Změna celého výboru - změna zápisu

Vložil JakubD (bez ověření), 6. Únor 2019 - 13:02 ::

Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Pomocí inteligentního formuláře jsem zažádal o změnu údajů v rejtříku. Starý výbor se na poslední schůzi shodl na naše zvolení – minulý výbor celý rezignoval. Máme zápis. Bohužel výbor zápis nepodepsal a změnu zápisu neprovedl. Měli jsme první schůzi nového výboru, kde potvrzujeme zvolení – všichni jsme podepsaná a máme podpisy oěřeny. Totéž platí se Souhlasem o zavedení do veřejného rejtříku. Žádost o změnu údajů jsem odeslal, ale soud nevyhověl. Nebyly dodány potřené podklady. Podávám znova a mám několik otázek, samozřeěěm budu velmi rád za jakékoli dodatečné informace.

Potřebujeme podpisy a jejich ověření na posledním shromáždění, kde jsme byli zvoleni a došlo k rezignaci ceého výboru? Mohu podat žádost já jako člen výboru a elektronicky při odeslání na soud emailem podepsat nebo to musí být předseda výboru? Budeme potřebovat odeslat ještě něco?

Moc děkuji Jakub

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil solid, 7. Únor 2019 - 13:01

  Dobrý den Jakube Na Vaši žádost ohledně nezapsání potřebných údajů do rejstříkového soudu nelze jednoznačně odpovědět, jelikož nám není znám důvod /jaké potřebné podklady / odmítnutí . A protože to nevíme můžeme jen hádat. Jeden z důvodů může být fakt , že jste nepostupovali správně.
  Na stránkách (www.justice.cz), je v prvním levém sloupečku odkaz Podání do veřejného rejstříku (formuláře). To jste asi udělal , ale odmítnutí zapsání může být též velikost dat!! Kdyby se hodilo – pravidla pro zakládání do sbírky listin.
  Online do Sbírky listin. V záložce Technická podpora jsou uvedeny požadované parametry: Dále musí být pro listiny ve formátu PDF dodržena tato pravidla:

  1. Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF dokument; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
  2. Doporučujeme Vám ověřit si, zda žádná část Vámi poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.
  3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny; např. listina o 20 stránkách může tedy mít maximálně 3 MB.
  4. Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů).
  5. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány (ani heslem) a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

  Listiny ve formátu PDF je možné rejstříkovým soudů zasílat na kontaktní údaje, které jsou zveřejněny na internetových stránkách příslušného rejstříkového soudu a to následujícími způsoby:

  1. Datovou schránkou
  2. Na elektronickou adresu soudu (emailem)
  3. Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani
  4. Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz
  5. Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

  Maximální velikost všech PDF dokumentů pro jedno podání zaslané datovou schránkou, emailem, online podáním nebo přes webovou ePodatelnu je 10 MB. Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba listiny zaslat na technickém nosiči dat (poštou či osobně na podatelně soudu).

  Vložil franos, 6. Únor 2019 - 16:14

  Dobrý den, zápis ze shromáždění samozřejmě podepisuje nový výbor (předpokládám, že se ujímá funkce od okamžiku zvolení, tedy již v průběhu shromáždění). Návrh na změnu zápisu v rejstříku podává SVJ, ne jednotliví členové výboru. A za SVJ podepisuje… zpravidla předseda a další člen výboru. Návrh lze podat buď prostřednictvím datové schránky, nebo (pokud ji SVJ nemá) v papírové podobě. Email s elektronickým podpisem podle mě nestačí. My ověřeně podepisujeme vlastní vytištěný návrh (2 podpisy) a čestná prohlášení s podpisovými vzory(všichni členové výboru), zápisy ze shromáždění ani z výboru ne. Co přesně Vám soud napsal, že chybí?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 6. Únor 2019 - 22:40

  který má právní důvod jej podat. To je člen starého výboru, člen nového výboru nebo i vlastník nějaké jednotky. Žadatel si nechá podpis ověřit. Návrh se podává na formuláři „justice“ a přílohou je volební listina nebo zápis ze shromáždění, kde je volba na pořadu jednání a takto i řádně zapsána. Podpisy nemusí být ověřeny. A jak správně píšete. Co přesně Vám soud vytýká to řešte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".