Záloha na bezplatnou službu

Vložil Tony, 3. Srpen 2022 - 21:10 ::

Je možné považovat vybírání zálohy na službu (platba správci), kterou správce nevybírá (poskytuje ji bezplatně), za trestný čin? Nejedné se o neoprávněné obohacování SVJ?. Částka již překročila 10 t. T.

  • nejasný dotaz

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Clen (bez ověření), 8. Srpen 2022 - 8:25

Tak vybira nebo nevybira? Asi jste myslel, ze tu sluzbu poskytuje bezúplatne?

Kdo je spravce? SVJ?

Jaké služby?

Nejlépe když vyfotíte část bez výměru/evidenčního listu/předpisu plateb… A doplníte, na základě čeho se domníváte, že je nějaká služba poskytovaná bezúplatně.

Třeba to bezúplatné poskytování již skončilo a vy o tom jen nevíte.

Vložil Justitianus, 4. Srpen 2022 - 7:44

Nenapsal jste o jakou službu se jedná, kdo je poskytovatel, kdo jsou příjemci, jaký je právní důvod poskytování (plyne ze zákona, z dohody stran, z rozhodnutí shromáždění, nebo z rozhodnutí statutárního orgánu). Až se vzpamatujete a položíte srozumitelný dotaz, možná někdo odpoví.

Justitianus

Vložil Tony, 16. Srpen 2022 - 22:20

Pokusím se vysvětlit dotaz.

Jedná se o platbu za správu nebytové jednotky. Tako platba je předepsána bytovým jednotkám jako záloha, nepatrný přeplatek se při ročním vyúčtování převádí do 955. Nebytovým jednotkám nebyla záloha předepsána – správce ji dle mandátní smlouvy nechtěl (nevybíral, nefakturoval). Tento ustálený stav trval 10 let. Před dvěma lety ji však výbor nebytovým jednotkám nechal předepsat (bez jakéhokoliv projednání na shromáždění). Správce však nadále za správu nebytových nic nechce (nevybírá, nefakturuje – mandátní smlouva se nezměnila). Záloha za nebytové jednotky (dohromady vyšší než 5 t./rok) je tak na konci roku převedena do 955 – (ne)dochází tak k neoprávněnému obohacení SVJ (a tím všech vlastníků) na úkor nebytových jednotek??

K pochybnostem – toto vše vyplývá (nejen) z výroční zprávy o hospodaření SVJ.

Jestli i nadále je dotaz nesrozumitelný, rád vysvětlím. T.

Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 - 6:22

Píšete dne 16.08.2022 že vlastník nebytové jednotky si objednal správu své jednotky. Pak ovšem jde o dvoustrannou soukromoprávní smlouvu. Vlastník nebytové jednotky je nejspíše povinen hradit sjednanou smluvní odměnu tomu, koho si ke správě své jednotky najal. Je pouze na smluvním správci, aby tuto odměnu vymáhal. Proč se o to zajímáte?

Nechápu proč do toho navíc pletete jakýsi výbor a SVJ. O správě své jednotky rozhoduje výhradně vlastník jednotky. Do toho výboru vůbec nic není. SVJ nemá právo se tím zabývat. Šlo by o podnikatelskou činnost, a tu má SVJ ze zákona zakázánu (§ 1194 odst. 1).

Váš dotaz zůstává zmatečný a totálně nesrozumitelný.

Justitianus

Vložil Tony, 17. Srpen 2022 - 21:27

Lituji, že i nadále nerozumíte – někteří zdá se, pochopili. Vlastníci nebytových jednotek si správu svých nebytových jednotek nikdy neobjednali, nikoho si nenajali, žádnou dvoustrannou soukromoprávní smlouvu neuzavřeli – snad to ani nejde). Nic takového jsem nenapsal!. Správce jim v rámci SVJ dle mandátní smlouvy (mezi SVJ a správcem) správu dělal (třeba roční vyúčtování), ovšem nic za to 10 let nechtěl a tak žádnou zálohu na správcování neplatili. Výbor jim však nařídil, že musí na účet SVJ zálohy na – za správu platit, které správce ani nyní nechce – nefakturuje!!

Ještě – o správě jednotek v SVJ nerozhoduje výhradně samotný vlastník – snad rozhoduje shromáždění (to by pak mohli mít různí vlastníci různého správce? – třeba různé rozúčtovatele služeb).

Proč se o to zajímám? Možná jsem vlastník nebytové jednotky.

Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 - 22:21

Tony, pletete páté přes deváté. Používate nesmyslné výrazy a neznáte význam slov.

Psal jste o správě jednotky. To znamená, že vlastník jednotky dal někomu klíče, aby mu ten správce chodil do nebytu utírat prach, umýat okna a zalévat květiny. Možná chodí namísto vlastníka na shromáždění, platí za něj příspěvky a zálohy a služby. Toto je správa jednotky. Tak si to v hlavě srovnejte.

Teď píšete o úplně jiné záležitosti – o jakémsi vyúčtování. Tak tedy zřejmě míníte vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů/nebytů. To nemá naprosto nic společného ani se správou jednotky, ani se správou společnych částí domu! Ale k tomu jste napsal zase úplnou pitomost: „Správce jim v rámci SVJ dle mandátní smlouvy (mezi SVJ a správcem) správu dělal“. Zase tedy fantazirujete o nějaké tajemné „správě“.

Zcela absurdní je Vaše představa že SVJ cosi objednalo za vlastníka jednotky a jakýsi správce (čeho???) něco účtoval/neúčtoval (za co???) přímo vlastníkům jednotek. Vlastníci jednotek ovšem nejsou s jakymsi správcem v žádném právním vztahu!!! Proto jsem se domníval, že píšete o dvoustranné smlouvě mezi vlastníkem jednotky a tím správcem. Jste bohužel stále zcela mimo a čím víc jste toho napsal, tím je to zamotanější a chaotičtější.

Tony, používejte česká slova v jejich obvyklém významu. Zkuste nepoužívat vůbec slovo „správa“, když netušíte co znamená. Případně zajděte za nějakou osobou s rozumem průměrného člověka, ať Vám poradí.

Justitianus

Vložil LENII, 17. Srpen 2022 - 23:42

Tony to opravdu motá, ale zkusím to přeložit:

Jde pravděpodobně o odměnu správní firmě. V jejich mandátní smlouvě je odměna určena jen podle počtu bytových jednotek, nebytové jednotky nepočítali…(I když je divné, že by si správní firma takto sama dobrovolně snižovala příjem.)

SVJ často tuto fixní měsíční částku (např. 200 Kč za jednotku jako „odměna správci“) uvedou v předpisu plateb jako další položku zvlášť každé jednotce.

U Tonyho asi měli v předpisu plateb tuto „odměnu správci“ jen bytové jednotky, protože jen z počtu bytových jednotek byla vypočítána odměna v mandátní smlouvě…

Před 2 lety nechalo jejich SVJ změnit předpis plateb nebytovým jednotkám a zavedlo jim také platbu „odměna správci“ ve stejné výši jako platily byty…Mandátní smlouva se ale nezměnila a dohodnutá odměna stále zůstává ve stejné výši vypočítaná pouze z počtu bytových jednotek.

Tudíž na konci roku „nesedí“ částka zaplacená správní firmě na základě mandátní smlouvy a celková částka vybraná od vlastníků bytů i nebytů. Tento kladný rozdíl převádějí do dlouhodobých záloh…

Pokud je to takto, je to špatně…SVJ vybírá víc, než činí odměna správní firmě. Správní firma přitom evidentně poskytuje úkony dojednané se SVJ (a pro SVJ) pro všechny jednotky (např.vyúčtování).

Tedy SVJ by mělo ponechat předepsanou platbu „odměna správci“ všem jednotkám (bytům i nebytům), ale jednotlivé částky by mělo snížit tak, aby vybralo jen odměnu domluvenou v mandátní smlouvě a po skončení roku žádný rozdíl nevznikal…

Vložil Justitianus, 18. Srpen 2022 - 7:54

Leni netuší o co jde, a také se mýlí ve svých závěrech.

☀ Pokud se snad jedná o náklad na správu společných částí, v tom případě SVJ je povinno vybírat od vlastníků jednotek příspěvky ve výši podle spoluvlastnických podílů. V žádném případě nemá nárok na pevnou (paušální) částku na jednotku!!!

☀ Tony psal (hned v nadpisu úvodního dotazu) o službě a pak o vyúčtování, což by naznačovalo že jde o služby spojené s užíváním bytů. Náklad na vyúčtování služeb může být paušální částka na jednotku – v tom případě je ovšem chybné převádět jakýkoliv přeplatek ze služeb na účet správy společných částí. SVJ by tím získávalo bezdůvodné obohacení. Přeplatek je SVJ povinno vyúčtovat a vrátit těm kdo přeplatili, a to nejpozději do osmi měsíců po skončení zúčtovacího období (§ 7 zákona č. 67/2013 Sb.).

Pokud těmi nebytovými jednotkami jsou (například) garáže přístupné pouze zvenčí budovy, pak je možné, že jejich vlastníci vůbec neodebírají služby dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu.
Pak by bylo zcela správné že náklad na vyúčtování služeb hradí pouze vlastníci bytů.
Jak už jsem napsal: pořád netušíme o co jde a o jaké peníze se jedná. Jde o nějaké platby v režimu zákona č. 89/2012 Sb., nebo v režimu zákona č. 67/2013 Sb.??? Jediné co víme je že se určitě nejedná o správu jednotek.

SVJ ani jakýsi jiný správce nespravuje žádné jednotky.


Justitianus
Vložil Tony, 18. Srpen 2022 - 21:34

Popleta Tony se opře o LENII – lépe to nejde napsat – díky. Také zná §1180/2 (89/2012) (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Takže mluvím o vlastní správní činnost – správce spravuje „dům“, nespravuje jednotky?, ale všem jednotkám vede účetnictví, dělá jim třeba vyúčtování některých služeb, které jim SVJ poskytuje (i nebytovým jednotkám). Někteří pochopili, někdo netuší. Možná bylo nesrozumitelné, že jsem to uvedl jako službu.

Takže – po 10 letech dostali vlastníci nebytových jednotek předpis plateb (evidenční list) s platbou zálohy ne na „správu“ ale na „vlastní správní činnost“, přesto, že ji správní firma (osoba, která dům spravuje) neúčtuje. Snad je to jasnější – klidně uvedu další vysvětlivky.

Nicméně z odpovědí jsem vyrozuměl, že to je špatně a že by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení SVJ. Na úkor vlastníků nebytových jednotek se SVJ takto „obohatilo“ o více než 10 t. Proto se vracím k původní otázce – je to na TO? T.

Vložil Justitianus, 19. Srpen 2022 - 7:58
  • Tony napsal: „… §1180/2 (89/2012) (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti “

Tony, konečně jste napsal něco srozumitelného. Vše co jste nám psal předtím byly nesmysly. 

  • Nejde tedy ani náhodou o správu společných částí.
  • Nejde ani o služby spojené s užíváním bytů, ani o vyúčtování těchto služeb.
  • A už vůbec nejde o jakousi správu jednotek!!!

To co popisujete s odkazem na § 1180 odst. 2 jsou náklady na vlastní správu právnické osoby SVJ. Sem patří ty náklady, které by SVJ vynakládalo jako každý jiný spolek, pokud by neexistoval žádný dům s jednotkami (např. náklady na účetnictví účetní jednotky, na správu vlastního majetku, na vedení bankovního účtu, na zápisy do rejstříku, na notáře, na pronájem sálu pro konání shromáždění, …).

Tony, konečně (po 18 příspěvcích v této diskusi) jste se vymáčkl a sdělil nám na jaké částky se vlastně ptáte. Gratuluji! Děkujeme, ale to to trvalo!

Justitianus

Vložil Krupp, 18. Srpen 2022 - 21:49

Jak a za co účtuje správce za svou práci, není vůbec podstatné. Podstatné je, co je uvedeno v prohlášení vlastníka, nebo ve stanovách. Pokud je tam uvedeno, že náklady na správce se rozúčtovávají podle majetkových podílů, tak se tak prostě musí rozúčtovat. Pokud tam nic uvedeno není, měly by se rozpočítat rovným dílem na jednotku. V každém případě by měly platit část nákladu všechny jednotky a tedy i platit zálohu. Jirka

Vložil Justitianus, 19. Srpen 2022 - 8:10
  • Pan Krupp napsal: „Pokud tam nic uvedeno není, měly by se rozpočítat rovným dílem na jednotku.“

To není pravda.

Platilo by to pouze u jednotek(2012), které ovšem v Tonyho domě nejsou. Dům je rozdělen na jednotky(1994), protože – jak napsal Tony – stav trvá už 10 let. Je tedy nutné rozlišit o který typ jednotky se jedná. Pro každý typ jednotky platí jiná pravidla přispívání.

§ 3063

Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.

Z uvedeného plyne, že § 1180 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. nedopadá na jednotky(1994) vzniklé podle dosavadního právního předpisu, kterým je zákon č. 72/1994 Sb.. A ten u jednotek(1994) neznal žádné hrazení „na každou jednotku stejně“!

§ 3028

(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů

Z uvedeného plyne, že obsah prohlášení vlastníka budovy z doby do dne 31.12.2013 je i nadále platnou a účinnou smlouvou mezi vlastníky jednotek(1994). Vlastníci jednotek se i nadále řídí podle prohlášení. To samozřejmě platí i v tom případě, kdy prohlášení neobsahuje žádnou zmínku o hrazení „na každou jednotku stejně“. V tom případě se nic nehradí na každou jednotku stejně. Vše (včetně nákladu na vlastní správu SVJ) se hradí podle podílů. Viz § 3028 a § 3063. Pan Krupp tedy nemá pravdu.


Pro úplnost dodávám, že způsob hrazení nákladů na vlastní správu SVJ „na každou jednotku stejně“ by mohl být obsažen ve stanovách SVJ. O obsahu jejich stanov nám však Tony nenapsal nic. Správný text by ovšem nesměl zmiňovat pouze jednotku. Členem SVJ jsou totiž osoby, nikoliv jednotky! Text ve stanovách by mohl znít:

Na nákladech vlastní správy právnické osoby SVJ se podílí každý člen SVJ stejnou částkou za každou jednotku kterou vlastní.

Justitianus

Vložil TO (bez ověření), 18. Srpen 2022 - 21:48

„je to na TO?“ (Vložil Tony, 18. Srpen 2022 – 21:34)

Nepochybně. Podáním TO nemůžete nic zkazit.

Vložil MartinII, 18. Srpen 2022 - 0:59

Lenii místo toho aby spílala popletovi Tonymu (který se zřejmě neumí srozumitelně vyjádřit ale rovnou píše o obohacování) tak zapojila rozum. Justitianus to nevylepšil tvrzením o službě „utírat prach, umývat okna a zalévat květiny“. Tony si měl před dotazem zjistit fakta u smluvních stran (správce a výbor). U nich (pokud se smluvní strany umí vyjadřovat srozumitelně) by se mu dostalo vysvětlení, kterého dostal od Lenii.

Vložil Ehm ehm (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 23:08

„Zkuste nepoužívat vůbec slovo „správa““ (Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 – 22:21)

… a používejte místo toho třeba ehm ehm. A nejlépe bude, když tak učiníte i v případě jiných výrazů. Hned bude Vaše vyjádření srozumitelnější:

Ehm ehm ehm ehm ehm ehm ehm ehm ehm ehm.

Vložil , (bez ověření), 18. Srpen 2022 - 3:34

Ehm, zkuste myslet. Svj ani jakýsi jiný správce nespravuje žádné jednotky. Já vím, že myšlení bolí, ale zkuste to.

Vložil Jednotka (bez ověření), 18. Srpen 2022 - 7:04

„Svj ani jakýsi jiný správce nespravuje žádné jednotky.“ (Vložil , (bez ověření), 18. Srpen 2022 – 3:34)

Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech domu. SVJ spravuje společné části domu.

Vložil § (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 7:00

V každém svj se najde borec, který si vymýšlí neskutečné blbiny. Dokonce je ochoten se o té blbině soudit a to u několika stupňu soudů, pak to všechno zaplatí. A ani to mu nestačí. Zanedlouho vymyslí další blbinu a soudní kolotoč pokračuje se stejným výsledkem. My takového vlastníka máme.

Vložil ... (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 10:41

U nás máme také borce, který vymýšlí neskutečné blbiny. Dokonce je ochoten se o těch blbinách soudit, za peníze vlastníků ovšem. A ani to mu nestačí, smrdí ve výboru přes 20 let jak blecha v psím kožichu. Ano, je to statutár, který celý život říkal někomu pane a teď má „funkci“.

Nejhorší na tom je, že spousta slušných lidí se kvůli tomuto volovi raději odstěhovala. Sami to uvedli jako důvod.

Vložil .. (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 11:39

Žádný statutár nemá právo překračovat zákon, stanovy,schválená pravidla. Když mu to dovolíte, tak to dělá. Uvádíte, že je ochoten se o těch blbinách soudit. No pokud ten soud vyhrál, tak to asi blbiny nebyly, ale měl pravdu.

Vložil Oběť šikany (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 11:38

"U nás máme také borce, který vymýšlí neskutečné blbiny. Dokonce je ochoten se o těch blbinách soudit, za peníze vlastníků ovšem. A ani to mu nestačí, smrdí ve výboru přes 20 let jak blecha v psím kožichu. Ano, je to statutár, který celý život říkal někomu pane a teď má „funkci“.

Nejhorší na tom je, že spousta slušných lidí se kvůli tomuto volovi raději odstěhovala. Sami to uvedli jako důvod." (Vložil … (bez ověření), 17. Srpen 2022 – 10:41)

Tohle podepisuji. Jako bychom byli ze stejného domu. (Nejsme, ten náš zatím škodí o méně než 20 let.) Obrana není.

Vložil MartinII, 19. Srpen 2022 - 4:05

Vložil Tony, 18. Srpen 2022 – 21:34

„z odpovědí jsem vyrozuměl, že by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení SVJ. Na úkor vlastníků nebytových jednotek se SVJ takto „obohatilo“ o více než 10 t. Proto se vracím k původní otázce – je to na TO ?“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Podle mne máte ve vašem uvažování ve VŠECH příspěvcích mírně řečeno zmatek. Chtělo by to vzít rozum do hrsti, protože

  1. bezdůvodné obohacení je v NOZ a musel byste tedy podat žalobu nikoli TO;
  2. nebo jste našel příslušný paragraf v trestním zákoníku ?
  3. pokud byste chtěl žalovat SVJ (nikoli podat TO, viz výše), přičemž COBY VLASTNÍK NEBYTOVÉ JEDNOTKY JSTE TAKÉ JEHO ČLENEM, tak koho byste žaloval ? Jednotlivé vlastníky bytových jednotek kteří se (dle vás) obohatili na úkor vlastníků nebytových jednotek ?

Měl byste se seznámit s trestním zákoníkem, než se rozepíšete o TO.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".