Koeficient korekce nákladů

Vložil Anonymous, 18. Červen 2009 - 13:45 ::

Dobrý den, Dle vyhlášky 372/2001 je možný rozdíl v nákladech na vytápění na m2 ±40% průměru. Za loňský rok měl celý dům spotřebu 612.03GJ což odpovídá 278663.4Kč, podlahová plocha celkem 2442.22m2, celkem spotřebních čísel 2477382.119, průměrné náklady na m2 jsou 114.1Kč. Plocha našeho bytu je 71.53m2 Po přenásobení koef. polohy atd. je náměr na našich měřičích 23179.65SSP. Koeficientem korekce spotřeby 2.329 je naše spotřeba zvednuta na 53975.423SSP, čímž se dostáváme na celkovou částku za teplo o 15% nižší než je průměr. Je tento postup v pořádku? neměl by být koef. korekce nákladů takový, abychom se dostali právě na 40% nižší spotřebu než průměr? Podíl základní složky za teplo je 40%. Předem díky za odpověď, na družstvu mi na moje otázky nedokázali odpovědět, že prý to počítá program a že to tak je. Jestli jsem neuvedl všechny potřebné údaje, tak je doplním. Pokorný

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake (bez ověření), 25. Červen 2009 - 8:36

  To Anonymous:
  Družstvo je povinno objasnit Vám všechny záležitosti týkající se vyúčtování tak, abyste mohl zkontrolovat jeho správnost. Výmluva, že "to počítá program" neplatí. Družstvo (nebo na jeho pokyn přímo firma provádějící vyúčtování) Vám prostě musí sdělit co a proč bylo počítáno a proč použitá korekce je taková, jaká je; zejména jsou povinni Vám doložit jakou technickou úvahou nebo výpočtem došli k číslu které (zdá se) neodpovídá pásmu stanovenému vyhláškou - to je oněch plus minus 40% (neboli od 60% do 140% průměrných nákladů zúčtovací jednotky). Nejsou-li schopni to vysvětlit, trvejte na použití korekcí v rozmezí podle vyhlášky.
  Ještě upozorňuji, že přidělení koeficientů pro patro, polohu, světové strany nemusí být nijak zdůvodňováno; způsob jejich stanovení může firma provádějící rozúčtování považovat za své soukromé know-how. Musí Vám ovšem sdělit (pokud to není uvedeno ve vyúčtování) jaké jsou konkrétní hodnoty těchto koeficientů pro dům a Váš byt.
  Závěrem: Je celkem zbytečné že jste dal dotaz do tohoto fóra. Teprve až Vám družstvo podá vysvětlení, na které máte nárok, můžeme zde na fóru společně mudrovat o tom, je-li to správně počítáno či nikoliv.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 28. Červen 2009 - 10:32

  Díky za radu, avšak kdyby mne to objasnili, dotaz bych nedával. Vím, že jsou povini mi to objasnit, ale momentálně nevím jak toho dosáhnout. Soudit se? křičet na pracovníka?

  Vložil lake, 28. Červen 2009 - 12:53

  Řešení je jednoduché: Prostě podejte v příslušné lhůtě reklamaci Vašeho vyúčtování. Podle vyhlášky jsou meze -40% a +40%, to je bez diskuse jasné i pánovi na družstvu.
  Pokud použili jinou spodní hranici, jde o odchylku vůči vyhlášce. Vyhláška je ovšem stejně závazná jako zákon, k jehož provedení byla vydána. K porušení zákonné normy nemůže dojít jen proto, že pán na družstvu "nemůže do programu nic jiného zadávat".
  Takže odchylka musí být řádně odůvodněna a podložena, například výpočtem minimální vnitřní teploty nutné k zachování tepelné stability objektu. (V tom případě by bylo Vaší *povinností* topit alespoň na tuto teplotu, aby nedocházelo k promrzání stěn a tvorbě plísní).
  Takže na družstvu mají dvě možnosti:
  a) vysvětlí Vám to tak, abyste vše pochopil a vzal reklamaci zpět
  b) nevysvětlí a pak jsou povinni dosadit tam pro všechny byty hranici -40% a znovu provést vyúčtování.
  lake

  Vložil Pokorný (bez ověření), 29. Červen 2009 - 14:52

  Tuto hranici odůvodnil po dlouhém a několikerém dohadování tím, že je nutné mít minimálně 17.4°C k zachování tepelné stability objektu. Přoč zrovna 17.4°C když vyhláška umožňuje 16–18°C už nebyl schopný vysvětlit. Tvrdil, že se to vypočítává složitým postupem plným vzorců na několik A4 a ani on to nezná. Což si ovšem já nemyslím, řekl bych, že teplota k udržení tepelné stability musí být zjištěna konkrétně nějakým auditem. Nebo se pletu? a skutečně ke zjištění minimální teploty stačí jednotlivé náměry a celková spotřeba? Pokorný

  Vložil Čtenář (bez ověření), 28. Červen 2009 - 13:12

  Vážený pane lake,

  děkuji za Vaše znamenité příspěvky. Prosím o upřesnění, kde je zakotvena povinností topit alespoň teplotu nutnou k zachování tepelné stability objektu a kolik tato teplota činí, případně jak ji zjistím. Děkuji.

  Čtenář

  Vložil lake, 29. Červen 2009 - 10:21

  K tomu se nejčastěji uvádí § 3 vyhlášky č. 152/2001 Sb. Dále § 689 občanského zákoníku.
  Viz též metodický pokyn k vyhlášce 372, ale upozorňuji, že metodické pokyny nemají žádnou právní platnost a nemohou měnit ani doplňovat znění vyhlášky (jde prostě jen o názor ministerského úředníka na něco, co není ve vyhlášce srozumitelné nebo tam úplně chybí).
  Pokud jde o konkrétní teploty, jsou různé pro jednotlivé byty, a dokonce pro jednotlivé místnosti. Výpočet závisí na klimatické náročnosti místa, na poloze místnosti v domě (ochlazované stěny), na ploše zdí a jejich izolaci (pro určení tepelné vodivosti venkovních stěn), na koeficientu tepelné vodivosti oken a jejich rozměrech. Možná jsem na něco zapomněl.
  O výpočtu by Vás mohl informovat technik Vašeho družstva (jak jinak by určili oněch 85% spotřeby tepla jako minimální nepřekročitelnou hranici pro Váš byt a ostatní?)
  Nebo se zkuste podívat na stránky sdružení ARTAV, mají tam též materiály k měření a spotřebě tepla.
  lake

  Vložil Čtenář (bez ověření), 29. Červen 2009 - 11:01

  Vážený pane lake,

  děkuji za odkazy na paragrafy, nastudoval jsem je a zjišťuji:

  Vyhláška č. 152/2001 Sb. byla nahrazena vyhláškou 194/2007 Sb., která už nestanoví jednoznačně, že se týká rovněž bytových domů, kde vzniklo společenství, i když je to asi možné dovodit. Ptám se tedy z čeho?

  Naopak, mluví se tam o dodávce tepelné energie, jenže společenství žádou tepelnou energii nedodává, takže lze dovodit, že se vyhláška na společenství nevztahuje. Bohužel.

  Ve zrušené vyhlášce 152/2001 Sb. bylo jasně uvedno, že se „vztahuje na ústřední vytápění a centrální přípravu teplé užitkové vody … v bytech … bytových budov s byty ve vlastnictví osob“ (§ 2).

  § 689 ObčZ se týká bytů v nájmu, opět pro společenství nepoužitelné, alespoň ne přímo.

  Čtenář

  Vložil lake, 29. Červen 2009 - 16:48

  Vážený Čtenáři, ono to bude delší ...

  Ano, zapomněl jsem, že 152 byla nahrazena vyhláškou 194/2007 Sb. Ta platí pro "budovy", což jsou jistě bytové i nebytové domy, bez ohledu zda v nich vzniklo společenství.

  Dále: Společenství *zajišťuje* dodávky tepla a rozúčtování konečným spotřebitelům. Přečtěte si stanovy vašeho společenství. Ve vzorových stanovách je to čl. III odstavec 5.

  Pak, když budete mít v ruce stanovy, věnujte pozornost i článku XIV: Práva a povinnosti člena společenství (odst. 2):
  Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost
  (...)
  d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
  (...)
  f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,
  (...) ---------------------- konec citátu.
  Takže z toho plyne:
  Pokud vám správce technických zařízení před zahájením topné sezóny sdělil, že máte vytápět místnosti na 17.4 °C, bylo třeba to dodržet.
  Pokud to nesdělili prokazatelně (nejlépe písemně), je to jejich problém. Nevěděl jste to.
  Jak mohou odvodit že jste tu teplotu v bytě neměl? Výpočet který by to prokázal Vám nehodlají ukázat. Navíc jiný teplotní limit bude platit při teplotě +5°c, jiný při -10°C.
  I kdyby vám výpočtem spořeby a tepelných ztrát dokázali nižší teplotu:
  Za nedodržení teploty Vám nemůže být uložena žádná sankce. Teprve kdyby došlo vlivem tepelné nestability k poškození obvodových zdí, které jsou společným majetkem společenství, měl byste odpovědnost odstranit nebo uhradit vzniklou škodu (podle stanov společenství, viz výše čl. XIV odst. 2 písm. f). Ale ke škodě nedošlo, že? Tedy po Vás nemohou nic chtít.
  Závěr:
  Společenství Vám nemůže uložit sankci spočívající v nesprávném vyúčtování energií - to je v rozporu s vyhláškou 372. Společenství prostě není samozvaný šerif, aby vás podle své úvahy trestalo (za nic) tím, že vám nevyúčtují řádně zálohy za loňský rok. Mohou korigovat jen odchylky větší než plus minus 40%, vše ostatní je jejich lidová tvořivost a porušení zákona. Bohužel články některých odborníků (na topení, nikoliv na právo) uvádějí tento nesmysl už léta jako legitimní postup. Není tomu tak. Řiďte se vyhláškou 372 a reklamujte, měl byste platit o 2000 Kč méně.
  lake

  Vložil ivo6 (bez ověření), 18. Červen 2009 - 16:28

  Z toho co jste uvedl to skutecne vypada na 85% prumernych nakladu domu (predpokladam zakl./spotr. slozka 40/60), tedy nejedna se o korekci dle par.4,odst.4 (±40%). Jasnejsi by to bylo, kdyby jste uvedl naklady vaseho bytu v Kc. Korekcnich koeficientu je vice, je mozne ze se jedna o jiny koeeficient nez „±40%“, napr. velikost topneho telesa, polohy mistnosti atd. ivo6

  Vložil Pokorný (bez ověření), 22. Červen 2009 - 8:51

  Dnes jsem měl čas podrobněji prozkoumat vyúčtování všech bytů. Stejnou částku jako my tj. 6908,– má více než 50% bytů 3+1. Tato částka je nejnižší jaká se u 3+1 vyskytuje (menší byty mají samozřejmě i méně v důsledku menší plochy). Už se mi to zdá opravdu divné. Poraďte prosím jakým způsobem toto řešit. Díky Pokorný

  Vložil ivo6 (bez ověření), 22. Červen 2009 - 9:54

  Aby to bylo jeste slozitejsi, autori vyhlasky v „metodickych vysvetlivkach“ uvadi, ze mez ±40% je maximalni mozna a ze pro nektere domy je nutne stanovit tuto mez treba na 20 az 30%. Dale se tam uvadi, ze k uplatneni meze by melo dochazet jen vyjimecne, tedy spis mez slouzi jako kontrola pouzite rozuctovaci metody. A ze kazde pouziti teto meze by melo byt zduvodnitelne (napr. neobyvany byt). Z meho pohledu je pouziti ±15% a jeste u tolika bytu nespravne. Zadal bych rozuctovaci firmu o technicke zduvodneni meze ±15%. Bohuzel kontrolovatelnost opravnenosti pouziti zminene meze je obtizna. ivo6

  Vložil Pokorný (bez ověření), 23. Červen 2009 - 4:46

  částečně už zřejmě vím, jak to vzniká. cca 3 byty mají neuvěřitelně vysokou spotřebu a zbylých 15 na ně doplácím ostatní jsou zhruba na průměru. Mám k dispozici náměry na všech ITN. Je vůbec možné aby většina lidí v 3+1 cca měla po pořepočtech koeficientama počtu žeber, polohy místnosti a světové strany spotřebu do 30 tisís SSP a někdo v garsonce cca 30m2 spotřebu 180 tisíc SSP a v 3+1 250 tisíc SSP? Nemůže se jednat o nějakou chybu měření? Nevím jestli byla loni mírnější zima, ale nešetřili jsme topení bylo stále naplno a náměr na ITN jsme měli 2700 dílků. Tito lidé mají náměr 9500 dílků a to ještě mají větší radiátor a lepší polohu místnosti. Tito lidé platí pouze TŘETINU svých skutečných nákladů. Nevím přesně jak je to s porostupem tepla, ale pochybuji že těchto pár lidí můsí topit výrazně více a vytápět ostatní byty v domě. Mají cca 10× takovou spotřebu jak 50% lidí v domě. Už si nevím rady Díky za cokoliv. Pokorný

  Vložil ivo6 (bez ověření), 23. Červen 2009 - 10:54

  Vice nez 8 nasobny namer ve stejne velikem byte neni realny pro jakoukoliv metodu rozuctovani. Zkuste upresnit jake ITN pouzivate. Predpokladam nejpouzivanejsi elektronicke, umistene na radiatory a merici casovy integral teploty radiatoru. Pak by takove extremy mohly vzniknout krome zavady treba extremnim vetranim nebo uplnym zakrytim radiatoru sirokym parapetem, nabytkem, dekou atd. Rozodne bych jako vlastnik domu (druzstvo?) nebyl klidny a snazil se objasnit uvedene extremy. ivo6

  Vložil Pokorný (bez ověření), 23. Červen 2009 - 16:52

  Používáme digitální měřidla s odečtem na displeji E-TIN 10.41 a některá byla nahrazena z důvodu nefunkčnosti novějšími E-TIN 30. Nechápu, že když minulý rok jsme topení neměli regulované vůbec (bez hlavice) tak jsem měli náměr 2700 dílků a jinde mají oněch 9000 dílků. Toto přece nezávisí na tom, jestli je okno otevřené či nikoliv, když topení běží bez regulace (v bytu na vstupu regulace je). Dnes jsem byl na sezení v ARTAVu a pán mi řekl, že to vyhlášce neodporuje a že je to v pořádku. Prý by bylo možné nějakým způsobem plýtvače chytit, nahrát, vyfotit atd. a pak jim onu 140% hranici zrušit. Příští rok by si to jistě rozmysleli. Zkusím ještě chtít po výboru kontrolu měřidel, jenže na tuto zimu se dle mého názoru všechny kontrolovala, protože část jich byla vadná jak jsem již psal.

  Vložil Fyzik (bez ověření), 23. Červen 2009 - 10:35

  1 stupeň C rozdílu vnitřní teploty dělá necelých 6 % rozdílu spotřeby tepla (platí za předpokladu průměrného rozdílu teplot v topné sezóně 17 st., tj. např. při průměrné venkovní teplotě 5 st. a vnitřní teplotě 22 st.).

  Šestinásobný rozdíl spotřeby připadající na m2 jednotek užívaných srovnatelným způsobem fyzikálně není možný.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 23. Červen 2009 - 16:57

  Jak jsem již psal výše, loni jsem na neregulovaném tělese měli 2700 dílků a on letos má 9000 dílků. Na toto přece otevřená okna nemají vliv. Když budu mít sundanou hlavici, tak muzu zavírat a otvírat okna jak budu chtít a topení stejně víc nezatopí, takže nechápu, proč mi bez hlavice 2700dílků a on a´t už s hlavicí nebo bez 9000dílků

  Vložil Šárka (bez ověření), 23. Červen 2009 - 12:26

  Zapomněl jste ovšem do svých předpokladů zahrnout okna. Když si zapnete radiátor na maximum a necháte celý den otevřené okno (což je např. v domácnostech kuřáků zcela běžný jev), tak můžete spotřebovat třeba desetinásobné množství tepla v porovnání se sousedním bytem, kde větrají racionálně. Doporučuji vyzkoušet si to na el. přímotopu. Vypněte si radiátory. Nastavte si na termostatu el. topidla 22°C a postavte si ho na jeden den pod otevřené okno a druhý den pod zavřené okno. Pak si na elektroměru odečtěte spotřebovanou energii. Maximální přípustný rozdíl (v současnosti 40%) by měl sloužit pouze na kompenzaci nevýhodné polohy bytu (např. rohové, přízemní, podstřešní). Bohužel, však slouží také na dotování neracionálně se chovajících uživatelů bytů. Šárka

  Vložil Fyzik (bez ověření), 23. Červen 2009 - 12:36

  Nezapomněl. Uvedl jsem předpoklad srovnatelného užívání jednotky. Trvale otevřené okno jistě není srovnatelné s oknem otevíraným obvyklým způsobem.

  Vložil Šárka (bez ověření), 23. Červen 2009 - 13:06

  Předpokládat, že byty jsou užívány srovnatelně, v praxi dost dobře nelze. Asi se shodneme na tom, že tento předpoklad neplatí. Ostatně u spotřeby vody také používáte vodoměry, nikoli předpoklad, že každá domácnost spotřebuje stejné množství (přičemž korekční koeficient 30% u TV vyjadřuje fixní náklady). Šárka

  Vložil Čtenář (bez ověření), 23. Červen 2009 - 15:17

  Paní Šárko,

  můžete napsat, co Vašimi odpověďmi výše sledujete? Fyzik předvedl úvahu, v níž nelze shledat nic závadného. Podobným způsobem se vede argumentace u soudu. Pokud Vám tento způsob uvažování není vlastní, celkem nic se neděje, ale jeho validitu to nikterak nesnižuje.

  Přeji krásný den.

  Vložil Šárka (bez ověření), 23. Červen 2009 - 16:48

  Pane Čtenáři, Fyzik předvedl úvahu, která je založena na neplatném předpokladu. Když vycházíte z neplatných předpokladů, nemůžete dojít ke správnému závěru. Řada zde diskutujících se domnívá, že nespravedlivě doplácí na menšinu, která „topí pánubohu do oken“. A do značné míry mají pravdu. Tvrdit, že fyzikálně není možné, aby někdo měl více než 140% spotřebu tepla oproti průměru domu, je nesmysl. Stanovit si k tomu předpoklad, který je v praxi nereálný, taky nepovažuji za příliš logické (tak trochu mi to připomíná úsloví o zbytečnosti rybníků za jistých předpokladů). Ale jestliže máme platnou vyhlášku, musíme ji respektovat a pokusit se problém vyřešit jinak. V našem SVJ jsme problém s cenou tepla a se sponzorováním „topičů pánubohu do oken“ vyřešili zateplením domu a následným snížením teploty topné vody – z 90/70 na 70/50. Celková spotřeba tepla se nám snížila na 50%. Máme 19% bytů, které překračují 140% limit, ale už jen 2 byty (2%) výrazně, a to nikoli proto, že by měly v porovnání s ostatními byty nevýhodnou polohu nebo že by se v okolních bytech netopilo. U takovýchto uživatelů považuji max. přípustný limit 140% za neodůvodněný. Mohou si samozřejmě topit při otevřených oknech dle libosti, ale měli by si taky zaplatit své náklady – zatím jim je sponzoruje těch zbývajících 98%. Šárka

  Vložil Pokorný (bez ověření), 22. Červen 2009 - 15:34

  Dobrý den,dnes jsem byl na konzultaci s energetikem na družstvu. Ptal jsem se na zmíněnou mez. Odpověděl, že tato mez vyplyne z nejnižší možné teploty, která je pro náš případ vypočtena na 17.4°C což tedy odpovídá –15%. Ovšem zaráží mne, že druhý extrém je 26.7°C což odpovídá +40%. Pan řikal, že do programu žádné meze zadávat nemůže, že se vše počítá od teoretické nejnižší teploty, která je nějak vypočítan, ale bohužel nevěděl jak. Chci se tedy zeptat, je podle vyhlášky možné aby extrémy ± nebyly stjené (-15% a +40%)? Vyhláška říká, že nejnižší teplota 16–18°C, ale kdy má být vypočítána jaká? i v prázdných bytech plátí lidé 85% průměru což mne přijde opravdu dost. Díky za jakoukoliv radu, vím, že to je třeba vypočtené dle vyhlášky, ale rád bych našel nějaký jiný způsob, který neznevýhodňoval více než 50% obyvatelů domu. Pokorný

  Vložil Pokorný (bez ověření), 18. Červen 2009 - 19:37

  Omlouvám se původně jsem to neuvedl úplně přesně. Celkový náměr na měřákách našeho bytu je 1889 jednotek a po vynásobení koeficientem počtu článků radiátoru, polohy místnosti, světové strany je 23179.650SSP. Tato spotřeba je korigována koeficientem spotřeby jak jsem už psal. Celkové náklady našeho bytu jsou: Základní složka: 3265,– spotřební složka: 3643,–. Dnes jsem měl k dispozici přehled všech bytů a nikdo se nedostal na nižší částku než 6908,– což odpovídá 85% průměru. Je možné, že je do výpočetního programu chybně zadané minumum na 85% místo 60% průměru? Mohlo by to být ještě něco jiného? Díky Pokorný

  Vložil Anonyma (bez ověření), 22. Červen 2009 - 15:35

  Podle toho, co píšete, je do programu opravdu zadáno minimum vyšší než 60%. A je to záměrně, ne omylem. Zjistila jsem, že to tak dělá spousta správních firem, prý to vyhláška (resp.její metodický pokyn) umožňuje. Dokonce to potvrdil i Ing.Vilibald Zunt, kterého považuji za odborníka v tomto oboru. Podívejte se také na stránky sdružení „Artav“ – kde se zabývají touto tematikou a nabízejí jako třetí strana i kontrolu vyúčtování.

  Vložil uursik, 23. Červen 2009 - 15:34

  To že je korekce ±40% to je dané vyhláškou? to číslo už nemůže být vyšší? U nás je problém ten, že stabilně dva byty – výrazně šetří, takže se jim náklady vždy musí vlastně zvýšit, aby měli oněch 40%. a pak jsou tu zase tři byty – které jak se říká – topí pánubohu do oken, Takže jim jsou zase náklady sníženy. Při posledním vyúčtování ten rozdíl dělal 22 tisíc, které vlastně museli zaplatit ostatní vlastníci bytů, kteří se pohybují v tom středu.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 22. Červen 2009 - 18:53

  V tom případě nechápu na co vůbec jsou měřáky na topení, když můžu mít menší spotřebu jen o 15% než průměr. V každém případě toto až z vyúčtování pochopí většina lidí, kterých se to týká bude průměrná spotřeba velkou rychlostí stoupat, protože šetřit a ušetřit 15% je směšné. Myslel jsem, že tato vyhláška má lidi naučit hospodařit s přírodníma zdrojema, ale při této interpretaci je pravý opak pravdou. Na sdružení Artav jsem koukal, zítra se tam vypravím, tak napíšu co mě tam pověděli. Díky Pokorný

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".