kontrola hospodaření SVJ

Vložil Hana Virglová, 10. Srpen 2021 - 19:38 ::

Dobrý den, v září výbor svolá schůzi, kde bude návrh na schválení výsledku hospodaření, závěrky SVJ. Jsem člen SVJ a od výboru, potažmo od účetní požaduji podklady ke kontrole, týkající se našeho hospodaření/BÚ, ÚÚ, souhrnnou zprávu o hospodaření, pokladní knihu, vyúčtování záloh na správu a další podklady k účetnictví/. Na tento požadavek mi bylo odpovězeno, že mi budou doloženy tyto podklady jako vloni k pozvánce na shromáždění. Toto byla lež, protože jsem obdržela pouze rozvahu a výkaz zisku a ztrát, který obsahoval záznam o nákladech na služby. V té době na opakující se požadavky dodání přílohy, kdy a kde se mohu seznámit s podklady, případně si nechat vysvětlit fin. částky v položkách rozvahy, mně bylo vyhověno 2 hodiny před zahájením shromáždění. Při požadavku předložení přílohy mi nebyla bez vysvětlení dodána. Možná expert na účetnictví v tak krátké době a bez patřičných podkladů by dokázal zkontrolovat účetnictví, bohužel já mezi ně nepatřím. Abych nedopadla jak vloni, poraďte mi, jak mám letos postupovat, abych se mohla seznámit s patřičnými údaji, podklady ke kontrole výsledku hospodaření do roku 2020. Děkuji HV

  • nahlížení do dokumentů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Brutus (bez ověření), 20. Květen 2023 - 3:05

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, pokud jsem učinil přeplatek, protože jsem nevěděl kolik mi činí zálohy a kolik činí poplatek do fondů oprav na m2 a na vyžádání jsem dostal odpověď jen něco mezi 22/23 Kč a propočítání mi celá částka nesedí a ve vyúčtování nemohu dohledat vyšší mé měsíční zálohy. Je možné že mé peníze nešli na ohřev vody a topení atd.. ale že přebytek peněz co jsem posílal na zálohách šel do fondu nebo byl zmizen? Na mou otázku na vyšší mé zálohy najednou firma, která zpracovává účetnictví předělala zálohu a mě to nevychází a u minulé reklamace nebylo možno se dovolat. Teď projíždím všechny částky za dobu co máme byt a chci porovnat s částkami, které mám v zálohách rozepsané v celku. A v porovnání jednoho roku mi vychází že bych za rok zaplatil do fondu oprav přes 25 tisíc přijde mi to dost.a nevím jak vše skontrolovat protože vidím jen své částky co jsem odeslal

Vložil Justitianus, 20. Květen 2023 - 7:57

Jste off topic ve dva roky staré diskusi. Otevřete si novou vlastní diskusi.

Justitianus

Vložil Justitianus, 11. Srpen 2021 - 4:25
  • Paní Hano, napsala jste: … od výboru, potažmo od účetní požaduji podklady ke kontrole, týkající se našeho hospodaření /BÚ, ÚÚ, souhrnnou zprávu o hospodaření, pokladní knihu, vyúčtování záloh na správu a další podklady k účetnictví/

To tedy ovšem požadujete na nesprávných osobách! Můžete úspěšně požadovat a vymáhat jedině na SVJ – právnické osobě.

Souhrnnou zprávu o hospodaření a vyúčtování záloh na správu sice můžete požadovat, ale nic nedostanete. To by shromáždění muselo napřed rozhodnout, že SVJ má vypracovat takové nestandardní a dosud neexistující dokumenty.

Podklady pro rozhodnutí shromáždění nemusí být v příloze pozvánky. Takovou povinnost by SVJ mělo jedině pokud to určují vaše stanovy, nebo pokud tak rozhodlo shromáždění. Podle § 1206 odst. 2 platí, že nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. Co je to „včas“ by musel určit soud v každém jednotlivém případě. Nic Vám nebrání navrhnout doplnění stanov v tomto smyslu.

Nic nebrání tomu abyste požadovala nahlédnutí do dokladů a dokumentů SVJ v dostatečném předstihu, bez návaznosti na termín budoucího shromáždění. Nedostanete se pak do časové tísně. Právo vlastníka jednotky podle § 1206 je vymahatelné i soudně; ovšem bez jednoznačného určení významu slova „včas“ by to byla jen sázka do loterie.

Justitianus

Vložil Hana Virglová, 11. Srpen 2021 - 5:53

Dobrý den, děkuji i Vám za Vaši odpověď. Podle našich stanov, stanov SVJ, výbor jako statutární orgán společenství činí navenek právní jednání v zastoupení společenství. Odpovídá za zajištění práva člena společenství nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství. Právo člena SVJ – nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do ostatních dokumentů společenství. Zapomněla jsem napsat ve svém úvodním dopise, že jsem požadovala také od statutárního orgánu SVJ-výboru /když mi nebude ochoten zaslat podklady ke kontrole VH/ termín, kdy mohu do těchto podkladů nahlížet, případně si je ofotit. Do dnešního dne mi nebylo odpovězeno. Stejný případ jako loni. SO dělá „mrtvého brouka“. Hana

Vložil Justitianus, 11. Srpen 2021 - 14:40

Paní Hano, nemá smysl žadonit o termín a pak do nekonečna čekat. Tím se sama stavíte do role poníženého prosebníka. Tím Vy ale nejste: SVJ je sluhou vlastníka domu. To přece nikam nevede.

Jednejte s nimi jako s neposlušnými a vzpurnými dětmi, které úkolujete a kontrolujete. Dítěti také nedáváte na vybranou „až se ti bude někdy chtít, tak si uklidíš pokoj“.

Znovu připomínám, že je nesmysl obracet se na „výbor“: taková osoba neexistuje. Obracejte se na právnickou osobu SVJ a stanovte Vy sama den, hodinu a minutu kdy se dostavíte k nahlížení. Oznamte zároveň, že pokud navrhnou jiný termín, jsou povinni Vám jej oznámit písemně nejpozději 24 hodin před termínem který jste určila Vy.

Pokud jde o místo nahlížení, předpokládám že to máte určeno ve stanovách.

Justitianus

Vložil zapisovatel (bez ověření), 18. Srpen 2021 - 2:25

I v případě, že paní Hana použije nejdražší variantu doručení příkré žádosti o nahlížení s určením termínu, na kterou se výbor (statutáři/sta­tutárkyně) vykašlou, co je v takovém případě možné podniknout ? Zastavit platby ?

Vložil Saša (bez ověření), 10. Srpen 2021 - 19:53

Jste na tom ještě dobře.

Náš předseda přinese na schůzi několik šanonů, nechá je během schůze postavené v rohu místnosti, a potom tvrdí, že všichni měli možnost se s veškerými listinami seznámit. Během schůze na seznámení s listinami neposkytne žádný čas, i kdyby poskytl, tak nelze tolik listin ani prolistovat, natož prostudovat, a už vůbec ne, pokud by se našel větší počet zájemců o listiny.

Na žádosti o nahlédnutí mimo schůzi odpovídá, že byla/bude možnost nahlédnout během schůze.

Vložil wilda99, 11. Srpen 2021 - 3:19

„… Jsem člen SVJ a od výboru… účetní požaduji podklady ke kontrole, týkající se hospodaření (BÚ, ÚÚ, souhrnnou zprávu o hospodaření, pokladní knihu, vyúčtování záloh na správu a další podklady/). .. vloni … jsem obdržela pouze rozvahu a výkaz zisku a ztrát, který obsahoval záznam o nákladech na služby. … Při požadavku předložení přílohy mi nebyla bez vysvětlení dodána. … poraďte, jak postupovat, abych se mohla seznámit s podklady ke kontrole výsledku hospodaření do roku 2020“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nevím, kolik hodin je třeba na podrobnou kontrolu (audit). Není myslím nutné, vědět vše při shromáždění (i když to je asi nejsprávnější). My jsme např. dostávali v předchozích letech elektronicky „hlavní knihu“ (alespoň jsme tomu tak říkali), kdy jsme si mohli zjistit veškerá vydání a podivit se doma nad některými položkami. Lhůta reklamace přeci nekončí na schůzi. Nejlepší by pochopitelně bylo, kdy výbor dal členům přehled o největších položkách investic. Na schůzi byste měli požadovat zprávu o pohledávkách za dlužníky. Dle mne by bylo dobré znát zůstatek „Příspěvků správy domu“ (neplést se zůstatkem celého účtu, což výboři často motají protože na účtu jsou přeci také neodeslané zálohy služeb za vodu a odpadky), stav pohledávek za dlužníky, a stav pokladny (pokud tam bývá význačnější suma).

Zkuste kontaktovat ing. Klainovou klaiex.webnode.cz, co ona na to. Tu zdejší mínusovači (kteří žádnou smysluplnou radou nikdy nepřispějí), vyštvali.

Ono to chce také hledat na netu, jako já nyní. Narazil jsem na účetní kurs SVJ výše zmíněné autorky, takže dávám odkaz

www.dauc.cz/dokument/…

SVJ účetnictví 1.část

cituji už jsem byl označen také za spamera:

"… při schvalování účetní závěrky by měli být vlastníci hodně zvědaví:

  • vlastníka by ve vlastním zájmu měly zajímat pohledávky SVJ, protože ty je třeba vymáhat. Nebudou-li vymáhány, dojde k jejich promlčení, a nakonec je budou muset za neplatiče uhradit oni.
  • zvědaví by měli být na závazky SVJ, protože za část z nich, konkrétně za dluhy SVJ, ručí ze zákona viz § 1194 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

Zatím jsou prý nejčastěji zvědaví na výši přeplatků za služby"

www.dauc.cz/dokument/…

SVJ účetnictví 10.část

A ňákej Anonymous nebo Anonymouss nebo Anonymousss (bez ověření) mi může dát mínusy, nebo co je horší napsat ať mlčím když o tom nic nevím (jako Justitianus) a jsou i horší výlevy.

Vložil Alex (bez ověření), 11. Srpen 2021 - 7:57

„Dle mne by bylo dobré znát zůstatek „Příspěvků správy domu“ (neplést se zůstatkem celého účtu“ (Vložil wilda99, 11. Srpen 2021 – 3:19)

Souhlas. Jak tuto informaci vymoci?

Vložil wilda99, 14. Srpen 2021 - 19:52

Problém je v tom, že ze ZoVB „vypadl“ v NOZ §15

(1)

(2)

(3)

(4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky
ZÁLOHOVĚ POSKYTNUTÉ VLASTNÍKY ZÁVAZKEM PRÁVNICKÉ OSOBY SVJ VŮČI VLASTNÍKŮM.

Ing. Klainová dodávala, že závazky (zálohy) se musí „vypořádat“

O této problematice zde psal obsáhle pan Pavel

www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

Co znamená příspěvek v NOZ?

Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 – 22:11 :: Návrhy na změnu zákona

Vložil Hana Virglová, 11. Srpen 2021 - 3:26

Děkuji za odpověď a doporučení. Paní inženýrky Klainové si velice vážím. Již jsem se několikrát seznámila s jejími výklady a radami. Pokusím se s ní spojit. Hana

Vložil elektronxx, 17. Srpen 2021 - 10:50

Přeji hezký den, paní Virglová, jsem samostatný předseda SVJ a řeším seznamování vlastníků tím, že jim každé čtvrtletí zasílám e-mailem tabulku čerpání dlouhodobé zálohy (prováděné opravy a pod.,kontroly dle zákonů, počáteční stav DZ, čerpání DZ, zůstatek na DZ a celkovou částku za neplatiče úhrad záloh za čtvrtletí). Každý vlastník je v průběhu roku informován o čerpání dlouhodobé zálohy za celý rok (vše souhlasí s účetnictvím DZ). Dále každý vlastník dostává rozpis záloh na úhrady za užívání bytu (voda, topení, elektřina společných prostor, odpad apod.). Případné dotazy vlastníci zasílají na můj e-mail a následně odpovídám na jejich dotazy nebo někdy i osobně. Toto se týká řešení všech záležitostí v působnosti předsedy SVJ. Na shromáždění SVJ si vlastníci zatím nestěžují na neinformovanost při čerpání dlouhodobé zálohy v příslušném roce.

Vložil Hana Virglová, 17. Srpen 2021 - 16:37

Já Vám taky přeji vydařené dny. Přála bych si, abychom měli /SVJ/ takového statutára, předsedy. Závidím Vaší společnosti. Jak jsem uváděla, žádala, „žadonila“, jak trefně označil „Justitianus“, jsem o podklady ke kontrole hospodaření a konečně se nám dostala zpráva mailem. Výbor využil možnost per rollam, aby seznámil shromáždění s programem schůze podle seznamu, kde samozřejmě byl i bod schválení rozpočtu za rok 2020. Odevzdání souhlasu – nesouhlasu zaslat do 31.8.2021. K tomu bylo sděleno: Nahlédnutí do dokladů za rok 2020 je možné 31.8.2021 od 10hod – 16hod. Jednotlivý zájemce má vytýčeno 15 minut. Vloni nám umožnily /účetní, předsedkyně/ taky poslední den , 2 hod. před svoláním schůze nahlédnout, zákaz fotit, do dokladů. Letos to vylepšily a dodaly nahlédnout na 15 minut. Určitě každého napadne, že tady není něco v pořádku. Ale jestli ostatní členové SVJ jsou vystrašeni, že když by se také ozvali, budou mít v baráku zle, nevím jak přimět náš Statutární orgán, aby se k nám, nejvyššímu orgánu SVJ chovali loajálně a hlavně neporušovaly zákony. Příklad: – předsedkyně, paní Stehlíková a účetní, paní Červená, vloni, kdy jsem písemně rozeslala všem členům informaci o chybách v rozúčtování služeb, hned se vydaly od bytu k bytu a vystrašily vlastníky tím, že se chci dostat k moci a vytunelovat SVJ. – lživé odpovědi na mé dotazy. Když jim zašlu důkazy o nepravdě, již neodpovídají. S takovými kartami hrají. Před 2 lety jsme měly také tak šikovného předsedy, ale bohužel zemřel. Nevím, jestli budu mít dost sil a bojovat za práva SVJ. Hana

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".