Topení - únik topného média - kdo má hradit opravu?

Vložil Roman (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 13:15 ::

Dobrý den, prosím o radu. Jsem vlastníkem bytové jednotky v menším SVJ.

Na konci jara nám byl zjištěň únik topného média na hlavním přívodním potrubí ze společné kotelny do bytu (umístěné pod podlahou přízemního bytu). Z tohoto důvodu nelze vytápět dva byty – můj a byt nad námi (v 1NP). Předpoklad úniku topného média je mezi kotelnou a bytovým měřákem pod místností koupelny (to bylo ověřeno tlakovou zkouškou) na hlavním rozvodu, který vede v této části pod naším bytem. Příčina úniku je zatím neznámá – podlaha by se musela otevřít.

Z důvodu havarijního stavu tedy došlo k uzavření části topné soustavy, aby bylo na zbývajících 3 větvích/stou­pačkách zajištěno vytápění zbývajících 8 bytů.

Vytápění 3 podlažního objektu (celkem 10 bytů) probíhá skrze čtyři větve T1-T4 (tzv. stoupačky) pomocí plynového kotle Vaillant umístěného ve společné kotelně v –1NP (společné prostory). Jednotlivé větve stoupaček/rozvodů stoupají nejdříve svisle z –1NP (kotelny), následně vedou vodorovně pod byty i společnými prostory (schodiště v baráku) a poté opět stoupají svisle tak, aby bylo zajištěno i vytápění dalších bytů.

Pro opravu rozvodu je nutno rozebrat podlahu našeho bytu, obklady, část příčky za WC atd. pod kterým vede hlavní přívod topení, stejně tak dlažbu na chodbě, vytlouci cca 20 – 30cm podlahy včetně dlažby a dostat se tak do instalační šachty a přívodní ocelové potrubí 5/4 vyměnit (v rozsahu cca 1m).

SVJ tvrdí, že opravu máme hradit my (na základě Prohlášení vlastníka, z kterého ovšem nevyplývá, že by hlavní rozvod byl v majetku člena SVJ + novelu NOZ z roku 2014). Já naopak tvrdím, že se jedná o trubku ve společném vlastnictví (jelikož je před bytovým měřákem a mimo byt (pod podlahou) a zároveň se odvoláváme na par. 1160 NOZ + nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – par 5+6) a opravu má hradit SVJ.

Kdo má tedy opravu hradit?

Domluva mezi mnou a SVJ se zatím jeví jako nereálná a SVJ odmítá nést jakoukoliv odpovědnost a náklady na opravu.

Díky moc za odpověď

pozn.: pojištovnu SVJ a majitele bytové jednotky nechme stranou

Roman

  • vytápění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 12. Srpen 2022 - 14:21
  • Romane, napsal jste: „Já naopak tvrdím, že …“

Je bezvyznamné co Vy tvrdíte.

  • Napsal jste: „… zároveň se odvoláváme na par. 1160 NOZ + nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – par 5+6) …“

Snůška nesmyslů. To by bylo významné jedině pokud prohlášení mlčí o tom potrubí.

Přečtěte si prohlášení.

Přečtěte si prohlášení.

Přečtěte si prohlášení.

Justitianus

Vložil R. (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 14:28

Dle prohlášení vlastníka jsou společnými částmi budovy: a, základy vč. izolací, obvodové a nosné zdi, hlavní stěny, průčelí b, kstkce střechy – krov, krytina apod. c, hlavní svislé a vodorovné konstrukce d, vchody e, vnější strana oken vstupních bytových dveří a vrat, vstupní dveře do budovy f, chodby g, kstkce hromosvodu h, přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, plyn, elekttro až k místu napojení na veřejnou část i, rozvody kanalizace, plynu, elektřiny, domovní rozvody slaboproudu a telekomunikací, rozvody pitné vody v doposub provedeném rozsahu j, rozvody odsávání a větrání

Můžu Vás požádat o reakci.

Díky.

R.

Vložil Justitianus, 12. Srpen 2022 - 14:58

Děkuji, ale toto nepostačuje. Necitoval jste co prohlášení říká o popisu bytu v jednotce.

A ve společných částech není vůbec zmíněn systém ústředního vytápění – ani kotel, ani potrubní rozvody topné vody. Máte vadné prohlášení.

Prohlášení má obsahovat jednoznačny popis hranice mezi společnou částí každého technického zařízení v domě a částí ve vlastnictví vlastníka jednotky. To platí pro rozvody vody, teplé vody, potrubí pro splaškovou vodu a napojení odpadu WC, rozvod plynu, elektrické energie, systém domovního telefonu s dálkovým otevíráním, systém rozvodu televizního signálu, a samozřejmě to platí i pro součásti sytému ústředního vytápění.

Justitianus

Vložil R. (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 14:59

Díky moc za rychlé reakce.

K vymezení jednotek v budove se uvádí k vybavení jednotlivých bytových jednotek následující:

Vybavení: Vzhledem k dosavadnímu rozsahu rozestavěnosti není jednotka vybavena zařizovacími předměty (vana, umyvadlo, dřez, baterie, ventilátory, tělesa ˇUT apod.). Součástí jednotky jsou veškeré doposud provedené vnitřní instalce (potrubní rozvody pitné vody a TUV vody, ústřední topení, odvod odpadních vod, elektroinstaalce – světelná, zásuvková, slaboproudú. k vlastnictví jednotky dále patří: nenosné příčky, dveře vnitřní, vnitřní strana vstupních dveří a vnějších oken a spoluvlastnický podíl na společných cástech budovy dle oddílu D tohoto prohlášení (tam se mluví o zahradě, společných částech budovy a stavebním pozemku)

pozn.: toto prohlášení je z roku 2005 (před kolaudací) a od té doby se neměnilo pozn.2: rozvody topné vody + kotel skutečně nejsou v prohlášení společné části – navazuji na to, že nařízení vlády + 1160 NOZ by v tomto případě mohlo mít vliv – viz vaše první reakce

Díky moc

R.

Vložil Justitianus, 12. Srpen 2022 - 16:06

Jestliže prohlášení je z roku 2005, pak se nejedná o dům s jednotkami(2012), nýbrž o dům s jednotkami(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictí bytů.

Takže je vyloučeno použít § 1160 zákona č. 89/2012 Sb., a samozřejmě se nepoužije ani nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. Hledejte v zákoně o vlastnictví bytů.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí (…)
(g) společnými částmi domu části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny) (…). 

Pokud prohlášení o tom mlčí, pak rozvody tepla jsou společné, protože slouží společnému užívání. Předpokládám, že tou trubkou proudí voda pro vytápění více bytů. Proto je to společná část domu. Opravu je povinno zajistit SVJ z prostředků na správu domu.

Justitianus

Vložil R. (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 16:08

Díky moc pánové J+M. Pro potvrzení to chápu tak, že se schodujete s uživatelem Martin II a příslušná novela z 2014 NOZ s tím již nic nenadělá? R.

Vložil Justitianus, 12. Srpen 2022 - 16:17

Pro jednotky vzniklé v roce 2005 je naprosto bezvýznamná jakási „novela NOZ z roku 2014“. K tomu viz § 3063 zákona č. 89/2012 Sb..

MartinII se naprosto mýlí ve zdůvodnění svého názoru. Argumentuje právním předpisem, který na Vaši situaci nedopadá.

Justitianus

Vložil R. (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 16:21

Pokud vlastnické právo k jednotce vzniklo cca 16 měsíců zpátky, nic to již nemění a opravu hradí SVJ. Díky

R.

Vložil Justitianus, 14. Srpen 2022 - 12:13

Romane, ono je bezvýznamné kdy jste nabyl jednotku do vlastnictví. Rozhodující pro určení zda jde o jednotku(1994) nebo o jednotku(2012) je pouze obsah prohlášení (vlastníka budovy), kterým byla budova rozdělena. Na základě toho katastrální úřad zapsal jednotku a přidělil jí na listu vlastnictví kód z číselníku SC_T_JEDNOTEK Typ jednotky.

KÓD NÁZEV PLATNÉ_OD PLATNÉ_DO ZKRATKA
 1  byt nebo nebytový prostor 01.01.1993 31.12.2013  
 2  rozestavěný byt nebo nebytový prostor 01.01.1993 31.12.2013 rozest.
 3  jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 01.01.2014   byt.z.
 4  jednotka vymezená podle občanského zákoníku 01.01.2014   obč.z.

Do dne 31.12.2013 za­pisoval katastrální úřad pouze jednotky(1994), případně rozestavěné jednotky(1994), podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

  • MartinII se mne zeptal: „Pokud je dle Justitiana Prohlášení vadné, tak co má (dle Justitiana) přednost? NV 366/2013 nebo vadné prohlášení?“

Je zcela vyloučeno použít nařízení vlády č. 366/2013 Sb. na jednotku(1994). Stejně tak je vyloučeno hledat nějakou definici jednotky(1994) v NOZ. Tyto dva právní předpsy se zabývají jiným předmětem vlastnického práva – jednotkou(2012). Vadné prohlášení je samozřejmě nutné vyložit, a to za použití toho právního předpisu, který byl účinný v době vkladu prohlášení do katastru.

Prohlášení pro dům pana Romana neobsahuje žádnou zmínku o topné soustavě, takže celý systém rozvodu tepla je (podle § 2 zákona č. 72/1994 Sb.) společný – včetně radiátorů v bytech, včetně všech šroubení a ventilů, včetně všech potrubí.

Justitianus

Vložil R. (bez ověření), 15. Srpen 2022 - 14:15

Dobrý den J., katastr jednotku zapsal jako byt. z. Mění to něco? Díky moc R.

Vložil Justitianus, 15. Srpen 2022 - 17:16

Romane, napsal jsem Vám to. Zkrtka „byt.z“ označuje jednotku podle zákona o vlastnictví bytů. Topná soustava je společná podle § 2 ZoVB.

Justitianus

Vložil Katastr (bez ověření), 15. Srpen 2022 - 14:21

„katastr jednotku zapsal jako byt. z. Mění to něco?“ (Vložil R. (bez ověření), 15. Srpen 2022 – 14:15)

Nemění to vůbec nic. Jedná se o akademickou právní záležitost bez praktického významu. Ostatně zde nikdo netvrdí opak.

Vložil ; (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 13:19

Vaše svj je padlé na hlavu. Rozvody pro vytápění domu jsou společnou části domu, těžko budou ve vašem vlastnictví i když vedou pod podlahou vašeho bytu.

Vložil MartinII, 12. Srpen 2022 - 15:29

Dle mne je s odkazem na 366/2013 § 5 „Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu … jakož i … bytu jiného vlastníka, a zařízení sloužící i jinému vlastníku k užívání bytu podle § 1160 odst. 2, jsou zejména …“

předmětné teplovodní potrubí společnou částí domu. Není dle mne nutné vyjmenovat všechny rozvody „sloužící i jinému vlastníku k užívání jeho bytu“.

Vlastník má možnost (a vzhledem k postoji výboru asi nic jiného nezbude) opravu provést na vlastní náklady a nechat soud rozhodnout komu teplovodní potrubí v části pod podlahou bytu patří.

Pokud je dle Justitiana Prohlášení vadné, tak co má (dle Justitiana) přednost ? NV 366/2013 nebo vadné prohlášení ?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".