Ekonomická výhodnost

Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2012 - 17:12 ::

Je někde stanoveno, že společenství vlastníků je povinno při své činnosti postupovat ekonomicky výhodným způsobem?

(Řešením není rady, ať si to vlastník jednotky hlídá. To jednak nemusí být technicky možné, jednak o veškeré činnosti neví a jednak posouzení ekonomické výhodnosti může vyžadovat odborné znalosti, kterými nedisponuje.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 3. Prosinec 2012 - 7:12

  Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by ukládal SVJ chovat se „ekonomicky výhodným způsobem“.

  Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by ukládal nejvyššímu orgánu SVJ přijímat usnesení „ekonomicky výhodným způsobem“.

  Neexistuje celostátně platný právní předpis, který by ukládal statutárnímu orgánu SVJ rozhodovat a činit právní úkony jménem SVJ „ekonomicky výhodným způsobem“.

  Naopak platí, že ani shromáždění, ani výboru nic nezakazuje chovat se „neekonomicky“ či konat neřádně (v rozporu s péčí řádného hospodáře). Členové výboru za škodu takto vzniklou při výkonu funkce neodpovídají. Škodu vždy způsobilo SVJ – právnická osoba. Viz http://www.portalsvj.cz/…y-organu-svj#….

  Nu, a za škody způsobené SVJ-právnickou osobou vždy ručíte Vy sám a ostatní vlastníci jednotek. Členy výboru nelze postihnout za neřádné hospodaření, pokud s nimi SVJ neuzavřelo smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, ve kterých by byly výslovně upraveny jejich povinnosti a rozsah odpovědnosti.

  Příklad:
  Nedávno si zde jeden diskutující postěžoval, že předseda SVJ vynaložil z prostředků SVJ na zbytečné právní služby spojené se zastrašováním vlastníků jednotek částku 150000 Kč. Když byl konečně „sesazen“, domnívali se vlastníci jednotek, že mu tento bezdůvodný výdaj dají k úhradě. Pokud ovšem jednal jménem SVJ v rámci zákona, nic na něm nikdo zpětně nevysoudí.

  lake

  Vložil Hradil (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 10:39

  „Nedávno si zde jeden diskutující postěžoval, že předseda SVJ vynaložil z prostředků SVJ na zbytečné právní služby spojené se zastrašováním vlastníků jednotek částku 150000 Kč.“

  Kde to bylo?

  Nedalo by se argumentovat, že činnost označená jako zastrašování vlatníků nespadá pod pravomoc společenství?

  Vložil Hradil (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 12:27

  Kde byla zmíněná diskuse? (Dotaz mohl vyznít jinak.)

  Vložil místopředseda (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 11:07

  No, ono jde o to, co to bylo za „zastrašování“. Pokud to například bylo vymáhání nedoplatků, tak jistě šlo o oprávněné náklady i když si dlužníci mohli myslet, že jsou zastrašováni.

  Vložil Logik (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 0:03

  Anonymousi, nevím o co vám jde. Každá entita se chová ekonomicky, pokud k tomu nejsou jiné zvláštní důvody. Ani na to nemusí být předpis. Máte předpis na to, abyste dýchal? Jiná věc je co je ekonomické chování. Tam může být spor. Nechcete nechat filozofování a raději to konkretizovat?

  Vložil G.X, 2. Prosinec 2012 - 17:26

  není :)

  G.X.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".