Vložil úvaha k tématu (bez ověření), 24. Září 2015 - 20:40

Podle §9 zákona č.72/1994 o vlastnictví bytů Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

Opravou se podle judikatury NS rozumí nabytí dříve užitných vlastností věci. Nejedná se tedy o zhodnocení společné věci.

Pokud vlastníci rozhodli svým hlasováním o zhodnocení své společné věci (zateplení obvodových zdí budovy a střechy) hlasováním na shromáždění, jednalo se podle rozhodnutí NS o rozhodnutí vlastníků společné věci na shromáždění SVJ, nikoliv o rozhodnutí SVJ.

Z uvedeného vyplývá, že se tedy nejednalo o výdaj na správu domu a pozemku v SVJ(2000).

SVJ nemělo žádný právní důvod hradit za spoluvlastníky závazky vyplývající ze zhodnocení jejich majetku, a to ani z úvěru, který členové SVJ schválili.

Obávám se, že došlo k jednání členů statutárního orgánu právnické osoby k protiprávnímu jednání (možná i k trestnému činu velkého rozsahu), když uhradili dluh jiných osob, přestože jim k tomuto protiprávnímu jednání dali členové SVJ souhlas.

I kdybych přijal argumentaci soudce, tak z výše uvedeného rozhodně se rozhodně nejedná o dluh související se správou domu a pozemku tak, jak je uvedeno v §1186 odst.2 NOZ.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.