že jsou teoretici, bez praxe, poskytující rady nepoužitelné pro praxi…
  2. Usměrňovat chování/jednání podle rad, je věc konzumentů (výborů), nicméně je mi známo, že mnohdy nejsou předpoklady pro realizaci v praxi a tento rozpor v lidech vyvolává buď rozčarování a skepsi (mně to nezajímá, já to dělat nebudu) nebo naopak agresivitu (budete muset dělat podle mně, dáme to k soudu)
  3. Pro takové případy existuje i jiný model fungování SVJ, který spočívá v tom, že činnost SVJ vykonáme/posuzujeme podle účelu určení pro kolektiv daného domu, tj. zajištění správy domu tak, aby pokud možno všichni uživatelé nalezli svá očekávání a spokojenost.
  4. Nezakazujeme květináče na okně/nebo cokoliv, není-li v rozporu s nějakým bezpečnostním/jiným předpisem. Člen orgánu SVJ má vykazovat neosobní vztah k ostatním vlastníkům, což pro lidi bez praxe vedení kolektivu může být problém. Člen orgánu SVJ má „sloužit“ ostatním vlastníkům (bez nároku za vděčnost a za cenu závidění funkcionářských odměn většiny vlastníků).
  5. Případy neřešitelných rozporů vlastní činnosti se zákony a předpisy nevytvářející majetkovou újmu pro vlastníky nebo nebezpečí ohrožující majetek nebo zdraví vlastníků ignorujeme. Samozřejmě uvedeným postupem nikoho nenabádám k porušení předpisů, jen chci poukázat na možnost fungování SVJ i jinak, než „do puntíku“ v souladu s předpisy. SVJ neexistuje kvůli zákonům a předpisům ale kvůli zajištění správy domu pro Vás.

  Příklad: ve stanovách nemáte „per rollam“ (nesešli jste v počtu potřebném pro odsouhlasení změny), ale využíváte spolu s angažovanými důchodci pro „(ne)schválení“ usnesení shromáždění vlastníků (např. hosp. výsledky, rozpočet, předpisy poplatků záloh a příspěvků, atd) a podle toho fungujete. Máte i FO, ne ovšem jako „bezedná studna“, ale stanoveným pravidlem a průběžným přehledem tvorby a užití. Přece nevykonáním schvalovacích aktů nikomu žádná majetková újma nevzniká. Nastane-li problém k řešení, nezačnete číst zákony/stanovy ale navrhněte řešení bezkonfliktní, řešící problém přijatelně pro většinu. Za takového stavu pak nikdo nemá zájem řešit problémy u soudu, což mohu potvrdit dlouholetou vlastní praxí v samosprávních orgánech BD nebo SVJ. Je třeba si ovšem uvědomit to nebezpečí, kdyby přece jenom nějakou tu soudní kauzu bylo potřeba řešit.

  Vložil svjvmt, 25. Červenec 2014 - 20:43

  Něco na tom je, jsou někteří tak otrlí, že na ně platí nic, klidně se vysmívají. Rád bych věděl, kdyby se zde ozvali ti, co měli nějaký problém a šli s tím k soudu, zda jim to stálo za to. Ono je jednoduché odkázat jděte s tím k soudu. Ano, právo mají… a jak jste dopadli, co vás to stálo?? Lake nám třeba prozradí kolik a jaké při vyhrál…

  Vložil tazatel jaryn, 25. Červenec 2014 - 18:42

  h.sedivy – jsi kokot.....

  Vložil h.sedivy, 26. Červenec 2014 - 21:10

  jen přitlač! :-)))

  Vložil petrsv, 24. Červenec 2014 - 12:39

  To je úsměvný dotaz :-) Nicméně, píšete, o co nejde, ale nepíšte, o co přesně jde. Kde chcete mít květiny umístěné? Na vnitřním parapetu oken nebo na vnějším? Komu patří vnější strana oken? U vnitřního parapetu se není o čem bavit, tam je to pouze vaše věc. U vnějšího, pokud vnější strana oken patří do společného majetku a kdyby to teoreticky (ještě jsem o tom neslyšel) Stanovy nebo rozhodnutí Shromáždění výslovně zakazovaly, tak pak by to možné bylo.

  Vložil Červinka Josef (bez ověření), 28. Červenec 2014 - 7:34

  Tak se tady vážení dost divím výše uvedené polemice.Je snad zcela evidentní,že každý je svéprávný a ví,že zodpovídá za vše, co vypadne z jeho oken a následně něco poničí nebo zraní člověka,prochá­zejícího zrovna kolem domu pod jeho oknem.Veškerá zodpovědnost jde na vrub majitele bytu.Nechápu názor,že by měl výbor SVJ či BD povolit,zda můžu mít květináče na vnějším parapetu.Mám zato, že by tu byly jiné důležitější problémy k řešení v souvislosti s činností SVJ. Co vím, řadu dobrých názorů i řešení jsem na tomto portálu již v nedávné minulosti našel. Není zcela vhodné zde zacházet do břitkých polemik, které jsou k ničemu a navíc jen druhé lidi rozhodí.Přeji dobrý den.

  Vložil mija (bez ověření), 28. Červenec 2014 - 12:36

  Ještě by mě zajímalo,jak byste dokazoval,komu z toho okna ten květináč vypadl.Podle mé zkušenosti s našimi soudy… když se nikdo k tomu kětináči nepřizná a to si jsem naprosto jistá, že nepřizná,musíte mít důkaz,z jakého okna vypadl a komu patřil.Jinak pokud způsobí škodu,nesou za případnou škodu odpovědnost všichni vlastníci, jedině že by někdo na někoho přímo ukázal.A to jsem si opět naprosto jistá,že to nikdo neudělá.Strčí hlavu do písku a budou dělat,jak že tam nikdy žádný květináč nebyl.Teorie je věc jedna a praxe věc druhá.A jako třetí,je morálka.........

  Vložil RadekV, 28. Červenec 2014 - 9:44

  Pokud jde o vypadávání z otevřeného okna, pak máte pravdu. Ale o tom řeč nebyla.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 28. Červenec 2014 - 8:10

  Nedivte se, že to co pro Vás problém není, pro někoho jiného problém je. Já se rovněž nedivím, že nevýznamné problémy jiných, dělá problém Vám. Jsme jen lidi (tolerantní)!

  Vložil Miroušek (bez ověření), 28. Červenec 2014 - 12:01

  Ono asi ani tak nejde o pád z parapetu, ale viděl jsem po prudkých deštích zacákané nově udělané fasády od zeminy z truhlíkú, o to tady asi hlavně jde. Mirek

  Vložil RadekV, 28. Červenec 2014 - 18:17

  Jako třeba takhle:

  http://youtu.be/bJ93CkMlSho

  Vložil MartinII, 14. Listopad 2017 - 14:09

  „…aby výbor SVJ zakázal umístit květiny za oknem. … jestli je argumentem odsouhlasení zákazu většiny vlastníků, nebo je třeba 100% souhlas“

  Práva a povinnosti vlastníka máte ve stanovách a v NOZ. V Domovním řádu bývají méně závažné záležitosti, které se nedávají do stanov. Také proto, že změny stanov mají svoje vysoké kvórum. Nepátral jsem jaké je kvórum změny DŘ (jeho vymahatelnost není jednoznačná, je spíše sporná).

  Čím SVJ argumentuje ? Stanovami, Domovním řádem, zápisem shromáždění ? Jasné je, že když vaše kytky spadnou někomu na hlavu, tak to je vaše riziko, nikoli že by mělo být popotahováno SVJ. Zkuste se pro zajímavost zeptat v pojišťovně, zda se na to může vztahovat pojistka domácnosti.

  Nevěřím (pochybuji, považuji za vyloučené), že by vás SVJ mohlo za nesplnění (protivení se) úspěšně žalovat.

  Hledejte na internetu a položte dotaz na portalobydleni.cz, co vám na to odpoví jejich právník.

  Vložil Jindriska (bez ověření), 7. Červen 2020 - 12:35

  Dobry den, vyboru v to to smeru rozumim a nerozumim zde vesmes vsem komentujicim, jak mate na vybor hazet bobek. Vybor ma nejaky duvod, proc toMu tak je. Např. Mame predzahradku a nad nami 7 pater a spadnul nam truhlik ze sedmeho/sesteho (vsichni to zapreli samozrejme) tesne vedle nas. Nezlobte se na mne, ale to mohlo nase miminko zabit. Proto se truhliky umistuji na vnitrni parapety, nikoli venkovni a to same u balkonu. Samozrejme zalezi, co ma pani pod sebou, ale kdyz truhlik spadne, odpovednost si nese majitel. Co to je radu? Majitel nesmi svych chovanim ohrozovat ostatni lidi na zivotech. Pak tedy spadne truhlik, zabije clovička, zenska to samozrejme popre a zbytecne umre miminko kvuli tomu, ze neni schopna na vyzvy odstranit truhliky, to se na mne nezlobte, ale vybor nedela veci proto, aby prudil, ale proto, aby ochranil ostatni vlastniky nebo kolemjdouci. A promarnit lidsky zivot jenom proto, ze se chce nekdo kochat kytkama za oknem i pres opakovany zakaz, to je vrcholl. Ale jak jsem psala, pokud pod pani jsou stromy a kere a pripadny pad nikomu nemuze ublizit/usmrtit ho, potom bych se s vyborem sesla a dohodla se s nim.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".