zápis ze schůze - zamítnutí

Vložil Stepan Prokop, 17. Květen 2023 - 11:51 ::

Dobrý den, v bytovém družstvu jsem požádal o možnost instalace 4 fotovoltaických panelů na zábradlí našeho bytu, vše potřebné jsem doložil a nechal o tom hlasovat na schůzi bytového družstva. Družstvo má 6 členů. A na schůzi si vyslechl jakože zamítavé stanovisko ač hlasování proběhlo kladně, a v zápisu ze je schůze pak napsáno toto

„Instalace 4 ks fotovoltaických panelů byla členskou schůzí zamítnuta. (3 hlasy pro instalaci fotovoltaiky a 2 hlasy proti).“

V zákonech týkajících se družstev jsem hledal možnosti hlasování v družstvech, a vesměs nalezl jen Zákon 90/2012 Sb. § 645, kde se píše

„Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.“

Ve stanovách žádný bod o hlasování nemáme, a předsedkyně družstva mi tvrdí, že k odsouhlasení je potřeba, aby souhlasilo 100% podílníků.

A tedy se ptám, je opravdu potřeba 100% souhlas všech podílníků v družstvu?

Zároveň mě předsedkyně družstva zdělila že by panely neměli přesahovat fasádu domu, z čehož jsem vyrozumněl, že nesmí vyčnívat z balkónu ven, zábradlí máme zapuštěné cca 9cm uvnitr balkónu a tedy, že když před něj umístím panel který ma 3cm hloubku, tak nebude přesahovat fasádu domu a stále bude cca 5 až 6cm pod hranou fasády. Na zkoušku jsem tedy 1 panel takto připevnil k zábradlí. Do 3 dnů jsem obdržel email, kde mě předsedkyně družstva zděluje „Oznámení o porušení Občanského zákoníku a Stanov Bytového družstva“ a že vše předává k řesení právní kanceláři, a že náklady s tím spojené budu muset uhradit.

Přikládám fotografii, onoho 1 panelu který by řesila ona právní kancelář, na pravém balkónu je vicdět původní konstrukce která měla nést 4 panely přez oba balkóny, a která předsedkyni nevadila po více než 6 měsíců a zřejmě si ji za tu dobu ani nevšimla že tam je.

Děkuji za případné rady ohledně přesného znění zákonů, nebo případného vysvětlení jak v takovém případě postupovat. Štěpán Prokop

PřílohaVelikost
foto.jpg179.23 KB
  • družstvo
  • fotovoltaika
  • schůze

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Stepan Prokop, 30. Květen 2023 - 11:25

U druheho bytu v jinem dome, kde mame SVJ, tak me predseda SVJ normalne rekl, ze fotovoltaiku na balkon si muzu dat jak chci, ze nema duvod to jakkoliv blokovat. A vesmes uplne stejne nam odsouhlasil pred 2 lety zaskleni balkonu, ze 40 bytu mame zaskleni jen na 5 balkonech, nikomu to nevadilo ani se o tom nehlasovalo, proste si to zasklete na vlastni naklady. Do 3 mesicu jsem mel balkon zaskleny.

A vyvoj ohledne fotovoltaiky na balkonech v druzstevnim byte ma prubeh takovy, ze predsedkyne poslala email, ze s predsednictvim kon­ci.

Vložil Misme, 18. Květen 2023 - 17:58

Dovolím si zasáhnout do diskuse se svým laicko-právním názorem.

Na úvod troška šafránu od Jiřího X. Doležala:

„Levice má s dodržováním majetkových práv chronický problém. Platí to, ať už jde o padlý zlodějský „socialismus“, nebo o nové levicové trendy vedoucí ke vzniku celého pirátského hnutí. Socialismus vždy stojí na neúctě k majetku a krádeži. Socialismus nejprve znárodňoval, tedy kradl fabriky, později se přes Pirate Bay (server, díky kterému dnešní celoevropské pirátské hnutí vzniklo a podle kterého se jmenuje) kradly písničky a software. Levice je prostě k majetkovým právům druhých chronicky necitlivá a nerespektuje je…“

Fakta:

LZPS v čl. 11 uvádí, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

ZOK v § 729 uvádí:

(1) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen „družstevní byt“) se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

(2) Družstevním bytem se rozumí i byt, na jehož pořízení v nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě podle dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému břemenu zajišťující jeho členovi právo byt užívat za podmínek stanovených pro užívání družstevního bytu. Věta první se použije i v případě, že právo odpovídající věcnému břemenu přešlo na nájemce v důsledku zániku členství v bytovém družstvu.

Společenství vlastníků (bytových) jednotek sdružuje vlastníky (bytových) jednotek.

Družstvo sdružuje vlastníky (družstevních) podílů.

Podle mého smělého laicko-právního názoru jde u těchto dvou „sdružujících“ subjektů vlastnického práva (SVJ a BD) jen o způsob fungování toho kterého společenství, která v zemi s tržními mechanismy, jež dodržuje základní lidská práva, kde právo vlastnit je právem nejvyšším, nemůže dělat ze členů družstev, a to od časů Rakousko-Uherska (ovšem s výjimkou období diktatury proletariátu, devastujícího tradiční hodnoty), občany nižší kategorie, podřízené funkcionářům nebo dokonce (v případě SBD) vlastním zaměstnancům družstva, tzn. mám za to, že konkrétní forma vlastnictví nemůže dělat ze členů družstev občany s méně právy ke svému vlastnictví než v jiných formách vlastnictví, a to tím spíše, že hranice přechodu v tomto případě dvou konkrétních fotem z jedné do druhé je křehká – spočívá jen v administrativním poplatku za převod, přitom lidé v té či oné formě vlastnictví zůstávají stejní a k diskriminaci členů družstev ani občanský zákoník a ani zákon o obchodních korporacích a ani zákon o službách a ani… nedávají prostředky. Jednoduše, nebo možná zjednodušeně, řečeno – nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků, BD členská schůze…

Žel, ještě i dnes, více než třicet let po pádu socialismu, je obdivuhodná řada lidí ovlivněna socialistickou definicí družstva, ale co hůř, nejeden vrcholný představitel či úředník téhle země drží při životě myšlenky, že s vlastněním bytu formou družstevního podílu je spojen i automatický souhlas řadového člena s tím, že nejenže mu nic nepatří, kromě jakéhosi abstraktního podílu, ale že ani nemá žádná práva, byť mu je zákon přislíbil – přece na papírová lidská práva jsme si měli zvyknout za socíku a vychovat v nich i následující generaci.

Vložil SVJčko (bez ověření), 18. Květen 2023 - 21:53

„„Levice má s dodržováním majetkových práv chronický problém. Platí to, ať už jde o padlý zlodějský „socialismus“, nebo o nové levicové trendy vedoucí ke vzniku celého pirátského hnutí. Socialismus vždy stojí na neúctě k majetku a krádeži. Socialismus nejprve znárodňoval, tedy kradl fabriky, později se přes Pirate Bay (server, díky kterému dnešní celoevropské pirátské hnutí vzniklo a podle kterého se jmenuje) kradly písničky a software. Levice je prostě k majetkovým právům druhých chronicky necitlivá a nerespektuje je…““ (Vložil Misme, 18. Květen 2023 – 17:58)

Jiří X. Doležal píše o levici, socialismu a pirátech, nebo o SVJ?

Vložil očko (bez ověření), 19. Květen 2023 - 0:36

Mezi padlým zlodějským socialismem a padlým zlodějským kapitalismem nevidím žádný rozdíl. Oba systému obyčejným lidem ukradnou co můžou, oba si to zdůvodňují svým osobitým způsobem a říkají, že ten druhý je pro lidi ten nejhorší. A piráti nejsou levice, piráti jsou zločinci.

Vložil § (bez ověření), 18. Květen 2023 - 19:08

Družstevní byt a byt v domě ve správě společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou dva různé typy bydlení, které se liší vlastnickým právem, organizační strukturou a způsobem správy. Zde jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy:

Vlastnické právo: U družstevního bytu nemáte přímý vlastnický podíl na bytě, ale členstvím ve družstvu získáváte právo užívat určitý byt. Vlastnické právo družstevníka je založeno na podílu v družstvu, který je vyjádřen družstevními podíly. Naopak, byt v domě ve správě SVJ vlastníte jako vlastník jednotky, což znamená, že máte přímé vlastnické právo na svůj byt.

Organizační struktura: V případě družstevního bytu je družstvo organizací, která vlastní nemovitost a spravuje bytový dům. Družstvo může mít svá vlastní pravidla a statut. U bytu v domě ve správě SVJ existuje společenství vlastníků jednotek, které je sdružením vlastníků bytových jednotek v daném domě. Společenství vlastníků jednotek se obvykle řídí zákonem a má vlastní stanovy.

Správa a rozhodování: Ve družstevním bytě je správa a rozhodování většinou svěřeno představenstvu družstva. Představenstvo zastupuje zájmy družstva a rozhoduje o věcech týkajících se správy nemovitosti a provozu bytového domu. U bytu ve správě SVJ mají vlastníci jednotek obvykle větší roli ve správě a rozhodování. Společenství vlastníků jednotek volí výbor, který zastupuje zájmy vlastníků a rozhoduje o různých záležitostech týkajících se domu.

Finanční závazky: Družstevní byt může vyžadovat placení družstevních poplatků, které jsou určeny na úhradu nákladů spojených se správou domu. Vlastník jednotky ve správě SVJ také platí poplatky, ale ty jsou obvykle spojeny s konkrétními službami a výdaji souvisejícími s danou jednotkou.

Změny a prodej: U družstevního bytu je převod vlastnického podílu možný prostřednictvím prodeje družstevního podílu. Při prodeji družstevního podílu může družstvo mít určitá předkupní práva. V případě bytu ve správě SVJ můžete převést vlastnické právo na byt prostřednictvím prodeje samotné jednotky.

Je důležité poznamenat, že právní rámec a podrobnosti se mohou lišit v různých zemích a právních systémech. Je vhodné konzultovat konkrétní místní právní předpisy a smlouvy, které platí pro daný družstevní byt nebo byt ve správě SVJ.

Vložil Misme, 18. Květen 2023 - 21:41

Chjo, „§“ (bez ověření)…

ad vlastnické právo: přímý vlastnický podíl je fakt, viz např. rozsudek NS č. j. 27 Cdo 1173/2022–1919 ze dne 22.11.2022

ad organizační struktura: Družstvo může mít svá vlastní pravidla, ale v intencích právního řádu ČR.

ad správa a rozhodování: Podle ZOK § 656 je to členská schůze, kdo volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva, podle § 705 je představenstvo pouze a jen statutárním orgánem družstva, kterému podle § 706 přísluší obchodní vedení družstva a je mu uložena povinnost plnit usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Podle § 707 zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradu ztráty.

ad finanční závazky: ZOK § 744 (1) Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

ad změny a prodej: ZOK § 577 (1) Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami, a to a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu . Podle § 736 (1) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.

Howgh!

Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 - 20:06

„Společenství vlastníků jednotek volí výbor, který zastupuje zájmy vlastníků a rozhoduje o různých záležitostech týkajících se domu.“ Výbor volí shromáždění ne společenství vlastníků. Výbor zastupuje zájmy právnické osoby svj ne zájmy vlastníků.

Vložil Členka SVJ (bez ověření), 18. Květen 2023 - 20:50

„Výbor zastupuje zájmy právnické osoby svj ne zájmy vlastníků.“ (Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 – 20:06)

Tvrdíte, že zájmy SVJ jsou v rozporu se zájmy členů SVJ? Vždyť SVJ je tvořeno svými členy.

Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 - 20:59

To tvrdíte vy. Právnická osoba svj má ze zákona zcela jiné povinnosti, než jsou povinnosti členů svj. Výbor nebo jakýkoliv jiný stat. zástupce zastupuje právnickou osobu, ne vlastníky.

Vložil Ilsa (bez ověření), 18. Květen 2023 - 21:27

Členové společenství vlastníků jednotek (SVJ) a statutární orgán SVJ, jako je například předseda, mají obecně společný zájem na řádném spravování a udržování společných částí a služeb v bytovém nebo nebytovém objektu. Jejich zájmy se mohou lišit v konkrétních situacích, ale jejich společným cílem by mělo být zajištění správného fungování a ochrany majetku společenství vlastníků jednotek.

Členové společenství vlastníků jednotek často mají zájem na zachování hodnoty svého vlastnictví a pohodlí při užívání svých jednotek. Mohou také mít zájem na rozhodování o využívání společných prostor, opravách a údržbě společných zařízení a na případných změnách ve společných pravidlech.

Statutární orgán, jakožto zástupce a správce společenství vlastníků jednotek, má obecně povinnost jednat v zájmu společenství jako celku. Má na starosti řízení a správu společných záležitostí, plnění rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek a zajištění dodržování příslušných zákonů a stanov SVJ.

I když zájmy členů SVJ a statutárního orgánu mohou mít různé aspekty, jejich obecný zájem spočívá ve správném fungování a řízení společných částí a služeb. Je důležité, aby obě strany spolupracovaly a komunikovaly, aby dosáhly společných cílů a zajistily správný provoz a udržování nemovitosti.

Vložil Členka SVJ (bez ověření), 18. Květen 2023 - 21:24

„To tvrdíte vy.“ (Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 – 20:59)

Co tvrdím? Ptám se.

„Právnická osoba svj má ze zákona zcela jiné povinnosti, než jsou povinnosti členů svj.“ (Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 – 20:59)

To jste už psal, ale nijak nepodložil. Já vidím zájmy shodné, a těmi je fungující správa domu.

Vložil Eugen (bez ověření), 18. Květen 2023 - 19:06

Paní Misme,

pro srovnání BD a SVJ: Jaké jsou počty bytů a počty bydlících řekněme před 20 lety, před 10 lety a nyní v obou typech vlastnictví. Mohlo by to dosti napovědět.

Souhlas a dávám plus: komunisté družstevní vlastnictví tolerovali (a ještě se tím chlubili), zatímco soukromé vlastnictví likvidovali. Správnost Vašeho názoru podporuje i to, že ceny bytů (podílů spojených s právem užívat byt) jsou nyní v obou typech vlastnictví prakticky totožné.

Vložil . (bez ověření), 18. Květen 2023 - 10:40

„v bytovém družstvu jsem požádal o možnost instalace 4 fotovoltaických panelů na zábradlí našeho bytu“. Tak především byste si měl uvědomit, že v družstvu nevlastníte žádný byt, pouze podíl. Žádný z bytů není váš. Máte přidělený byt k úžívání, máte nájemní byt, jste nájemníkem družstva s podílem, předpokládám. Nevím, proč se rozčilujete, že vám nedovolí dělat si to, co jste si umanul. Na to jste v družstvu malým pánem.

Vložil Stepan Prokop, 25. Květen 2023 - 9:17

nemam duvod se rozcilovat, vidite nekde v mem textu nejak erozcilovani?

snazim se jen dobrat v diskuzi nejlepsiho mozneho postupu v konkretnim sporu, to je cele, pokud je vse podle zakona ze strany predsedkyne druzstva, nemam nejmensi potrebu proti tomu rozhodnuti protestovat a instalaci si udelam tak jak me to umozni zakon, tedy klidne i typem suseni pradla, ze proste pouziju flexibilni panely povesene normalne na snurach pro veseni pradla

predsedkyne druzstva se zavazala radne hopodarit s majetkem a financema druzstva a to dle me nedela, protoze do par let nas stejne ceka na strese klasicka hybridni fotovoltaika, pro jejiz lepsi navrh ja mohl dodat jak ziva data z pouzivani mensi ostrovni, za coz se normalne plati, tak treba umim vyrobit a zdrama dodat konstrukce na panely, stejne jako umim dany system zpravovat, coz v nakladech na fotovoltaiku dela nezanedbatelne finacni vydaje ktere bych druztvu dal zdarma, a take jsem to tak i prezentoval na schuzi, tedy ve finale tim ze 2 z podilniku jen obstruuji, tak az se do par let bude instalovat fotovoltaika spolecna, tak to cele druzstvo bude stat podstatne vic financi

Vložil ** (bez ověření), 17. Květen 2023 - 20:10

Místo toho, aby sousedi včetně „předsedkyně“ byli rádi, že si někdo v domě osadí fotovoltaiku a může sdělit ostatním, zda se to vyplatí, tak si hrají na pány.

V českých SVJ a družstvech bohužel nic nového.

Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 - 9:01

je to tak, družstvu jsem dodal i dokumenty přesně pro naši lokalitu s průměrnou výťežností podle dokumentů PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, a z daného ostrovního systému by se dali čerpat živá data pro budoucí instalaci fotovoltaiky na střechu a fasádu domu, která se zcela jistě v budoucnu uskuteční

paní předsedkyně prostě nechce, a vesmes v domě jen háží klacky pod nohy i těm co to chtějí dělat na vlastní náklady

Vložil Agneta (bez ověření), 17. Květen 2023 - 14:57

Panely se obvykle instalují na střechu. Nebo už střechu využíváte jinak (pro antény, terasu, bazén, …?) Máte většinu na své straně, takže rozhodujete.

Za určitých podmínek nepotřebujete ani stavební povolení, ani souhlas distributora elektřiny.

Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 - 9:22

instalace jen na střechu (v případě rovné střechy) je vesměs přežitek, dnes se panely instalují nejlépe na 3 svetové strany a střechu

fasádní nebo v mém případě balkonová instalace je vhodná a má největší výtěžnost v zimních mesících, kdy sluníčko nestoupá moc vysoko nad obzor, a panelý na rovné střeše i s náklonem na jih tak málokdy mohou vytábět, protože sluníčko pro ne je pod nevhodným úhlem

na domy s plochou střechou se dnes tedy dávají panely na fasádu na východ, pro ideální výrobu v dopoledních hodinách, na fasádu na západ, pro ideální výrobu v poydně odpoledních hodinách, na střechu v orientaci východ-západ (takové malé stříšky) které ideálně vyrábí v letních mesících kdz sluníčko je přímo nad nima, a pro zimní měsíce pak fasádní instalace na jih, kdy sluníčko v zimě nestoupá moc vysoko nad obzor

tím že instalace měla bejt na balkonovém zábradlí a nijak se nezasehuje do nosných částí domu, nic se nevrtá, tak stavební povolení není třeba (to jsem si zjistil přímo na místním stavebním úřadu, a nechtěli ani ohlášku neb je to do dvora domu), a mělo to být ostrovní, tedy nespojené s rozvodnou sítí, sloužilo by mě to čistě ostrovně s vlastní zásuvkou v jedné místnosti, a tedy ani s distributorem se nic řešit nemusí, s distributorem se musí řešit jen v případě že by to dodalo jakoukoliv elektřinu do sítě

Vložil Justitianus, 17. Květen 2023 - 13:01

Jako pouhý nájemce cizího bytu jste povinen požádat pronajímatele o souhlas se změnou bytu, tedy i o souhlas s instalací panelů fotovoltaiky na balkoně.

Jako člen družstva se můžete dovolat (ne)platnosti usnesení, případně se můžete obrátit na soud. Podle § 663 zákona č. 90/2012 Sb. platí, že každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Viz § 258 až 261 zákona č. 89/2012 Sb..

Justitianus

Vložil Stepan Prokop, 17. Květen 2023 - 13:06

bylo tedy rozhodnuti v rozporu se zákonem? diky

Vložil Justitianus, 18. Květen 2023 - 8:45
  • Stepan Prokop: „… bylo tedy rozhodnuti v rozporu se zákonem?“

Jestliže – jak jste napsal – stanovy hlasování neupravují, pak platí, že rozhodnutí jsou přiijímána většinou hlasů přítomných členů. Člen má možnost dožadovat se opravy vadného usnesení u orgánů BD, nebo u soudu. Není-li usnesení členské schůze včas napadeno postupem podle zákona, jsou jeho případné vady (pro něž by jinak mohlo být prohlášeno neplatným), navždy zhojeny.


I kdybyste se však domohl opravy vadného usnesení, nebude to mít žádný právní účinek. Skutečnost že členská schůze s čímsi souhlasila či nesouhlasila je totiž bezvýznamné.

Vy přece potřebujete souhlas pronajímatele, tedy bytového družstva. A ten jste nezískal! Statutáři nemají zákonem uloženu povinnost řídit se usnesením členské schůze(*) – navíc za situace, kdy toto usnesení jim (ani po případné opravě) neuložilo žádnou vymahatelnou povinnost.

Justitianus

(*) Poznámka: Totéž by platilo i pro usnesení shromáždění SVJ, a obecně pro usnesení valné hromady korporace.

Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 - 8:46

dekuji za odpovědi

ve stanovách jsem našel 3 body ohledně Rozhodování členské schůze a kdy je třeba souhlas všech členů družstva, bod A který se týka stanov, bod B který se týká smlouvy o nájmu a bod C cituji ze stanov

„která se týká práv a povinností člena družstva spojených s užíváním družstevního bytu“ a toto je jediný bod který celý plně nechápu, zda se nevztahuje i na můj případ

Dekuji

Vložil Justitianus, 18. Květen 2023 - 9:22

Podle § 731 zákona č. 90/2012 Sb. platí, že stanovy bytového družstva obsahují také podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu.

Textu ve vašich stanovách rozumím tedy tak, že ke změně stanov je třeba souhlasu všech členů družstva, jestliže tato změna mění dosavadní práva a povinnosti člena bytového družstva spojené s užíváním družstevního bytu.

Z uvedeného plyne, že změna práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu nemůže být dosažena pouhým usnesením členské schůze; k tomu by bylo nutné schválit změnu stanov (a vložit pak úplné znění nových stanov do sbírky listin rejstříkového soudu).

O změně stanov se však zde nebavíme; o žádné změně stanov se přece nehlasovalo.

Justitianus

Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 - 9:32

Tedy pokud to chápu správně tak ikdyž jsem v hlasování uspěl 3 ku 2 hlasům, tak souhlas s instalací jsem nedostal a tedy nemohu fotovoltaiku na balkon umístit, nebo?

Vložil Justitianus, 18. Květen 2023 - 11:49

Samozřjmě že jste žádný souhlas nedostal! Píšu to podruhé.

Uvědomte si konečně, že jste pouze nájemcem v cizím bytě! Může se jednat o nepovolený způsob užívání cizího balkonu. Pronajímatel by Vás mohl z bytu vyhodit a stal byste se nebydlícím členem družstva. Pokud toužíte po fotovoltaice, solárních panelech, po chovu drůbeže, nebo po pěstování žampionů, pořiďte si rodinný dům.

§ 2220

(1) Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení. 

(2) Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Změnou věci (stavby) je i změna způsobu využití věci (stavby). Balkon bytového domu není kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu určen k umisťování fotovoltaiky.

Justitianus

Vložil Krupp, 18. Květen 2023 - 14:03

To je přeci naprostý nesmysl. Jestli myslíte pronajímatelem družstvo, tak to člena družstva takto v žádném případě vyhodit nemůže. Prostudujte zákon o korporacích, kde je uvedeno v jakém případě a jakým způsobem může družstvo člena vyloučit. Hezký den.

Vložil Justitianus, 19. Květen 2023 - 8:05
  • Krupp: „To je přeci naprostý nesmysl. Jestli myslíte pronajímatelem družstvo, tak to člena družstva takto v žádném případě vyhodit nemůže. “

Pane Kruppe, nemáte pravdu.

Družstvo svého člena takto vyhodit může. Nájemní bydlení není bydlení do nekonečna. Družstva mají páky jak vyhodit neposlušného nájemce z bytu i z družstva. Namátkou cituji ze stanov Bytového družstvo Lavičky, IČ 01659154:

§ 20
Vyloučení

20.2 Člena družstva (…) lze vyloučit z družstva a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (…).

§ 27
Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu 

27.2 Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby či měnit konstrukci a charakter bytu apod. (…) bez předchozího písemného souhlasu bytového družstva (…), dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o hrubé porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu (…).


Obdobně například Bytové družstvo DUAL, IČ 25383108 (https://bddual.cz/…_BD_DUAL.pdf):

Článek 26
Důvody pro vyloučení

(1) Člen bytového družstva nebo společní členové bytového družstva mohou být z bytového družstva vyloučeni, jestliže člen a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, (…).

Článek 42
Základní práva a povinnosti člena bytového družstva jako nájemce družstevního bytu 

(2) Nájemce není oprávněn provádět v bytě jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby, či měnit konstrukci nebo charakter bytu, apod., a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu bytového družstva, uděleného představenstvem, pokud si rozhodnutí nevyhradí členská schůze, dále bez projednání podle stavebně právních předpisů, jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu, přičemž by bytové družstvo bylo oprávněno také požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu a na svůj náklad odstranil.


Pane Kruppe, nebudu Vám citovat stanovy všech 8300 bytových družstev v ČR. Snad postačila tato malá ukázka. Toto je důvod, proč v domech vlastněných bytovými družstvy je klid a pořádek: nepřizpůsobivý nájemce může být vyhozen/vyloučen.

Třebas i za to, že na balkon umístil nějakou kovovou konstrukci a zavěsil na ni fotovoltaické panely.

Justitianus

Vložil Stepan Prokop, 30. Květen 2023 - 11:44

ve stanovch v oddilu prav a povinnosti clenu druzstva, nemame jakoukoliv zminku o upravach ci zmenach bytu, tedy predpokladam ze se to ma ridit zakony ktere jsou stanovam nadrazene

na stavebnim uradu me zdelili ze pokud nezasahnu konstrukcne do nosnych casti budovy, tak to prez ne nepujde a nepotrebuju na to ani stavebni povoleni, ani ohlasku, a jelikos mam konstrukci udelanou tak ze se pouze zapira o zabradli a tlaci na podlahu balkonu, neni se zabradlim ani podlahou nijak pevne spojena (rekneme ze je to princip objimky na spoji trubek, tedy dotyk je pouze gumovou casti aby se nedotykal kov na kov) tak nepotrebuji ani ohlasku

no ale veci se dali do pohybu, a predsedkyne se rozhodla odstoupit z funkce predsedy, a zatim asi nejvetsi sanci davam moznosti, ze druztvo bude bez predsedy a povede to nejaka „profesionalni“ fir­ma

Vložil Krupp, 19. Květen 2023 - 8:43

Justitiane, vy se tady vyžíváte v tom, že lidi urážíte a přitom občas píšete naprosté nesmysly. Nikde jsem nepsal, že družstvo nemůže člena vyloučit. Napsal jsem k vašemu příspěvku, že družstvo nemůže člena takto vyhodit. Z vašeho příspěvku ale vyplývá, že družstvo člena může vyhodit kdykoliv, kdy si zamane. Na takový nesmysl jsem reagovat musel. Snad chápete kontext, kdy tazatel chce vědět, co je možno považovat za souhlas s nainstalováním fotovoltaiky a většina diskuze je o tomto. A vy mu naznačujete, ať radši nevyskakuje, že by mohl být z družstva vyhozen. A tak to opravdu není. A všimněte si, ani jednou jsem vás neurazil. Zkuste psát podobně. Hezký den

Vložil Justitianus, 19. Květen 2023 - 12:10
  • Krupp: „Z vašeho příspěvku ale vyplývá, že družstvo člena může vyhodit kdykoliv, kdy si zamane. “

Kruppe, Vy lžete.

Nikdy a nikde jsem nenapsal, že družstvo člena může vyhodit kdykoliv, kdy si zamane. Nikdy a nikde, Kruppe.

Naopak – dal jsem si práci a citoval jsem zde stanovy dvou namátkou vybraných družstev, aby bylo jasné jak je to s tím vyhozením. Stačí k tomu když družstevník svévolně zatíží balkon nějakou neschválenou konstrukcí a neodstraní ji na výzvu družstva.

Lež má krátké nohy, Kruppe. Pročpak to tady zkoušíte?

Justitianus

Vložil Krupp, 19. Květen 2023 - 17:33

Justitiane, nelžu. Tazatel se jen ptal, jak je to vlastně s výsledkem hlasování. Takže v kontextu dotazu jde o něco jiného. Napsal jste toto:Uvědomte si konečně, že jste pouze nájemcem v cizím bytě! Může se jednat o nepovolený způsob užívání cizího balkonu. Pronajímatel by Vás mohl z bytu vyhodit a stal byste se nebydlícím členem družstva. Je fajn, že jste doplnil, z jakých důvodů je možno člena družstva vyloučit. Ještě byste měl doplnit, co tomu musí předcházet a jak se tomu může člen bránit. Aby všichni věděli, že to zdaleka tak snadné, jak jste to tu uváděl, není. Hezký den

Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 - 11:49

Díky za odpověď

tedy podilnik v daném družstvu je jen nájemcem? aneb žádalo se z pozice podílníka v daném družstvu, je nás 6 podílníku a jeden na schůzi přítomen nebyl, tedy nehlasoval, ač ústně take souhlasil mimo schůzi a s instalcí mě chtěl i pomáhat

a pokud předložím stejný návrh na příští schůzi znovu, a dopadne to 4 pro a 2 proti? tak stejně tím že jako podílník jsem jako všichni ostatní jen najemce? tak kdo tedy rozhoduje, jen pěedseda druzstva?

začínám se v tom trošku ztrácet

Vložil xy (bez ověření), 18. Květen 2023 - 13:05

Ne jenom ztrácet, ale i blbnout.

Vložil Šestý (bez ověření), 18. Květen 2023 - 12:00

„začínám se v tom trošku ztrácet“ (Vložil Stepan Prokop, 18. Květen 2023 – 11:49)

Klid. Cílem Justina není poradit, ale ukázat, jak jsou všichni blbí.

Můj dotaz smazal, a přitom byl podstatný. Máte tedy souhlas podílníků s většinovým podílem a tím i souhlas vlastníka domu. Z toho je třeba vycházet. Je potřeba si opatřit souhlas toho nepřítomného, protože právě on je rozhodující (abyste prokázal, že stav je 4 ku 2 a nikoliv 3 ku 3).

Vložil Justitianus, 18. Květen 2023 - 12:18
  • Šestý (bez ověření): „Máte tedy souhlas podílníků s většinovým podílem a tím i souhlas vlastníka domu.“

Nechte těch nesmyslných keců, nebo budete mazán.

Tazatel je pouze členem družstva. Není podílníkem majetku družstva, Vy hlupáku. K majetku družstva by se dostal jedině rozdělením likvidačního zůstatku po zrušení družstva.

O svém majetku rozhoduje družstvo, zastoupené předsedkyní. Nerozhodují řadoví členové družstva, Vy hlupáku.

Justitianus

Vložil Družstevník (bez ověření), 18. Květen 2023 - 12:33

Patrně Vám uniklo, že užívání družstevního bytu je spojeno s členstvím v družstvu.

Také si přečtěte něco málo o členské schůzi družstva.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".