Z bytu udělali ubytovnu

Vložil Iva (bez ověření), 20. Září 2022 - 13:57 ::

Dobrý den,

v našem velmi malém SVJ je jeden byt, který po koupi majitelé předělali na ubytovnu. V místnostech udělali ubikace – palandové postele, kde spolu bydlí spousty lidí, většinou cizinců. Nájemníci se v tomto typu bydlení klasicky velmi rychle točí, při jejich stěhování se na pozemku objeví odhozené různé věci, co se dotyčným už nehodí, které po nich následně likvidujeme. Bytová jednotka má pomněrně vysoké nedoplatky, ale doufáme, že to vše uhradí, zatím mají čas. Ovšem na odpad nahlásili pouze 2 osoby, což naprosto nesedí (jedná se o cca 8 lidí, možná více). Popelnice jsou díky tomu velmi rychle plné. Tito lidé ani nechápou, že k nám do vnitrobloku nemají popeláři přístup a tak k popelnicím hodí cokoliv – sušák na prádlo, televizi nebo třeba matraci. My to pak musíme odklízet za ně. Domluvit se nejde, lidé se zase protočí a problém začíná nanovo. Poslední dobou je také problém s neustále otevřenými dveřmi, které někdo blokuje kolíčkem, takže dům je někdy otevřený celou noc. Samozřejmostí je kouření všude, i na chodbě domu, a odhazování nedopalků uvnitř i venku okolo domu. Někteří obyvatelé jsou vůči ženám i poměrně nepříjemní a jde z nich vyloženě strach. Máme prosím nějaké právo toto řešit? Nechceme někomu kazit šikovný business, ale jejich byt způsobuje každodenní problémy, starosti a extra výdaje všem ostatním stálým obyvatelům domu. Děkuji!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Podnět (bez ověření), 23. Září 2022 - 16:37

  Doporučuji podat podněty na stavební úřad, živnostenský úřad, cizineckou policii, finanční úřad atd. Máme hafo nic nedělajích úředníků, tak ať se činí.

  Vložil ! (bez ověření), 23. Září 2022 - 16:55

  „Doporučuji podat podněty na stavební úřad, živnostenský úřad, cizineckou policii, finanční úřad“ (Vložil Podnět (bez ověření), 23. Září 2022 – 16:37)

  Taky hasiče a hygienu. Nezapomenout na hasiče a hygienu.

  Vložil ? (bez ověření), 23. Září 2022 - 17:39

  Jistě. A ať se hned podívají i na výbor.

  Vložil Ubytoval (bez ověření), 20. Září 2022 - 14:35

  „V místnostech udělali ubikace – palandové postele, kde spolu bydlí spousty lidí, většinou cizinců.“ (Vložil Iva (bez ověření), 20. Září 2022 – 13:57)

  Tohle je dobrý nápad. Nic tím neporušují (na rozdíl např. od opravny motocyklů v bytě).

  Nepodniká někdo takovýmto způsobem? Poskytnu byt, dohodneme se. Zn.: Brno.

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 12:48

  Pokud máte podnikatelského ducha, umíte si doufám dopočítat náklady na zdemolovaný byt. Známý teď jeden takový vyklízel – komplet nové omítky, protože ta dehtovina proleze i skrz novou barvu, deratizace po „breberkách“, nová kuchyň a koupelna, nové vchodové dveře. To jsou už statisíce. To si musíte na tom nájmu v první řadě vydělat, abyste byl v plusu, jinak je lepší obyčejný nájemník za míň peněz a menší škody.

  Vložil Nechápavá (bez ověření), 20. Září 2022 - 14:33

  „na odpad nahlásili pouze 2 osob“ (Vložil Iva (bez ověření), 20. Září 2022 – 13:57)

  Pokud rozúčtováváte podle nahlášeného počtu osob, pak na uvedeném nelze vidět žádnou závadu.

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 12:49

  Zajímavé, můžete vysvětlit? Máme to nastavené podle počtu osob správcem a přišlo mi to ok. Je lepší na metráž? Stejně to problém nevyřeší, jejich jednotka je stejná jako ty ostatní, ale je tam 3× víc lidí. Doplácíme za jejich nepořádek

  Vložil Justitianus, 20. Září 2022 - 14:50

  Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o o technických požadavcích na stavby platí, že ubytovací jednotkou je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny. Byt by se mohl stát ubytovací jednotkou jedině na základě rozhodnutí stavebního úřadu se souhlasem všech vlastníků jednotek.

  Co píšete o „ubytovně“ je nesmysl. Bytový dům by mohl být změněn na ubytovnu jedině rozhodnutím stavebního úřadu se souhlasem všech vlastníků jednotek. Zdá se že si protiřečíte.

  Pokud vlastník bytu v něm poskytuje ubytovací služby, pak porušuje zákon. V bytě není možné poskytovat ubytovací služby bez změny účelu užívání stavby. Jde o živnost, ke které by musel mít řádně zkolaudoanou provozovnu. Pokud tomu tak není, pak porušuje živnostenský zákon a stavební zákon. Je otázka zda řádně hradí za ubytované osoby poplatky obci, zda splnil vůči obci oznamovací povinnost, zda vede knihu hostů, a zda řádně oznamuje Policii ČR ubytování cizinců.

  Justitianus

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 12:52

  Myslím, že jako ubytovnu to zkolaudované určitě nemají, přestavba trvala asi tak měsíc a už přijížděli nájemníci, žádné papírování. Pak je ale otázka, co je přesně definice „ubytovny“ či jiného krátkodobého pronájmu a co už je „běžný nájem“. Víte co, je mi jedno, že z toho bytu jim pak nezbyde nic, jde mi o majetek nás všech a o ty peníze, co doplácíme ze svého. V tomhle je to prostě sviňárna. Pokud budou vše poctivě hradit a jejich nájemci budou dodržovat domovní řád, tak ať si tam třeba hrajou vodní pólo.

  Vložil OK (bez ověření), 21. Září 2022 - 5:16

  Justin svým výkladem zas vedle jak ta jedle. Pokud bych použila jeho výrazy, jen hlupák může něco takového napsat. (omlouvám se všem slušným lidem zde přítomných) Přečtěte si soudní rozhodnutí, nikdo nesmí porušovat práva vlastníků bytových jednotek, tedy ubytovny jsou schváleny. Nemilé, ale vlastník si může se svým vlastnictvím nakládat jak uzná za vhodné. https://www.rkjuris.cz/…pronajmy-316

  Vložil Justitianus, 21. Září 2022 - 7:23

  Pane OK, jste blb, který netuší o čem se zde píše. Nepochopil jste vůbec obsah judikátu Vrchního soudu v Praze 80 Cm 8/2018. Vaše tvrzení že „ubytovny jsou schváleny“ je naprostá pitomost. Bytový dům se nestane ubytovnou automaticky.

  Podle § písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí, že stavbou ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový dům a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci.
  Podle § písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí, že bytový dům je stavbou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

  Tazatel vlastní jednotku v bytovém domě. K tomu aby se bytový dům stal ubytovnou by byl nutný veřejnoprávní souhlas stavebního úřadu (rekolaudace). Muselo by dojít k poklesu podílu podlahové plochy určené k bydlení na jednu polovinu nebo méně, a k rekolaudaci by musely být splněny stavebně-technické parametry staveb ubytovacích zařízení a ubytovacích jednotek uvedené v § 43 až § 45 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

  Takový scénář by byl možný jedině se soukromoprávním souhlasem všech vlastníků jednotek v domě, protože by došlo k zásahu do obsahu prohlášení. K tomu viz § 1169 zákona č. 89/2012 Sb.. O takovém případu se zde ovšem nediskutuje. A Vámi nepřímo odkazovaný judikát se týkal úplně jiné věci.

  Pane OK, jste vskutku blb na druhou.

  Justitianus

  Vložil OK (bez ověření), 21. Září 2022 - 8:25

  Pro pomalu chápajícího Justina měly být ubytovny uvedeny v úvozovkách, krátkodobé ubytování je dovoleno, je v tom nějaký rozdíl? Asi jak se ten pronájem nazve, majitel bytu určitě nenabízí ubytovnu. Soused to ubytovnou nazve, viz dotaz.

  Vložil Justitianus, 21. Září 2022 - 12:14

  Pane/paní OK, pokud nevíte co je ubytovna, pak nemáte na to abyste mne v diskusi nazýval/a hlupákem. Hlupákem jste tady jen Vy. A je úplně jedno zda slovo „ubytovna“ budete psát s úvozovkami, nebo bez úvozovek.

  Justitianus

  Vložil Hus (bez ověření), 20. Září 2022 - 18:36

  Řekněme, že ubytování tam bydlí déle než 60 dní. Pak se poplatek neplatí.

  Co uděláte? Nic. Ledaže to budou cizinci, můžete zavolat cizineckou, zkontrolují, zda jsou hlášeni. Záleží, zda jsou ubytovaní za peníze (pak musí být hlášeni pronajímatelem do 3 dnů) anebo to jsou “zaměstnanci firmy”.

  Vložil katy (bez ověření), 23. Září 2022 - 11:06

  je úplně jedno, zda tomu říkáte ubytovna či ne. Nemění to nic na toom, že tam bydlí blíže neurčený počet lidí, kteří ničí majetek svj, dělají nepořádek – a za to ručí majitel bytu. Kolikrát jste majitele vyzvali k nápravě? poslali jste mu účat za odstranění škod? A hlavně – jestlipak platí daně? A co tomu říká hygiena? A co živnostenecký úřad? Volali jste někdy policii? Myslím, že to možná nebude hned, ale neustálými dotazy a stížnostmi na všechny možné instituce, to dotyčného přestane bavit. Otravovat, otravovat, otravovat.

  Vložil ? (bez ověření), 23. Září 2022 - 16:03

  „ničí majetek svj“ (Vložil katy (bez ověření), 23. Září 2022 – 11:06)

  O jaký majetek SVJ se jedná?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 20. Září 2022 - 14:04

  Domluvit se nejde, lidé se zase protočí a problém začíná nanovo – vy se domluváte s nájemníky? proč? jak na vaše stížnosti a výzvy k nápravě (samozřejmě písemné s potvrzením převzetí) reaguje majitel bytu?

  Vložil Iva+ (bez ověření), 20. Září 2022 - 14:14

  S majiteli bytu samozřejmě komunikujeme primárně, ovšem navzdory tomu, že všechny připomínky z naší strany „přijmou a vyřídí“, tak v praxi se samozřejmě neděje nic. Oni v domě nebydlí a tím pádem netrpí, na účet měsíčně dostanou to, co chtějí a víc řešit nebudou. Na nás se vždy usmějí, že vše srovnají a skutek utek. Mezitím nájemníci jsou ti, se kterými lze alespoň fyzicky, na místě, něco řešit, dokud se znovu neotočí. Upřímně nechápu, co na tom nechápete. Snad je vám jasné, že majitelé na naše výzvy byt neprodají někomu, kdo z toho udělá funkční jednotku, ani ho nepronajmou mladému páru, který si spořádaně polepí schránku a bude s námi pokojně žít.

  Vložil Petr, 20. Září 2022 - 18:16

  Na internetu jsme našel tento názor k diskusi o hlášení počtu osob v domech SVJ, a o možné pokutě za nesplnění hlášení změn

  www.greenlions.cz/…bez-prodleni

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 12:56

  Děkuji, proberu s naším správcem domu, zda je možné toto využít jako páku. Nejde mi o to je pokutovat, ale o spravedlnost vůči ostatním. Takže minimálně jako pohruška může stačit.

  Vložil Hus (bez ověření), 20. Září 2022 - 18:38

  Ale jen v případě, že ve vyúčtování se platí něco podle osob.

  Já osobně bych tedy v takovém domě začal platit podle osob úplně všechno :-)) například i zrušil vodoměrem studené vody a rozpočítával vodu podle osob :-))

  Vložil Petr, 21. Září 2022 - 13:12

  „Bytová jednotka má poměrně vysoké nedoplatky, ale doufáme, že to vše uhradí, zatím mají čas. Ovšem na odpad nahlásili pouze 2 osoby, což naprosto nesedí (jedná se o cca 8 lidí, možná více)“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Já bych v případě tazatelky řešil včas uvedené nedoplatky (myšleno asi jiné než dle osob).

  Pokud jde o počty osob, tak to je problém neřešitelný, pokud lidé nejsou slušní, a jsou v tomto ohledu slušně řečeno „vypočítaví“.

  Na internetu jsem našel i vyjádření právníka

  https://svjonlinemagazin.cz/…ve-jednotce/

  www.bezplatnapravniporadna.cz/…i-osoby.html

  www.hadrman.cz/…ob-v-svj-bd/

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud kolem sebe vidíme (slušně řečeno) vypočítavost (až dokonce podvody a podvůdky) napříč společností (od shora dolů) tak se nelze divit, že se tak někteří chovají v SVJ pokud jde o počet osob.

  Dotaz:

  Pokud jde o úhradu dle osob, tak krom úhrady TDO bývá ještě poměrně vysokou položkou úklid.

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 17:30

  Děkuji, všechno to projdu + jsem napsala správci, co s tím můžeme dělat. Je možné, že už s tím nějakou praxi taky mít budou.

  Jinak se zeptám trochu mimo – tento portál jsem našla náhodou teď, když jsem hledala někde rady k tomuto problému. Přišlo mi to fajn, ale nestačím se divit, jaká je úroveň zdejší diskuze. Přijde mi to tu spíš jako na pavlači, kde si děti kradou hračky z pískoviště a trénují nové urážky. Popřípadě trol vedle trola. To je tu normální, nebo mám zrovna smůlu? Dá se najít lepší místo, kde nějak progresivně a běžným způsobem řešit záležitosti týkající se SVJ? Inteligentní rady akorát zapadnou v záplavě hašteření… Fakt, takový mimibazar pro paneláky :-D

  Vložil Čtenář. (bez ověření), 21. Září 2022 - 20:20

  No, jestli si myslíte že téma, obsah a forma vašeho dotazu je na kdovíjaké úrovni, tak to opravdu není. Můžete být ráda, že jste dostala vůbec nějaké odpovědi a nebyla hned poslána na emimino apod. Sbohem.

  Vložil Iva+ (bez ověření), 21. Září 2022 - 23:25

  Připomínky beru! Můžete být prosím konkrétnější?

  Vložil rada (bez ověření), 21. Září 2022 - 23:35

  Ivo, a vy jste kdo, člen SVJ nebo člen výboru či kontrolní komise nebo z jakého titulu to „řešíte“ a čeho chcete dosáhnout?

  Ti lidé v bytě tam platí nájem, nebo za ubytování nebo jsou to zaměstnanci nějaké firmy nebo pana majitele bytu?

  O jakých odpadech mluvíte, to je v Praze, kde se platí za „popelnice“ přes SVJ nebo kde?


  Pokud máte nepořádky, já bych navrhl změnit úhradu nákladů na úklid a společnou elektřinu podle počtu osob, jim se napíše počet osob 8 bez ohledu kolik nahlásí (pokud si to ustojíte) a je to.

  Úklidová firma bude uklízet i nepořádek zanechaný jimi a ten bude účtovat zvlášť.

  Vložil Petr, 22. Září 2022 - 9:54

  Tazatelko, otázka férového (vůči ostatním příjemcům služeb) hlášení počtu osob pro služby je problém nejenom SVJ, ale i jiných forem bydlení (bytová družstva, nájemní bydlení). Nevím jak to řeší majitelé (správci) ubytoven a soukromí vlastníci domů. Pokud se chcete problémem zabývat, tak zadejte ve vyhledávači „rozúčtování služeb dle počtu osob“. Já to udělal ve vyhledávači se symbolem Jack Russel teriéra. Najdete i sofistikovanější rady (nebo aspoň podněty přímo od právníků). V každém diskusním fóru se totiž najde někdo, kdo ani nechce přispět radou, ale příspěvky kritizuje. Diskusní fóra už taková bývají.

  Některé příklady sofistikovanější

  www.portalobydleni.cz/…rozuctovani/

  Stanovení počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb je v zákoně o službách nastaveno vyvratitelnou právní domněnkou, kdy je na příjemci služeb prokázat, že v průběhu roku žilo v bytě např. 5 osob či 2 osoby. Mj. má příjemce služeb dle ust. § 12 zákona o službách povinnost oznámit poskytovateli služeb písemně … změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. … pokud jste poskytovatele služeb … neinformovali o aktuálním počtu osob, … bude rozúčtování nákladů vypočteno (např. pro 8) osob.

  Na Vás pak bude prokázat, že v bytě v průběhu roku žil menší počet osob. Doporučuji před skončením zúčtovacího období o této skutečnosti informovat poskytovatele služeb.

  JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

  • – – – – – –

  kdy POSKYTOVATEL je (v tomto případě SVJ) a PŘÍJEMCE je vlastník bytu

  Problém je i v pojmu „rozhodných pro vyúčtování“. K tomu jsem našel na netu toto

  https://okolobytu.cz/…ajicich-byt/

  kde se autor zabývá pojmem „LZE MÍT ZA TO“ V § 2g

  a na

  www.sousede.cz/…pro-svj/1285

  se píše: Zákon sice definuje rozhodné osoby, ale vzájemné dokazování a dohadování o tom, kolik osob lze doopravdy považovat podle definice v zákoně za „rozhodné osoby“ je něco, čemu se raději vyhněte. Je-li to možné, zvolte rozúčtování dle přesně definovaných kritérií a pravidlu dle počtu rozhodných osob se vyhněte úplně.

  Zde na diskusním fóru je vlákno

  www.portalsvj.cz/…ticich-v-svj

  s odkazem na

  https://dvojka.rozhlas.cz/…niku-8408057

  a kliknout na bílou šipku v červeném kroužku.

  Povinnost hlásit počty osob dle NOZ.

  Nevím, zda (po všech novelizacích) operuje § 1177 (povinnost nahlásit počty osob) stále ještě používá s pojmem „domácnost“. Tímto pojmem se zabývá vlákno

  www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb

  Vložil Iva+ (bez ověření), 23. Září 2022 - 10:44

  Dobrý den, moc děkuji za Váš čas a cenné rady, opravdu si toho vážím. Všechny odkazy projdu a dovzdělám se. Zároveň jsem se spojila se správcem našeho domu a překvapilo mě, že s tímto zkušenosti už mají z jiných domů a prý je to bohužel taková klasika – pronajmout byt nepřizpůsobivým a neřešit následky. Slyšela jsem docela otřesné případy z jiných domů takže my můžeme být ještě rádi. Každopádně jsme se domluvili na novém řešení a před další schůzí SVJ to dáme dohromady. Máme možnost využívat méně používaný systém rozúčtování, který se hodí do takto komplikovaných domů, víc mi prý sdělí osobně. Bude to pak fér situace pro všechny, abychom nedopláceli něčí podnikání. Zároveň vyřešíme i kamerový systém včetně GDPR a nastaví se systém pokut za veškerý poškozený majetek. Viník si tedy bude muset vlastní škodu slíznout sám. Tak doufám, že to takto půjde a konečně budeme moct řešit rekonstrukci domu a né pořád nějaké „nádražní problémy“.

  Vložil TDO (bez ověření), 21. Září 2022 - 13:21

  Co je TDO ?

  Tištěný domovní občasník?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".