Jak jednat s úřadem? - Lhůty

Vložil Anonymous, 16. Duben 2021 - 12:01 ::

Úřad stanoví různé lhůty s tím, že k později podanému vyjádření nebude přihlížet. Sám přitom lhůty nemá/nedodržuje. Tyto lhůty začínají běžet i v případě, že nebylo doručeno (úřad v takových případech tvrdí, že bylo doručeno vývěskou, zmocněnci, ač žádného nemám, listinou, ač je povinen doručovat do datové schránky, uložením na poště, o kterém jsem nebyla informována ad.). Tyto lhůty jsou často nepřiměřeně krátké (3 dny) a nebo následují po několikaleté nečinnosti úřadu, přičemž nelze předvídat, kdy se úřad probudí k činnosti a na předchozí výzvy k činnosti úřad nereagoval. Tolik úvodem.

Teď to úřad ještě vylepšil, když že napsl, že lhůta činí 5 dní a běží ode dne odeslání písemnosti. Je to v pořádku? V době, kdy pošta písemnost doručí, lhůta již uplynula…

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.