Výbor SVJ vybírá od vlastníků v hotovosti finanční částky, ale nedává vlastníkům potvrzení o zaplacení!!!

Vložil alzbeta26, 17. Listopad 2010 - 17:22 ::

Dobrý den, Naše SVJ vzniklo před 2 měsíci. Chtěla bych se zeptat, zda je v pořádku, když Nám, vlastníkům dává výbor Našeho SVJ, šibeniční termíny k zaplacení určitých fin.částek! Jednou je to 2300 Kč, které musíme uhradit v hotovosti do druhého následujícího dne, ode dne kdy nám byla platba oznámena. Následující týden máme schůzi na které jsme automaticky postavení před hotovou věc, že máme zaplatit dalších 6000 Kč,nejzazší termín k zaplacení do 4 dnů, aniž bychom věděli a byli srozumněni na co bude platba použita!Tyto finanční prostředky lidé v Našem SVJ hradí v hotovosti a výbor, konkr. předseda výboru nedá žádný doklad o zaplacení!!!

Je mě pro mě záhadou jak je možné, že lidé- vlastníci bytů,jsou tomuto nesmyslnému způsobu hospodaření s jejich financ. přístupni a vůbec se neohrazují proti tomu, že na své platby, které za 2 měsíce, co vzniklo naše SVJ, již činí více jak 11 tisíc na každého vlastníka, přičemž nemají žádné doklady o zaplacení těchto poměrně vysokých částek!

Když jsem se ohradila, že chci doklad o zaplacení, všichni na mě koukali jak na černou ovci,a hlavně cože si to dovoluji žádat doklad o zaplacení!

Prý ze zákona nemusí dávat výbor, vlastníkům bytů doklad o zaplacení, není to prý jeho povinnost!

S něčím takovým (prapodivným způsobem hospodaření)jsem se ještě nikdy nesetkala a hlava mi to nebere, že to lidem v domě vůbec nevadí, vždyť se přeci jedná o jejich peníze!

Jak donutit výbor, aby za uhrazené fin.částky, dával vlastníkům bytů doklady o zaplacení!!! Poradí mi zde někdo?

Setkal se zde, někdo s něčím podobným?

Moc děkuji za jakoukoliv radu, či nápad. lexova

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil eliška přemyslovna (bez ověření), 22. Červen 2011 - 9:58

  Existuje jedna zásada, kterou máme a nedovolím jinak. Kromě malicherných drobných výdajů (nákup žárovek, čistících prostředků, atd) na které existuje účetní doklad žádné placení v hotovosti. Pěkně z účtu na účet. Někdy se může stát, že přestárlí vlastníci skutečně nemají žádný účet a není jim kam poslat např. přeplatek. V tomto případě existuje příjmový a výdejový doklad. Platby v hotovosti je potřeba zásadně zlikvidovat a neomlouvat nezkušeností členů nějakého výboru. Kdyby vaši členové výboru měli alespoň špetku rozumu, tak by nikdy peníze v hotovosti nevybírali.

  Vložil anonymous37 (bez ověření), 22. Červen 2011 - 11:26

  „přestárlí vlastníci skutečně nemají žádný účet“

  Vážená paní, přestárlý může být pes,kůň atd., ale ne člověk.

  S úctou

  Anonymus37

  Vložil Kučera (bez ověření), 31. Leden 2011 - 19:53

  Tak koukám, že jsou tu samí profesionální úředníci. Dělám předsedu jedenáct let a vím, že o tuto funkci nikdo nestojí, nikdo nechce hnout prstem, a pokud se snažíte, tak na vás akorát nadávají. Z vlastní zkušenosti vím, že 2 měsíce po vzniku jsme byli neznalá ucha, která se to jen snažila dobře dělat, ale o platných zákonech neměla moc ponětí. Zkrátka se to nějak udělalo, třeba slušnou účetní jsme sehnali po čtyřech měsících. Chápu Vaše podezření, ale také jim musíte dát čas se zorientovat. Neříkám, že nevydávání dokladů je správné, ale znám „profesinální negativisty“ na schůzích, kdy jsou proti něčemu jen z principu. Takže taková silná slova o žalobách si odpusťte, mohlo by se stát, že je tak otrávíte, že se nenajde nikdo, kdo by chtěl něco dělat. Třeba taková kontrolní komise je přesně to co potřebujete, jen se musí zvolit. Ono stádní chování davu má své zákonitosti a po těch letech mám i svojí speciální teorii o potřebnosti vlka ve stádu. A proč třeba nejste členem výboru, byl takový zájem a nával, nebo jste se přidala k mlčenlivému davu? Moje zkušenost praví, že ukecat libovolného vlastníka, aby uvažoval o členství ve výboru, se rovná nemožnému a náš počet stále klesá. Začínám si myslet, že je to dosmrtná funkce, které se nejde zbavit. A ne že bych to nezkoušel. Kučera

  Vložil Karel 8 (bez ověření), 31. Srpen 2011 - 23:16

  Funkce se nejde zbavit, to si asi děláte legraci.

  Vložil martin 8 (bez ověření), 31. Srpen 2011 - 23:13

  Vážený pane, když to nikdo nebude dělat a budou se platit poplatky pouze správcovské firmě, tak seč vzájemné vztahy budou řídit Občanským zákonem a bude klid. Nikdo ty nájemníky nebude ždímat.

  Vložil Jurníček (bez ověření), 22. Červen 2011 - 9:00

  Dobrý den,

  uvítal bych, pokud by někdo napsal, o co (o který zákon) lze opřít povinnost věřitele (obecně) vydat na vyžádání dlužníkovi doklad o zaplacení pohledávky při jejím zaplacení.

  Mám podobný problém při placení školkovného a stravného, ekonomka doklad o zaplacení vydává velmi neochotně a s řečmi. Existuje nějaká zákon, který by stanovoval, že mám naq doklad o zaplacení právo, pokud zaplatím?

  Vložil Votočka, 22. Červen 2011 - 9:36

  § 31 odst. 14 zákona 455/1991 Sb., živnostenský zákon zní:

  „Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.“

  Mám za to, že to úplně stačí. Pokud by to dotyčnému nestačilo, pak ho lze dorazit § 28 zákona o DPH.

  Votočka

  Vložil Jurníček (bez ověření), 26. Červen 2011 - 11:50

  Jo, a mimoto ten, kdo OBVYKLE nevystavuje doklady o přijatých platbách, případně vystavuje neochotně, se může dostat do velmi nepříjené situace, pokud dojde ke sporu, zda určitá platba byla či nebyla zaplacena. Normálně má každý v OSŘ dokazovat to, co tvrdí. Tedy plátce, že platba byla uskutečněna. Jenže v tomto případě plátce snadno dokáže – vezme-li si svědky – že příjemce platby nikdy nebo jen vyjímečně a neochotně vystavoval potvrzení a je zaděláno na stav „tvrzení proti tvrzení“. V takovém případě bude soud přihlížet k dalším důkazům či indiciím, například, jaký měl příjemce platby systém evidence pohledávek, odkdy je pohledávka upomínána a vymáhána a proč apod. Pokud zjistí, že v tom má příjemce b.rd.l a neepostupuje podle zákona o účetnictví, ač je účetní jednotkou, je v průšvihu příjemce (popř. jeho statutár).

  Vložil Jurníček (bez ověření), 26. Červen 2011 - 11:40

  Ptal jsem sde na věřitele OBECNĚ.

  Například SVJ není podnikatel, takže předpis říkající „podnikatel je povinen“ nestanovuje povinnost SVJ – SVJ totiž není podnikatel. Potažmo není ani plátcem DPH, takže pro ně nevyplývá žádná povinnost ze zákona o DPH.

  SVJ ale je zcela jistě účetní jednotkou (protože je právnickou osobou) a tudíž se (podobně, jako škola) musí řídit zékonem o účetnictví.

  V případě věřitel versus dlužník obecně by zřejmě, pokud by byl problém s vystavováním potvrzení, bylo řešením posílat peníze na účet (je-li znám), případně na adresu.

  Mám za to, že případný soud by obstrukce při vystavování potvrzení bral jako překážky v plnění na straně věřitele (dlužník má oprávněný zájem získat listinný důkaz o tom, že jeho závazek je splněn, pokud je splněn) a případné prodlení platby tím způsobené za tzv. „prodlení věřitele“.

  Vložil Jurníček (bez ověření), 26. Červen 2011 - 11:22

  Buhožel nestačí. SVJ není podnikatel.

  Ale je to účetní jednotka je povinna řídit se zákony o účetnictví a vystavovat účetní doklady bez zbytečného odkladu. Čili při platbě v hotovosti ihned proti přijaté platbě.

  Vložil Krupp, 31. Leden 2011 - 20:07

  Přeci nemůžete odmítání vydat potvrzení a sdělit na co mají peníze jít, označovat za nezkušenost.

  Jirka

  Vložil Jakub Sýkora (bez ověření), 1. Únor 2011 - 9:21

  Pokud vedení toho baráku nikdy nevykonávalo podobnou činnost a ještě jim odněkud teče voda do bot, pak bych se tomu ani moc nedivil. Ne všichni jsou takoví protřelí mazáci. Ale je fakt, že do vedení měli jít/být zvoleni lidé, kteří už někdy na svém nebo cizím hospodařili…

  Vložil Krupp, 1. Únor 2011 - 9:55

  Nezlobte se na mne, ale paní popisuje, že žádá o doklad a ptá se, na co jsou peníze určeny a nedostane odpověď. Nezkušenost je jedna věc a arogance jiná.

  Jirka

  Vložil vjvmt (bez ověření), 18. Listopad 2010 - 19:41

  a to si to ještě bude dávat na vlastní účet a úročit …

  Vložil jk, 17. Listopad 2010 - 17:54

  Setkala jsm se s tím. Paní vybírala peníze , aniž by dala doklad. Všem to vadilo a několik let to trvalo než se zmátořili a žádali nějaké vyúčtování. Nic nedostali a tak zvolili předsedu a to co bylo je pryč, žádný neví o kolik přišli. Jo, za blbost se platí.

  Vložil Aneta, 19. Listopad 2010 - 13:03

  Dobrý den. My,sme také nedávno vzniklé SVJ. Společenství máme založeno 9 měsíců a výbor nebyl schopen za 9 měsíců vytvořit pro Naše SVJ účet! Stále se na něco vymlouvají!

  Naše paní předsedkyně, vyžaduje platit platby hotově a kde jsou naše peníze uloženy, nikdo z vlastníků neví!

  Požadovali jsme platbu přes sipo, prý to nejde, (platba hotově) ANO!

  Podvodníci! je to strašný, co se děje za lumpárny!

  Vložil Správce (bez ověření), 19. Listopad 2010 - 14:09

  Máte možnost svolat shromáždění a stávající výbor odvolat a ihned zvolit nový. Konejte zavčas…

  Vložil alzbeta26, 17. Listopad 2010 - 18:22

  Děkuji za reakci, obávám se, že to v Našem SVJ dopadne obdobně, když tu máme v domě lidi, takové hlupáky!

  Ale nevím jak je přesvědčit, že mají trvat na dokladech o zaplacení!

  SVJ je založeno 2 měsíce a účet SVJ stále v nedohlednu, jakým způsobem jsou zabezpečené finanční částky uhrazené všemi vlastníky, když každý již uhradil přes 11 tisíc a je Nás zde 16 bytů,což je 176.000,–Kč skutečně nikdo z vlastníku neví!!!

  Vložil Anonymousa (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 18:55

  Dobrý den. V žádném případě nikomu nedávejte peníze jen tak bez dokladu !!! A samozřejmě bez toho aby jste věděla na co peníze jsou. To snad může v dnešní domě udělat pouze blázen. Kolik a za co jako členka SVJ musíte vědět a pokud po mne někdo chce peníze jen tak a ještě mi odmítá vydat doklad, tak má prostě smůlu.

  Vložil alzbeta26, 17. Listopad 2010 - 19:07

  Moc děkuji za Vaši reakci, ale sama nic nezmůžu! Lidem v domě jsem se to pokoušela vysvětlit, kývnou, že mám pravdu a že by doklady o zaplacení měly být vydávany, ale pak příjde další platba a opět v podstatě všichni uhradí finance v hotovosti a opět bez dokladu o zaplacení a zas to je pro ně zcela normální!

  Jak by jste předsedu donutil, aby byly doklady o zaplacení vydávany? U nás v SVJ je rozhodující, co rozhodne shromáždění vlastníků, takže jeden můj hlas proti všem ostatním… Nejsem schopná sama s tím něco udělat!

  Předseda je má všechny na své straně a Ti mu slepě důvěřují! Když se sejdeme, není prezentačka, neexistuje zápis ze schůze,není zapsáno co se na schůzi projednávalo, prostě se to dělá na koleně! Jde z toho na mě hrůza!

  Vložil Nezmar, 31. Leden 2011 - 20:07

  No já myslím, že tím, že bude někdo první (vy), kdo nezaplatí, tak se to začne měnit. Místo zaplacení bych předsedovi dal „potvrzení, že daná částka je deponována u mn a do doby, než obdržím příjmové pokladní doklady za veškeré mnou uhrazené částky“ bude stále u mne. Pokud s tím bude mít předseda problém, bude muset dokladovat, že ostatní zapaltili a vy ne. To by mohl dokladovat těmi kopiemi příjmopvých pokladních dokladů, které asi neexistují, tak je ještě rád vytvoří…

  To je moje rada. Nezmar

  Vložil Horký (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 22:54

  Vážená paní, sice jsem v SVJ velmi krátkou dobu a nechci vám až tak moc radit, ale sám jsem si musel rychle nastudovat zákon k SVJ, nastudovat si o co vlastně běží. Vy musíte platit podle svého podílu na správu domu (toho co máte za dveřmi bytu (laicky vyjádřeno), ale to se má vše oznámit při Shromáždění, kde si to má „odsouhlasit“ 75% vlastníků (počítá se to podle % vlastnického podílu na domu (společných prostorech) nikoliv třeba podle počtu osob v bytu… Vše máte mít v rámci Shromáždění, kde musí být např. účast nad 50% nebo, pokud se hlasuje o něčem, tak potřebujete 75% účast, atd. Takže není možné, že nevíte k čemu peníze jsou. To si musí výbor nechat odhlasovat a schválit Shromážděním. Osobně bych podal k soudu „žalobu“ na neplatnost Shromáždění (když není prezeční listina?). Právník by vám ale poradil lépe.

  Vložil Anonymousa (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 19:18

  A jak např. hradíte zálohy na služby? (voda, spol. el, atd) Pokud ostatní chtějí a důvěřují, sama opravdu nic nezmůžete. Já bych jednoduše odmítal platit v hotovosti bez toho abych dostal doklad o zaplacení. A už vůbec bych neplatil nic pokud nevím za co platím. Ostatní ať platí, až jednou budou naříkat že je někdo okradl, ani ten doklad nebudou mít v ruce. Pokud jse o zálohy na služby, správu a údržbu, toto bych platil jedině s dokladem. Jinak nic. Na konci roku bych srovnal nedoplatek na zálohách samozřejmě opět oproti dokladu. Proč není účet v bance? Je to otázka 10minut v bance. Pokud nechcete přijít o svoje peníze, nic bez dokladu neplaťte!!! Jednoduše jim to řekněte přímo na schůzi přede všema, oni se další chytnou za hlavu. Přeji hodně štěstí.

  Vložil Leni (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 19:56

  Určitě už žádné peníze bez dokladu neplaťte!!!

  Připravte si svůj doklad o zaplacení a nechte si ho jen podepsat. To jim možná bude „blbé“ Vám to nepodepsat, když to budete mít připravené s sebou…a můžete doklady připravit i pro ostatní a nabídnout k použití…

  Vložil jk, 17. Listopad 2010 - 20:05

  připravený doklad je dobrý nápad:-)))

  Vložil lake, 18. Listopad 2010 - 2:31

  Nikoliv. Připravený doklad plátcem není vůbec dobrý nápad.
  SVJ je právnickou osobou a je povinno vést účetnictví. Jestliže přijme od vlastníka platbu v hotovosti, je příjemce povinen vydat plátci příjmový pokladní doklad. Tyto doklady jsou číslovány a kopie (průpis) je zúčtovatelným dokladem v účetnictví SVJ. Povinně obsahují:
  * označení pokladního dokladu, tj. název dokladu, jeho číslo a označení účetní jednotky
  * popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků, tzn. toho, kdo peněžní operaci provedl.
  * peněžní částku
  * datum vyhotovení pokladního dokladu
  * podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

  Bez usnesení shromáždění a bez prokazatelného oznámení není nikdo povinen platit jakékoliv zálohy na správu domu. Pokud snad jde o zálohy na služby, jejich měsíční výše by se měla odvíjet od jedné dvanáctiny výdajů jednotky v předchozím roce, takže každý může jednoduše odhadnout zda jsou stanoveny přiměřeně.

  Způsob nakládání s finančními částkami ukazuje na neschopnost a amatérismus statutárního orgánu SVJ. Zřejmě je porušován zákon. Nerozumím proč tazatelka na tuto hru přistupuje a proč platí.

  lake

  Vložil Anonymous, 21. Listopad 2010 - 19:54

  „amatérismus statutárního orgánu“

  Z planého práva plyne, že statutárním orgánem jsou zpravidla amatéři a staturátní orgán se tak skutečně zpravidla bude vyznačovat amatérismem.

  Máte sice pravdu, ale je třeba příčinu vidět v platném právu.

  Vložil jk, 21. Listopad 2010 - 19:29

  lake, lidi koupí byt a najde se tetka „samostředná osobnost“, která kontrolovala rajony, když jejich byt byl ještě družstva.Ta tetka se určí sama, že bude vybírat a ostatní jsou rádi, že se bude někdo starat. Bohužel, než jim to dojde, že se nevede účetnictví a že nemají doklad o zaplacení je pozdě. Již jsem to tady psala
  " za blbost se platí" Pak je lépe mít svůj doklad, že jsem zaplatila. Zdravím jk

  Vložil Votočka, 18. Listopad 2010 - 13:57

  Předsedovi bych sdělil, že pokud mu dám do ruky peníze na dřevo a bez dokladu, tak ho jdu okamžitě prásknout pro podvod, manipulaci, porušování povinnosti při správě cizího majetku, neoprávněného obohacení....­......... STA­ČÍ?

  a vsaďte se, že bude čumět jak tele anebo ještě hůř. Ale v první fázi bych ho poslal do kopru, kopřiv, pampelišek a obecně na luka, ať se de pást.

  Votočka

  Vložil Emilka (bez ověření), 18. Listopad 2010 - 15:40

  Vůbec nechápu co se zde řeší. Platit peníze komukoliv jen tak na ruku a bez dokladu – to dělá promiňte jenom b…c. Každý podvodník je vám schopen dát „solidní“ doklad. Tím nechci říct, že zmíněný předseda je podvodník. Peníze ve společenství doporučuji platit výhradně na účet společenství a nijak jinak a vůbec bych se o tom s nikým nebavila. Emilka

  Vložil A (bez ověření), 21. Listopad 2010 - 22:13

  Pokud máte pochybnost o nakládání s majetkem SVJ, je možné složit zálohové platby na služby u notáře až do vyřešení situace. Nikdo Vás nemůže upomínat o nezaplacení a zároveň o peníze nepřijdete. Tohle co se zde popisuje mi přijde jako hodně velká kovbojka, to si nenechte líbit…

  Vložil RP (bez ověření), 18. Listopad 2010 - 14:27

  Žalovat předsedu za „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ jsem zkoušel (z jiného důvodu, než se zde řeší), ale bylo to zamítnuto ze 2 zajímavých důvodů

  1. není písemná smlouva o správě majetku, ale pouze zvolení hlasováním
  2. nejedná se o cizí majetek, neboť předseda je spolumajitelem

  Tak to máte těžké …

  RP

  Vložil Jurníček (bez ověření), 26. Červen 2011 - 19:38

  Bydlím sice ve svém, ale pokud máte takový rozsudek soudu, tak bych se ofvolal. Statutární orgán jakékoliv právnické osoby, nejde-li ovšem o jediného společníka/ak­cionáře s.r.o. vždy hospodaří s cizím majetkem. SVJ přece není ve VÝHRADNÍM vlastnictví pana předsedy, to soud neví? Právo musí chránit i společníky.

  Vložil Aneta, 20. Listopad 2010 - 18:06

  Tak tomu skutečně nerozumím!

  A co pokud např., některý z členů statut.orgánu zpronevěří finance SVJ tak, tato věc není žalovatelná, protože i on sám je spolumajitelem a nebude se jednat o cizí majetek?

  Vložil svjvmt (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 20:48

  jiný trestný čin, který by na to seděl, ale ještě tady máme občanskoprávní řízení.

  Vložil svjvmt (bez ověření), 19. Listopad 2010 - 16:15

  i v zaměstnání se podepisuje smlouva o svěřených hodnotách. Ale pokud to bylo s právníkem tak ten to má vědět.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".