Dotaz na novelizaci zákona 406/2000Sb doplnění zákona 318/2012 sb

Vložil Luděk Uher (bez ověření), 9. Srpen 2013 - 8:55 ::

Dobrý den,stále se nemohu smířit s faktem,že by nám EU nařídila nějaký nesmyslný předpis o osazení bytů ve SVBJ měřícím zařízením na rozpočítávání spotřeby tepla.Máme svoji kotelnu pro celkem 18 BJ a doposud se rozpočítání provádí podle otápěné ploch bytu.Já osobně to považuji za správné,protože doposud je dům zateplen jen z bočních dvou stran a to jen 5 cm polystyrénem.Pokud by někdo věděl jak se tomuto nesmyslu(podle mě)vyhnout tak bych jej prosil o radu.Zdravím.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 9. Srpen 2013 - 16:52

  Je pravdou, že povinnost k montáži přístrojů registrujících dodávku tepla je obsažena v zákonu č. 406/2000 Sb. Ovšem to nejdůležitější – rozsah této povinnosti – má stanovit podzákonný předpis.

  Tímto předpisem dnes je vyhláška č. 194/2007 Sb., která se vůbec nezmiňuje o „přístrojích registrujících dodávku tepelné energie“. Není divu: takové přístroje neexistují, toto označení není nikde definováno a nikdo neví co by to mělo být. Vyhláška rozeznává pouze dva druhy přístrojů:

  • měřidla tepla (kalorimetry),
  • indikátory rozdělení topných nákladů.

  V ustanovení § 7 vyhlášky chybí povinnost k montáži jakýchkoliv přístrojů v jednotkách. Zmíněn je pouze vodoměr na teplou vodu (a to jen dobrovolně, je-li osazen).

  Není vyloučeno, že vyhláška bude novelizována. V současné podobě totiž neexistuje povinnost cokoliv v bytech namontovat (samozřejmě kromě regulace vytápění podle § 6 vyhlášky).

  lake

  Vložil Lachim Nilz (bez ověření), 3. Říjen 2013 - 11:35

  Viz též příspěvek pana Patočky a návrh novely vyhlášky 372/2001 Sb. Zde je z hlediska povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie zajímavý text § 4 odst.(8)

  Pokud měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění nemohly být u konečného spotřebitele instalovány z prokazatelných technických důvodů, vlastník u tohoto konečného spotřebitele v daném zúčtovacím období stanoví spotřební složku ve výši průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

  V zákoně pak se objevuje v možné souvislosti z rozúčtováním nákladů termín konečný uživatel respektive přístroj registrující a ve vyhlášce konečný spotřebitel respektive **indikátor vytápění*.

  Vzhledem k možným rizikům extrémního „šetření“ tepelné energie v zatepleném panelovém domě zatím montáž indikátorů v našem SVJ nedoporučuji – ovšem sankce po 1.1.2015 jsou značné.

  Kdysi běžel v televizi tuším japonský seriál o psovi se jménem Goro ze kterého si dovolím ocitovat text, který mi připadá pro tuto problematiku příhodný Goro zmaten

  Vložil Votočka, 9. Srpen 2013 - 11:20

  Zkusil bych to takto:

  za použití § 7 odst. 6 písm c) zákona č. 406/2000 Sb., které znějí:

  „(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované“

  „c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.“

  Neboli, stanovte si pravidla v intencích zákona jakmile budou k dispozici prováděcí předpisy a je vymalováno.

  Pokud mě někdo z P.T. čtenářů opraví, že takové předpisy jsou již na světě, budu jen rád. Momentálně nemám čas to zjišťovat.

  A mimo jiné zákon 318/2012 v

  Čl. II zákona č. 318/2012 Sb., zní:

  "Přechodná ustanovení

  3. Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. "

  Tak nač se hned plašit.

  Přeji Dobrý den

  Votočka

  Vložil Luděk Uher (bez ověření), 12. Srpen 2013 - 17:27

  Nevím fakt jak se v těch odpovědích orientovat.Když jsem si stáhl zákon č.406/2000Sb. s dodatkem ve znění zákona č.318/2012 Sb. se § 7 odst.4 písmeno a ukládá majitelům a vlastníkům bytů namontovat tyto poměrové měřiče v bytech na radiátorech.SBD nám vlastníků hrozí možností sankcí až do výše 50000Kč.Tak nevím jak se z těch předcházejících odpovědí zorientovat.Člověk si může myslet,zda to není nahrávání kšeftů další firmě která se tímto měřením a rozpočítáváním spotřeby tepla zabývá.Dík za odpověď.Uher

  Vložil lake, 12. Srpen 2013 - 18:27

  Pane Uhre, napsal jste: „(zákon) ukládá majitelům a vlastníkům bytů namontovat tyto poměrové měřiče v bytech na radiátorech.“.

  To není pravda. Zákon nic takového neukládá. Pletete si snad text zákona s tím, co Vám napovídal správce domu. Příslušná část zákona o hospodaření energií zní:

  406/2000 Sb. § 7 odst. 4 písm. (a)
  Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími are gistrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, (…).
  406/2000 Sb. § 7 odst. 9
  Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

  Takže zákon sice obsahuje obecnou povinnost, ale neříká ani slovo o tom, že by se něco mělo montovat na radiátory v bytech.

  Rozsah povinnosti uložené zákonem musí napřed upřesnit prováděcí právní předpis k zákonu č. 406/2000 Sb., na který se zákon odkazuje. Takže požádejte SBD, aby Vám na vlastní oči ukázalo příslušnou pasáž z prováděcího právního předpisu, která jednoznačně stanoví povinnost montovat konkrétní vyjmenované přístroje na konkrétní vyjmenovaná místa v budově (např. na radiátory v bytech). Já k dnešnímu dni (12.08.2013) žádný takový právní předpis neznám.

  Podotýkám, že povinnost, která je dnes neurčitá pro absenci prováděcího právního předpisu, má být účinná od 1. ledna 2015 (viz zákon č. 318/2012 Sb.). Do té doby snad bude novelizována vyhláška č. 194/2007 Sb. tak, aby obsahovala co předpokládá zákon.

  lake

  Vložil Pope (bez ověření), 19. Únor 2014 - 18:12

  A teď si ještě představte, že zákon o službách 67/2013 Sb.umožňuje, že pokud se všichni vlastníci v domě domluví na (odlišném) způsobu rozúčtování tepelné energie (např. tedy podle tzv. započítatelné plochy), jsou veškeré pitomé „měřáky“ či indikátory, které neměření vůbec nic, akorát tak maximálně vedenou k vykrádání tepla od sousedů, k ničemu :-) Prostě jeden zákon proti druhému. U nás nic nového…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".