Terminologie - služby, správa domu a pozemku, správce

Vložil Anonymous, 21. Březen 2020 - 11:02 ::

Z jiného vlákna přejímám:

„Další problém vzniká zmatkem použité terminologie, kdy pojem služba je použit jako skupina výkonu správy i jako označení druhu produkce výroba/služba a použití „správa domu a pozemku“ jako označení hlavní činnosti SVJ ale i dílčí činnosti pro správu domu.“

Zákonodárce bohužel používá terminologii nejasnou ve více ohledech. Jedno řešení je požádat zákonodárce o sjednocení terminologie, s nejistým výsledkem. Zkusme zde společně najít řešení, zavedením upřesňujících dodatků, resp. vhodných zkratek.

K tomu prosím nechť znalejší uvedou, v jakých právních předpisech je pojem služba zakotven. Jeden význam pojmu služba je ve smyslu § 1181 občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Kde je zakotven další význam? Oba tyto významy jsou disjunktní, problém je tak vyřešen, pokud budeme psát služba (podle § 1181 občanského zákoníku a zákona č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty) a služba (podle jiného zákona nebo zákonů, který zde znalejší označí).

Jiná je situace se správou domu a pozemku. Tam zákonodárce zaměňuje správu domu a pozemku jako veškerou činnost osoby odpovědné za správu domu (a nechává ji takto zapisovat do veřejného rejstříku) a dílčí složku této činnosti. Problém je, že zákonodárce tento pojem zavedl jako zkratku, a přitom její význam sám nedodržuje. Přesto by bylo možné řešení vidět v připojení příslušného ustanovení, tj. rozlišovali bychom správu domu a pozemku (podle § 1189 občanského zákoníku) a správu domu a pozemku (podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku).

Další podobný problém je s pojmem správce. V části bytového spoluvlastnictví je ten, kdo je v jiných částech občanského zákoníku označován jako správce, z neznámých důvodů označován jako osoba odpovědná za správu domu a pozemku a pojem správce má v bytovém spoluvlastnictví speciální význam. Opět, nezbývá než u každého použití slova správce přesně rozlišovat, podle jakého ustanovení je daný význam použit. (K tomu zmatku ještě přistupuje třetí, lidový, zákonem neukotvený význam pojmu správce, jako ten, kdo pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku zajišťuje, vykonává či zprostředkovává některé činnosti správy domu a pozemku.) Tohle moudrý zákonodárce skutečně poněkud nedomyslel.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 30. Březen 2020 - 6:47

  Anonymous napsal:

  • „Jiná je situace se správou domu a pozemku. Tam zákonodárce zaměňuje správu domu a pozemku jako veškerou činnost osoby odpovědné za správu domu (a nechává ji takto zapisovat do veřejného rejstříku) a dílčí složku této činnosti. Problém je, že zákonodárce tento pojem zavedl jako zkratku, a přitom její význam sám nedodržuje. Přesto by bylo možné řešení vidět v připojení příslušného ustanovení, tj. rozlišovali bychom správu domu a pozemku (podle § 1189 občanského zákoníku) a správu domu a pozemku (podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku).“

  To jsou nějaké výmysly. Pro dům rozdělený na jednotky(2012) existuje jedna definice „správy domu a pozemku“ , a to je definice obsažená v § 1189 NOZ. Činnosti SVJ je možno zhruba rozdělit na tři hromádky:

  • správa CIZÍHO majetku = správa CIZÍHO domu a pozemku (§ 1189 NOZ)
  • správa VLASTNÍHO majetku SVJ + VLASTNÍ správa SVJ (správa sebe sama, správa právnické osoby)
  • poskytované služby (např. pojištění domu, úvěrové služby, služby podle zákona č. 67/2013 Sb., atd.)

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 30. Březen 2020 - 5:17

  Pojem „služba“ a pojem „zboží“ jsou dvě základní ekonomické kategorie. Rozdíl je v tom, že službu (na rozdíl od zboží) není možné vlastnit. Službu můžete pouze konsumovat (čerpat), ale nemůžete si ji nakoupit do zásoby.

  Služby jsou zmíněny leckde: např. v zákonech o DPH, o EET. Speciální skupinou služeb (podle zákona č. 67/2013 Sb. ) jsou „služby spojené s užíváním bytů“. V byznysu je běžný pojem „dluhová služba“ (debt service), což je souhrn splátek dluhu (jistiny) a úroků za určité období. Pak jsou také lékaři „ve službě“ a policisté postavení „mimo službu“, že ano.

  A tak by se dalo pokračovat do nekonečna …

  Mudrovat nad všemi významy pojmu „služba“ nemá žádný smysl. Pojem použitý (a definovaný) v právním předpisu má platnost pouze v rámci tohoto předpisu. Pojem „služba“ tedy může být v různých zákonech definovaný různě.

  Zajímavé (a odstrašující) je to v případě, kdy státní ouředníci nevědí o jaké „službě“ vlastně mluví a pletou si pojmy. Například když ouřad zveřejňuje výklad k EET a míchá do toho pojmy z právních předpisů o DPH.

  Justitianus

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 21. Březen 2020 - 12:40

  Služby nejen podle ZoSl

  S pojmem služby se setkáváme v SVJ ve dvou různých významech.

  Služby podle zákona o službách (ZoSl)

  Vlastníkům jednotek je bližší pojem služby, používaný pro „plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“, jak je ostatně uvedeno v názvu zákona č. 67/2013 Sb., který známe jako zákon o službách (ZoSl).

  Které služby jsou upraveny zákonem o službách, zjistíme v § 3 zákona viz odst. 1:

  „Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.“

  SVJ tyto služby neposkytuje, pouze je zajišťuje u jednotlivých dodavatelů služeb. Náklady fakturované dodavateli služeb nejsou účtovány do nákladů na správu, ale přímo jako pohledávky za vlastníky jednotek na účtech účtové skupiny 31 Pohledávky (nejčastěji na analytických účtech k účtu 315-xxx, a to podle druhů služeb (např. 315–221 Teplo, 315–222 Studená voda atd.).

  Po skončení účetního období se provádí v souladu s ustanoveními ZoSl rozúčtování skutečných nákladů na služby na jednotlivé vlastníky, jejich porovnání s uhrazenými zálohami a finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků.

  Služby jako jedna z položek nákladů na správu

  Jde o zcela jiný druh služeb, který není přímo spojen s užíváním jednotek.

  Náklady na správu jsou účtovány v účtové třídě 5 – Náklady, která se člení do účtových skupin:

  50 – Spotřebované nákupy,

  51 – Služby

  52 – Osobní náklady

  a další, viz příloha č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

  V účtové skupině 51 Služby účtujeme např. o nákladech na opravy a udržování, na poštovné, kopírování, nájemné, o nákladech na vedení účetnictví účetní firmou aj.

  Náklady na správu, zaúčtované podle druhů, je třeba rozdělit do skupin shodných se skupinami příspěvků na správu podle § 1180 OZ, z nichž jsou hrazeny, tj.:

  1. podle podílů na společných částech (SČ),
  2. na vlastní správu stejně na každou jednotku,
  3. náklady zohledňující výlučné užívání některých společných částí (VU).

  Náklady na služby mohou být mezi vlastníky rozdělovány jak podle podílů, např. náklady na opravy a udržování, tak podle jednotek, např. náklady na kopírování, poštovné a další, které souvisí s vlastní správou.

  Jsou-li opravovány společné části, které jsou ve výlučném užívání jen některých vlastníků jednotek, je třeba je účtovat rovněž samostatně.

  Rozdíl mezi službami podle ZoSl a mezi službami pro správu domu je tedy:

  • v účtové třídě, ve které se účtují náklady na tyto služby, • v jejich rozdělování mezi vlastníky jednotek, • v tom, že rozdíly mezi zálohami a skutečnými náklady je u služeb podle ZoSl nutné vypořádat finančně, zatímco u nákladů na správu se rozdíly vypořádají pouze v případech, kdy tak rozhodne shromáždění podle § 1208 OZ.

  N. Klainová 7/2019

  Vložil https://klaiex.webnode.cz/minilex/s/sluzby/ (bez ověření), 21. Březen 2020 - 12:47
  Vložil 30 €/rok (bez ověření), 21. Březen 2020 - 14:23

  Jen za 30 € každoročně.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 21. Březen 2020 - 16:35

  Děkuji za upozornění na cenu.

  K registraci na mém webu nikdo nikoho nenutí. Ani ten odkaz jsem neuvedla já.

  Ale když si začínáte, využiji Vašeho upozornění na cenu za roční registraci. Nejde o poplatky, ale o nákup zboží minimálně za 800 Kč ročně.

  Nejen Minilexikon je za tu cenu přístupný, ale i stovky dalších příspěvků jejichž názvy si můžete přečíst zdarma tady:

  https://klaiex.webnode.cz/prehled-prisp-/

  I teď je tam docela dost příspěvků přístupných všem zdarma. Tak to bylo, je a bude.

  Mimo jiné je zatím otevřená celá nabídka v rubrice Otázky a odpovědi, týkající se správy, protože když tady čtu ty nesmysly, co tu plodí někteří návštěvníci, nedá mi to.

  Stačí mi ale docela málo, abych to všechno zase pozavírala.

  Zajímalo by mne, kolik použitelných rad jste zatím na položené dotazy poskytl Vy.

  Vložil Objasňovač (bez ověření), 25. Březen 2020 - 12:25

  „Zajímalo by mne, kolik použitelných rad jste zatím na položené dotazy poskytl Vy.“

  Co potřebujete objasnit?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".