Vstup do domu na čipy

Vložil Anonymous, 26. Srpen 2021 - 13:49 ::

V našem domě se předělává vstup do domu na čipy. O co všechno se mám zajímat?

Může být omezen počet čipů, které dostanu?

Může být vedena evidence vstupů do domu? Pokud ano, jak dlouho může být uschovávána?

Jaké chování systému požadovat v případě výpadku napájení?

  • čipy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 29. Srpen 2021 - 22:53
  • Tazatel se v úvodním příspěvku zeptal: „Může být omezen počet čipů, které dostanu?“

Na to jsem mu odpověděl: „Je to stejné jako ptát se na počet klíčů. Jaká pravidla si nastavíte, taková budete mít.“. Nějakému anonymnímu blbovi-trollovi se má odpověď nelíbila a začal v jiné diskusi šířit lži. Pro jistotu tedy doplňuji podrobnosti.

Podle konstantní judikatury má vlastník jednotky nárok na počet klíčů/čipů pouze pro sebe a pro osoby, které byt užívají právem uživatele. Neexistuje však neomezené právo na libovolný počet klíčů/čipů. Pravidla v SVJ mohou určit způsob hrazení klíčů/čipů, případně pravidla pro jejich přidělování.

Mají-li (…) nájemce a dále pouze osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, právo užívat byt (§ 687 odst. 1 obč. zák.) a vedle tohoto práva i právo užívat společné prostory a zařízení domu (§ 688 obč. zák.), pak jedině tyto osoby, tj. nájemce a osoby s ním již žijící ve společné domácnosti, mají nárok mít ve svém držení vedle klíčů od bytu i klíč od vchodových dveří domu, a to v zájmu toho, aby mohli uvedená práva (právo užívat byt a společné prostory a zařízení domu) realizovat. Z toho současně vyplývá, že uvedený nárok nepřísluší rovněž dalším, tj. třetím osobám, a to ani pečovatelce, řemeslníkům, posluhovačce (…).
S názorem, že žalobkyně nemohou do bytů přijmout další osoby za účelem návštěvy či založení společné domácnosti, nemají-li další klíče od vchodových dveří předmětného domu, se dovolací soud neztotožňuje. Nic totiž nebrání v tom, aby osobám, které k nim (do jimi užívaných bytů) přicházejí na návštěvu, zpřístupnili dům a posléze rovněž byt samotné žalobkyně či osoby s nimi žijící ve společné domácnosti. Ze shora uvedeného již bez dalšího vyplývá, že přijmou-li žalobkyně do svých bytů další osobu za účelem založení společné domácnosti a takovou domácnost rovněž posléze založí, bude mít osoba žijící takto ve společné domácnosti nárok na klíče od domovních dveří.

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 463/2001 ze dne 12.11.2002

Žalobkyně (…) požaduje klíče další, byť na to nemá žádný právní nárok, neboť počet poskytnutých klíčů vždy odpovídá počtu členů domácnosti a synové žalobkyně členy domácnosti žalobkyně nejsou. Žalovaný popřel, že by se vůči žalobkyni dopouštěl jakékoliv šikany či omezování, když žalovaný právě za účelem bezpečného vstupu do domu nechal do každé bytové jednotky nainstalovat domovní telefony, které jsou vybaveny tlačítkem pro otevírání vstupních dveří, a proto sama žalobkyně může zajistit tímto způsobem vstup svých synů do domu. [J]e vedena evidence vydávaných čipů (…) a čipy mají pouze vlastníci bytu a osoby, které v domě bydlí – návštěvy vždy zvoní a jsou vpuštěny do domu vlastníky nebo uživateli bytů. (…)
18. Z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 463/2001 vyplývá: součástí povinnosti pronajímatele zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu není zajištění a předání kopií klíčů od vchodových dveří domu pro jiné osoby, než jsou nájemce a osoby, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti. 

Rozsudek obvodního soudu pro Prahu 4 21 C 179/2019–128 ze dne 17. února 2021

Jak je vidět, zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2002 je součástí konstantní judikatury a soudy se na něj odkazují i dnes; viz druhý citovaný rozsudek z února 2021.

Výjimkou by byl případ, kdy uživatelem bytu je postižená osoba, která není schopna obsluhovat bytový (domovní) telefon ani nemůže otevírat vchodové dveře návštěvám pomocí elektrického ovládání („bzučáku“). V tom případě může dát žádost o větší počet klíčů/čipů, ovšem musí prokázat své tvrzení, a tu žádost bude samozřejmě někdo posuzovat, nejspíše SVJ. Ani náhodou však obecně neplatí, že by si kdokoliv mohl naporoučet jakýkoliv počet klíčů/čipů. Něco takového si může myslet jedině blb.

Justitianus

Vložil Anynomous (bez ověření), 30. Srpen 2021 - 14:43

Postižená osoba nebude nějakému lojzovi z výboru nic o svém stavu prokazovat. Lojza není posudková komise ani její lékař.

justitianus, lake, laker, sudič s O.S.A. (asi na tom něco bude, když to ihned zmizelo)… tím blbem myslíte tohoto statutára:

http://www.portalsvj.cz/…upnim-dverim#…

nebo tohoto statutára:

http://www.portalsvj.cz/…pnich-dverim#…

Vložil Justitianus, 30. Srpen 2021 - 16:55

Jistěže nemusí nikomu nic prokazovat! A proto nedostane žádné čipy navíc. Vyřízeno, Vy troubo.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Srpen 2021 - 17:34

co to je čipy „navíc“? jsem vlastník, a čipů dostanu, kolik jich potřebuji a zaplatím. a nikomu nic zdůvodňovat nemusím, ani domovnímu důvěrníkovi, ani uličnímu výboru.

Vložil Justitianus, 29. Srpen 2021 - 22:36
  • Tazatel se v úvodním příspěvku zeptal: „Může být vedena evidence vstupů do domu?“

Na to jsem mu odpověděl: „Neptejte se nás, my to netušíme. Zeptejte se dodavatele systému.“. Nějakému anonymnímu blbovi-trollovi se má odpověď nelíbila a začal v jiné diskusi šířit lži. Pro jistotu tedy doplňuji podrobnosti.

Zda v čipovém systému může či nemůže být vedena evidence vstupů – to záleží na typu systému a na jeho konkrétní konfiguraci. Proto jediná správná odpověď zní: „zeptejte se dodavatele systému“.

  • Existují systémy, které pouze porovnají číslo čipu s databází povolených čipů a podle toho buď odblokují nebo neodblokují elektrický zámek. Žádná informace se neukládá.
  • Existují systémy které zaznamenávají čísla čipů a čas použití (s pamětí například na posledních 2000 záznamů); tato evidence je přístupná pouze oprávněnému technikovi dodavatele přes speciální čtecí zařízení (např. pro účely policejního vyšetřování, nebo na základě soudního příkazu).
  • Existují systémy, které zaznamenávají číslo čipu a čas použití; tato evidence je přístupná provozovateli zařízení bez omezení (např. přes mobilní telefon, online internetovým připojením, čtením paměťové karty).

Justitianus

Vložil Justitianus, 26. Srpen 2021 - 15:56

☀ Počet čipů:
Je to stejné jako ptát se na počet klíčů. Jaká pravidla si nastavíte, taková budete mít.

☀ Evidence vstupů:
Neptejte se nás, my to netušíme. Zeptejte se dodavatele systému.

☀ Výpadek napájení:
Ten nesmí nastat. Čtečka čipů, elektronika a elektrický zámek – to vše má být napájené přes UPS s dostatečnou kapacitou baterie. Pokud to takto není naplánováno a objednáno, pak jde o amatérské bastlení.

Justitianus

Vložil VN (bez ověření), 26. Srpen 2021 - 17:03
  1. Zákon uvádí, že každý vlastník musí mít zajištěn přístup ke svému bytu.Tečka. Jak, žádná norma neřeší. U nás máme pravidla, že každý dostane pouze tolik čipů, kolik je v bytu přihlášených osob. Pokud chce více, musí si podat žádost, která je individáulně posouzena. Něco jiného je, pokud víme, že v bytu bydlí nemohoucí stařec, kterého pravidelně navštěvují děti,vnoučata, pečovatelé atd. a něco jiného člověk, který je v bytě nahlášen sám , ale dělá z něj ubytovnu. Čipy pro každého vlastníka na vlastníka a nahlášené přidělujeme zadarmo, čipy navíc zpoplatňujeme částkou 100 Kč/čip
  2. Co si SVJ schválí na shromáždění a objedná to má.
  3. Náš systém je nastaven tak, že náhradní zdroj vydrží výpadek proudu v délce cca 11 hodin. Každopádně by vnitřní klika neměla být vázána na elektřinu. Za jakékoliv okolnosti (výpadek proudu, nefunkční baterie) musí být zaručeno, že v případě požáru se lidi dostanou ven.
Vložil Anynomous (bez ověření), 28. Srpen 2021 - 13:42

Spoluvlastník domu si má podat žádost, která je individáulně posouzena jakýmsi lojzou toho času ve výboru a doufat, že pokud bude k lojzovi dostatečně loajální, lojza mu prodá čip od dveří do jeho domova? Si děláte prdel?

Vložil CD (bez ověření), 30. Srpen 2021 - 6:53

tato pravidla si všichni odhlasovali a osvědčila se. Ze dne na den jsme měli o 10% více přihlášených. Stížnosti…pouze od těch nepřizpůsobivých..

Vložil radka2222 (bez ověření), 30. Srpen 2021 - 15:32

to je kdo? ti co odmítají odhlasovat tupě cokoliv vejbor nebo přeceda navrhne? ti co se odmítají nechat vejborem šmírovat?

Vložil Anynomous (bez ověření), 30. Srpen 2021 - 14:33

Pokud by si pravidla odhlasovali všichni, proč by si potom někteří stěžovali?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".