Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 10:52
§ 978
Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.


Jak jistě víte, k přijetí rozhodnutí shromáždění se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů (§ 1206/2).

To platí i pro rozhodování i způsobu rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů (§ 1208/d).

Takto přijaté ujednání je podle § 978 účinné a závazné i pro třetí osoby, které nebyly účastníky ujednání. Těmito třetími osobami jsou:

  • vlastníci kteří se zdrželi hlasování,
  • vlastníci kteří hlasovali proti,
  • vlastníci nepřítomní,
  • vlastníci budoucí.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.