Vložil Justitianus, 22. Duben 2024 - 15:55

Pro „asi mě klepne“:
Jsem rád, že jste v záplavě vašich žvástů prozradila jedinou důležitou skutečnost: Že váš dům byl rozdělen na jednotky1994 podle zákona č. 72/1994 Sb..

☀ Z této skutečnosti plynou právně významné závěry.

(1) Podle § 2 písm. b) zákona 72/1994 platí, že bytem se pro účely tohoto zákona rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Lodžie však NENÍ místnost; je to pouze prázdný prostor, plný vzduchu (stejně jako místnost, balkon, terasa, sklepní kóje, parkovací stání).
➡️ Z uvedeného plyne, že Váš byt neobsahuje žádnou lodžii. Zákonná definice bytu to vylučuje. Váš byt se skládá z místností. Jediné co vlastníte kromě bytu je to, co je výslovně uvedeno: „zábradlí lodžie“ – to je kus železa ukotvený do stěny v průčelí lodžie.

(2) Podle § 2 písm.h) zákona 72/1994 platí, že jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona.
➡️ Z uvedeného plyne, že máte zřejmě vadné prohlášení vlastníka budovy. K vlastnictví jednotky patří přece byt (a ten se skládá pouze z místností). Tím to končí. Lodžie tedy není ve Vašem vlastnictví. (Navíc vlastnit šest metrů krychlových vzduchu je právně nemožné. Jste výlučným uživatelem této části zemské atmosféry. Zemská atmosféra – či její část – není věc, kterou by bylo možné vlastnit.)

Pitomci soudci tyto skutečnosti zase nerozpoznali, protože neznají § 2 zákona. Nepřekvapuje mne to vůbec.


☀ Pokud Vás zajímá kdo je tedy vlastníkem „lodžie“:

Každá lodžie je pouze vzduch, který ovšem není místností a nespadá tedy do zákonné definice bytu. Takže ten vzduch určitě nevlastníte. Zajímavé je vlastnictví jednotlivých částí stavby lodžie – těmito stavebními prvky jsou:

 1. nosná deska
 2. spádová vrstva
 3. hydroizolace
 4. krycí vrstva nad hydroizolací
 5. vyrovnávací vrstva
 6. adhezní vrstva
 7. nášlapná vrstva (dlažba, nátěr nebo potěr)
 8. lemovací systémové lišty
 9. okapnice, oplechování
 10. zábradlí
 11. výplň zábradlí

Z obsahu prohlášení vlastníka budovy víme, že ve Vašem vlastnictví jsou pouze položky č. 10 a č. 11. Vše ostatní jsou společné části domu, protože původní vlastník je ve svém prohlášení nikdy nevyčlenil do jednotlivých jednotek. Ani Vy nevlastníte žádný z těchto stavebních prvků, takže si nedělejte nárok na tyto společné části.

**Pokud Vás zajímá zda byste mohla vlastnit stavební prvky č. 1 až 9:

Podle zákona č. 72/1994 Sb. je to možné, ale muselo by to být v prohlášení uvedeno způsobem, který zákon stanoví naprosto přesně a jednoznačně. Podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona platí, že prohlášení musí obsahovat určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.
➡️ Z uvedeného plyne, že pokud by původní vlastník byl měl úmysl věnovat vám část budovy se všemi stavebními prvky, pak by tyto stavební prvky v prohlášení označil jako „společné části budovy, společné pouze vlastníkovi jediné (to jest té Vaší) jednotky“. Přesně tak to požaduje zákon o vlastnictví bytů ve svém § 4 odst. 2 písm. c).

Ve vašem prohlášení však nic takového uvedeno není, viďte ? Takže ústavně konformní závěr je, že stavební prvky tvořící lodžii byly, jsou a budou společné.

Možná že podle prohlášení vlastníka budovy vlastníte kromě prázdných prostorů místností bytu bytu i příslušenství: například vestavné skříně, okna přístupná zevnitř bytu, otopná tělesa a ventily, podlahovou krytinu, nebo vstupní dveře bytu. Jistě vlastníte i to zábradlí na lodžii. Nevlastníte však nic jiného než toto.

Pozdravujte ode mne hlupáky soudce, kteří neznají zákon o vlastnictví by­tů.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.