Společný kotel v bytovém domě - přestavba na soukromé plynové kotle

Vložil pikilla, 14. Leden 2021 - 10:12 ::

Dobrý den,

v našem bytovém domě (6 bytů) máme kotel na tuhá paliva. Kotel se musí do konce roku 2021 vyměnit. Původně jsme se jako vlastníci shodli na výměnu za společný plynový kotel. Jsou s tím samozřejmě starosti a zařizování. Čím více to řešíme, tím více se v domě hádáme. Momentálně jsme všichni „vyhořelí“. Z důvodu špatné domluvy a komunikace mezi jednotlivými vlastníky se momentálně 3 byty rozhodly, že si chtějí udělat samostatné plynové kotle v bytech. Také bych se přikláněla k tomuto řešení. Ale je mi jasné, že to není jednoduchá věc.

Řešil to tady někdo? Musíme se domluvit jako celé SVJ – že by si všichni udělali samostatný kotel? Nebo můžou mít 3 byty vlastní kotel a 3 byty společný kotel? Popřípadě, tušíte někdo, kolik by stál rozvod plynu do společných prostor? Orientačně. HUP se nachází na patě domu – rozvody by tedy vedly přes přízemí do dvou pater. Vím, že si můžeme pozvat firmu, aby nám udělala rozpočet.. ale chtěla bych mít nějaká čísla na porovnání.

ps: vzhledem k tomu, že SVJ teprve zakládáme, nemáme stanovy podle kterých bychom se mohli řídit. Je možné dát si do stanov, že jakékoliv opravy a realizace se uskuteční, pokud souhlasí více jak 50% vlastníků? Nebo je to upravené zákonem – takže se záležitostmi týkajícími se společných prostor musí souhlasit 100% vlastníků?

Moc Vám děkuji za pomoc a za rady.

 • kotelna

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Leden 2021 - 18:24
 1. krok je vyžádání si příslibu dodávky plynu do domu od distributora plynu (nebo obchodníka, který to má zprostředkovat). Obdržíte podmínky např. zesílení přípojky do domu nebo bude stačit stávající.
 2. Musíte si vyříkat obě varianty. Společný kotel nebude vyžadovat žádné investice do nových plynoinstalací k bytům a rozvodů k radiátorům. Budete patřit do kategorie maloodběr a např. u MND a.s. je aktuální cena 12,80/m3. Na tuto cenu individuálně nedosáhnete a některé byty pokud nedokáží překročit roční spotřebu cca 950 m3 plynu/rok se s cenou dostanou někam ke 20 kč/m3. 6 kotlů je také 6 nákladů na servis. Račte si tuto ekonomickou realitu uvědomit.

Podstatné je také jak získáváte teplou vodu a kolik tepla je celkem potřeba. Pokud by instalovaný kotel převýšil 50 kW pak vřele doporučuji umístit dva do kaskády každý do samostatné místnosti (stačí oddělit kantkou) neboť nad touto mezí získáte kotelnu na kterou se vztahují předpisy, které Vám budou zbytečně brát peníze. Provoz dvou kotlů má několik výhod z hlediska regulace i odstávek při poruše a údržbě i když je investičně náročnější. Potřebujete projekt schválený distributorem, ale nepotřebujete stavební povolení pokud je v domě stávající odběr. Nejedná se totiž o nové zařízení, ale jeho změnu. Pro uzavření smlouvy na odběr plynu a montáž plynoměru je potřeba pouze výchozí revizní zpráva pro domovní plynoinstalaci.

Vložil Petr87, 14. Leden 2021 - 19:54

Dobrý den,

doporučoval bych vám velmi zvážit vámi preferované řešení se samostatnými kotli. Jako předseda SVJ v domě, kde jsou kotle na tuhá paliva samostatně ke každému bytu, vidím několik nevýhod:

 • odvod spalin. Při individuálním řešení budete najednou potřebovat místo jednoho komínu komínů 6.
 • plynová přípojka. K zajištění bezpečného provozu je ideální mít přípojku pouze do společné kotelny. Nehrozí vám pak nebezpečí dané neúdržbou plynového vedení nebo spotřebiče v bytě některého vlastníka.
 • rovnoměrnost vytápění. V případě individuálního vytápění by mohl kterýkoliv vlastník přestat topit, což pro tepelnou bilanci domu jako celku není dobré. Současná varianta se společným otopným systémem tuto situaci vzhledem ke způsobu rozúčtování eliminuje.

Čas máte ještě celou následující topnou sezónu. Provoz starých kotlů musí být ukončen až k 30.9.2022.

Vložil Macegriffin (bez ověření), 14. Leden 2021 - 20:57

Zdravím

dovolím si něco poznamenat : odvod spalin bude nejspíš skrz obvodovou zeď z každého bytu. (pokud tedy nemá každý svůj vlastní komín)

plynová přípojka je pouze jedna a to je zvenku – zbytek je už OPZ a je jedno zda vede k jednomu společnému kotli, nebo rozvod ke každému bytu. Vždy se na něm každé 3roky dělá revize.(k jednomu kotli bude menší riziko možných úniků)

S posledním bodem nemám zkušenost neboť máme v každém bytě svůj vlastní kotel. Samozřejmě, že ti co jsou dole,nahoře či krajní byty mají větší spotřebu než byty uprostřed.

Osobně bych spíše doporučoval se obrátit na projektanta z oboru a nechal si vypracovat kolik by stála pouze výměna nynějšího kotle za plynový + náklady na jeho provoz(včetně prohlídek atd) a druhou na vlastní vytápění. U druhé varianty odpadnou prohlídky a servis, neboť to si každý bude hradit sám + spalinové cesty.

U první verze nemusíte zasahovat do bytů – protože to bude daleko větší zásah – kotel musí někde viset, komín bude vyveden skrz zeď, je třeba přívod vody k němu, odvod kondenzátu, elektřina, připojení na topení bytu a odpojení od stávajících stoupaček. A po domě rozvod plynu.

Vložil Zemphira (bez ověření), 14. Leden 2021 - 20:50

„Provoz starých kotlů musí být ukončen až k 30.9.2022.“

Poprosím číslo předpisu. Děkuji.

Vložil Macegriffin (bez ověření), 14. Leden 2021 - 21:13

Citace: Pokud to zjednodušíme, pak se zákaz provozování od 1. září 2022 týká všech teplovodních kotlů na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW, které neplní emisní požadavky kladené na kotle minimálně třídy 3 dle ČSN EN 303–5. Týká se tedy kotlů tříd 1 a 2, popřípadě kotlů, u kterých nelze určit jejich třídu (samovýroba,…). Je jedno, zda zdroj provozuje občan či podnikatel, zda se jedná o hlavní či záložní zdroj tepla pro vytápění.

zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/…vinna-vymena

Vložil Anonymous_El (bez ověření), 14. Leden 2021 - 15:54

Poptejte u dodavatele plynu konkrétní podmínky připojení, respektive odebíraného množství, tedy zda požaduje zavést plyn do celého domu nebo umožní i individuálně do některých bytů. A dále pak podmínky a podíl financování úprav, čili přípojka, vnitřní rozvody, atd. Většinou chtějí nejen kotel ale i sporáky. Cenu za přípojku a vnitřní rozvody bych odhadl do 200 tis. Kč vč. DPH. Počítejte i s revizí a případně i zkouškou před uvedením do provozu. Souhlas vlastníků s úpravami byl už zodpovězen jinými.

https://www.ppdistribuce.cz/…-podnikatele

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 19:21

Pikilla, odpovím na všechny Vaše otázky.

 • „Řešil to tady někdo?“

Jistěže ano. Použijte odkaz „Hledat“.

 • „Musíme se domluvit jako celé SVJ – že by si všichni udělali samostatný kotel?“

Nemusíte. Musíte však dosáhnout většinový souhlas pro účely stavebního řízení. Jestliže se některý spoluvlastník vůči tom ohradí, stavební úřad přeruší řízení a poskytne mu lhůtu k vyřešení této otázky. Neobrátí-li se přehlasovaný vlastník na soud, stavební úřad bude v řízení pokračovat.

 • „Nebo můžou mít 3 byty vlastní kotel a 3 byty společný kotel?“

Jistěže. Můžete si zvolit i řešení nesmyslné, nerozumné, nepraktické a zbytečně nákladné. Jak je libo.

 • " Popřípadě, tušíte někdo, kolik by stál rozvod plynu do společných prostor?"

Neumím odpovědět na neurčitý dotaz.

 • „Vzhledem k tomu, že SVJ teprve zakládáme, nemáme stanovy podle kterých bychom se mohli řídit. Je možné dát si do stanov, že jakékoliv opravy a realizace se uskuteční, pokud souhlasí více jak 50% vlastníků?“

Napřed si přečtěte vaše prohlášení. Možná obsahuje náležitosti stanov. To je pro vás startovní čára, od které se může odvíjet obsah stanov, které si schválíte. Zákon uvádí obecné kvorum pro přijetí rozhodnutí – nadpoloviční většinu přítomných na usnášeníschopném shromáždění. Do stanov si můžete dát pro určitá rozhodnutí kvorum vyšší, nikoliv však nižší než uvádí zákon.

 • „Nebo je to upravené zákonem – takže se záležitostmi týkajícími se společných prostor musí souhlasit 100% vlastníků?“

Váš dotaz je nesrozumitelný. Záleží na tom o čem má být rozhodnuto. Navíc některé záležitosti se vůbec netýkají společných prostor, nýbrž společných částí. To je i případ centrálního vytápění.

Zejména je třeba rozlišovat záležitosti ke kterým je nutná změna prohlášení od záležitostí ke kterým postačí rozhodnutí SVJ. Právnická osoba SVJ rozhoduje o údržbě, opravách i o technickém zhodnocení společných částí (zákon používá neurčité označení „zlepšení“). Pro změnu prohlášení je však třeba přijmout rozhodnutí spoluvlastníků, což je nezávislé na rozhodování členů SVJ v rámci právnické osoby SVJ. Kvorum pro změnu prohlášení se liší podle toho o čem mají spoluvlastníci rozhodnout. Viz § 1169.

Justitianus

Vložil an (bez ověření), 14. Leden 2021 - 11:59

Ještě jste svj nezaložili a už se hádáte. Co teprve nastane, až to svj založíte, to zatím netušíte. Z hlediska fungování budoucího svj je nejlepší domluvit se na stejném principu vytápění. Buď všichni budou mít svůj kotel nebo se dům bude vytápět z jednoho zdroje. Pokud se nedomluvíte, tak povedete imrvére žabomyší války. Napište, co máte uvedené v Prohlášení vlastník. Máte doufám Prohlášení vlastníka a napište, jaké máte v domě rozvody pro vytápění. Máte společné svislé trubky?

Vložil pikilla, 14. Leden 2021 - 12:32

Vím, že založení SVJ nebude sranda. Mnozí vlastníci (věková kategorie 50+) žijí ještě v dobách, kdy všechno bylo všech a nikdo se o nic nestaral. Bytový dům podle toho také vypadá. Jen pro příklad (nebo pro zasmání všech).. Bytovka je 35 let stará. Víte, kolik se platí do fondu oprav? 3,– Kč za m2. Opravdu tři koruny, není to překlep. Když jsem na schůzi x-krát říkala, že je to směšně málo, že normální fond oprav je 20 – 35,– Kč jsem za blázna. Když řeknu, že časem se bude muset vyřešit střecha, schody, balkony.. je to přece zbytečné. To jsem ale odbočila. Vzteky jsem chtěla byt x-krát prodat, ale žije v něm maminka a přece jí nevystěhuji :o) Byt je to krásný, jen kdyby byl v jiném domě.

Prohlášení vlastníka si přečtu a ještě se ozvu. Společné svislé trubky máme.

Vložil an (bez ověření), 14. Leden 2021 - 12:57

Společné svislé trubky máte. To znamená, že ten, kdo se odpojí bude muset kromě vlastních nákladů na vytápční platit ještě základní složku od společného kotle. Proto jsem vám napsal, že byste se všichni měli domluvit na stejném způsobu vytápění, protože to je stejně objektivní pro všechny. Až zjstíte, co je v Prohlášení, napište to. 3 Kč/m2, to je dobrý vtip. Můžete za to koupit balíček lízátek pro všechny členy společenství nebo rohožku do vchodu.

Vložil Wendy (bez ověření), 15. Leden 2021 - 19:47

„3 Kč/m2, to je dobrý vtip“

To nemusí být vtip. Při hospodárné správě to na běžnou údržbu stačí. Je třeba stlačit režii, administrativu, poštovné, bankovní poplatky, zavést co nejjednodušší pravidla ad. Tohle Vám žádná firma neudělá, nevydělala by.

Vložil pikilla, 18. Leden 2021 - 7:47

Dobrý den Wendy,

kdyby bylo na fondu oprav např. půl milionu a budova byla převážně po rekonstrukci, stačilo by to. Budova je ale postupem času zralá na celkovou rekonstrukci. Když nepočítám nutnost vyřešit topení, časem se budou muset opravit balkony, venkovní schody a střecha.

S celkovou částkou 300.000,– na fondu jsou 3 Kč/m2 opravdu špatný vtip.

Vložil pikilla, 15. Leden 2021 - 19:34

Dobrý večer,

prošla jsem všechny smlouvy a dokumenty co mám a mám jen Smlouvu o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva. Prohlášení vlastníka nemám. Ptala jsem se i sousedky, ta je na tom úplně stejně. Má všechno možné, ale prohlášení ne. Zkusím tedy kontaktovat bytové družstvo a zeptat se.

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Leden 2021 - 10:20

si pořádně pročtěte prohlášení.

Vložil Krupp, 14. Leden 2021 - 11:56

To je nejspíš hraběcí rada. Prohlášení určitě popisuje dosavadní stav. Uvažují o jeho změně. V tom případě by museli změnit i prohlášení. Jirka

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Leden 2021 - 12:02

proto to píšu.

Vložil Wendy (bez ověření), 14. Leden 2021 - 10:19

Změna způsobu vytápění je změnou stavby, takže se postupuje podle staveního zákona.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".