Uhradit nesprávné vyúčtování?

Vložil Anonymous, 18. Duben 2019 - 11:27 ::

Lukáš Hron zde

https://www.idnes.cz/…peratori_LHR

radí nesprávné předražené vyúčtování uhradit (a potom případně reklamovat).

Můj advokát naopak radí nesprávné vyúčtování nehradit, vyúčtování vrátit a vyčkat na vyúčtování správné. Odůvodnění spočívá v tom, že úhradou (i částečnou) celý dluh uznávám.

Tak jak to tedy je?

  • vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Duben 2019 - 16:04

Luky, tvůj dotaz je zavádějící schválně ??

Samozřejmě VADNÉ vyúčtování TELEFONNÍMU OPERÁTOROVI je nutné uhradit do splatnosti ať již podáš reklamaci nebo ne … viz. zák. 127/2005

Samozřejmě VADNÉ vyúčtování POSKYTOVATELI SLUŽEB není třeba uhradit ani do splatnosti, pokud učiníš do máš podle §7 a §8 zák. 67/2013

Uznání dluhu v případě operátorů telekomunikačního trhu je nepoužitelné. Ale, existuje zde celkem fungující a slušná spolupráce s ČTÚ, který se v případě oprávněné reklamace (což může být někdy problém „udýchat“) postará o nápravu.

Čmuchal

PS: „Pavel II“ a jeho tvrzení „Advokát má pravdu“ v tomto případě odpovídá zcela zavádějícně.

Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Duben 2019 - 15:53

Reklamuji písemně, prokazatelně na adresu SVJ (nikoliv předsedy) a v reklamaci uvedu, že případnou dlužnou částku neprodleně uhradím jakmile obdržím opravené vyúčtování. Advokát má pravdu.

Vložil Misme, 18. Duben 2019 - 12:38

Může to své tvrzení advokát něčím podložit? Osobně považují za úzus, že podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Důvod je jednoduchý – dokud nebude reklamace vyřízena, nevíte, zda reklamujete oprávněně nebo nikoliv. Pokud by byla reklamace neoprávněná, pak se můžete dostat do skluzu s placením a začne nabíhat úrok a vy můžete obdržet nálepku dlužník, neplatič, potížista…

Vložil ik (bez ověření), 19. Duben 2019 - 17:59

Pokud by byla reklamace neoprávněná, pak se můžete dostat do skluzu s placením a začne nabíhat úrok a vy můžete obdržet nálepku dlužník, neplatič, potížista…

A co když bude reklamace oprávněná.Vy zaplatíte, další třeba mají přeplatky, těm se vrátí. A začne kolotoč,v případě, že reklamace byla oprávněná. Po těch kterým se vrátily přeplatky před vyřízením reklamace, budete chtít peníze zpět, a co když se budou bránit a argumentovat tím, že když se jim peníze vyplatily, tak předpokládali,že žádná reklamace není a oni je převzali v dobré víře. V našem SVJ dojde-li k reklamaci, tak náš správce vrací přeplatky až po jejím vyřízení. Nikdo neprotestuje, všem se sdělí, že je podána reklamace, která se řeší.

Vložil Misme, 19. Duben 2019 - 21:13

Ale ta vaše konstrukce, ik, je chybná. Termíny jsou přece dány předpisy, zde konkrétně zák. č. 67/2013 Sb. v § 7 odst. 1 a 3 a § 8 odst. 1 a 2. To znamená, že pokud „poskytovatel služeb“ (viz terminologie tohoto zákona) koná řádně, situace, kterou popisujete, nemůže nastat.

Když tedy rozeberu vámi uvedený případ, vyúčtování je doručeno ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, následně reklamace je podána neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1 (viz § 8), souběžně běží lhůta pro doložení podkladů nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, reklamace je vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení námitky a finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Vložil AsiTak, 19. Duben 2019 - 22:52

Když příjemce vyúčtování neakceptuje vyúčtování používá se různé charakteristiky tohoto stavu např. vyúčtování je vadné, neoprávněné, chybné, reklamovatelné, příjemce má námitku atd. mají tyto charakteristiky stejný právní význam a je totožný s významem § 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek předpisu 67/2013 Sb.? I jako laik rozlišují případy, kdy příjemce vyúčtování:
= Něčemu nerozumí a potřebuje vysvětlení
= Nějakou uvedenou hodnou potřebuje dokladovat
= Nějakou metodu zpracování potřebuje dokladovat/vys­větlit
= Obsah nebo forma neodpovídá „obvyklému“ vyúčtování
Vůbec, o tak složitém zpracování jako vyúčtování, lze posoudit, zda je v pořádku nebo je vadné?
Kdo by posudek vyhotovil a čím by hodnotil a argumentoval o oprávněnosti hodnotícího výroku?
Proto si myslím, že náměty námitek musí být konečné a přesně definované jinak úkol se stane neřešitelným. §8 právě tento seznam obsahuje:
= doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby
= způsob jejich rozúčtování
= způsob stanovení výše záloh za služby
= způsob stanovení provedení vyúčtování
= případě doložení dokladů uvedeným bodům.
Většina zpracovatelů tyto námitky již očekává a v příloze vyúčtování uvádí zdroje jako vazby na účetní data, odvolání na dokumenty SVJ (PV, stanovy) kde metodické záležitosti zpracování lze najít. Ten kdo namítá závadu by měl dokázat a dokladovat chybu. Lze dokázat že vyúčtování má závadu, ale nelze dokázat že je správné. Proto než se rozhodneme vyúčtování neakceptovat, zvažujme oprávněnost naších požadavků. Nedivme se že na námitku, počítač zpracovatele neumí velkou násobilku, marně čekáme odpovědi. Může SVJ takové nesmyslné námitky ignorovat?

Vložil Misme, 20. Duben 2019 - 6:20

AsiTak, mohl byste, prosím, ještě dodat, zda rozvíjíte můj příspěvek nebo jej negujete – mám pod ním mínus a nevím proč, když jsem ;-) jen citovala zákon. Můžete se vyjádřit jasně, zda to, co jste napsal, dává někomu do ruky bič neplatit, dokud nebude mít k dispozici podle svého názoru správné vyúčtování, jak tvrdí onen nejmenovaný advokát zakladatele vlákna?

Podle mého názoru je lhůta daná formulací „finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb“ povinnost nepřekročitelná pro obě strany, a to, rovněž pro obě strany, pod hrozbou sankcí.

Vložil AsiTak, 20. Duben 2019 - 7:45

V minusech logiku nehledejte! Já jsem neminusoval nic, pouze připojil svůj příspěvek za posledním. Chtěl jsem poukázat na problémy klasifikace vyúčtování na bezchybné a vadné, a zda námitka reklamace může být cokoliv nebo jen nějak specifikovaný problém.

Vložil Misme, 20. Duben 2019 - 7:57

jj, rozumím. Já si jen nebyla jistá, zda můj příspěvek nerozporujete právě vy. „Mínusovač bez důvodu“ nechť si mínusuje podle libosti. Jestliže mu to pomáhá v jeho frustraci, je to pro nás ostatní výrazně lepší forma vyjádření, než kdyby ;-) podřezával krky na ulici.

Hezké Velikonoce!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".