Účetní závěrka vs. ideální výkazy pro kontrolu

Vložil MMP23 (bez ověření), 15. Říjen 2022 - 23:02 ::

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto požádat o Vaše zkušenosti ohledně schvalování hospodaření SVJ/ účetní závěrky. Chápu, že metodika má předepsané minimální výstupy, ale z těch se moc vlastník nedozví.

Proto bych Vás chtěl zeptat, jak to děláte u Vás? resp. jaké výkazy dáváte vlastníkům nebo jaké výkazy poskytnou ucelený/pravdivý přehled o hospodaření SVJ.

Předem moc děkuji

  • účetní závěrka
  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil MMp23 (bez ověření), 19. Říjen 2022 - 21:29

Dobrý den,

Předem bych chtěl poděkovat všem zejména pak (Pavel, Brunno2 a Petr). To je přesně co jsem potřeboval. Příklady z praxe, jak to řešíte a jaké účetní sestavy používáte. Používáte standardní účetní reporty, které jsou v každém SVJ dostupné.

Níže jsem to shrnul takto:

1. Před shromážděním se pošlou e-mailem projednávané materiály s návrhem usnesení. Základem je účetní závěrka (Zákon o účetnictví § 18 Účetní závěrka). Standardně ve zkráceném rozsahu, ale z toho se vlastník moc nedozví. Doporučení je:

a. Rozvahu analyticky (pro účel zaslání do rejstříku možno i ve zkráceném rozsahu)

b. výkaz zisku a ztráty (pro účel zaslání do rejstříku možno i ve zkráceném rozsahu)

c. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.

2. Přehled stav bankovního účtu, stav pokladny, pohledávky po lhůtě, dlouhodobá záloha, zůstatek úvěru (pokud je). Další možné sestavy: čerpání dlouhodobé zálohy (FO) celkové/položkově, přehled přijatých faktur. Čerpání provozního fondu (pokud jej máte; ten co se ročně vyúčtovává).

3. Obratová předvaha (asi jako hlavní kniha, ale jen součet bez pohybů na jednotlivých účtech) tzn: soupis konečných zůstatků všech účtů rozvahových i výsledkových. Vtipně položený dotaz: https://businesscenter.podnikatel.cz/…use/1546505/

4. hlavní kniha + deník (V účetním deníku evidujete chronologicky všechny své účetní zápisy. V hlavní knize oproti tomu účetní zápisy evidujete z věcného hlediska, tedy podle účtů, pod které spadají. V praxi tak účetní kniha i hlavní deník obsahují stejné informace, jen z hlavní knihy je dohledáte podle účtů a z deníku podle data)

5. Ročně se na shromáždění projedná a schválí rozpočet na příští rok a plán údržby, oprav a modernizace a zdroje jeho financování na xy let (na příští rok podrobně, na další roky výhled).

Ještě jednou díky. mmp23

Vložil Pavel, 17. Říjen 2022 - 7:38

MMP23,

popíšu jak to děláme u nás (141 jednotek).

1)ročně se na shromáždění projedná a schválí rozpočet na příští rok a plán údržby, oprav a modernizace a zdroje jeho financování na 7 let (na příští rok podrobně, na další roky výhled)

2)každý Q je v zápisu z jednání výboru přehled hospodaření. Jednak rozvahové položky jako stav bankovního účtu, pohledávky po lhůtě, dlouhodobá záloha, zůstatek úvěru (ten už máme splacený) a jednak výsledkové položky jako náklady celkem a z toho několik největších položek

3)před shromážděním se rozesílají e-mailem projednávané materiály s návrhem usnesení. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou nad rámec povinností v plném nikoliv zkráceném rozsahu

4)před shromážděním je „předtermín“ pro zájemce, kde je k dispozici mj. obratová předvaha, hlavní kniha, deník etc. a ostatní materiály připravené na shromáždění

5)před shromážděním prověří účetnictví auditorka, která je členkou kontrolní komise. Sice nedělá statutární audit podle směrnic KA ČR, ale účty prověří

6)před projednáním a schválením účetní závěrky na shromáždění se k účetní závěrce a činnosti výboru za uplynulý rok vyjádří kontrolní komise

7)žádné speciální reporty neděláme. Vlastníky stejně nejvíce zajímá kolik budou v příštím roce platit, ti zvídavější mají zájem o stav na účtu a pohledávky po splatnosti. Ale to jim jednak posíláme předem a jednak se to promítá na plátno takže k této části projednávaných materiálů na shromáždění nejsou prakticky žádné dotazy.

Hezký den!

Pavel

Vložil Bruno2, 16. Říjen 2022 - 17:53

Vyjádřím se nikoli za SVJ, nýbrž za bytové družstvo; princip je však stejný. Do sbírky listin veřejného rejstříku má BD i SVJ povinnost ukládat účetní závěrku. Nikoli však úplnou, ale pouze výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu (většinou 4 stránky). Z těchto dokumentů se skutečně nikdo příliš nedozví. Já vkládám kompletní účetní závěrku (cca 60 stran) na webové stránky našeho družstva, ke kterým má přístup každý člen družstva. Z ÚZ je patrný veškerý pohyb financí – příjmy, výdaje, veškeré faktury, nákupy z pokladny atd. Kdo má zájem a trošku se v číslech orientuje, získá dokonalý přehled o hospodaření družstva. Ale protože vím, že ÚZ nikdo z našich členů nestuduje, předkládám členské schůzi ještě přehled o hospodaření, který obsahuje informaci o větších výdajích, o celkových příjmech, dále pak stav účtu, pokladny a fondu oprav ke dni konání členské schůze. A pak nechávám schválit účetní závěrku.

Vložil Bruno2, 18. Říjen 2022 - 5:39

ty diskutující, kteří mi dali mínus, aby uvedli, co děláme nesprávně. Děkuji.

Vložil Bruno2, 18. Říjen 2022 - 6:55

na slušně vyjádřenou prosbu obdržím další mínusy – to skutečně nechápu. Domníval jsem se, že jsem na stránkách, kde si lidé navzájem radí.

Vložil páčko (bez ověření), 19. Říjen 2022 - 11:37

Ty mínusy by mohly souviset s vaší terminologiií, respektive není jasný co myslíte kompletní účetní závěrkou nebo proč považujete závěrku na rejstříku za neúplnou:

Zákon o účetnictví § 18 Účetní závěrka

(1) Účetní jednotky sestavují v případech stanovených tímto zákonem účetní závěrku. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji

  1. rozvaha (bilance),
  2. výkaz zisku a ztráty,
  3. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.
Vložil Bruno2, 19. Říjen 2022 - 13:24

máte asi pravdu. Ale v odst.2 § 18 zákona o účetnictví se stanoví: (2) Účetní závěrka obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Prosím tedy o radu, jak by se tedy měla nazvat účetní závěrka, která obsahuje nejen rozvahu, výkaz a přílohu, ale i přehled o peněžních tocích?

Vložil Pavel, 19. Říjen 2022 - 22:18

Bruno2,

účetní závěrka, která má přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu je stále jen „účetní závěrka“. Ale malé a mikro účetní jednotky ji nemusí sestavovat. A těch je v případě bytových družstev drtivá většina.

Navíc nevím zda si pod pojmem „přehled o peněžních tocích“ představujete to, jak přehled o peněžních tocích definuje § 40 až 43 vyhlášky 500/2002 Sb.

V případě, že vkládáte na web něco o 60 stránkách, tak to budou nějaké účetní doklady a účetní knihy a nikoliv „kompletní účetní závěrka“. Nic takového zákon o účetnictví ani vyhláška nedefinuje.

Hezký den!

Pavel

Vložil Vlastník. (bez ověření), 16. Říjen 2022 - 13:17

Účetní závěrka vlastníka nezajímá.

Vlastníka zajímá hospodaření, tj. podrobný položkový přehled příjmů a výdajů.

Vložil * (bez ověření), 16. Říjen 2022 - 10:36

MMp23, v účetní závěrce je to, co už proběhlo a nijak to nelze změnit. Zda se to odhlasuje či nikoliv je zcela fuk. Co si myslíte, že se stane, když se účetní závěrka neodhlasuje. Nic. Co myslíte, že se stane, když některý člen svj vykřikuje, že s účetní závěrkou nesouhlasí. Nic. Od toho je stat. orgán, aby zkontroloval, zda tam je to, co tam má být. Ten musí zajistit, aby to fungovalo tak, jak to má fungovat. Když má svj svůj vlastní účet, tak není co řešit, vše jde přes účet. Když členové svj posílají příspěvky pro svj na účet nějakého BD a ne na svůj vlastní účet, tak jim třeba. Pak se v tom skutečně ani prase nevyzná.

Vložil MMp23 (bez ověření), 16. Říjen 2022 - 12:40

Nejde mi ani tak o formální proces schvalování účetní závěrky (UZ), ale o "ideální" informace od SVJ směrem k vlastníkům.

* Standardní závěrka neobsahuje detail potřebný ke kontrole.
* U nás bych chtěl nastavit vhodné reporty, které by SVJ zaslalo členům před schválením UZ.

Zde bych se chtěl se inspirovat, jak to dělají jiná SVJ. Není to jen o reportech, ale i o vnitřních předpisech/směrnicích upravující účetnictví.

Jak to děláte u Vás?
- Posíláte jen UZ, ke schválení nebo posíláte i detailnější reporty, které však nejsou součástí UZ?
- Máte schválený vnitřních předpis/směrnici, které toto upravuje?

Vložil Petr, 16. Říjen 2022 - 15:16

O účetní závěrce zde vlákna najdete. Zkuste se obrátit na ing. Klainovou klaiex.webnode.cz, která zde coby účetní přispívala než byla mínusovači znechucena. Tazateli neporadili, ale (jak to bývá) přispívatele zkritizovali. Ing. Klainovou např. obvinili, že si tu dělá reklamu

Vlákna zde či jinde např.

www.dauc.cz/…notek-1-cast

Vydáno: 29. 1. 2020 Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 1. část

Naděžda Klainová

www.portalsvj.cz/…podareni-svj

kontrola hospodaření SVJ

Vložil Hana Virglová, 10. Srpen 2021 – 19:38 :: Ostatní

www.portalsvj.cz/…-hospodareni

Kontrola hospodaření

Vložil aldrkeh, 19. Říjen 2012 – 12:20 :: Ostatní

www.mesec.cz/…odareni-svj/

20. 11. 2019 – Jaká práva máte jako vlastník bytu při kontrole hospodaření SVJ?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".