AML směrnice - částečně zneplatněna

Vložil Justitianus, 30. Prosinec 2022 - 11:06 ::


Znění bruselské AML směrnice o evidenci skutečných majitelů zakotvilo od roku 2018 veřejnou přístupnost obsahu registru skutečných majitelů: ten má být přístupný „jakékoli osobě z široké veřejnosti“.

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, platí, že ministerstvo umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby v rozsahu jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství a těchto dalších údajů:
▪ údaj o povaze postavení skutečného majitele,
▪ údaj o velikosti podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
▪ den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
▪ den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem.

Evidence skutečných majitelů je v ČR přístupná na adrese https://esm.justice.cz/…ssm/rejstrik.


Celou tuto část AML zpochybnil rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. listopadu 2022, ve spojených věcech C‑37/20 a C‑601/20, WM a Sovim SA, proti Luxembourg Business Registers.

Soudní dvůr EU zrušil tu část směrnice AML, která zavedla neomezený přístup do evidence skutečných majitelů. Soud konstatoval, že takto koncipovaný přístup představuje nepřiměřený a nevyvážený zásah do základních práv dotčených fyzických osob, které jsou v evidenci skutečných majitelů vedeny.

Soud EU zdůraznil, že je zcela legitimní, pokud je tato evidence přístupná státu a jeho úřadům a osobám povinným provádět identifikaci a kontrolu klienta podle zvláštních právních předpisů.

Zpřístupnění evidence dalším osobám bez dalšího rozlišení však již podle Soudního dvora EU není přiměřené, resp. není nezbytné pro dosažení sledovaného účelu. 


Poznámka na závěr:

Že jde o neodůvodněný a neúměrný zásah do osobnostních práv – to muselo být jasné už při schvalování zákona č. 37/2021 Sb.. Hlavně že byl poslušně splněn nesmyslný rozkaz z Říše. Unijní vlezdořitkové zde vládnou; členové vládní koalice jezdí od Bruselu žalovat jako malí školáčci. Fiala by zavedl Euro co nejdříve.

Ke změně české právní úpravy AML zákona by se musela dotčená osoba obrátit na český soud. Návrh na zrušení může podat i prezident, minimálně 41 poslanců, nebo minimáně 17 senátorů. Ale těm je úplně jedno, že v české legislativě je zakotven bruselský paskvil, od kterého dal ruce pryč i samotný Brusel.

Justitianus

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.