Dotaz

Vložil Marcela (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 16:45 ::

V domě o 12ti bytových jednotkách SVJ jsme si nechali zřídit internet ( 5 rodin). Příjmače jsou umístěny na STA a svedeny po střeše a podél zdi k bytům. Vše bylo provedeno bez souhlasu správce SVJ,do konstrukce střechy nebylo zasahováno.Nyní chce tento správce po nás „penále“ 200 Kč od každé rodiny, za nedodržení povinností domovního řádu NOZ § 159.Správce ( 90ti letá paní),se takto rozhodla sama,bez svolání shromáždění SVJ a zároveň chce,aby bylo připojení zrušeno ( vyhrožovala přestřižením svodů).Jedná se většinou o mladé studující lidi.Předem děkuji za odpověď. S pozdravem M.Bohmová.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 17. Červenec 2017 - 14:37

  1)Dotazovatelka neuvádí rozsah právních zmocnění k rozhodování ve SVJ. Buď jde o smluvního správce, který má mandátní smlouvu se SVJ nebo je to předseda SVJ-jako jediný statutár SVJ. 2)Poskytovatel intermetu /patrně WI-FI/musí uzavřít se SVJ smlouvu na pronájem dotčených společných části domu a dále na odběr elektřiny pro napájení potřebných částí.

  1. Od toho by se měl odvíjet další postup realizace přípojek internetů do bytů zájemců.
  2. Stanovení (pokuty) za nedovolené užití společných prostor je zmatečné. Pokud by „statutár“ zde postupoval jako osoba s péči řádného hospodáře, tak každoroční nájemné by mohlo být pro všechny vlastníky bytů v tomto domě zajímavé.
  Vložil R.T. (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 8:42

  Jak píšete, učinila jste svévolný protiprávní zásah do společných částí domu. Pokud výzvě na uvedení do původního stavu nevyhovíte, mohou být společné prostory uvedeny do původního stavu na Váš náklad.

  Druhou možností je, že zásah dodatečně zlegalizujete.

  Čemu na tom nerozumíte?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 16:00

  ovšem neřeší správce, který má v této věci nulové pravomoce. Bývá ovšem slušností před akcí požádat ostatní vlastníky o souhlas. To lze učinit i dodatečně i když to už působí poněkud trapně. Se správcem se ovšem o tom bavit není třeba. Toho by měl informovat výbor nebo předseda.

  Vložil Volný (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 9:19

  Domovní řád je právně nevymahatelný. Není také jasné, podle čeho dotyčná rozhodla o penále a jeho výši.

  Na okraj Marcelo, píšete o správci. Pokud je uvedená paní předsedou společenství (v případě jednočlenného statutárního orgánu), nebo předsedou výboru SVJ (v případě vícečlenného statutárního orgánu SVJ), pak se správně nejedná o správce, nýbrž o osobu, která zastupuje SVJ jako odpovědnou osobu za správu. V SVJ může vedle statutárního orgánu existovat pověřený správce, ale ten by sám nemohl rozhodovat, to může jen statutární orgán (předseda společenství nebo výbor) a nejvyšší orgán SVJ shromáždění vlastníků.

  Vložil internet (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 8:21

  spadá pod telekomunikační zákon. Těmi kecy paní správcové se vůbec nezabývejte. Doporučte paní správcové, aby se raději starala o pravnoučatá, ty jí vysvětlí, co je internet.

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 8:25

  Myslím, že byste si jej měl nejdříve sám přečíst, abyste zjistil, jaká zařízení podléhají ochraně a je nutné je strpět a jaké jsou možnosti řešení.

  Vložil internet (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 8:31

  Nafantazírujte Korky, žádná správcová ani vlastníci nemůžou jednomu z vlastníků zakázat připojení na internet. Nejste ve středověku,nebo snad ano?

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 8:34

  O zákazu tady nikdo nemluví.

  Mohu Vám však nařídit, že nesmíte umístit anténu na venkovní fasádu, že nemůžete využít antény STA. Je na Vás jako poskytovatele, abyste našel způsob.

  Žádné fantazie. A vlastníci Vás mohou také omezit. Nikdo Vám nezakazuje připojení k internetu.

  Čtěte pozorně a nevkládejte slovům jiný význam, než mají.

  Vložil internet (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 9:21

  Korky nefantazírujete, takový bůh nejste, abyste někomu zakozoval internet. Diskusi s vámi považuji za ztrátu času. Akorát žvástáte, nic víc.

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 10:00

  Vážený pane internete,

  znovu opakuji, že nic nezakazuji, pouze říkám jako vlastník, jak chci, aby to bylo či nebylo zapojeno, nebo-li pouze stanovuji technické či jiné omezení.

  Jediný, kdo tu žvástá a plácá prázdnou slámu bez věcného argumentu jste VY.

  Takže si, prosím, uvědomte, že mezi omezením a zákazem je velký rozdíl. Je rozdíl, když Vám někdo zakáže někudy procházet a mezi tím, když Vám někdo řekne, že tudy můžete procházet, ale chůze je povolena pouze po pravé straně.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 23:01

  „…však nařídit, že nesmíte umístit anténu na venkovní fasádu, že nemůžete využít antény STA…“

  Ty Korkovy „podmínky“ instalaci znemožňují.

  Pochybuji, že by 5-vlastníků chtělo instalací antény na STA: „anténu pokálet“, „antény zničit“, „degradovat její funkci“. Je zřejmé, že zde někdo neví, co znamená užívat svého majetku. Stejně jako není žádnou škodou takováto instalace, nebude zřejmě škodou ani „chození po dlaždicích ve společných prostorech“. Nějaký 90-letý dement by mohl třeba „chtít nařídit“ abych v Jeho/mých společných prostorech se „společných“ dlaždic třeba nedotýkal, protože o nich nějaká mentálně vyšinutá „většina“ nerozhodla v rámci zdravého rozumu.

  PS: Kdo se podřizuje vyšinuté „většině“, která určuje, že ve společných prostorech může chodit pouze „po pravé straně“, pak nechť navrhne, že by tedy nebylo od věci, nechat si na chodbu společných prostor namalovat cestu kudy se smí, ten který „trestanec“ bydlící v tomto „šťastném kibucu“ pohybovat, zda se smí pohybovat pouze s doprovodem a v jakém čase musí cestu projít. Tak tolik asi k „věcným argumentům“.

  Já sice bydlím v buzerantově, ale do detence ke Korkymu nechci. :)

  Vložil Korky0202, 15. Červenec 2017 - 13:47

  Vážený pane Čmuchale,

  dostat internet do bytu není zas takové umění. A hlavně si pletete postavení vlastníků v tomto případě. Nejsou to vlastníci, kdo chce (či již tak učinil) umístit své zařízení na majetek, který mu nepatří. Tou osobou, která využívá cizího majetku ve svůj prospěch je poskytovatel.

  Takže vašich 5 majitelů neužívá svého majetku!!!

  Samozřejmě se mýlíte, že touto instalací se nikomu neškodí. Signály se mohou vzájemně překrývat atd. Někteří poskytovatelé se ani nesnaží odizolovat tyto vodiče o vodičů elektrických atd. atd.

  Vážený pane, evidentně nevíte, o čem tu je řeč. Nikdo, nikomu nic nenařizuje, pouze dává podmínky k tomu, aby byla možnost službu poskytnout bez toho, aby došlo k újmě vlastníkům, kteří spoluvlastní společnou věc.

  Chcete-li si po silnici jezdit vlevo, i když je napsáno, že se má jezdit vpravo, myslím, že moc komfortu si na těch silnicích neužijete.

  Pane Čmuchale, nejdříve si vyčmuchejte nějaké informace a pak se teprve věnujte diskuzím, které se zabývají konkrétními věcmi, protože pouhá „instalace internetu“ do 5 bytových jednotek s wifi příjmem na střeše zasahuje nejen vlastníky.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 16:43

  Korky, citujte kde pí „M.Bohmová“ uvedla, že 90-letá správkyně, která o nárocích rozhodla sama, tyto nároky uplatňuje na poskytovateli.

  Já, ač přecpán sobotním obědem (celerový řízek) vidím v jejím dotazu, že výpalné (200-Kč) žádá po vlastnících a že po vlastnících chce, aby zařízení umožňující příjem odstranili. NIKOLIV po poskytovateli (internetu).

  O rušení signálu „M.Bohmová“ nic neuvedla. To jste si účelově vymyslel/a a zcela pomateně zde rozvíjíte nějaké fantazie o neizolování vodičů. Důvodem k šikaně tedy dle dotazu není technické rušení, ale zřejmě pouze, že 90-letá správkyně (a kdoví kdo stojí za ní) nebyla o připojení milostivě spravena.

  Bez znalosti místních listin mohu jen spekulovat, ale nechal bych svéhlavou „správkyni“ udělat co chce, a pak bych udělal co musím já… podle okolností. Správkyni bych nyní odkázal, že se s ní o umístění svého zařízení a své fasádě nehodlám bavit. pí „M.Bohmová“ jasně uvedla, že k poškození nedošlo a o Vámi fabulovaném rušení také nic neuvádí.


  „…Nikdo, nikomu nic nenařizuje, pouze dává podmínky…“

  Citujte ty „podmínky“ – já je v příspěvku pí „M.Bohmové“ nevidím, ale Vy zřejmě ano. Tedy je citujte. Ne nějaké Vaše podmínky v detenci u Korkyjů, ale TY PODMÍNKY, které jsou údajně rušeny u pí „M.Bohmové“. Oukey?


  Korky laskavě sebe vykazuj z diskusí. Já se budu účastnit jakých chci diskusí, a protože mám z reakcí za to, že mé rady jsou relevantní, tak těm kdo slyší je budu poskytovat i dále. Zanech planého mentorování a umlať mne ARGUMENTY, které pochopí i opice, která bude mít „nemoc šílených opic“.

  Ze špinavé vody se chutná polévka uvařit nedá. Kapišto?

  Vložil Korky0202, 15. Červenec 2017 - 17:38

  Vážený pane Čmuchale,

  váš předchozí příspěvek byl zcela mimo téma a jediné, co obsahoval, bylo, že jste mne napadal. A hups, najednou se tady oháníte zájmem o otázku a téma, které zajímá tazatelku.

  Já, ač přecpán i večeří, což je mimo téma, Vás upozorňuji, že již od začátku debaty na téma v tomto vlákně, stále upozorňuji na to, že problém má poskytovatel. Tazatelce jsem dal jasný a srozumitelný návod, jak lze problém řešit, i když v podstatě ten problém není její, protože, jak jsem již napsal několikrát, ten, kdo něco porušit, byl provozovatel.

  I jsem, zde uvedl, že tazatelka není v postavení, kdy by měla odstraňovat cizí zařízení.

  Navíc tazatelka nemá nainstalované žádné zařízení, nicméně, určitě by ráda, aby jí službu poskytoval tento poskytovatel. A fasáda není tazatelky.

  Takže ještě jednou, speciálně pro Vás, jež má zatemnělý mozek řízkem. Tazatelka, ani paní správcová problém nemají. Problém má poskytovatel služby, který užívá cizího zařízení a cizích prostor bez souhlasu vlastníka. Tazatelka by ráda, aby nedošlo k tomu, že nějaký čmuchal přijde a dráty přestřihne, protože tam nemají co dělat. Chce nějakým způsobem situaci řešit. Zařízení je poskytovatele a například sloup STA na střeše je ve spoluvlastnictví všech vlastníků a nelze určit, která část je přesně tazatelky, protože vlastní pouze jeho neurčitou část dle svého podílu.

  Takže, pokud chcete věcně, tak nekombinujte věci, které se dostaly mimo téma, když se začalo řešit, kdo má jaká práva a téma, které se řešilo dál a to, jak danou problematiku řešit přímo konkrétně.

  Protože, pokud jste schopen použít citaci z vlákna diskuze, které se ubralo jiným obecnějším směrem a nalepit na to svůj argument k citaci přímo ke konkrétní diskuzi, tak se dopouštíte manipulace. A já se rozhodně Vámi manipulovat nenechám.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 16. Červenec 2017 - 23:46

  cit. „…Nyní chce tento správce po nás „penále“ 200 Kč od každé rodiny,…“

  Já v této větě spatřuji, že vlastníci (5-rodin) má problém se správcovou. Pokud v ní nalézáte, že problém má jakýsi „poskytovatel“, pak se nemáme o čem bavit, neboť v tom případě zdaleka nedosahuji Vaší hvězdné hladiny IQ a nemá smysl abych se ptal na citace, které odmítáte uvést, schovávajíc se vodopád nic neříkajícího mentorování nad mým řízkem. Tazatelce tedy nezbývá než zvolit si, které rady jsou relevantnější.

  PS: nevidím žádnou „manipulaci“ když vyzvu tlachatele k doložení jeho fabulací. Jsem uznalý a třeba to nejsou fabulace ale tlachatel se nemá k jejich vyvrácení argumenty: citacemi. Tak co dělat?… nechat ho opájet se?

  Vložil Korky0202, 17. Červenec 2017 - 5:03

  Já se nebráním polemice s Vámi, jen říkám, že se část vlákna, ve které zrovna reagujete na mne ubrala obecným směrem a přestala se týkat přímo problému tazatelky.

  Jak řešit tuto problematiku jsem uvedl níže. I to, že je nutné do toho aktivně zapojit statutárního zástupce SVJ a poskytovatele internetu.

  Myslím si, že když se ti dva dohodnou, tak i ta každá rodina bude mít nejen po problému se správcovou, ale i s tím, že přijde nějaký chytrolín a ten internet ustřihne, protože tam ten přijímač a rozvody aktuálně nemají co dělat.

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 8:15

  Je nutné si uvědomit, že zasahujete do společných částí domu.

  1. Tím, že jste nejspíš Wi-Fi umístili na anténu, která Vám nepatří.
  2. Tím, že jste lišty a v nich umístěné kabely zabudovali na zdi, které Vám nepatří.
  3. Tím, že jste si nechali nainstalovat router, ze kterého běží tyto kabely a odebírá proud ze společných prostor.

  Dále jste dovolili cizí firmě bez souhlasu vlastníků instalovat zařízení, které ani nevíte, zda je schválené a zda instalace odpovídá potřebným předpisům.


  Osobně si nemyslím, že kvůli této věci je nutné svolávat shromáždění. K tomuto Vám stačí výbor/předseda SVJ. Vy jako zákazník máte samozřejmě právo si vybrat, kdo Vám bude poskytovat službu: připojení k internetu.

  Na druhé straně je však vlastnické právo a výbor/předseda SVJ jsou pro Vás partnerem, který zastupuje všechny vlastníky.

  Existuje teď několik možností, jak situaci vyřešit:

  1. Výbor/předseda SVJ bude souhlasit s provedenou instalací a s Vaším poskytovatelem internetu uzavře smlouvu. Tím se vše zlegalizuje a není k tomu nutný souhlas shromáždění, pokud si tuto pravomoc Shromáždění ve Stanovách neurčilo.
  2. Výbor/předseda SVJ nebude souhlasit s podobou a technickým provedením instalace ve/na společných částech. Výbor/předseda SVJ určí Vašemu poskytovali internetu, jak a kde budou umístěna zařízení, ne/vedena kabeláž, zda může využít stožár s STA. Pokud se dohodnou uzavřou Smlouvu o tom, že SVJ strpí instalaci těchto zařízení a poskytovatel upraví vše dle technické specifikace, na které se dohodnou.
  3. Výbor/předseda SVJ nebude souhlasit s podobou a technickým provedením instalace ve/na společných částech. Výbor/předseda SVJ určí Vašemu poskytovali internetu, jak a kde budou umístěna zařízení, ne/vedena kabeláž, zda může využít stožár s STA. Pokud se nedohodnou, Váš poskytovatel je povinen vše zdemontovat a Vy máte možnost bezplatně odstoupit od Smlouvy, kterou s ním máte uzavřenou, protože Vám není schopen technicky službu poskytnout.
  4. Pokud dojde k bodu č. 3 a vy jako vlastníci mermomocí chcete tohoto poskytovatele mít v domě, nezbude Vám než svolat shromáždění dle Vašich Stanov a na shromáždění si to prohlašovat.

  Argument, že je někdo mladý, studující, starý, nemohoucí, není omluva proto, že si dovolujete rozhodovat o společném majetku bez souhlasu ostatních vlastníků.

  Argument, že se nezasahovalo do konstrukce neobstojí z toho titulu, že si představte, že každý z 12 vlastníků bude chtít jednoho poskytovatele a všichni budou chtít mít anténu na střeše a každý povede jednu lištu a každý si udělá odbočku ze společných elektrických částí do své Wi-Fi na střeše.

  Dále se přesvědčte, zda neexistuje usnesení shromáždění, které například již uvádí, že další poskytovatele internetu bude nějakým způsobem technicky omezeni, že třeba neexistuje usnesení, že již nebude umožněna instalace Wi-Fi jednotek na střechu apod.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 16:07

  Výbor ani předseda mohou za vlastníky rozhodovat pouze pokud jsou takto zplnomocněni. K zásahu do společných částí domu je třeba souhlasu všech vlastníků. Nestačí jen některých i když jsou současně statutárními orgány SVJ.

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 18:02

  Vážený pane Pavle,

  jde o to, že v některých případech jste jako SVJ povinni strpět instalaci telekomunikačních zařízení a strpět dále i jejich provozování. Takže je zbytečné, aby shromáždění někoho zplnomocnilo, protože není k čemu.

  K uzavření smlouvy je oprávněno SVJ, které je zastoupeno statutárním orgánem. A jedná se o smlouvu ve smyslu zajištění provozu zařízení, ke kterým nemá Společenství oprávnění je provozovat. A k těmto smlouvám si zpravidla ve Stanovách nesjednává výsada Shromáždění o tomto jednat.

  Nicméně neznáme obsah stanov Společenství tazatelky.

  V této otázce instalace internetu se stýká spousta věcí, které jdou proti sobě, ať už je to právo na to vybrat si svého poskytovatele, ochrana majetku, telekomunikační zákon, omezení vlastníka na základě rozhodnutí většiny při správě společného majetku atp.


  Obecně platí, že SVJ (ani statutární orgán, ani shromáždění) nemůže zakázat používat v bytovém domě internet. To je v dnešní době v podstatě technicky neřešitelný rébus, když si člověk vezme, že je i internet v mobilu :-)

  Dále platí, že majitel/uživatel bytové jednotky má právo si vybrat dodavatele dané služby, jestliže neexistuje dohoda či usnesení o tom, že poskytovatelem služby v bytovém domě v případě připojení je pouze SVJ.

  Pokud provozovatel splní zákonné podmínky může své zařízení prohlásit za veřejně prospěšné, což vzhledem k tomu, že často distribuuje i telefonní a televizní služby, nebude pro něj problém a SVJ je povinno jeho zařízení strpět. A celé shromáždění vlastníků se může stavět na hlavu.

  Jedinou možností, jak se bránit je to, že máte možnost si klást podmínky. Kde bude zařízení, kde nesmí být umístěno atd. atd.

  Tato problematika by se dala rozepsat do celé diplomky.

  Vložil Nortonik, 14. Červenec 2017 - 7:02

  Nechali jste si zřídit přípojku na internet bez souhlasu všech vlastníků (zásah do společných částí – souhlas všech nebo hlasování na shromáždění). Toto je špatně. Je třeba svolat shromáždění (nebo získat písemný souhlas všech) a tam o tom nechat hlasovat. Pokud to neprojde, musíte přípojku odstranit. Svj má snad výbor nebo alespoň předsedu, řešte to s ním. Správce nemá co ukládat pokuty, je to správce.

  Vložil kolem jdouci (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 7:38

  Jak uvádí Nortonik správce nemá žádnou pravomoc, navíc sankce i když jsou v domovním řádu jsou v podstatě nevymahatelné.

  Nevím jak máte nastaveno kvorum ve stanovách, pokud máte již stanovy dle NOZ tak by Vám mělo stačit 50% z přítomných při usnášeníschopnosti shromáždění.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 16:08

  je vymahtelný pouze pokud je nedílnou součástí stanov. Jinak je to cár papíru nulové hodnoty.

  Vložil Novák (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 6:19

  Jestli to chápu správně, tak jste bez souhlasu většiny na shromáždění vlastníků zasáhli do společných prostor domu. Máte pravdu, že penále je chyba… měli byste spíš na své náklady vše zase odstranit.

  Vložil Korky0202, 14. Červenec 2017 - 8:24

  Pochybuji, že by ti, co využívají služby poskytovatele internetu, který bez souhlasu SVJ provedl instalaci, šli a demontovali zařízení, které není v jejich majetku, protože je to zařízení poskytovatele.

  Navíc oni do ničeho nezasahovali. Pochybuji o tom, že tazatelka držela vrtačku, či zatloukala hmoždiny, když se instalovali lišty na chodbách, které vedou k těm bytům, kam je internet poskytován.

  Vložil MartinII, 14. Červenec 2017 - 12:45

  Když píšete o „správci“, který něco sám zakazuje, tak se nedivím že kladete dotazy, na které byste měla najít odpověď v zákoně a vašich stanovách. Pravda je, že někteří zde píší i cosi o „domovníkovi“.

  Základními paragrafy společenství jsou

  § 1205 Orgány společenství vlastníků

  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

  § 1190

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  § 1206

  (1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající … ;

  (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se … . K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas … .

  § 1207

  (1) … Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než 25% hlasů, . (2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, … .

  § 1208

  Do působnosti shromáždění patří

  § 1209

  (1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, … (2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky …

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Tyhle paragrafy neznáte ?

  takže jak to u vás s tím správcem je ? Píšete, že SVJ existuje, takže viz § 1190. A pokud jde o hlasy, tak možná těch 5 rodin ze 12-ti máte více než 50% hlasů.

  Dále se divím, že jednak firma něco instalovala bez podpisu „osoby odpovědné“, a dále že jste investovali možná víc než 10.000 Kč Kč (nechci psát o desítkách tisíc), zatímco jste si to mohli nechat pořídit z peněz „všech“ sehnáním dostatečného počtu dalších hlasů k vašim 5-ti bytům ze 12-ti.

  Vložil L. J. (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 13:16

  Poněkud stručnější verze toho, co napsal Martin II.:

  Správce == SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".