společenství vlastníků jednotek funguje ideálně

Vložil Taky Člen (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 9:57 ::

„Pocit, že společenství vlastníků jednotek funguje ideálně, se rozplynul,“

https://www.seznamzpravy.cz/…sedou-129481#…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Taky vlastnice (bez ověření), 21. Listopad 2020 - 17:14

  Pochopil někdo, vlastnice bytu chce a co předseda dělá špatně?

  Velmi bych uvítala, kdyby se u nás rozhodovalo dálkově.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 21. Listopad 2020 - 20:22

  Per rollam je oproti shromáždění samozřejmě výhodnější, už kvůli účasti (vždy bude vyšší), „svobodě“ volby (kyselé obličeje sousedů při opačném názoru) atd.

  U nás je per rollam pro výbor sprostým slovem, moc dobře totiž vědí, že hlasování jednotlivce bez ovlivnění stádem bude vždy jiné.

  V reportáži je ale per rollam zneužito, „co předseda dělá špatně?“
  Pusťte si (všichni stejně natvrdlí) video od 5 min. 28 s. znovu. Nazdar.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 11:37

  V reportáži je uvedena nespokojenost některých vlastníků, že předseda SVJ nenechal schválit smlouvu s úklidovou firmou na shromáždění, popř. že to udělal až dodatečně. Proč by měl předseda nechat takovou smlouvu schvalovat? Pochybuji, že mají takovou povinnost ve stanovách. Přece nebude při každé změně uklízečky předseda svolávat shromáždění, jak by si asi představovaly dvě dámy z reportáže.

  Druhá věc, která mě překvapila, bylo tvrzení advokáta, že předseda porušuje zákon, protože jednou ročně nesvolává shromáždění. Ale toto SVJ má patrně ve stanovách ošetřeno konání shromáždění per-rollam, které se taky očividně pravidelně koná. V čem je problém?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 19:30

  Plácáte nesmysly. Shromáždění je shromáždění a rozhodování per rollam, je rozhodování per rollam. Z toho vyplývá, že rozhodováním per rollam nelze nahradit zasedání shromáždění. Už konečně pochopte, jaký je v tom rozdíl. Ach jo!

  Vložil anonim (bez ověření), 11. Prosinec 2020 - 12:14

  Vážený pane Dudluk.

  Je patrno že jste nikdy neviděl stanovy, kde je odsouhlaseno Per rollam.

  Z daného důvodu jste zastánce pouze konaní shromáždění, kde je možnost hlasovat na základě oveček, které nic neví o zák.č. 89/2012 sb. (NOZ) a o vedení povinnosti při správě cizího majetku.

  anonim

  Admine nemazat, dík.

  Vložil xyz (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 13:05

  Jedná se o SVJ 282 35 819. Per rollam mají ve stanovách. Stanovy byly odsouhlaseny 13.6.2016 100% přítomných tj. 72,9% hlasů všech. Ale jedinci mají jiný názor a dostali prostor v bulváru. To je celé. Každý přece ví, že předsedy a výboru je zločinec a možná i žere malé děti.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 13:20

  by bylo vidět zápisy z jednání výboru.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 13:19

  je rozhodování mimo shromáždění, rozhodně nenahrazuje shromáždění.

  Vložil xyz (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 15:08

  Per rollam je rozhodování mimo ZASEDÁNÍ shromáždění (§1211). Vlastníci rozhodují prezenčně na shromáždění nebo per rollam mimo zasedání shromáždění. Důležité je, že vlastníci rozhodují. Z výše uvedeného mi jednoznačně vyplývá, per rollam je pouze forma shromáždění, v covidové době ji nazvěme „distanční“.

  V diskutovaném případu rozhodlo 100% přítomných vlastníků, že chtějí rozhodovat per rollam. Ctím jejich vůli.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 19:36

  vy opravdu nerozumíte česky psanému textu. Píšete o rozhodování MIMO zasedání shromáždění a současně tvrdíte, že per rollam je jen forma shromáždění. Rozumíte, co znamená rozhodování v případě, když shromáždění nezasedá? To je jinými slovy rozhodování mimo zasedání shromáždění.

  Pak je třeba mít nejvyšší orgán, tj. v tomto případě „per rollam“ uvedený i v rejstříku, ale tam je zcela určitě „shromáždění“, a to pouze zasedá, tj. v určitém čase a místě. V jednom místě! Je o tom i judikatura. Přestaňte plácat nesmysly!

  Vložil anonim (bez ověření), 15. Prosinec 2020 - 8:21

  Vážený Dudekk.

  Stále nemůžete pochopit formu Per rollam a to z důvodu o jaký rejstřík se jedná ?

  Když stačí, že je zapsán ve stanovách z roku 2004 a schválen shromážděnm.

  A to z důvodu, že v roce 2017 byla zvolena pouze mandátní, volební komise a poté schválena soudy.

  Jsem SVJ nikoliv žádné bytové družstvo.

  anonim

  Admine nemazat

  Vložil Justitianus, 3. Prosinec 2020 - 9:19

  Pane Dudekk, z Vašich dvou příspěvků je zřejmé, že jste nespokojen s výrokem diskutujících xyz a Petr123, kteří napsali:

  • „Per rollam je rozhodování mimo ZASEDÁNÍ shromáždění (§1211). Vlastníci rozhodují prezenčně na shromáždění nebo per rollam mimo zasedání shromáždění.“ (xyz)
  • „Ale toto SVJ má patrně ve stanovách ošetřeno konání shromáždění per-rollam, které se taky očividně pravidelně koná.“ (Petr123)

  Pouze druhý z obou výroků obsahuje formulační chybu, která se ovšem objevila přímo v zákoně, a to v roce 1994: Zákonodárci tenkrát nepochopili co je shromáždění a do zákona č. 72/1994 napsali, že „shromáždění se koná“ a „shromáždění se sejde“.

  72/1994 Sb. § 11
  (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. 

  Je to samozřejmě pitomost, ale bohužel následky stále přetrvávají. Slovní spojení „konat shromáždění“ je už z podstaty nesmyslem. Škoda, že to tenkrát (v roce 1994) někdo nevysvětlil autorům zákona a poslancům.

  Jak je zřejmé z definice, shromáždění se nemůže „konat“. Shromáždění prostě existuje (od okamžiku vzniku domu s jednotkami) a tvoří je všichni vlastníci jednotek. Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ (od okamžiku vzniku SVJ jako právnické osoby).

  Jestliže jdete do restaurace na oběd, nebudete tvrdit že jdete „konat restauraci“. Jestliže chcete jet autobusem do Berouna, nebudete tvrdit, že jdete „konat autobus“. Nikdo by nerozuměl co chcete říci. Stejně tak je tomu u shromáždění: Není možné „konat“ restauraci, autobus, ani konat shromáždění. Je pouze možno konat oběd v restauraci, konat cestu na trase Praha-Beroun, nebo konat schůzi či zasedání shromáždění.

  A totálním nesmyslem v zákoně 72/1994 Sb. je tvrzení že „shromáždění se sejde“. Restaurace se nemůže sejít – mohou se sejít hosté v restauraci. Autobus se nemůže sejít – mohou se sejít cestující v autobuse. Shromáždění se nemůže sejít – mohou se sejít vlastníci jednotek na schůzi/zasedání shromáždění.

  Shromáždění samozřejmě existuje permanentně (a je schopné rozhodovat) bez ohledu na to zda (právě) probíhá či neprobíhá jeho schůze/zasedání. Nelze tedy bez dalšího vyloučit hlasování (rozhodování) shromáždění podepisováním listin(y) „per rollam“, rozhodování shromáždění psaním příspěvků do skupiny na Facebooku, rozhodování shromáždění emailem, rozhodování „klikáním“ na webové stránce.

  Justitianus

  Vložil Dudekk (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 18:04

  Pane Justitianus,

  s tímto „Per rollam je rozhodování mimo ZASEDÁNÍ shromáždění (§1211). Vlastníci rozhodují prezenčně na shromáždění nebo per rollam mimo zasedání shromážděn." souhlasím, nevím, jak jste na to přišel, že nesouhlasím?

  Ano, shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek (§ 1206 odst. 1 o.z.), bylo by divné, kdyby ho tvořili jen někteří vlastníci jednotek. Tvořivé výbory by si do stanov třeba daly, že shromáždění tvoří jen vlastníci jednotek větších než 50 m čtverečních nebo 2 + kk a větší. To by asi nebylo dobré, proto všichni vlastníci.

  § 1206 odst. 2 o.z.: „Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.“ Je tedy nutná přítomnost vlastníků, kteří mají většinu hlasů. Takže evidentně nejde o všechny vlastníky kdekoliv přítomných, ale o vlastníky shromážděných na jednom místě v určitém čase. Takže teorie permanentního shromáždění nemá oporu v zákoně.

  § 1211 odst. 1 o.z.: „Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.“ Pokud není shromáždění usnášeníschopné, může příslušná osoba navrhnout v písemné formě, aby VLASTNÍCI (ne shromáždění) rozhodli o týchž záležitostech.

  Nic o shromáždění per rollam zákon neříká. I když chápu, že § 1206 odst. 1 je zavádějící, také mě to mátlo, ale z dikce zákona a judikatury je jasné, že shromáždění (od slova shromáždit se) musí probíhat na jednom místě v konkrétním čase (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2014, sp. zn. 7 Cmo 225/2013 – i když se týká ZoVB, tak způsob svolání shromáždění se v současné právní úpravě neliší).

  Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2020 - 19:39

  Pane Duddek,

  shromáždění existuje permanentně jako nejvyšší orgán právnické osoby, uvedený ve stanovách. Opak jste neprokázal.

  Z Vámi citovaného § 1206 plyne pouze to, že na zasedání (a za přítomosti vlastníků s většinou hlasů) se nejvyšší orgán právnické osoby může usnášet, to jest přijímat rozhodnutí závazná pro SVJ i pro vlastníky jednotek. Ustanovení § 1206 však netvrdí, že shromáždění se snad nemůže usnášet také jindy a jinak. Víme ovšem že může: podepisováním listiny, tedy bez zasedání a bez přítomnosti vlastníků s většinou hlasů.


  Z Vámi citovaného § 1211 plyne pouze to, že slovíčkaříte. Ve skutečnosti se totiž nesvolává „shromáždění“, nýbrž svolávají se vždy jednotliví vlastníci jednotek (na určitou hodinu a do určitého místa). Jak byste poslal pozvánku tomu „shromáždění“? Jak byste je chtěl „svolat“? Jakou má to shromáždění doručovací adresu? Právě jsem Vám demonstroval, že budete-li lpět na jednotlivých slovíčkách, můžete za jejich pomoci dojít k libovolně absurdním závěrům. Ve skutečnosti se svolává zasedání shromáždění. Shromáždění svolávat netřeba, ani to není možné: to existuje permanentně.


  • Napsal jste: „Nic o shromáždění per rollam zákon neříká.“

  Samozřejmě že neříká! Protože by to byl pitomý a nesmyslný výrok, pane. Latinský výraz „per rollam“ znamená „listinou“, „svitkem“, „oběžníkem“. Je to v sedmém pádě (kým čím). Ten výraz označuje pouze způsob kterým shromáždění v konkrétním případě rozhoduje. Můžete hovořit o HLASOVÁNÍ per rollam. Nikoliv však o SHROMÁŽDĚNÍ per rollam.

  Nic takového jako „shromáždění per rollam“ neexistuje, stejně jako neexistuje žádný „vlak krokem“ – i když víme, že každý vlak může jet krokem.

  Shromáždění je permanentní nejvyšší orgán každého SVJ. Není myslitelné tvrdit, že dnes SVJ žádný nejvyšší orgán nemá, ale za týden ve středu jej bude mít – ale jen po dobu zasedání, od 18:30 do 20:15. A pak bude SVJ zase celý rok bez svého nejvyššího orgánu?!?

  Orgány právnické osoby nevznikají a nezanikají tím, že je někdo svolá či „odvolá“. To je pitomost, pane.

  Justitianus

  Vložil Dudekk (bez ověření), 9. Prosinec 2020 - 18:31

  Oprava, jde o rozsudek Vrchního soudu V Praze.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 15:15

  rozhodli, že v souladu se zákonem má výbor povinnost svolat jednou ročně shromáždění :-)

  Vložil xyz (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 17:05

  Stanovy skutečně nejsou brilantní, o tom žádná. Nicméně pro mne je důležitá podstata, že vlastníci mají jak realizovat své právo rozhodovat. Zda se tak děje na ZASEDÁNÍ shromáždění nebo MIMO ZASEDÁNÍ shromáždění je irelevantní. Jsou to pouze 2 rovnocenné formy shromáždění. Ostatně v roce 2016 bylo prezenční zasedání shromáždění a byly schváleny současné stanovy. Kverulantky Seidlová a Ščamborová hlasovaly pro per rollam.

  Signifikantní je závěr reportáže. Cílem je odvolat předsedu a „předat dům“ nějakému božskému stvoření, které bude vše dělat daleko lépe, radostněji a pokud možno zdarma. Že by ty dvě kverulantky řekly, že to vezmou místo stávajícího předsedy jsem nezaznamenal.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 20:49

  …vlastníci mají jak realizovat své právo rozhodovat?
  Realizovat ano, ale k čemu, k podvodu s hlasovacím lístkem? Viz 5 min. 28 s. reportáže.

  Paní Seidlová a paní Ščamborová hlasovaly pro např. per rollam.
  Viz doslovný přepis části textu z posledního shromáždění 2016:
  Pravomoc představenstva je k výdajům do výše 20 tis. Výší výdaje pouze po odhlasování většinou členů např.per-rollam.

  Signifikantní pro statutáry je jejich dětinskost. Tento je typickým příkladem, viz jeho:
  Pokud mě někdo neschválí při hlasování per rollam třeba i nějakou maličkost, jo…, eh…, tak v tom případě já odstupuju, já dál…, já dál… předsedovat nebudu." (doslovný přepis z reportáže)

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2020 - 11:42

  Titukek toho článku zní: „Nespokojení vlastníci bytů bojují se svým předsedou“.
  Správný titulek by měl znít: „Vlastníci bytů bojují se svou vlastní blbostí a neschopností“.

  S předsedou není třeba bojovat. Postačí odstranit jej z funkce. Pokud se jim nelíbí jak svou funkci vykonává, měli si už dávno zvolit někoho jiného. Pokud jim chybí informace, měli si je vyžádat. Pokud jim chybí shromáždění alespoň jednou ročně, nic jim nebránilo požádat o svolání, případně mohli svolat shromáždění sami (k tomu stačí vlastníci s 1/4 hlasů).

  Celý článek je jeden dlouhý brekot; dalo by se to zhudebnit jako operní výstup:

  • Sbor otroků (pianissimo): Jsme neschopní, neschopnííí, neschopnííííííí vlastnííííííííííci.
  • Solo (fortissimo): Proč s tím NĚKDO nezačne něco dělat?
  • Sbor otroků: Neumíme se starat, neumíme se starat o vlastníííí majeeeeeeeetek. Neumíme si vybrat, neumíme si vybrat schopné statutááááááááry. Neumíííme. neumííííííííme.
  • Starý zbrojnoš: Já jsem myslel, já jsem myslel, že to kdosi, že to kdosi, za nás všechny zaříídííííííí.
  • Solo: Proč s tím NĚKDO nezačne NĚCO dělat? Ale ne jááááááááááá! Proč zrovna jááááááááá bych měl(a) začít, když nikdo nic neděláááááááá? Tralala!
  • Sbor otroků: Nevíme jak, nevíme co, nevíme kdy, nevíme proč. Nevíme jak, nevíme proč. Nevíme jak, nevíme proč. Já ne. Ty ne. On ne. My ne. Jemine! Tak kdo ach kdo? Tak kdo ach kdo? Nevííííme. Nevíííííííííííme.
  • Solo (recitativ, hrobovým hlasem): Jaký to strrrrašlivý osud! Ach můj ubohý byte! (hroutí se na scéně)
  • Sbor otroků (odcházejí ze scény): Neschopníííííí, neschopníííííííí, neschopníííííííí, neschopnííííííí …
  • (Slavnostní fanfáry oznamují vstup Předsedy)

  Justitianus

  Vložil Krupp, 19. Listopad 2020 - 20:54

  Justiniane, ohromné, ale trochu laciné. Jenže život není černobílý, jak vy to tady skoro pořád prezentujete.

  Starý zbrojnoš: Já jsem myslel, já jsem myslel, že to kdosi, že to kdosi, za nás všechny zaříídííííííí. Jenže, když to chce někdo zařídit. Především za sebe a možná trochu za ty ostatní, tak mu zákony na pomoc nejdou. Naopak. Nejsem expert přes zákony a nemám důvod vám nevěřit. Vlastník nemůže žalovat členy výboru, ale jen SVJ, tedy i sám sebe. Členy výboru může žalovat jen shromáždění vlastníků.

  Zúčastnil jste se něčeho takového? Zřejmě ještě nikdy, protože byste nemohl psát to, co píšete. Větší polovina vlastníků sleduje na hodinkách začátek vysílání seriálů v TV a po 19 hod. odchází. Pro většinu stačí, že dům stojí, nic jiného je nezajímá. Faktem je to, že platby v SVJ jsou nižší, než nájemné v nájemním bytě, i když je předseda, výbor, ...... i další okrádají. To většinu uspokojuje. Kdo má jakoukoliv kritickou připomínku, je záškodník, zbytečně protahuje schůzi. Jakou má tedy nespokojený vlastník, a to bez jakékoliv pochyby oprávněně, šanci něco prosadit na schůzi. Žádnou.
  Může sám zorganizovat hlasování per rollam? Nevím, zatím jsem to nezkoumal. Jak by to asi udělal. Kontakty od výboru nedostane. V KN najde adresy. To mu nestačí. Nebude přeci cestovat po světě, v lepším případě jen po Evropě a shánět podpisy. I když se v SVJ krade hodně, nebo tam je velký bor.el, tak kolik by muselo na jednoho vlastníka připadat, aby podstoupil takové martýrium?

  Píšete požádejte o podklady, požádejte o zprávu o hospodaření. Už jste to někdy zkusil? Nic nedostanete. Co v takovém případě uděláte?
  Máte ohromně chytré rady.Proč tam bydlíte? Když tam bydlíte, jste ovce. Tak poraďte, kam se má odstěhovat matka samoživitelka, invalidní důchodce, nemocný senior?

  Nechci se ještě déle rozepisovat, ale přemýšlejte občas nad svými hraběcími radami.
   >Jirka

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Listopad 2020 - 0:52

  Máte právo na veškeré podklady týkající se účetnictví a evidenci na jejíž základě se vyúčtovávají služby. Pokud o ně prokazatelně požádáte a SVJ je Vám v předepsaném termínu nepředloží můžete je sankcionovat podle stanov nebo se jich domáhat soudně. Naše stanovy určují nejzašší dobu pro předání, způsob (elektronicky a zdarma) a také sankci předsedy pokud to nesplní. Kdo toto nepožadoval vložit do stanov je hloupá ovce. U nás to prošlo jednohlasně. Dokonce i předseda byl pro. Mj. každý obdrží tuto dokumentaci mailem po vyúčtování roku aniž by o to žádal. Takto fungujeme 20 let od založení SVJ a to máme už druhého předsedu. Vzpomenout si po x letech, že se mě něco nelíbí je ovšem dost pozdě. Zavedené nepořádky se blbě lámou.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 15:52

  Ta opera (bohužel) opravdu sedí… na většinu SVJ. Ale pobavil jsem se taky.

  Možná byste mohl doplnit licenční ujednání – zda si na toto nárokujete autorská práva, nebo dáte k použití za citaci/uvedení zdroje, či zcela volně jako „Public domain“. Dovedu si představit pár situací, kdy bych to rád i použil :)

  Vložil Dvořák (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 14:57

  Tedy Justitianusi, Vy jste dokonalý. Už dlouho jsem se tak nepobavil :-)))))

  Vložil E_man, 19. Listopad 2020 - 16:07

  Domnívám se, že byste měl použít „Tedy Justitiane, Vy jste dokonalý“ a zcela určitě jste mohl mít pravdu.

  Vložil Miloš Čech, 19. Listopad 2020 - 11:13

  Není přece nic jednodušího než ho odvolat a začít sama, nebo si najmout profesionálního předsedu!

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Listopad 2020 - 1:00

  paní co s předsedou chlastala vínko a on za ní nyní nechodí, nebude asi jednoduché přesvědčit dostatečný počet vlastníků. Bývá dobrým zvykem, že kdo navrhuje destrukci navrhne současně i konstrukci. Pokud tedy nemá návrh na jiného předsedu včetně jeho souhlasu kandidovat těžko ji budou brát vážně. Špinit někoho veřejně na netu a to s plnou identitou je ovšem velmi dvojsečná zbraň. I pro SVJ platí, že špinavé prádlo se má prát především doma. Nikdo ho za Vás nevypere.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 11:28

  „Není přece nic jednodušího než ho odvolat a začít sama, nebo si najmout profesionálního předsedu!“

  Zadám u Vás provedení uvedeného.

  Vložil xyz (bez ověření), 19. Listopad 2020 - 11:17

  Ještě jednodušší je si jít poplakat do TV. TV má potom pěkný námět a všichni jsou spokojeni. Kibicovat umí každý, ale vzít na sebe zodpovědnost jako člen voleného orgánu to je něco jiného.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".