stížnost na práci výboru SVJ

Vložil Jana (bez ověření), 18. Duben 2019 - 10:49 ::

Kam se obrátit se stížností na práci výboru? Předsedkyně samovolně zasahuje třeba do počtu obyvatel v bytě majitele pro roční vyúčtování? Máte někdo podobné zkušenosti? Děkuji

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anonymouk (bez ověření), 19. Duben 2019 - 19:00

Kam se obrátit se stížností na práci výboru? Na vlastníky, VY jste je volili. Nastudujte si OZ.

Vložil BSAD (bez ověření), 18. Duben 2019 - 22:50

Slovo předseda bych vůbec nepoužíval. Předseda je funkce uvnitř statutárního orgánu (Výboru).

Paní xyz samovolně (z pozice „moci“) zasahuje třeba do počtu obyvatel v bytě majitele pro roční vyúčtování.
Paní xyz navyšuje platbu na základě lživého faktu a tím se dopouští trestného činu, minimálně podvodu.

Počet osob a související téma vyúčtování např.: zde , zdezde

Potížisté, stěžovatelé, kritika, odvolat výbor a nejoblíbenější mantra: předvést jak se „to“ má dělat.

Když požádám o radu ve věci podvodu, mám odvolat výbor, nechat se zvolit a předvést jak se „to“ má dělat? „To“, tím je myšleno: upravit počet osob tak, aby si toho vlastník nevšiml a nekritizoval? A podobně?

Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 15:51

je pitomost a nesmysl, který přináší jen problémy. Klasika podle podílu na společnách částech domu, který je uveden na LV je bez problému. To by jste ovšem asi museli změnit stanovy, nebo kde to máte určeno a vlastníci takovou změnu schválit. Každý kdo se cítí poškozený vadným vyúčtováním má možnost reklamovat i soudit se sám za sebe.

Vložil JarekSVJ, 18. Duben 2019 - 14:26

Jano s prominutím ale jsi uplně mimo a nechápeš problematiku SVJ nebo chápeš ale počecháčkovsky..... Pokud výbor SVJ nepracuje správně, porušuje stanovy, rozhodnutí shromáždění tak takový výbor je potřeba odvolat. Nejvyšší orgán SVJ je shromáždění.

Vložil zabza, 20. Duben 2019 - 9:10

Jarku, právě že znám práci ve výboru a tím mimo nejsem . Z doby mého působení k ničemu podobnému nedocházelo. A nejsem si až tak jista, že jiní vlastníci mají taky problémy. Již jednou jsem žádala výbor o svolání shromáždění a žádost byla zamítnuta.

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 19. Duben 2019 - 15:42

„takový výbor je potřeba odvolat.“

Bylo Vám odpovězeno, proč to nelze:

„členové těchto orgánů na shromáždění třímají v rukou plné moci od nepřítomných členů SVJ a v podstatě si prohlasují cokoli.“

Tj. i ne/odvolání a volbu sebe sama.

Nebo snad máte nějakou přestavu?

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 13:13

Váš dotaz je naprosto udivující, neboť současný stav v mnoha společenstvích vlastníků jednotek je takový tristní z jednoho prostého důvodu. Tímto důvodem je naprostý nezájem vlastníků jednotek o to, co a jakým způsobem jimi zvolené statutární orgány provádí, čímž po nesmělých pokusech podle rčení, že s jídlem roste chuť, se statutáři postupně napasovali do role všemocných, respektive všeho schopných. Účast na shromážděních vlastníků jednotek je stále nižší a díky naprosto nejasným mantinelům pro činnost SVJ a jejich statutárních orgánů jsme svědky toho, že členové těchto orgánů na shromáždění třímají v rukou plné moci od nepřítomných členů SVJ a v podstatě si prohlasují cokoli. A jelikož jakákoli ochrana práv vlastníka jednotky proti zvůli „tzv. osvícených“ členů výborů SVJ končí na problému důležité záležitosti, je zbytečné doufat v soudní ochranu, která je zaručena u kterýchkoli členů právnických osob jiných, než SVJ.

Vše je v rukou vlastníků jednotek a pokud se nezmohou k aktivnímu zájmu o dění ve svých SVJ, pak je jakákoli rada zbytečná.

Vložil DitaW (bez ověření), 18. Duben 2019 - 16:50

perfektně popsáno…také již nevěřím v soudní ochranu. Jediná účinná rada zní: Bojovat uvnitř – nevzdávat se a pokusit se o sesazení neschopných členů výboru. Všehoschopní lidé jsou strašně nebezpeční pro své okolí a hlavně mají přístup ke společnéomu účtu SVJ. Někdy může být pozdě…

Vložil ik (bez ověření), 18. Duben 2019 - 20:54

Ale potom musíte 1) mezi sebou najít ty schopné, kteří to budou chtít dělat nebo 2) ti, co mají nejvíc připomínek musí ty neschopné nahradit a ukázat jak se má řídit společenství. A kde je záruka, že ti noví budou lepší než ti předchozí. Třeba zase jiní budou nespokojení a budou neustále kritizovat.

Vložil soudce_zpravodaj (bez ověření), 18. Duben 2019 - 11:22

Dobrý den,

obraťte se na centrální vševýbor pro správu domů. Vše do detailu popiště.

Vložil MartinII, 19. Duben 2019 - 15:21

„Předsedkyně samovolně zasahuje třeba do počtu obyvatel v bytě majitele pro roční vyúčtování“

Dotaz je nedostatečný, nevíme co platíte dle osob.

Pokud někdo nahlásí 1 osobu (obyvatele) a zdržuje se jich tam více, tak se nedivím. Zvláště pokud platíte dle osob (obyvatel) položku jako je vodné a stočné.

Popište konkrétní případ, dejme tomu že se nestal vám, ale sousedovi. Dle osob se hradí úklid, odpadky, osvětlení domu, možná výtah a někde to vodné a stočné.

Pozn.: během léta jezdí obyvatelé (osoby) na chalupy a dovolené hlásí (z jejich poheldu oprávněně) menší počet osob, ale počet popelnic zůstává stejný a SVJ platí stejnou částku za popelnice zcela naplněné i za naplněné z poloviny.

Ani uklízečka nepřistoupí na nižší odměnu, když je v domě v létě méně osob a ona nemusí schody tolik drhnout.

Vložil zabza, 20. Duben 2019 - 9:14

Martine, týká se to mé osoby.Myslím si ale, že v tomto případě se jedná o osobní mstu a nevýhodu bytu proti bytu proti členu výboru.

Vložil ZP (bez ověření), 23. Duben 2019 - 10:10

Dobrý den všem, pro paní J alias ZABZA a pro všechny, abych vše uvedla na pravou míru. CO S TAKOVÝMI LIDMI… Počet osob v jednotkách by měl především každý nahlásit dle pravdy a zkutečnosti. Pokud tak neučiní, okrádá tím všechny ostatní vlastníky SVJ. Vy sama dobře a nejlépe víte, kolik vás v bytě bydlí. Vyúčtování u nás je dle osob pouze u 4 položek a to úklid, odpad, výtah a spol. el. Vše ostatní je dle měřidel, plochou, vyhláškou atd… Rozhodně náš krok není nějakou jak vy píšete mstou!! Když už chcete veřejně psát a osočovat výbor, pište alespoň pravdu. Váš přítel u vás dlouhodobě žije již několikátý rok a po opakovaných upozornění, že byste měla navýšit počet osob tak výbor letos učinil sám. Dle stanov vám hrozí pokuta při lživém uvádění skutečností. Toto upozornění ovšem viselo na nástěnce, kde jste si to jistě přečetla a i přes to, jste uvedla lživě počet osob!!! S pozdravem předseda SVJ

Vložil BSAD (bez ověření), 23. Duben 2019 - 18:51

„Výbor nemůže bez vědomí vlastníka měnit počty nahlášených osob v bytě a pokud to činí a přizpůsobuje tomu vyúčtování, dopouští se bezdůvodného obohacení.“ Konstatuje Advokátka.

Několikrát se zde řešilo, že tazatelé laici nepoužívají správné (právnické) termíny z oblasti SVJ.
A co statutár, navíc předseda Výboru SVJ, který použije absolutně nesmyslné výrazy „předseda SVJ“ a „vlastníky SVJ“? Namísto důrazného doporučení studia právních předpisů a zvážení setrvání ve statutárním orgánu plusy?

V SVJ žádný předseda neexistuje. Předseda Výboru SVJ je funkce uvnitř Výboru SVJ a pouze pro členy Výboru SVJ.

předseda SVJ“ potká souseda. Co je mu (komukoliv) proboha do toho, jaký je jeho vztah k majitelce bytu a co v bytě dělá?

Normální statutár nahlášený počet osob vezme na vědomí, „předseda SVJ“ dle rčení podle sebe soudím tebe osobně ověřuje něco, co ověřit nelze a co mu ani nepřísluší řešit.

předseda SVJ“ jistě neutratila ani korunu zbytečně, když hřímá o okrádání „vlastníků SVJ“ jednou osobou o které nic neví.

Vložil zabza, 23. Duben 2019 - 14:13

Paní předsedkyně SVJ, já si vždycky stojím za tím, co napíšu. Vzhledem tomu,že bydlím naproti Vašim dveřím, myslíte si,že máte přehled. Kdybyste se radši rozhlédla po domě ( to ale nemůžete, protože tam Vaše kukátko nedokoukne) a přestala urážet slušné lidi. Ale nemusíte mít obavy, já si svoje práva ohlídám i bez urážek. Na ty jsem konec konců od Vás zvyklá. A je ubohé,si vyřizovat své soukromé věci přes tento portál.

Vložil ZP (bez ověření), 23. Duben 2019 - 14:34

:-D Tak to nedělejte především vy !! Přijďte zazvoňte a vyřešte to. A nepište všude možně. Ale to jste ještě ani nezkusila. Mějte se hezky a Pěkný den

Vložil Hrubý (bez ověření), 24. Duben 2019 - 9:48

Hlupáku, co tím vyřešíte. Jak víte, že má předsedkyně pravdu, když uvádí, že u tazatelky žije dlouhodobě partner? Co když ji partner pouze navštěvuje a nežije u ní trvale? Takové chytráky, kterým je vše jasné bez znalosti skutečného stavu, mám „nejradši“.

Jak už bylo správně uvedeno viz https://www.bezplatnapravniporadna.cz/…i-osoby.html platí: „Osobami rozhodnými pro vyúčtování služeb jsou dle (§ 2 g) bod 1 zákona č. 67/2013) nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. Návštěvy se nepočítají nijak, pokud osoba nežije s nájemcem v bytě, je to vždy návštěva, i když tam přespí. Jednorázové návštěvy nelze sčítat tak, až to dá dohromady dva měsíce, a poté navýšit zálohy, je zde požadavek skutečného žití v bytě, takže z hlediska výkladu bych sčítala pobyty v bytě až např. za situace, kdy tam „návštěva“ spí např. 14 dní po sobě a v průběhu roku takto opakovaně.“

Vložil . (bez ověření), 24. Duben 2019 - 10:43

I z vašeho příspěvku je jasně vidět, že účtovat cokoliv podle počtu osob je holý nesmysl. Jak chcete evidovat nějaké měsíce, jak je zjistíte? Jak chcete zjišťovat, zda návštěva je jednorázová nebo dlouhodobá? Budete namítat, že účtovat jinak, např. podle plochy, taky není spravedlivé. Zcela jistě budete mít pravdu, ale zkuste vymyslet nějaký spravedlivější způsob. Podle počtu osob to rozhodně spravedlivější ne­ní.

Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 23. Duben 2019 - 16:02

Tu lhářku Jana/zabza Vám nezávidím, ani ostatní přispěvatelé, které jí udělují mínusy a Vám plusy. Dobré nervy přeji.

Vložil zabza, 23. Duben 2019 - 16:40

A kde ten Jdoucíkolem nabyl jistotu, že předsedkyně nelže????????

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 19. Duben 2019 - 15:27

„Pokud někdo nahlásí 1 osobu (obyvatele) a zdržuje se jich tam více, tak se nedivím. Zvláště pokud platíte dle osob (obyvatel) položku jako je vodné a stočné.“

Nelze. Pokud se rozúčtovává podle nahlášeného počtu osob, tak se rozúčtovává podle nahlášeného počtu osob. (Rozúčtování nákladů podle nahlášeného počtu osob sice nelze doporučit, ale současně nelze rozúčtování podle nahlášeného počtu osob bránit, zejména když je bohužel uveden jako základní i v příslušném právním předpisu.)

Vložil MartinII, 19. Duben 2019 - 16:41

Pane vlastníku, vám nevadí když v bytě nahlásí 1 osoba a jsou tam 4 ? Nebo vadí a řeknete si že „když se rozúčtovává podle nahlášeného počtu osob, tak se rozúčtovává podle nahlášeného počtu“. A když to tak udělají všichni krom vás, tak co ?

Znám případy, kdy je v bytě hlášena 1 osoba a chodí se k ní koupat celé rozvětvené příbuzenstvo.

No nic. Nevíme zda předsedkyně počet osob snížila nebo zvýšila. Je to totiž další nevyčerpávající dotaz a my (radilové) se tady potom přeme a nevíme o čem.

Některé dotazy jsou položeny snad jen abychom se přeli, co tazatel chtěl říci a ten už ani na příspěvky nereaguje.

Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 19. Duben 2019 - 17:54

„Znám případy, kdy je v bytě hlášena 1 osoba a chodí se k ní koupat celé rozvětvené příbuzenstvo.“

To je důvod (jeden z důvodů), proč se nedoporučuje rozúčtovávat podle nahlášeného počtu osob.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".