NOZ, SVJ(2000) a stanovy

Vložil lake, 27. Září 2014 - 12:46 ::

Opět se zde množí dotazy na údajnou „povinnost“ SVJ(2000) přijmout nové stanovy v souvislosti s nabytím účinnosti NOZ. Tvrzení tohoto typu se šíří z různých webových stránek. Bohužel většinou jde o bláboly bez právního podkladu.

Není sporu o tom, že SVJ si může změnit stanovy, opravit chyby, přidat do stanov praktické novinky – jako například hlasování per rollam. Mělo by určitě do stanov vtělit povinnou tvorbu a schvalování dlouhodobého plánu údržby a oprav a k tomu tvorbu a schvalování dlouhodobého finančního plánu (Reserve study). Musí do stanov přidat konkrétní počet členů statutárního orgánu, protože toto vyžaduje rejstříkový soud. Mělo by upravit drobnosti – např. výraz „právní jednání“ namísto „právního úkonu“ a jednání „za SVJ“ namísto jednání „jménem SVJ“.

SVJ(2000)však není v postavení, že by muselo bezhlavě kopírovat celý obsah stanov právnické osoby SVJ(2012). Nic takového nestanoví žádný zákon.

Jako odstrašující příklad zde uvedu obsah článku autorky Mgr Zuzany Dědečkové na webu http://www.svjonline.cz/…2-sb-ii-cast. Dále cituji jednotlivá tvrzení autorky a uvádím to na pravou míru.

Mgr. Dědečková:
Název SVJ, který musí nově obsahovat sousloví „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo. Řada SVJ tak bude nucena měnit svůj název, neboť stará právní úprava stanovila pouze povinné slovo „společenství“.
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby změnila svůj název. Název SVJ je v plném souladu s právní úpravou v okamžiku zápisu SVJ do rejstříku. Takže název je platný a nezpochybnitelný.
Mgr. Dědečková:
Sídlo určené v domě, pro který SVJ vzniklo. Pokud je tedy sídlo SVJ umístěno jinde, bude nutné jej změnit, a to prostřednictvím stanov a zápisem do rejstříku SVJ.
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby změnila své sídlo. Stávající sídlo SVJ je v plném souladu s právní úpravou v okamžiku zápisu SVJ do rejstříku. Takže je sídlo je platné a nezpochybnitelné.
Mgr. Dědečková:
Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování. Práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje NOZ zejména v § 1175 – § 1184 (…).
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby do svých stanov vložila práva a povinnosti vlastníků jeednotek. Navíc v NOZ jde o zcela jinak definované jednotky(2012). Takové jednotky v domě nejsou. Stanovy SVJ(2000) mají podle ZoVB obsahovat pouze „členská práva a povinnosti členů SVJ“. Práva a povinnosti vlastníků jednotek(1994) jsou obsažena samozřejmě úplně jinde: v prohlášení vlastníka budovy a v zákonu č. 72/1994 Sb., jehož ustanovení se použijí i nadále v souladu s § 3028 NOZ.
Mgr. Dědečková:
Určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkční období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení.
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby se řídila částí NOZ určenou výhradně pro právnické osoby SVJ(2012). SVJ(2000) ovšem musí doplnit do stanov údaje pro rejstříkový soud, např. počet členů statutárního orgánu.
Mgr. Dědečková:
Určení prvních členů statutárního orgánu.
K tomu lake:
Nepravda, zcela absurdní tvrzení. Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby ve stanovách dodatečně uváděla seznam prvních členů svého statutárního orgánu. Jde o povinnost uloženou právnické osobě SVJ(2012). U ní má toto ustanovení svůj smysl, protože podle toho bude do rejstříku zapsána právnická osoba a zároveň s tím i první členové jejího statutárního orgánu.
Mgr. Dědečková:
Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí.
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby toto uváděla ve stanovách. Tyto skutečnosti jsou od počátku uvedeny v prohlášení vlastníka budovy. Patří tedy právě tam.
Mgr. Dědečková:
Pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
K tomu lake:
Mgr. Dědečková se mýlí. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by ukládal právnické osobě SVJ(2000), aby se řídila částí NOZ určenou výhradně pro právnické osoby SVJ(2012). Uvedené skutečnosti je velmi vhodné do stanov přidat, pokud tam ještě nejsou, i když to není povinnost. Jen tak (skrze stanovy) je možno zajistit, že nabyvatel jednotky automaticky vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že nabude vlastnické právo k jednotce.


-----------------------------------------------------------------------------

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.