Vložil Jurníček (bez ověření), 26. Červen 2011 - 11:40

Ptal jsem sde na věřitele OBECNĚ.

Například SVJ není podnikatel, takže předpis říkající „podnikatel je povinen“ nestanovuje povinnost SVJ – SVJ totiž není podnikatel. Potažmo není ani plátcem DPH, takže pro ně nevyplývá žádná povinnost ze zákona o DPH.

SVJ ale je zcela jistě účetní jednotkou (protože je právnickou osobou) a tudíž se (podobně, jako škola) musí řídit zékonem o účetnictví.

V případě věřitel versus dlužník obecně by zřejmě, pokud by byl problém s vystavováním potvrzení, bylo řešením posílat peníze na účet (je-li znám), případně na adresu.

Mám za to, že případný soud by obstrukce při vystavování potvrzení bral jako překážky v plnění na straně věřitele (dlužník má oprávněný zájem získat listinný důkaz o tom, že jeho závazek je splněn, pokud je splněn) a případné prodlení platby tím způsobené za tzv. „prodlení věřitele“.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.