Dohody o provedení práce od 1.4.2012

Vložil Ing.Vladimír Motl, předseda SVJ Labská 267/38, Děč (bez ověření), 3. Duben 2012 - 6:03 ::

Dohody o provedení práce od 1.4.2012

Od 1.4.2012 nabyla účinnosti právní úprava, která dohodu o provedení práce staví na roveň všem dalším formám pracovního poměru. Nově tak vzniká pro „zaměstnance“ povinnost při uzavírání dohody doložit, že je zdravotně způsobilý k výkonu sjednané práce. Tenhle nesmysl se mi nepodařilo vyvrátit v diskuzi s úřadem pro bezpečnost práce, když jsem argumentoval zejména činnostmi charakteru administrativní nebo technické odborné činnosti / n.př. dozor provozu domovní plynové kotelny atd /,příp. krátkodobými jednorázovými činnostmi jako vymalování sklepa, posekání trávy před domem a pod.Tvůrci předpisu neopomenuli zmínit pokutu až 2 mil Kč při nedodržení předpisu.

Stačila by nepatrná úprava ve znění předpisu, kterou by se tyto dohody nepovažovaly za standartní pracovní poměr trvalého charakteru. Vzniknou nám potíže při zajišťování drobných prací údržby domu, bude třeba vymýšlet různé kličky pro obejití, čelit hrozbám pokut ve správním řízení.

Pořád se mluví o bruselské byrokracii, ale doma máme ještě fundovanější sami.

3.4.2012

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.