anon

Vložil Anonymous, 10. Květen 2024 - 20:47 ::

Vyúčtování je tady krásně vysvětleno se všemi podrobnostmi. Jen mi není jasné od kdy lze počítat pokutu na nesplnění nepeněžní povinnosti, když SVJ vůbec nereagovalo. Zda ode dne, kdy bylo chybné vyúčtování zasláno, protože jen řádným vyúčtováním splní SVJ svoji povinnost, nebo až 30 dnů od reklamace. Nevíte někdo?

V tomto článku je to vysvětleno dost zmatečně. Jednou, že reklamace musí být písemná. Podruhé, že soud nezkoumá zda bylo reklamováno.

https://mmr.gov.cz/…024.pdf.aspx?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 11. Květen 2024 - 8:35
  • „… od kdy lze počítat pokutu na nesplnění nepeněžní povinnosti, když SVJ vůbec nereagovalo. Zda ode dne, kdy bylo chybné vyúčtování zasláno …“

  Netrefil jste se. Je bezvýznamné kdy bylo neřádné vyúčtování zasláno.

  ➡️ Podle 2013/67/§7/1 platí, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

  Z uvedeného plyne: Pokud u vás je zúčtovacím obdobím kalendářní rok, pak řádné vyúčtování za rok 2023 mělo být doručeno do 30. dubna 2024. Jestliže doručeno nebylo vůbec, nebo nebylo řádné, pak pak 1. květen 2024 je prvním dnem prodlení poskytovatele služby.

  Splní-li poskytovatel služeb svou povinnost provést vyúčtování jen v případě, že zálohy na služby vyúčtoval řádně, pak z toho logicky plyne, že jestliže tak neučinil, je v prodlení s touto svou povinností a je povinen (není-li důvod pro odepření práva na pokutu) zaplatit příjemci služeb pokutu podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.; není přitom významné, zda služby nevyúčtoval vůbec nebo je nevyúčtoval řádně. 

  Doručil-li tedy žalovaný žalobci Vyúčtování, které nebylo řádné (neobsahovalo všechny předepsané náležitosti a cena služeb nebyla uvedena ve správné výši), dostal se do prodlení se svou povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.

  Zdroj: rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 1528/2020 ze dne 21.10.2020

  • „… od kdy lze počítat pokutu na nesplnění nepeněžní povinnosti, když SVJ vůbec nereagovalo. Zda … až 30 dnů od reklamace.“

  Ano, je tomu tak.

  ➡️ Podle 2013/67/§8/2 platí, že včas uplatněné námitky musí poskytovatel služeb vyřídit do 30 dnů od jejich předložení.

  Z uvedeného plyne: Den následující po doručení námitky (kterou Vy nazýváte „reklamace“) poskytovateli služeb je prvním dnem lhůty 30 dnů pro vyřízení námitky. Jestliže SVJ na námitku vůbec nereagovalo, pak den následující po uplynutí lhůty 30 dnů je prvním dnem prodlení poskytovatele.


  Pro úplnost dodávám: Podle 2012/89/§607 platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.


  Justitianus

  Vložil Ss (bez ověření), 11. Květen 2024 - 19:25

  Vysvětlete : Do kdy lze podat námitku, případně žádost o doložení podkladu? Odvíjí se lhůta od doručení (i neřádného), nebo od 30. dubna?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".