Vložil zdeseny clen SVJ, 6. Březen 2019 - 9:15

Ve sněmovním tisku je i doplnění odstavce jedna.

§ 1186

(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

Takže opravdu nevím, když nemá SVJ povinnost udělat při převodu jednotky dvě vyúčtování (jedno původnímu a jedno novému vlastníkovi dle data převodu), tak jak získáte tato vyúčtování, pokud je SVJ nevyhotoví dobrovolně.

A dále i ve vámi citovaném odstavci dvě je psáno.

(2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

Takže dle litery zákona přechází na nabyvatele dluh na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu, tedy i eventuální nedoplatky z vyúčtování. Oproti tomu je uvedeno, že se to týká jen dluhů, co mohl nabyvatel zjistit. Tady bude záležet na judikatuře, jak to vyloží soudy, jestli eventuální dluh na službách (teplo, voda, teplá voda) mohl nabyvatel zjistit…

Vámi citovaný odstavec z důvodové zprávy říká nejen vámi vytučněné, ale i předchozí:

Dále se navrhuje jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku, dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a dluhy na zálohách na tato plnění (nikoliv však již zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na plnění spojená s užíváním bytu) převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku ze zákona. Ručení převodce za tyto dluhy se zachovává. Tyto dluhy na nabyvatele přejdou ex lege pouze v případě, že je nabyvatel měl a mohl zjistit.

Což paradoxně říká výslovně, že dluh přechází, že nepřechází pouze zaplacené a nevyúčtované zálohy, tedy že nepřechází pouze eventuální přeplatek, dluh ovšem ano.

Mám tedy za to, že pravdu nemáte ani vy, tvrdící, že dluh na službách nepřechází, ale ani TN tvrdící, že přechází vždy. Bohužel toto bude jasné až ze soudních rozhodnutí, co soudci vyloží jako podmínku „měl a mohl zjistit“. Obávám se, že ale realitě je blíž názor TN, že to bude přecházet všechno.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.