SVJ - oprava z fondu oprav

Vložil liborj, 5. Červen 2018 - 5:18 ::

Dobrý den, na pozemku SVJ vedlejšího domu vlastním garáž, která je samostatnou budovou s obvodovou zdí a střechou, a podle katastru je přičleněna k tomuto domu. U garáže je chronicky dlouhodobá závada, pronikání vlhkosti do obvodové zdi zespodu zvenku. O odstranění jsem žádal SVJ, bohužel neúspěšně. Důvod je podle mě v tom, že garáž stojí mimo hlavní dům, takže členové SVJ preferují opravy svého domu. Shromáždění schválilo přednostně opravy přední a zadní fasády hlavního domu. Je tím jasné, že peníze na odstranění vlhkosti tak budou v nedohlednu. SVJ argumentuje “údajně” velmi špatným stavem fasád, a vlhkost v garáži prý nikoho nezraní. Celková výše mých příspěvků do fondu oprav SVJ je vyšší, než náklady na odstranění vlhkosti. Opravu obvodových zdí garáže sám ani udělat nemohu bez rozhodnutí SVJ, protože jsou společnou částí. Při hlasování tak stojím se svým vlastnickým podílem 1,12% proti rozhodnutím 98,88% ostatních členů SVJ domu. Přesto nepovažuji za správné, abych přispíval do fondu oprav na opravu fasád i na další opravy výhradně v hlavním domě, když je přehlížena závada garáže, která má stejný nárok na opravu, a výdaj je cca 3% v porovnání s opravou jedné fasády. Dozvěděl jsem se, že vlastník má právo odmítnout platit opravy společné části budovy, která slouží pouze některým vlastníkům. Podle mého názoru to může být tento případ, neboť v hlavní budově nebydlím a neužívám ji. Obracím se tak s prosbou o radu, jak bych mohl postupovat u mé žádosti o opravu. Děkuji. S pozdravem Libor

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2018 - 7:39

  Trochu nejasné je to co uvádíte. Ten pozemek, na kterém stojí vaše garáž skutečně vlastní svj? Garáž ke součástí sousedního domu? Uvádíte, že garáž je ve vašem vlastnictví. Z toho vyplývá, že máte povinnost hradit veškeré náklady na její udržování. Vy jste taky členem zmiňovaného svj? Pokud je garáž součástí domu, tak fasáda garáže by možná spadala do udržování z toho jakéhosi fondu oprav, možná ani to ne. Rozhodně ne izolace zespodu. Garáž je vaše, musíte si jí udržovat sám.

  Vložil liborj, 5. Červen 2018 - 10:06

  libor Omlouvám se za případné nejasnosti, které jsem způsobil: jako vlastník garáže jsem členem daného SVJ, garáž je nebytový prostor v daném SVJ, který spadá pod správu SVJ, a stojí na pozemku SVJ, ale samostatně. Oprava vlhkostí napadených obvodových zdí garáže je v kompetenci správy SVJ, neboť patří do společných částí, stejně jako jsou obvodové zdi hlavního domu. Bez souhlasu SVJ je proto nemohu opravit. Dá se tak říci, že garáž a hlavní dům jsou něco jako soubor staveb SVJ. Problém je v tom, že ostatní členy SVJ garáž nezajímá, a preferují opravy pro svůj dům, zatímco já jsem povinen do fondu oprav SVJ na tyto opravy přispívat, protože byly většinově schváleny. Další jednotku (např. bytovou) v domě nevlastním, ani tam nebydlím. Děkuji.

  Vložil JaVa, 5. Červen 2018 - 11:35

  libor" Omlouvám se za případné nejasnosti, které jsem způsobil: jako vlastník garáže jsem členem daného SVJ, garáž je nebytový prostor v daném SVJ, který spadá pod správu SVJ, a stojí na pozemku SVJ, ale samostatně."

  Zřejmě to budete muset ještě více upřesnit.Jinak se na Vaše „dohady, komu co patří“, nedá fundovaně odpovědět!

  1. Vlastníkem nebytové jednotky = garáže,jste na KN zapsán Vy.
  2. Píšete,že vlastníkem pozemku pod nebytovou jednotkou=garáží je právnická osoba SVJ.

  „Myslím,že je to pouze Váš názor a skutečnými vlastníky pozemku,jsou všichni vlastníci bytových i nebytových jednotek.Pokud není k pozemku zřízeno jen „věcné břemeno užívání“.Stačí se podívat do KN na LV (list vlastníka) a hned budete chytřejší.“

  3)Uvádíte,že jste členem SVJ.Tzn.,že pokud ve vašem prohlášení vlastníka, není uvedeno nic o vynětí vlastníka samostatně stojící nebytové jednotky (garáže), z hrazení nákladů na správu domu,garáže a služeb s tím spojených ,jste povinen na ně přispívat, dle velikosti podílu na společných částech domu a pozemku.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil liborj, 5. Červen 2018 - 12:50

  libor Dobrý den, plně jsem v souladu s tím, co jste napsal: v KN jsem zapsán jako vlastník garáže, tato nebytová jednotka je vymezena prohlášením vlastníka i co se týče spoluvlastnického podílu, a vlastníky pozemku jsme všichni vlastníci bytových i nebytových jednotek. Jsem si vědom toho, že jsem povinen přispívat na hrazení nákladů na správu domu, garáže a služeb s tím spojených dle velikosti podílu na společných částech domu a pozemku. Přispívám tak už přes 10 let. Můj dotaz pouze spočíval v tom, že po tyto roky jsou preferovány opravy v hlavní budově, protože shromáždění vlastníků je vždy z 98,88% většinově schválí, přičemž opravy garáže jsou opomíjeny, neboť vlastníky to nezajímá. Nepovažuji tak za správné, abych vlastně přispíval pouze na opravy hlavního domu, ve kterém nebydlím.

  Vložil JaVa, 5. Červen 2018 - 13:40

  „Nepovažuji tak za správné, abych vlastně přispíval pouze na opravy hlavního domu, ve kterém nebydlím.“

  Máte dvě možnosti:

  1. Získat 100% souhlas vlastníků jednotek ke změně prohlášení vlastníka dle § 1169 odst.2,z­.č.89/2012 Sb­.,
  2. Rozhodnutí soudu o zrušení Vaší povinnosti, přispívat na správu společných částí ,které 10 let nevyužíváte,neboť se dle Vašeho soudu jedná o zákonnou povinnost,která je v rozporu s dobrými mravy.

  Co myslíte,že se Vám podaří zrealizovat dřív?

  Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.

  JaVa

  Vložil liborj, 5. Červen 2018 - 15:11

  Libor Dobrý den, děkuji za radu. Nevím samozřejmě, jak je která z možností schůdná. Především se nejdřív pokusím dohodnout o situaci v SVJ. V případě, že se nedohodnu, pro další postup bude na místě advokát. Uvažoval jsem také, že bych přestal přispívat do fondu oprav, což by vedlo k žalobě, a je nejasné, zda by soud vzal v úvahu okolnosti, za jakých jsem přestal přispívat. Ještě jednou děkuji.

  Vložil § (bez ověření), 5. Červen 2018 - 17:08

  „přestal přispívat do fondu oprav“

  Přispívání do fondu oprav není povinností vlastníka jednotky.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 5. Červen 2018 - 18:04

  Přečtěte si pár soudních rozsudků na toto téma, soudu by bylo vaše slovíčkaření úplně ukradené.

  Vložil § (bez ověření), 5. Červen 2018 - 19:20

  Co je tedy „fond oprav“ podle soudu a zejména podle kterého ustanovení kterého zákona povinnost přispívat do tohoto fondu vzniká?

  Vlastník jednotky je povinen hradit pouze ze zákonných důvodů (tyto důvody Vám zde vyjmenuji, pokud Vám snad nejsou známy).

  Vložil Petr123 (bez ověření), 5. Červen 2018 - 20:03

  Jak vyplývá z občanského zákoníku, příslušného nařízení vlády a z těch rozsudků, o kterých jsem se zmiňoval (bylo jich zde nasdíleno několik), jedná se o zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku. Soudy různě toto označují „příspěvek na správu domu a pozemku“, „záloha na příspěvek…“, „fond oprav“, „dlouhodobá záloha na opravy“ a jednoznačně určily, že argumentace ohledně neurčitého pojmenování „fond oprav“ není legitimním důvodem takovou částku neplatit. Netvrdím, že to je v pořádku, uvádím jen fakta. Pokud máte opačný příklad, předložte ho prosím.

  Vložil § (bez ověření), 5. Červen 2018 - 21:17

  Pane Petře123,

  rozumím Vám správně, že podle Vašeho náhledu na věc „příspěvek do fondu oprav“ je totéž jako příspěvek na správu domu a pozemku podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku? (Nebo snad podle Vás „příspěvek do fondu oprav“ zahrnuje vedle odst. 1 i platbu podle podle § 1180 odst. 2 ObčZ?)

  Vložil Petr123 (bez ověření), 6. Červen 2018 - 6:19

  Ano, podle soudních rozsudků je to § 1180 odst. 1.

  Vložil Markéta Gr., 5. Červen 2018 - 7:09

  První krok: nahlédnout na katastru nemovitostí do Prohlášení vlastníka a zjistit, zda garáž je součástí bytové jednotky, nebo naprosto samostatná nemovitost, která s bytem nesouvisí. Od toho se odvíjí další kroky.

  SVJ nemůže vynakládat prostředky na opravu ze společných peněz na majetek, který nespadá pod správu SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".