Vložil Justitianus, 21. Únor 2022 - 11:38

Pane Člen (bez ověření),

Soudy považují za zcela dostačující, jestliže vlastníkovi jednotky je sdělen důvod „na správu domu“. Toto nejednoznačné, nesrozumitelné a neurčité sdělení považují soudy všech stupňů za dostatečné.

Navíc soudy judikují, že dostatečné je i sdělení zjevně lživé, podvodné a rozporné se zákonem o účetnictví, jestliže vlastníkovi jednotky je sdělen důvod „na fond oprav“.

Tento rozpor by bylo jistě možné překonat v právním státě. Nikoli však v České republice, která právním státem není.

Justitianus

Pokud jde o promlčení práva na vrácení neurčitých záloh, vycházím z konstantní judikatury, viz například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3037/2019, ze dne 28. 11. 2019. Soud judikoval, že při zápůjčce bez sjednání doby vrácení peněz se promlčecí doba (běžně tříletá) počítá již od okamžiku zapůjčení peněz. Nikoliv teprve od doby kdy věřitel požádal o vrácení zápůjčky. Soudím tedy, že při skládání dlouhodobých záloh na neurčitý účel (a bez stanovení časového rámce či maximální doby použití zálohy) je promlčecí doba také tříletá a počítá se již od okamžiku (actio nata) kdy záloha byla složena na účet SVJ.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.