SVJ a revize BOZP

Vložil Kvakuška, 22. Září 2017 - 10:33 ::

Jsme SVJ o šesti bytech v historické zástavbě, pouze byty, žádné podnikání. Revizi PO děláme pravidelně každý rok, teď přišel jeden náš aktivní spoluvlastník s tím, že bezpodmínečně podle zákona (nevím jakého) musíme mít revizi BOZP, že riskujeme obrovskou pokutu už teď tím že tuto revizi nemáme. Vzali jsme si čas k ověření této informace, přesto tento majitel BJ nechal i bez našeho souhlasu tuto revizi udělat a teď po nás požaduje zaplacení. Nezjistilo se nic co bychom nevěděli, dům je těsně před rekonstrukcí, takže nedostatky jistě má. Tento vlastník je (prozatím) předseda výboru, o svém záměru nechat udělat tuto revizi neinformoval nikoho, ani ostatní dva členy výboru bydlící o dvě patra výš. Jako účastníka k revizi přizval svoji partnerku (kterou ani neznáme jménem). Záměrně máme zvolený výbor (a ne jen pověřeného vlastníka/předsedu SVJ) aby nikdo nemohl o domě rozhodovat sám, už dříve se nám to nevyplatilo. Takže můj dotaz: opravdu musí mít bytový dům revizi BOZP?

 • BOZP

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Smesna M. (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 11:16

Ráda bych reagovala ke komentáři a vzneseném dotazu paní Kvakušky. Určitě si ostatní uživatelé myslí, jak je předseda „vyčůraný“ a dělá si co chce. Nicméně, je zapotřebí uvést všechny pravdivé fakta a nedělat z lidí hlupáky.

Jsem ta zmiňovaná bezejmenná přítelkyně předsedy SVJ, který mě pověřil, abych s technikem BOZP prošla a otevřela mu bytový dům. Přítel pracuje každý den od rána do večerních hodin a ten den neměl čas. A určitě to zná každý, když Vám zavolá nějaký technik, že má čas právě teď hned, tak to musíte nějak řešit, když od něj něco potřebujete… Věřte mi, že není mým cílem brát si 2 hodiny v pracovním dni neplacené volno a jezdit desítky kilometrů s technikem pro mé potěšení. Nebudu tady z toho ani dělat žabo-myší válku a psát mé osobní názory na paní Kvakušku a její postoj k celé záležitosti. Pokud nezná mé jméno a to jí na celé věci asi irituje nejvíce, mohla se mě na něj zeptat, když se opětovně vedou schůze u nás na bytě – a to z naší naivní a hloupé iniciativy. Mimochodem jsem se ji už jednou představovala někdy na začátku, ale to pominu…

Vyjádřím se stručně k BOZP a PO – hlavně omluvte mé neprofesionální vysvětlení. PO určitě je v SVJ povinná, stejně tak i BOZP. Mnoho SVJ to neřeší a nebo se o to nezajímá, však podle zákona 133/85 a vyhlášky ministerstva vnitra 246/01 by mělo SVJ, jako podnikatelský subjekt mít PO – pod to spadá a úzce souvisí i BOZP. Není pravda, že je to záležitostí jen pro firmy a když nemáte zaměstnance, tak se vás to netýká. Požární technik by měl provádět kontrolu hasících přístrojů a dělat další požární kontroly, vypracovávat dokumentaci i směrnice, ale ne každý to bohužel dělá..proto je dobré mít i bezpečnostního technika, který vypracuje zmiňovanou dokumentaci. V zákonu zní „požární technik“ a nebo „osoba způsobila kontrolovat......“ (to je právě ten bezpečák). Důležité je mít hlavně vypracované směrnice, vypracovaný evakuační a poplachový plán domu, tabulky – do kterých předseda a nebo pověřená osoba kontroluje kotle, plyn, suchovody, atd..(to vše jsme neměli! jednu směrnici jsme měli starou 10 let, vypracovanou na městské byty a to nikoho nazejímalo) Dále vám vypracuje zprávu o domě a všechny její závady v ní označí. Pro laiky je to dobré v tom, že třeba ani o mnoha věcech nevíte, že to tak nesmí být – třeba u nás popelnice v únikovém východě, nebo špatná elektroinstalace v domě (o které nikdo nemluvil a asi ani nevěděl), dále třeba špatně fungující zámek u dveří, které vedou k hasícímu přístroji a do kterých by jste se v případě požáru těžko dostávali…ostatně tuto zprávu každý majitel bytové jednotky dostal do rukou. Nešlo o to vzbudit nevraživost mezi majiteli bytových jednotek, ale udělat si základní pořádek v bytovém domě. Uvědomit si, co vše je špatně a sepsat si další postupné body v plánované rekonstrukci s ohledem na vypracovanou zprávu. Nic víc, nic míň…

Bohužel (nebo bohudík) technik BOZP byl na předešlé schůzi (v červnu) odsouhlasen všemi zúčastněnými na schůzi (i píšící paní „Kvakuškou“), takže nějak nechápu celou tuto záležitost…jsou k tomu ostatní svědci (majitelé, členi) domu. To, že paní „Kvakuška“ byla několikrát předsedou kontaktována (jak telefonicky – nebrala telefon, tak osobně – neotvírala, tak dopisem – nedopovídala) a nebyla žádná zpětná odezva od ní, tak to je pak těžká komunikace a spolupráce s takovým člověkem. Dále bych chtěla ještě reagovat na ostatní odpovědi od uživatelů a hlavně na ten, že opravdu technik BOZP není náš kamarád a nenechali jsme vydělat nějakému kamarádovi. Ani vám technik neurčuje dovolenou a barvu oděvů v kterých máte chodit po domě.

Tahle problematika je docela opomíjená a jak jeden uživatel píše, někteří SVJ ji vůbec neřeší řešit, ale až se stane problém – pak je HMOTNĚ a PRÁVNĚ zodpovědný předseda SVJ!!!! Pokutování a zmiňovaná zodpovědnost je v paragrafu 76 odst. 1 písmeno B. Zodpovědnost teď nevím, zda je tam psaná, ale pokutování je.

Může v domě hořet, někdo (návštěva) se poraní na schodech a hned je z toho problém, za který musí být někdo odpovědný. Několikrát jsem se sousedi komunikovali a jednali o celé záležitosti, bohužel, když se nezeptají přímo vás a pak raději píši do nějaké diskuze na internetovém portálu, je pak celá situace daleko složitější.

Stovky SVJ mají vypracovanou PO a BOZP, jak jsem psala výše, mnoho SVJ na to prostě „prdí“ a raději si přečtou rady někde z internetu, ale bohužel, ne vždy jsou to rady správné. Navíc i kdyby BOZP nebylo povinné (pominu teď tento fakt) tak předseda si může nechat vypracovat tuto dokumentaci, má-li podezření, že by v bytovém domě mohlo být něco ohrožujícího pro ostatní obyvatele domu a nebo pro veřejné okolí objektu.

Snad bude tahle odpověď i pro ostatní nějak užitečná a určitě nevěřte hned všemu, co si přečtete na internetu – ne každý pěkně napsaný článek(dotaz) či rada nemusí být pravdivá.

Vložil Andreas (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 19:31

Vážená paní Směšná, musím napravit to co jste napsala, nechci Vás pranýřovat ale je očividné že pletete hrušky s jablky…

 1. „podle zákona 133/85 a vyhlášky ministerstva vnitra 246/01 by mělo SVJ, jako podnikatelský subjekt mít PO – pod to spadá a úzce souvisí i BOZP“ – nikoliv, BOZP vychází ze zákoníku práce(262/2006 Sb.). BOZP tedy není PO(a naopak) jakkoliv podřízeno!
 2. zákon 133/1985(o požární ochraně) – ukládá povinnosti podnikajícím právnickým a pod. fyzickým osobám(§ 5), případně fyzickým osobám (§ 17).
 3. zákon 262/2006(zákoník práce) a s tím související předpisy – upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními – NA SVJ SE TEDY(pokud nemá zaměstnance že? :-)) vůbec NEVZTAHUJE.
 4. „V zákonu zní „požární technik“ a nebo „osoba způsobila kontrolovat......“ (to je právě ten bezpečák)“ – holý nesmysl, přečtěte si zákon. Odborně způsobilá osoba(OZO) je něco jiného pro PO a pro BOZP. Mimochodem – technik PO je odborně způsobilou osobou dle § 11,(2) zákona o PO. OZO pro PO je dle zákona 133/1985, BOZP(tzv. OZO v prevenci rizik) je dle 262/2006. TYTO FUNKCE SE VZÁJEMNĚ NENAHRAZUJÍ a z 99% se legislativně ani nepřiblíží.
 5. "vypracované směrnice, evakuační a poplachový plán domu, tabulky ..kontroluje kotle, plyn, suchovody, atd..Dále vám vypracuje zprávu o domě a všechny její závady v ní označí. Třeba popelnice v únikovém východě,špatně fungující zámek u dveří, které vedou k hasícímu přístroji – toto vše jsou závady PO, nevidím ani jednu z BOZP.
 6. „nebo špatná elektroinstalace v domě (o které nikdo nemluvil a asi ani nevěděl)“ – OZO BOZP nemá oprávnění k tomu kontrolovat jakoukoliv elektroinstalaci. Není BOZP není OZO přes vyhlášku 50.
 7. „Může v domě hořet, někdo (návštěva) se poraní na schodech“ – zde vidím opět pouze závadu PO…

Chtěl bych pro Vás dělat, jsem si zcela jist že bych Vás utáhl na vařené nudli :-)

Vložil JaVa, 5. Říjen 2017 - 11:47

Milá „paní Směšná M“.Nejprve si zkuste načíst něco o tom,co to vlastně SVJ je.Podle Vás je to podnikatelský subjekt,cituji:

„však podle zákona 133/85 a vyhlášky ministerstva vnitra 246/01 by mělo SVJ, jako podnikatelský subjekt mít PO – pod to spadá a úzce souvisí i BOZP“.

Dle z.č.89/2012 Sb.,je to,ale zcela jinak:

Společenství vlastníků

§ 1194

(1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 5. Říjen 2017 - 11:58

Javo, nejdříve si přečti předpis, než začneš někoho obviňovat. 133/1985 Sb. staví na stejnou úroveň podnikající fyzické osoby a VŠECHNY právnické osoby. Možná tě překvapí, ža SVJ je právnická osoba. SVJ není vyjmuta z 133/1985 Sb. Přečti si to několikrát, třeba pochopíš.

Vložil antispamer (bez ověření), 22. Březen 2019 - 0:00

Java je spamer, který jen spamuje aniž by věděl, co píše. Hlavně stále musí poučovat. Měl by být mazán pro opakovanou prokázanou hloupost.

Vložil Andreas (bez ověření), 23. Září 2017 - 12:46

§ 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. Citace zní: Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

odpovězte si: má Vaše SVJ nějaké zaměstnance?

 1. ANO
 2. NE :-)
Vložil Tomas401 (bez ověření), 7. Květen 2018 - 10:52

Zdravím, naše svj má 2 zaměstnance (účetní na DPČ a údržbáře na DPP. Chápu tedy, že oba mají mít pravidelná školení BOZP a PO a SVJ má mít zpracovanou Dokumentaci BOZP a PO. Děkuji za podložený názor, Tomas

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 22. Březen 2019 - 9:29

U účetní je to málo pravděpodobné, ale u údržbáře je nutné počítat i s tím, že může dojít ke vzniku pracovního úrazu při výkonu práce pro vás. Poté jste povinni, jako jeho zaměstnavatel, poskytnout mu náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 21. Březen 2019 - 21:15

Ano, vůči vašim zaměstnancům jste povinni zajišťovat BOZP, včetně školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP.

Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Září 2017 - 23:04

popř. i sobě. Kontrolu ani revizi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci skutečně pro bydlení nepotřebujete. Toto mu sdělte s tím, že si ji může zaplatit ze svého.

Vložil RD (bez ověření), 22. Září 2017 - 12:03

Prosím upřesnit dotaz, je věcně nejasný. Co je obsahem té zprávy? Právní předpisy pojem revize BOZP neznají. Pokud se jedná o bytový dům, předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků se vztahují k podnikatelské činnosti. Pro SVJ by to připadalo v úvahu pouze pokud by SVJ mělo vlastní zaměstnance, což není častý případ. Nejedná se spíše o kontrolu technických rozvodů (např. plyn, elektřina apod.? U tzv. vyhrazených technických zařízení se používá pojem revize. Každé zařízení však kontroluje specialista pro dané zařízení; plynař, elektrikář apod. Zpráv by tak mělo být víc. Jinými slovy pokud nám neupřesníte obsah té zprávy, nikdo vám nic moudrého neporadí.

Vložil aaaaa (bez ověření), 22. Září 2017 - 11:55

Jaká revize BOZP v bytovém domě?

Vložil VN (bez ověření), 22. Září 2017 - 10:51

bytový dům mít nemusí. Tuto revizi nemusí mít dokonce ani žádný podnikatelský subjekt. Nicméně každý provozovatel jakéhokoliv objektu (tedy i bytového domu) musí plnit požadavky, které vyplývají ohledně BOZP z příslušných zákonů. Někdo to řeší tak , že zaměstná vlastního „bezpečáka“ , někdo to řeší přes externí firmy. Nevím, jak je váš dům složitý a jaké problémy z hlediska BOZP u vás mohou nastat. Každopádně jednou za čas určitě není na škodu s nějakou kvalifikovanou osobu dům projít. O angažování této osoby by ale mělo rozhodnout shromáždění SVJ a nikoliv jeden člen výboru…

Vložil Andreas (bez ověření), 23. Září 2017 - 12:43

Opravím Vás:

 1. „revize“ BOZP neexistuje, existuje „prověrka“ BOZP
 2. ta je povinná 1 x ročně dle § 108 odst. 5 zákoníku práce
 3. nicméně POUZE pro zaměstnavatele na jeho pracovištích atd. dle bodu b)
 4. má SVJ zaměstnance? Pokud ne… :-)
Vložil VN (bez ověření), 24. Září 2017 - 18:37

se týkají i práce externích firem ve vašem SVJ. Pokud někdo vykonává nějakou práci, měl by být s domem seznámen , pokud je to třeba měl by být seznámen i s technickou dokumentací domu. Případně by měl být řemeslník doprovázen a podporován buď členem výboru nebo zaměstnancem SVJ (domovníkem).

Vložil Andreas (bez ověření), 24. Září 2017 - 19:00

§ 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. – zaměstnavatele jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích. SVJ někoho zaměstnává?

Vložil VN (bez ověření), 25. Září 2017 - 7:27

Kde není žalobce,není ani soudce.Ale v případě velkého průseru se velký průser vyšetřuje.A je v zájmu výboru SVJ , aby měl všechny náležitosti v pořádku. Protože jinak se může dostat do velkého problému. Apropo..je to něco podobného,jako když máte profi řemeslnou firmu a jdete pracovat do veliké fabriky.Také vaši zaměstnanci musí být seznámeni s tím , jak to v té fabrice funguje.. Proto tvrdím , že občasná nějaká placená konzultace z BOZP pro SVJ není na škodu a lze ji navíc pořídit poměrně levně. Apropo..každý druhý člověk,který je odborně způsobilý na požární revize , je i odborně způsobilý na oblast BOZP…takže to lze poměrně dobře i spojit.. Vím,že se tuto problematiku v SVJ dost kašle,ale toto kašlání se může jednoho dne vymstít…

Vložil Petr, 22. Září 2017 - 13:10

Upřímně řečeno, žasnu nad tím, když dospělý člověk vznese dotaz, že někdo (třeba i předseda) tvrdí, že dle zákona či vyhlášky, a nevíme dle jaké, platí to a to. Proč se ho nezeptáte ? Bojíte se požadovat, aby to vysvětlil aspoň na shromáždění, až se bude odsouhlasovat závěrka ? Co na to technik ? Co máte ve stanovách o revizích apod. ? Co máte o revizích ve smlouvě se správou ? Znáte obsah smlouvy se správou, pokud správu máte ? Jsou tací, kteří se o smlouvy, nejen se správou, nezajímají. Hlavně si nepohněvat předsedu. Ono to chce kus odvahy (a času na hledání argumentů, i když je nemá ani předseda, krom toho, že „předsedou je on“) se s ním přít. Ve stanovách je napsáno, co si smí předseda dovolit. A mlčí i další členové výboru. Ti tam jsou jen do počtu. Ve ZoVB bylo, a je to i ve veřejném rejstříku, že za společenství podepisuje předseda a další člen výboru. Nebo je tomu u vás jinak ?

My máme „Jménem společenství jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru, k písemnému právnímu úkonu je nutný podpis předsedy a jednoho dalšího člena výboru“

Na netu jsem našel to, co si může tazatel najít sám

www.bezpecnostprace.info/…-legislativa

BOZP INFO – seznam zákonů, vyhlášek a vládních nařízení (aktuální a platná legislativa BOZP)

Seznam aktuálních a platných zákonů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento seznam, nebo také registr zákonů BOZP chcete-li, budeme s každou příchozí novelou pravidelně aktualizovat a doplňovat. Vzhledem k tomu, že oblast BOZP obsahuje zhruba 300 právních předpisů – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ale také směrnic EU, uvádíme v tomto registru pouze ty nejdůležitější. Pokud si myslíte, že jsme na nějaký důležitý zákon nebo informaci zapomněli, využijte komentáře pod článkem, a pošlete nám vaše připomínky.

Obsah seznamu zákonů – BOZP INFO Seznam obsahuje vždy typ předpisu, číslo předpisu, název předpisu, stručný popis a jeho případnou novelizaci. U daného zákonu je vždy uveden odkaz na jeho celé platné znění. Informace uvedené v popise zákonu jsou výtažkem z jednotlivých předpisů.

Seznam 30-ti nejdůležitějších zákonů z oblasti BOZP Jednotlivým zákonům BOZP, které jsme vybrali, se věnujeme pod tímto seznamem.

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A krom toho, ptejte se „u kováře“. Viz

www.bozp.cz/…ace-co-resi/

1.2.2016 – Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden MPSV a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Mimo kontrolní činnost patří mezi další úkoly SÚIP také poradenství, konzultace a osvěta.

Vložil 789 (bez ověření), 22. Září 2017 - 13:17

V tomto smyslu je toho v svj k řešení mnohem víc. Např: jak svým zaměstnancům zajišťujete stravu. Nebo: co ochranné pomůcky, jak to mají s dovolenou,mají své šatny, jak to mají s prac. a ochrannými pomůckami, atd. Máte taky preventistu na pracovní úrazy a je přeškolený?

Vložil MartinII, 22. Září 2017 - 23:41

Já bych si nechal zaslat stanovisko věcně příslušného státního úřadu a chtěl bych, aby pan předseda platil revizi ze své kapsy. To, že někdo něco tvrdí na portalsvj, nebude pro něho argument. Co tazatel zjistil, viz „Vzali jsme si čas k ověření této informace (pana předsedy)“ ?

Vložil wilda99, 5. Říjen 2017 - 17:37

Nejlepší by bylo se zeptat skutečně příslušného odborného úřadu přes BOZP. V tomto ohledu by se dalo snad úřadu věřit, což asi ne v každém případě (které se tu probírají) bude. Pan Kvakuška se už ale neozval, co si ze zdejších příspěvku „odnesl“.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".