Hlasování na shromáždění SVJ

Vložil Anonymous, 2. Duben 2008 - 9:10 ::

Jsme členy družstva, které má v našem objektu většinový vlastnický podíl. Kdo zastupuje tohoto vlastníka při hlasování na shromáždění SVJ (rozhoduje se např. o velkých investicích do zateplení objektu, samozřejmě také o výši příspěvků na údržbu na příští rok atd.)? Měli by snad nejdřív nájemníci („nevlastníci“) – členové družstva zaujmout jednotné stanovisko k danému návrhu a s tímto stanoviskem hlasovat na shromáždění SVJ? (Vzhledem k většinovému podílu družstva jako vlastníka v objektu by bylo jejich hlasování rozhodující pro výsledek následného hlasování na shromáždění SVJ.) Jak by se měly počítat jejich hlasy při tomto ex-ante hlasování – jako prostá většina „nevlastníků“ – členů družstva přítomných na shromáždění? Nebo je výsledek hlasování dán pouze hlasováním vlastníků jednotek s vyloučením družstva jako právnické osoby? Díky za vaše názory či rady.

Jiří

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil LB (bez ověření), 2. Duben 2008 - 12:57

  Obecně by zastupování družstva na shromáždění SVJ měly řešit stanovy družstva a může být různé podle typu hlasování. Hlas družstva coby vlastníka by měl být podle zákona nedělitelný (jde o jediného vlastníka).

  U nás stanovy družstva v tomto ohledu kopírují zákonné požadavky na kvórum. Takže např. při hlasování, kdy je vyžadován souhlas 3/4 všech podílů, je vyžadován předběžný souhlas 3/4 počtu družstevních nájemců. Jejich hlas má pak předat předseda samosprávy, prakticky však konáme obě schůze (družstevníků i vlastníků) současně a družstevníci hlasují jako první a výsledek jejich hlasování rovnou použijeme v následném hlasování vlastníků (u nás má družstvo podíl těsně nad 1/4).

  Pokud má u vás družstvo nadpoloviční podíl, skutečně může zablokovat každé rozhodnutí a většinu z nich samo prosadit. Vyloučit družstvo (které je vlastníkem na rozdíl od nájemců jeho bytů) z hlasování vlastníků dle mě nelze. Pokud jste tím myslel hlasování nájemců družstva jakoby byli vlastníky s příslušnými podíly, tak to obávám se neumožňuje zákon právě kvůli nedělitelnosti hlasu vlastníka. Stálo by možná za úvahu, kdyby to umožňoval, a to i v případě spoluvlastnictví bytu (jednotky).

  Vložil Anonymous (bez ověření), 2. Duben 2008 - 12:37

  Vážený pane Jiří, tady nevidím žádný problém. Vlastník hlasuje nejlépe sám, případně se může nechat zastoupit. Váha jeho hlasu je určena spoluvlastnickým podílem. (Vlastník samozřejmě může přihlédnout k názoru svých nájemců nebo svých členů, ovšem to je už jeho vnitřní věc. U družstva je rozhodování družstva a úkony činěné družstvem navenek upraveno příslušnými předpisy.)

  Václav

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".