Vložil PeDuPles (bez ověření), 15. Březen 2010 - 19:35

lake napsal: „I když někteří diskutující, jejich právníci a Ministerstvo financí si myslí opak“.

S dovolením dodám, že jste zapomněl na kancelář ombudsmana, který si myslí totéž – viz citace diskutujícího TZP zde: http://www.portalsvj.cz/…uctovani-svj#….

Takže by se zřejmě dalo napsat: „Někteří diskutující, jejich právníci, Ministerstvo financí, Kancelář veřejného ochránce práv, Parlament, Senát a prezident jsou přesvědčeni, že vyúčtování studené vody se řídí Výměrem MF č. 01/2010, ale jeden osamělý diskutující si myslí opak“. Když už jste tedy bohužel musel zase začít tímhle tónem :-(

Také bych ráda ocitovala další dva důvody pro své tvrzení:

Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen v platném znění

§ 2 (1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží, cen dalšího majetku a majetkových práv“), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.

Zákon o cenách v platném znění (např. zde: http://www.mfcr.cz/…2010_pdf.pdf

§ 3 odstavec (1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.

Zjednodušeně řečeno – do 18.11.2009 mohla Vaše argumentace o nedostatku legitimace MF možná obstát; od tohoto data však platí, že pokud bylo MF Zákonem č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen pověřeno vydáváním právních předpisů pro regulaci cen a regulaci cen Parlament ČR dne 18.11.2009 de­finoval mimo jiné jako vyúčtování cen služeb spojených s užíváním nemovitostí, nejede přes to vlak.

A aby nebylo pochyb, v tomto paragrafu se skutečně jedná o užívání nemovitostí vlastníky; o vyúčtování služeb pro nájemní byty hovoří § 5 odstavec (5) Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.