ukončení členství v SVJ

Vložil Diviš František, 22. Prosinec 2010 - 17:08 ::

Může vlastník bytu který je členem SVJ
ukončit členství?

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Luděk Prokop (bez ověření), 26. Březen 2015 - 19:12

  Jeví se mi jako absurdní i protiprávní, vlastnictví již zakoupeného bytu, vázat na povinnost členství v SVJ. Jsou-li s tím vázány nějaké společné pohledávky, měla by zde být možnost, vyplatit se příslušnou částkou (souvisejícím podílem)a nikoli jako jediné řešení pro výstup ze spolku, ve kterém být rozhodně nechceme, jediná možnost – odstěhování jinam, respektive nucený prodej bytu. Domnívám se, že tak, jak to je stanoveno, musí být v rozporu s příslučnými právními normami. Žádné upozornění na to, že koupí bytu se zároveň stanete nevypověditelným členem společenství, pokud hodláte byt používat jsme nedostali. V každém případě je vlastnictví něčeho po té, co koupíte a zaplatíte,vázat na nevypověditelné členství ve společenství, ve kterém být nechcete, s vysokou pravděpodobností z řady důvodů, v rozporu s dobrými mravy. Možná dobré téma pro Ústavní soud.

  Vložil Deleted1, 22. Prosinec 2010 - 21:34

  Pokud vím, dokud jste vlastníkem bytu, jste členem SVJ. Zbavte se bytu, jakýmkoliv již popsaným způsobem a nebudete členem SVJ. Vlastník bytu je vždy členem SVJ. Vlastníkem bytu může být i právnická osoba. Za ni pak jedná jednatel. Má stejné výhody i povinnosti jako vlastník fyzická osoba. Nebo ne Laku? Jaro

  Vložil lake, 22. Prosinec 2010 - 18:39

  Pane Diviši, ukončit členství zajisté můžete, jak Vám již napsal Anonymous, dokonce mnoha různými způsoby. Názor pana Kučery je nesprávný; snad si plete SVJ s bytovým družstvem.

  Ukončit členství v SVJ lze deseti různými způsoby:

  • prodej jednotky,
  • darování jednotky,
  • nucený prodej jednotky při exekuci majetku,
  • trest propadnutí věci (jednotky) vyslovený soudem,
  • vyvlastnění ve veřejném zájmu,
  • smrt vlastníka jednotky,
  • sloučení jednotky s jednotkou jiného vlastníka,
  • přeměna jednotky na společnou část domu,
  • dohoda všech spoluvlastníků o zrušení rozdělení domu na jednotky,
  • zničení domu.

  Snad jsem na žádnou možnost nezapomněl?

  lake

  Vložil lake, 22. Prosinec 2010 - 19:33

  Saprlot, ještě další způsoby mi utekly. Takže doplňuji:

  • dohoda o majetkovém vyrovnání při zrušení SJM (díky, pane Kalousi),
  • zpeněžení zástavy,
  • prodej jednotky při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (zákon č. 182/2006 Sb.)
  • nucený prodej jednotky podle § 14 zákona 72/1994 o vlastnictví bytů.

  lake

  Vložil Pavel, 23. Prosinec 2010 - 2:50

  Přidám několik dalších možností, pokud je vlastník právnickou osobou (PO):

  • fúze sloučením (u některých PO)
  • fúze splynutím (vždy, vlastnictví přejde na nástupnickou PO)
  • rozdělením (u některých forem rozdělení a některých PO)
  • převodem jmění na společníka

  Nejčastější způsob je samozřejmě zánik PO.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bohouš (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 19:06

  Zánik vlastníka jednotky.

  Vložil Bohouš (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 19:07

  Sloučení vlastníka jednotky.

  Bohouš

  Vložil Bohouš (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 19:07

  Rozdělení vlastníka jednotky.

  Bohouš

  Vložil Bohouš (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 19:09

  Pokles počtu vlastníků jednotek

  Bohouš

  Vložil Pavel, 23. Prosinec 2010 - 2:54

  Pane Bohouš,

  samotný pokles počtu vlastníků se odehraje výše popsaným způsobem, ale SVJ z důvodů poklesu členů nezaniká. Podrobnosti např. v Dvořák str. 346, Fiala str. 105 etc.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bohouš (bez ověření), 23. Prosinec 2010 - 9:03

  Dvořák str. 346 a Fiala str. 105 opravdu píší, že při poklesu počtu vlatníků na 1 společenství nezaniká?

  Bohouš

  Vložil Pavel, 23. Prosinec 2010 - 9:28

  Pane Bohouš,

  pokud máte potřebu si ověřit, co zde uvádím, posílám podrobnosti k identifikaci literatury z které jsem čerpal:

  http://www.portalsvj.cz/…ormaci-o-svj

  Jinak pan lake zde uvedl jednoznačný judikát VS Praha.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Bohouš (bez ověření), 23. Prosinec 2010 - 9:47

  Neuváděl se tu judikát, že společeství zanikne i v případě, nejsou-li splněny podmínky jeho vzniku?

  Soudům nic nebrání, aby dovodily dva kontradiktorické závěry.

  Bohouš

  Vložil Pavel, 23. Prosinec 2010 - 10:04

  Pane Bohouš,

  máte pravdu v tom, že soudy vydávají ke stejné věci rozdílná stanoviska. Uváděl jsem to např. zde:

  http://www.portalsvj.cz/…zorum-prosim

  Není se co divit, když jsou zákony vadné, jako paskvil ZoVB, když řada soudců studovala v Plzni, když podle soudního výroku existuje soudní mafie, do které se zahrnul i místopředseda Nejvyššího soudu! To je realita.

  Nicméně v literatuře, kterou jsem uvedl, jsou i důvody, proč SVJ nezaniká při snížení počtu jednotek či počtu členů.

  Pokud máte opačný judikát, sem s ním. Děkuji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 23. Prosinec 2010 - 4:58

  Doplním: k důvodům zániku SVJ viz rozsudek Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 131/2007 ze dne 15.1.2008.

  Osoba, která se stala jediným vlastníkem všech jednotek v domě, se domáhala výmazu společenství z rejstříku při zachování rozdělení domu na jednotky (kvůli možnosti jejich budoucího prodeje jednotlivě).

  Prvostupňový i odvolací soud však shodně judikovaly, že takovýto výmaz není možný, jelikož vymazat z rejstříku lze pouze společenství, které zaniklo. Zánik společenství přitom nastává pouze na základě zákonem stanovených skutečností. Těmi jsou zánik domu a zrušení rozdělení domu na jednotky. Pokles počtu vlastníků pod tři, ani pokles počtu jednotek pod pět, důvodem k zániku SVJ není.

  lake

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 23. Prosinec 2010 - 11:47

  Sám sobě společenstvím a dokonce na věčné časy. Možná by šlo takové společenství prodat. Uvažuji nahlas – to nejde, je možné prodat pouze jednotku. Takže tedy skutečně společenství na věčné časy a nikdy jinak.

  Vložil Bohouš (bez ověření), 23. Prosinec 2010 - 9:10

  Master Lake,

  je-li dům rozdělen na 1 jednotku, došlo ke zrušení rozdělení domu na jednotky, či nikoliv?

  Co na to říká 7 Cmo 131/2007 ?

  Bohouš

  Vložil Pavel Kučera (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 17:28

  jenom něco „málo“ přidám k věci. Jak říká přede mnou „jeden“, „zajisté“, tak ano,zajisté, ale musí si tento člověk uvědomit, že nebude mít výhody v rámci SVJ, ale bude muset vynakládat daleko víc financí pro „běh SVJ“. Vysvětlete si to jak chcete…

  Vložil Bohouš (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 20:50

  „nebude mít výhody v rámci SVJ, ale bude muset vynakládat daleko víc financí pro „běh SVJ““

  Jak jste na to přišel, pane Kučero?

  Založím právnickou osobou, byt na ni převedu, tím přestávám být členem společenství. Byt dále užívám. Nikoho se nemusím ptát.

  Ostatní navrhované způsoby jsou buď vynucené, nebo vyžadují souhlas dalších osob.

  Bohouš

  Vložil Deleted1, 22. Prosinec 2010 - 21:45

  Zdravím Bohouši, jak jste to myslel, založím právnickou osobu, byt na ni převedu a přestávám být členem. Členem SVJ zůstane ovšem právnická osoba se všemi povinnostmi. Platit budete stejně za vše. Jaro

  Vložil kalous (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 18:24

  A pánové kde jste na takovou hloupost přišli? Členství v SVJ zaniká pouze smrtí majitele a nebo prodejem bytu, pořípadě rozvodem a vyrovnáním po rozvodu.

  (5) Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství. (15) Společenství zaniká dnem zániku domu nebo v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7.

  Kalous

  Vložil kalous (bez ověření), 22. Prosinec 2010 - 18:26

  Lake byl rychlejší a obšírnější ma to v malíku. Kalous

  Vložil Azikola (bez ověření), 27. Leden 2021 - 23:42

  Na tváři mám opravdu veliký úsměv. Bytovou jednotku jsem koupila v insolvenci s uvalenou exekucí a byla předemětem vypořádání SJM. Majitelka resp.spolumajitelka je do dnešního dne členem statutárního orgánu (právně-„divnoprávně“) fungujíciho SVJ o čemž nemá ani ponětí a soud mi odepírá sdělit důležité skutečnosti, protože nejsem členem statutárního výboru SVJ. Vítejte v právním státě ČR.:) Mohla bych dále pokračovat......, ale nechci. Už bych se asi neusmívala.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".