Vložil Zdenek 22, 16. Říjen 2018 - 17:33

Pane Pavle, děkuji za upozornění na DZ, z níž cituji:

Jakkoli tedy např. ustanovení o vlastnickém právu upravují podrobně sousedská práva, nebrání sousedům v odlišných ujednáních – ta ovšem budou zavazovat jen kontrahenty a nedotknou se třetích osob (ledaže ujednání získá svou věcněprávní podobu, např. jako služebnost). Rovněž to je pravidlo uznávané v teorii i v soudní praxi již dnes.

Pokud je bytové spoluvlastnictví ve 3. části NOZ, nevidím žádný důvod, aby se i na toto spoluvlastnictví nevztahoval § 978.

Pro Mojdala:

Pokud nový vlastník nabude vlastnické právo k jednotce a spoluvlastnické ke společným částem, začnou se na něj vztahovat práva a povinnosti upravené stanovami, ale jen ty, které může standardním většinovým hlasováním upravovat shromáždění.

Předchozí dohody (všech) ostatních spoluvlastníků v souladu s § 978 na něj nedopadají (viz důvodovou zprávu).

Jinými slovy, § 978 zajišťuje každému novému vlastníkovi všechna práva, a pochopitelně mu ukládají všechny povinnosti, o kterých zákon v souladu s citovaným § stanoví, že se od nich nelze odchýlit.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.