výklad zákona

Vložil karlos16 (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 13:26 ::

NOZ i naše stanovy v článku „působnost shromáždění“, je mimo jiné „určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,“ Mám tomu rozumět, že například změna účetní(ho), je pouze se souhlasem shromáždění, včetně odsouhlasení smlouvy, nebo je taková změna pouze v kompetenci výboru ??

Děkuji Karlos

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kristina (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 15:32

  Jako osobu, která zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku, právní úprava označuje osobu, která se neformálně označuje jako externí správce nebo také správní/správ­covská firma.

  Úprava bytového spoluvlastnictví není příliš srozumitelná, ale o tomhle výkladové pochybnosti nejsou. Logiku v tom nehledejte.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 12:52

  (jako vždy opsané z nějakého vzoru) je jasné. I některé činnosti si musí statutár nechat schválit vlastníky. Kdyby tam byla v článku „kompetence výboru“ samostatně vytknuto právo si o některých činnostech rozhodnout (ať již co do finančního rámce nbo konkrétní činnosti) pak by to bylo ovšem jinak.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 15:42

  Správce není účetní. Bohužel definice v zákoně není moc šťastná. Správce je někdo, kdo se kompletně stará o váš majetek – viz např. historicky správce na zámku atd., je to někdo, kdo se o majetek stará místo vlastníka. Správcem je SVJ. To může, určit jiného správce, ačkoliv to nemá podle mého logiku, aby správce určoval (shromáždění) dalšího správce, který bude místo původního správce dělat jeho práci.

  Podle mého názoru by takový správce musel i disponovat s majetkem SVJ, nejen vést účetnictví, zajišťovat údržbu, vymáhat dluhy atd. To je na správce málo. SVJ by muselo přenést všechny povinnosti a kompetence na tohoto správce, mělo by jen odpovědnost, což mi nepřipadá výhodné.

  Z výše uvedených důvodů je správců méně, i když existují SVJ, která vše přenesla na správcovskou firmu. Správcovská firma však nemusí být správce dle shora uvedených předpokladů.

  Vložil JarekSVJ, 19. Srpen 2019 - 15:56

  Dudekk – vubec nejsi blbý… celkem jsi to popsal dobře… a kápnul jsi na hřebíček… spousta magorů statutárů ale i líných vlastníků si myslí, že si najmou správcovskou firmu a můžou v pohodě onanovat … Správcovskou firmu, pravomoce atd. by měly definovat stanovy ALE pořád je to zaměstnamec SVJ – zjednodušeně napsáno a za zaměstnance zodpovídá zaměstnavatel to je SVJ – potažmo výbor. Vyřešil by to profesionální stautár… ale pokud by nebyl kontrolovaný… čest práci…

  Vložil Dudekk (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 16:26

  Vážený kolego, správcovská firma není správce, jak jsem psal, Vy jste souhlasil a pak napíšete, že za správcovskou firmu odpovídá SVJ. To by muselo být v zákoně, neboť povinnosti lze uložit toliko na zákonem – viz LZPS.

  Správcovská firma je jen dodavatel některých služeb pro SVJ. Pokud dodavatel způsobí SVJ škodu, je povinen ji nahradit. Problém je v tom, že někdy není z čeho ji nahradit, protože (nejen) správcovská firma nemá žádný majetek, je zadlužená, má záporný vlastní kapitál atd. Dalším rizikovým znakem je, když Vám slibuje hory doly, říká jen to, co chcete slyšet, žádná negativa atd. Od takových firem obecně radši pryč.

  Není třeba, aby „pravomoce atd.“ definovaly stanovy, to je nesmysl. Když se změní rozsah služeb pro SVJ, tak se budou měnit stanovy?

  SVJ je správce, tak ať dělá svoji práci. Pokud nejsou k dispozici osoby ochotné a s potřebnými znalosti vykonávat funkci, musí se zvolit profesionál, ale i pro něj platí to, co jsem psal výše o správcovských firmách. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!

  Vložil Zdenek 22, 19. Srpen 2019 - 14:48

  Jsem názoru, že zákon je v této části formulován velmi „nešťastně“. Shromáždění by mělo pouze určit, zda správce ano/ne. Výběr konkrétního správce pak musí být jen v kompetenci výboru. Není dost dobře možné, aby každou změnu v osobě správce (nebo účetního) schvalovalo, natož určovalo, shromáždění, které se nadto nemusí ani sejít (být usnášeníschopné). Shromáždění by mělo mít nanejvýš „právo veta“, pokud by byl správce z jakýchkoliv důvodů zjevně nevhodný (drahý, nekompetentní, podjatý…).

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 15:11

  Pane přecedo,nejprve musíte změnit vaše stanovy a teprve na základě jejich znění,můžete neomezeně vládnout,aniž by jste k tomu potřeboval „lůzu“= nejvyšší orgán právnické osoby SVJ.

  Vložil karlos16, 19. Srpen 2019 - 17:07

  Pane Člene SVJ, nejsem ani přeceda a už vůbec ne předseda, vládnout nechci ani neomezeně ani omezeně. Jsem členem svj, zřejmě jako vy.Vaše odpověď však postrádá souvislost s mým dotazem.

  Vložil Autor (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 22:06

  Originálně formulovaný příspěvek „Jste snad zákonodárce? Vložil Člen SVJ“, reagoval na šílené představy statutára (?) „Určení osoby správce Vložil Zdenek 22“.

  Proto nemá souvislost s vaším dotazem.

  Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 17:22

  Já bloud žiju v domnění,že se i přeceda musí řídit zákonem a ten uvádí ,že do působnosti shromáždění vlastníků patří i určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

  Zřejmě to platí pouze pro někoho.

  Vložil karlos16, 19. Srpen 2019 - 17:42

  A je účetní osoba, která zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku, či nikoliv ? Musí tato konkrétní osoba být schválena shromážděním, včetně smlouvy, nebo se to na účetní nevztahuje, protože tyto činnosti nezajišťuje ?

  Možná se i shodneme, ale bude to asi chvilku trvat.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 17:54

  To byste museli schvalovat zahradníka, úklidovou firmu, firmu na odklízení sněhu z chodníků a přístupových cest, advokáta na vymáhání pohledávek, firmu na revize výtahů, elektřiny atd. To vše jsou činnosti týkající se správy domu a pozemku.

  Vložil E_man, 20. Srpen 2019 - 12:34

  Dudekk: To byste museli schvalovat zahradníka, úklidovou firmu, firmu na odklízení sněhu z chodníků a přístupových cest, advokáta na vymáhání pohledávek, firmu na revize výtahů, elektřiny atd. To vše jsou činnosti týkající se správy domu a pozemku.

  A nemícháte do těchto položek z velké části i údržbu? Právě starost o zajištění údržby a oprav je podle mého názoru nejdůležitější úkol výboru. Správce by podle mého názoru měl být hlavně schopny radit výboru tak, aby jeho činnost byly schopny dělat i osoby s rozumem průměrného člověka. Těžko budeme totiž v domě s 50 bytovými jednotkami hledat odborníky na bytové právo, ekonomiku, účetnictví, elektro-voda-plyn a pod. Nebo se mýlím?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 17:54

  Taky bych měl otázku.Je účetní tzv.třetí osoba, pro kterou neplatí znění stanov (vnitřní právní předpis) právnické osoby SVJ, které účetnictví na základě smluvního vztahu vede ,nebo ne?

  Vložil E_man, 20. Srpen 2019 - 12:51

  Vložil Člen SVJ: Taky bych měl otázku. Je účetní tzv. Třetí osoba, pro kterou neplatí znění stanov (vnitřní právní předpis) právnické osoby SVJ, které účetnictví na základě smluvního vztahu vede ,nebo ne?

  Tak k této otázce se připojuji také. Pro naše SVJ vede účetnictví správce. Náš předseda výboru vydal vnitřní výnos výboru, podle kterého se bez jeho písemného souhlasu nesmí člen výboru na správce obracet. Další jeho výnos je, že člen výboru nesmí podávat spoluvlastníkům jiné informace než výborem schválené (tj. jim a místopředsedou, který jej do funkce předsedy zvolil), jinak jde o „zákeřnou činnost“ a „fabulování“. Mne prosím neminusujte, já se snažím jen zjistit, do jaké míry jde o normální či „paranormální“ praktiky SVJ!

  Vložil karlos16, 20. Srpen 2019 - 15:19

  E_man, každý soud vám vnitřní výnos či předpis shodí ze stolu. Řiďte se Stanovami a zákonem, ne výmysly jako, že člen nemůže podávat jiné informace než výborem schválené. Cenzura ? Podle mne je to styl „NERUŠTE,VLÁDNEME“

  Vložil Petr, 20. Srpen 2019 - 16:00

  Sice zpaměti nevím, jak to ve stanovách máme my, ale pokud citujete vaše stanovy, tak tomu rozumím, tak že u vás o změně účetního rozhoduje nejvyšší orgán společenství. Jde o konkrétní problém, nebo kladete akademickou otázku ?

  Vložil karlos16, 20. Srpen 2019 - 18:55

  Já bych tomu výkladu (jak našich stanov, totožný s NOZ) chtěl rozumět stejně jako vy,pokud nejvyšším orgánem společenství máte na mysli shromáždění vlastníků. Avšak většina diskutujících je opačného názoru, že to je v kompetenci zvoleného výboru. Navíc výbor nechává paní účetní zcela v anonymitě a nemíní předat členům SV žádný kontakt. Tím jsem i odpověděl, že jde o konkrétní problém. Za předchozího výboru byly kontakty na účetní běžně k dispozici a bez problému využívány členy SV, po zvolení současného výboru se ze dne na den změnila účetní, s tím, že účetní je málo flexibilní a nová to bude dělat levněji. Proto někteří členové začínají mít obavy, když někdo tolik utajovaný hospodaří s jejich penězi.

  Vložil Petr, 20. Srpen 2019 - 20:39

  Kompetence vašeho výboru máte, předpokládám, ve svých stanovách. Předpokládám, že ve stanovách nemáte duplicitu s „určováním osoby“ jak shromážděním tak i výborem.

  Stanovy (spolu s prohlášením vlastníka) je závazná bible společenství vlastníků.

  S účetní se nemusíte/nemůžete bavit, ta by vás mohla a měla odkázat na výbor. To je asi tak stejné, jako kdybyste se chtěl „bavit“ s vodárnami, odpadkárnami, bankou a dalšími institucemi, se kterými uzavírá smlouvu statutární zástupce. Odkázali by vás na výbor. I když je pravda, že pro účetní nejste (na rozdíl od výše uvedených institucí) přeci jen „neznámou“ (nekompetentní) osobou.

  My se s účetní „bavíme“ leda tak, že jí hlásíme změny v počtu osob a doneseme podepsanou kopii evidenčního listu záloh.

  Nečetl jsem podrobně zdejší diskusi ve vašem vláknu, ale „diskutujícími“ myslíte příspěvky zde ve vláknu ?

  Obraťte se tedy na portalobydleni.cz, „poradna“ a cca do měsíce se dočkáte (příp. po urgenci) odpovědi právníka, většinou AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS . Ten vás odkáže na stanovy (častá odpověď).

  Vložil karlos16, 21. Srpen 2019 - 19:36

  Duplicitu ve stanovách nemáme. S účetní se taky nepotřebuju bavit, ale tak jako vím, že vodu máme od Pražských vodáren, teplo od Pražské teplárenské, popelnice obstarávají Pražské služby, banka XY, tak bohužel, kdo nám účtuje nevíme. Před pár dny jsem se také obrátil s dotazem na „Výbor- právní magazín“

  Děkuji všem za příspěvky.

  Vložil AsiTak, 22. Srpen 2019 - 11:18

  Účetní je fyzická osoba odborně způsobilá výkonu této práce.
  Pro SVJ může vykonávat osoba účetní práce:

  1. Jako zaměstnanec SVJ, pak obsah stanov je třeba interpretovat pro tuto osobu jako např. místo odměny mzda. Smluvní vztah této osoby a SVJ je pracovně právní a ne dodavatelský.
  2. Jako OSVČ s IČ dodávající účetní práce, smluvní vztah této osoby a SVJ je dodavatelský. Dodavatelská smlouva podléhá schválením dle stanov.
  3. Jako zaměstnanec správcovské firmy (např. družstva), která zpracovává účetnictví SVJ. Dodavatelská smlouva mezi SVJ a správcem podléhá schválením dle stanov. Změna osoby účetního ext. správce je záležitost ext. správce a není ovlivněna rozhodnutím SVJ.
  4. Jako zaměstnanec/vlas­tník firmy jiné právní formy (s.r.o., a.s.) která zpracovává účetnictví SVJ. Dodavatelská smlouva mezi SVJ a firmou zpracovatele podléhá schválení dle stanov. Změna osoby účetního u firmy zpracovatele je záležitost firmy zpracovatele a není ovlivněna rozhodnutím SVJ. 

  Kde zjistit účetního? Ve Sbírce listin pokud máte uloženou přílohu závěrky tu účetní podepisuje!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".