Soudní znalec na vyúčtování služeb

Vložil P.EOL (bez ověření), 4. Červen 2023 - 11:23 ::

Soud usnesením ustanovil soudního znalce k posouzení odborných skutečností souvisejících s vyúčtováním služeb v rámci vedení žaloby proti neplatiči. Soud nám současně uložil, abychom zaslali otázky na znalce před vypracováním posudku. Soudce na jednání soudu avizoval, že můžeme znalci položit otázky, na co se ve vyúčtování může zaměřit. Vůbec netuším, jaké otázky na znalce položit. Vyúčtování vyhotovuje správcovská společnost, která k tomu používá příslušné softwarové vybavení, odečty připravuje Techem. Domníváme se, že vstupní údaje jsou v pořádku.

 • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil P.EOL (bez ověření), 6. Červen 2023 - 15:56

Jak se postavit k zaokrouhlovacím chybám? Je vyúčtování vystavené na nedoplatek s chybou několika korun řádné a splatné? Uloží soud neplatiči zaplatit nedoplatek i s řádně vyčíslenými úroky z prodlení a náhradou nákladů řízení?

Vložil Zaokrouhlil (bez ověření), 6. Červen 2023 - 16:20

(Správné) zaokrouhlování není chyba. Píšete o zaokrouhlovací chybě, což by znamenalo chybné zaokrouhlení (příklad chybného zaokrouhlení: číslo 23 zaokrouhlené na celé desítky nahoru činí 57). Máte spíš na mysli odchylku vzniklou správným zaokrouhlením (příklad správného zaokrouhlení: číslo 23 zaokrouhlené na celé desítky nahoru činí 30), která ovšem není chybou, stejně jako není chybou odchylka vzniklá řetězením nebo kumulací více zaokrouhlovacích odchylek. Postup rozúčtování je dostatečně podrobně popsán ve schválených pravidlech.

V praxi se málokdy počítá s neomezenou přesností, byť i to je možné. Zaokrouhlování je látka obecné školy. Maturita z matematiky i zde znatelně chybí.

Vložil Misme, 7. Červen 2023 - 8:55

Nesnažte se mě rozčílit :-D

Takže vyúčtování elektřiny a plynu jsou schopny firmy dodávající elektřinu a plyn vyúčtovat na haléř, přičemž účtují s hodnotami snad 7 čísel za desetinnou čárkou, ale profesionálové ve správcovských firmách mohou počítat a zaokrouhlovat jak se jim chce??? Dohodnutá pravidla zaokrouhlování? Science fiction!!!

Vložil Tvrdil (bez ověření), 7. Červen 2023 - 9:02

„profesionálové ve správcovských firmách mohou počítat a zaokrouhlovat jak se jim chce“ (Vložil Misme, 7. Červen 2023 – 8:55)

To zde tvrdíte pouze Vy, paní Misme.

Vložil P_V (bez ověření), 7. Červen 2023 - 8:09

Tady jde o jiné věci než chybějící matematika. Například některé účetní programy zaokrouhlují na vyúčtování na celé koruny každou jednu položku. To pak vede k tomu, že součet dané položky přes všechny byty se liší o pár korun od skutečných nákladů. A součet zaokrouhlených položek na jednom vyúčtování se může lišit o pár korun od částky, která by tam byla, kdyby se zaokrouhlil až součet.

Vložil Misme, 7. Červen 2023 - 8:46

Takový účetní program stvořil člověk, možná na podkladě chybného zadání. Jde-li totiž o ceny, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle § 3 písm. c) možnost zaokrouhlení upravuje pouze u plateb v hotovosti a stanovuje, že při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

Vložil ten co se soudí (bez ověření), 29. Červen 2023 - 14:06

Vy myslíte, že blbovi co se tu pojmenuje „10 rohlíků po 1,80 Kč“ jde o rozumnou debatu?

Když jsem pátral po tom, proč nám SVJ pravidelně vykazuje, že vybere ročně u přepisů na zálohách jinou částku než je „plocha-ZUJ x XY Kč/m2“, tak po asi 10-ti trapných mailech jsem zjistil když se mailující vopice u správce jistě nechtěně upsala, že „roční přepis na zálohách“ vyčísluje takto:

zaokrouhlit_na_ce­lé_Kč_nahoru(
přidatnáhodný_po­čet_haléřů(
(zaokrouhlit_na_ce­lé_Kč_nahoru(plocha-BJ) * XY Kč/m2)
)) * 12 měsíců * počet_bytů

Jasně, je to jako bagatelní částka <50Kč, ale takhle se zaokrouhluje i u vyúčtování služeb. A obdobně u nás „zaokrouhlujeme“ schválené částky pro úvěr – akce co potřebovala 300.000 „zaokrouhlili“ zástupci SVJ na 400.000 – neptejte se proč. Proč … to ví jen ta nalitá parta zmetků, permanentně mně obviňujících, že je prý zahrnuji 100 vkami emailů měsíčně.

O počtu těch mailů to je opravdu lež, ale koho to na shromáždění tupých zajímá? Ty co ano, mlčí. Ty co ne, na mne povykují. Ti nejodvážnější se mne chystají fyzicky napadnout, jako by byli parta zhulených náctiletých výrostků dokazující si, kdo tu je šéf.

Vložil 10 rohlíků po 1,80 Kč (bez ověření), 7. Červen 2023 - 8:42

„Tady jde o jiné věci než chybějící matematika. Například některé účetní programy zaokrouhlují na vyúčtování na celé koruny každou jednu položku. To pak vede k tomu, že součet dané položky přes všechny byty se liší o pár korun od skutečných nákladů. A součet zaokrouhlených položek na jednom vyúčtování se může lišit o pár korun od částky, která by tam byla, kdyby se zaokrouhlil až součet.“ (Vložil P_V (bez ověření), 7. Červen 2023 – 8:09)

Kde je problém? Pokud si koupíte v Lidlu postupně deset rohlíků v akci po 1,80 Kč a zaplatíte každý z nich zvlášť, budete platit celkem 20 Kč. Pokud zaplatíte najednou, zaplatíte 18 Kč. Vše je správně, soudní znalec žádné pochybení nenajde, přesto je zde rozdíl 2 Kč (10 %).

Matematika chybí.

Vložil ! (bez ověření), 5. Červen 2023 - 15:40

Zajímavé na podobných kauzách je, že kdejaký hokynář je schopen vystavit správné vyúčtování, zatímco SVJ toho typicky schopno není, a to ani s pomocí profesionála.

Pokud nejste schopni nastudovat, jak má vypadat správné vyúčtování, což by Vás přišlo levněji, soud Vás v tomto směru poučí.

Dnes je to samý bakalář, jistě máte nějakého v domě, tak ho patřičně motivujte a ušetříte.

Maturita z matematiky znatelně chybí.

Vložil ? (bez ověření), 4. Červen 2023 - 16:23

Otázky záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Můžete např. chtít zpochybnit správnost vyúčtování, nebo naopak prokázat správnost vyúčtování, můžete chtít sesadit předsedu, můžete chtít se stát předsedou, můžete chtít nechat vydělat (účetnímu, advokátovi, znalci, …), můžete chtít protahovat řízení, můžete naopak chtít řízení urychlit nebo se dokonce dohodnout mimosoudně, rovněž můžete chtít zpochybnit věrohodnost znalce nebo i soudu, můžete sbírat podklady pro trestní řízení a jistě sám přijdete na několik dalších možností, co můžete chtít. To jste ovšem nenapsal.

Vložil P.EOL (bez ověření), 5. Červen 2023 - 8:10

V kostce jde o to, že neplatič se vytasil s obranou, že vyúčtování je vadné a soudce nařídil vypracování znaleckého posudku. Nám dal možnost před vypracováním položit znalci otázky. Lhůtu stanovil 15 dní.

Máte s tím někdo zkušenosti? Jak taková operace probíhá?

Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2023 - 8:39

On uplatnil někdy v zákoně lhůtě 30 dnů námitky toho vyúčtování, co neuhradil nebo požádal o podklady?

Navrhuji mu nabídnout smír s tím, ať zaplatí co dluží nebo námitkuje co se mu nelíbí, že stáhnete žalobu.

Kolik chtěl soud zálohu na znalce?

Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 - 9:02

P.EOL (bez ověření),
pokud neplatič tvrdí, že vyúčtování je vadné, pak je možné, že má pravdu. Ještě jsem neviděl řádné vyúčtování služeb se všemi předepsanými údaji!

Je-li vyúčtování řádné, pak jistě chcete, aby znalec potvrdil že vyúčtování obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti a že je vystaveno na částky ve správné výši. V tom případě je z hlediska SVJ jedno kolik to celé bude stát včetně posudku. Soudní výlohy i znalečné bude hradit protistrana (neplatič).

Má-li však vyúčtování vady, pak nejlepší strategií vedení sporu by bylo tyto vady odstranit a rychle doručit nové řádné vyúčtování ještě před vyhlášením rozsudku. Soud totiž musí vyjít ze stavu, který existuje v okamžiku vyhlášení. A pokud nové řádné vyúčtování bude vloženo do spisu před tím, než znalec započne svou činnost, pak závěr znaleckého posudku nemůže být jiný, než pro SVJ příznivý.

To byste ovšem museli vědět co má obsahovat řádné vyúčtování, a museli byste být schopni takové vyúčtování vymlátit ze smluvního správce.

Justitianus

Vložil Jar.Pl. (bez ověření), 5. Červen 2023 - 20:42

Můžete mlátit smluvního správce, můžete lobbovat za jasnější zákony, můžete rezignovat na členství ve výboru (protože Justitianus ještě nikdy neviděl řádné vyúčtování a členové výborů třeste se odpovědnosti z náhrad škody).

Justitianus: Pokud již soud nařídil znalecký posudek, nejspíš předtím vyhlásil koncentraci řízení. V řízeních o zaplacení dlužného nájemného/příspěvků a nedoplatků ze služeb soudy nařizují znalecké posudky až jako poslední možnost, když dosavadní dokazování k rozhodnutí soudu nestačí. I kdyby SVJ vystavilo nové vyúčtování a založilo do spisu, soud už z něj vycházet nebude. Nicméně žalovaný by mohl přistoupit na smír (což lze i v odvolacím řízení), zaplatit aspoň to, co nerozporuje, nebo co je nepochybné.

P_V: Pokud příjemci služeb (vlastníci, nájemníci, družstevníci) nemají k dispozici podklady, což dle mé zkušenosti v 99 % případů nemají, jelikož jim je poskytovatel odmítne poskytnout (SVJ, družstvo, pronajímatel), pak stejně nemáte jinou možnost, než reklamovat ty vady, které jsou zjevné i bez podkladů – tedy zaokrouhlovací chyby, absenci povinných náležitostí (zpravidla vyúčtování zkontrolovat oproti § 6 vyhlášky o teple), příp. kontrola oproti zákonu – a víc toho bez podkladů nepřezkoumáte. Pokud příjemce reklamoval i takto „formálně“ (bez jiných věcných námitek), pak většinou soudcům nezbývá, než jmenovat soudního znalce. Blbé pro příjemce je, že tomu znalci obvykle SVJ/družstvo podklady vydá, jelikož jim to uloží soud. A znalec po provedení technických výpočtů může rozhodnout, že výpočty jsou správné a žalovaný má problém. Není to fér vůči žalovanému, který trpěl nezaviněným informačním deficitem, ale taková je praxe. Potom může zkusit žalovaný uhrát na moderaci nákladů řízení, protože za neúspěch ve věci nese část viny sám žalobce (mohl vydat podklady už žalovanému a ne až znalci).

Obvykle není řešením, aby příjemce podal žalobu o poskytnutí podkladů, protože než bude žaloba pravomocně skončena, mezitím prekluduje právo reklamovat, resp. se promlčí právo na vyhotovení správného vyúčtování.

Aby totiž příjemce mohl podat žalobu na vystavení správného vyúčtování, musí mít v ruce konkrétní námitky a konkrétně formulovat petit. Bez podkladů toho nebude schopen.

Začarovaný kruh a silnější stranou, která tahá za delší konec provazu, je vždy poskytovatel (SVJ, družstvo, pronajímatel).

Vložil ten co se soudí (bez ověření), 29. Červen 2023 - 13:27

Jar.Pl. „I kdyby SVJ vystavilo nové vyúčtování a založilo do spisu, soud už z něj vycházet nebude

Nevím zda z vás kape zkušenost, ale moje zkušenost je jiná. Soud vyšel z toho vyúčtování, které bylo poslední ve spisu (žalobce ho do data jednání doložil 2×). Měl jsem ale smůlu, odvolací soud nezajímalo, že to je STÁLE chybně vyčíslené i v tomto posledním založeném vyúčtování (soud vzal datum doručení mě žalovanému, datum vložení do spisu – mně ale SVJ vůbec vyúčtování založené do spisu neposlalo), dokonce ani nestanovil znalce – parta těćh tří odvolacích JUDrů tu vykládá co „právo“ je a co není … a tak rozhodli. Nějaký pitomý zkorumopovatelný znalec nebo judikáty NS, jim jsou volný.


Jar.Pl. „Pokud příjemci služeb (vlastníci, nájemníci, družstevníci) nemají k dispozici podklady

Podle mého katovského senátu – si za to, že nemám podklady mohu sám. Je jedno jaké jsem dal námitky, je jedno jestli moje námitky žalobce vyřídil a jak. A já si podle soudu mohu za to, že jsem si aktivní žalobu na SVJ nevymáhal, aby mi ty podklady – který by soudce stejně nezajímaly, jestli bych si je vysoudil. K čemu by mi ale byly podklady, kdy na nich postavené námitky soud nezajímají – mi v rozsudku ani na jednání soudce-předseda neřekl. Dúležitější bylo, že advokát žalobce vytáhnul při závěrečné řeči při jednání u odvol. soudu z rukávu jakýsi pochybný rozsudek, prohlásil že je ve stejné věci jako je právě souzené a to byl důvod proč předseda senátu slastně zachrochtal.


Jar.Pl. „Blbé pro příjemce je, že tomu znalci obvykle SVJ/družstvo podklady vydá, jelikož jim to uloží soud“

No u mně znalecký posudek nařízen nebyl. Ale jako žalovaný bych trval na tom, aby znalec dostal PŘESNĚ TO, CO JSEM od SVJ DOSTAL JÁ! Říká se tomu rovnost zbraní. A s těmi podklady bych chtěl, aby provedl vyčíslení a dospěl ke stejnému výsledku jako dospělo SVJ. A bylo by jasno. A to mluvím jen o tom, že skousnu, že JÁ jsem dle zákona ten komu náleží rozhodnout o tom, zda nesmysl z vyúčtování zaplatím nebo ne. Pokud rozhodnutí záleží až na znalci – asi bude něco špatně. Pokud bych měl stejné podklady jako znalec, pak k těm výslědkům mohu dojít sám i bez souzení se. Věřím ale, že ani neshoda by pro můj odvolací senát nebyla dostatečná k potvrzení vadnosti provedeného vyčíslení.


Jar.Pl. „mezitím prekluduje právo reklamovat, resp. se promlčí právo na vyhotovení správného vyúčtování“

Jsou senáty, jako ten můj, který Vám na to sere. Oni jsou soud, oni (Berkové) tady ničí osudy. Já mohu jen skřípat zuby a přát jim aby je někdo mocnější usmažil, včetně těch zku.venců v SVJ.

Vložil ? (bez ověření), 7. Červen 2023 - 10:58

„promlčí právo na vyhotovení správného vyúčtování“ (Vložil Jar.Pl. (bez ověření), 5. Červen 2023 – 20:42)

Odkud soudíte, že se uvedené právo promlčí? Vlastník jednotky má právo na správné vyúčtování. O promlčení tohoto práva jsem nikde nic nečetla. Navíc už jenom kvůli ukončení narůstání pokut za nikoliv správné vyúčtování je v zájmu SVJ správné vyúčtování vlastníkovi poskytnout.

Vložil Lhůtař (bez ověření), 7. Červen 2023 - 16:35

I na reklamační právo se bude vztahovat obecná 3letá promlčecí lhůta.

Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 - 22:10
 • Jar.Pl. (bez ověření): „Pokud příjemci služeb (vlastníci, nájemníci, družstevníci) nemají k dispozici podklady … pak stejně nemáte jinou možnost, než reklamovat ty vady, které jsou zjevné i bez podkladů … Není to fér vůči žalovanému, který trpěl nezaviněným informačním deficitem …“

Píšete nesmysly bez znalosti právní úpravy.

Příjemce služb má možnost požádat o nahlédnutí do podkladů. Lhůta 30 dnů k podání námitky začne běžet teprve následujícího dne po tom co poskytovatel příjemci služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a umožnil příjemci služeb pořízení kopií podkladů. Viz § 8 zákona.

Justitianus

Vložil Misme, 8. Červen 2023 - 8:05

Znalost právní úpravy příjemcem služeb ovšem nemá nic společného se znalostí právní úpravy soudcem rozhodujícím v případu. Mám s tím osobní zkušenost.

V rozsudku např. čtu: Žalobkyni byly předloženy ty doklady, které měl žalovaný k dispozici. Z žalobních tvrzení nevyplývá, který z dokladů či faktur jí nebyl žalovaným předložen. Pokud jí byly předloženy různé koeficienty a žalovaný nebyl schopen doložit, jak k výši těchto koeficientů došel s odkazem, že je pro něho připravila odborná firma, nelze chápat nedoložení těchto podkladů pro určení koeficientů jako nepředložení veškerých dokladů, když nelze doložit něco, co žalovaný nemá.

Dovolím si podotknout, že druhá věta není pravdivá. Dále pak, že koeficienty odborná firma opsala (text: „je pro něho připravila“ může vzbuzovat chybný dojem, že šlo individuální posouzení) z brožury vydané v roce 1999, tzn. vydané dříve, než vešla v platnost vyhláška č. 372/2001 Sb., o dalších posléze vzniklých předpisech nemluvě, a sám autor tabulku s těmito korekčními koeficienty polohy charakterizuje jako informativní k demonstraci výpočtů na příkladech – jde o známé členění bytů na přízemní, středové, podstřešní. Přitom sám autor (ing. Karel Bašus) této publikace v textu např. uvádí, že velikost korekčních součinitelů by měla být u každé zúčtovací jednotky posouzena individuálně, protože souvisí s velikostí, stavebním provedením a konstrukcí objektu.

Taková je realita.

Vložil Lhůta (bez ověření), 7. Červen 2023 - 15:47

Justitiane,

rozumím správně Vašemu výkladu, z něho plyne, že

 1. pokud poskytovatel služeb umožní nahlédnout řekněme za 12 let 3 měsíce a 27 dní, začne lhůta pro podání námitky běžet dnem následujícím po dni, kdy umožnil nahlédnout,
 2. pokud poskytovatel služeb nahlédnou neumožní (nikdy), lhůta běžet nezačne (nikdy).

Mám nevyřízenou žádost o nahlédnutí podanou před mnoha lety a nedokážu předvídat, která z obou shora popsaných možností nakonec nastane.

Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 - 16:53
 • „Mám nevyřízenou žádost o nahlédnutí podanou před mnoha lety a nedokážu předvídat, která z obou shora popsaných možností nakonec nastane.“

Mohu Vás ujistit, že je úplně jedno která z obou možností nastane.

Vzniklo Vám právo nahlédnout do podkladů. Vy jste jistě vyzval SVJ k tomu aby Vám umožnilo nahlížení a případně pořízení kopií, ale tím veškerá Vaše aktivita skončila. Nikdy jste nevyvinul žádné další úsilí, která by směřovala ke konsumaci Vašeho práva.

Rozumí se samo sebou, že ten kdo hodlá nahlížet musí sám jednat aktivně. Zvedne prdel ze židle, dostaví se do místa sídla SVJ (nebo na adresu určenou ve stanovách), a to v pracovní den v obvyklou denní dobu (nebo v úředních hodinách určených ve stanovách), a tam pak nahlíží a kopíruje.

Za Vaši nečinnost nenese SVJ žádnou odpovědnost. Vaše právo je promlčeno. Promlčecí lhůta byla tříletá od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (kdy bylo možné podat u soudu žalobu na plnění).

Justitianus

Vložil Zvedal (bez ověření), 7. Červen 2023 - 16:54

„Rozumí se samo sebou, že ten kdo hodlá nahlížet musí sám jednat aktivně. Zvedne prdel ze židle, dostaví se do místa sídla SVJ (nebo na adresu určenou ve stanovách), a to v pracovní den v obvyklou denní dobu (nebo v úředních hodinách určených ve stanovách), a tam pak nahlíží a kopíruje.“ (Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 – 16:47)

Nemusím nic zvedat, v místě sídla SVJ se zdržuji (byť obvykle nikoliv v pracovní době).

Dostavím se tedy v obvyklou denní dobu do místa sídla SVJ na chodbu, do prádelny, do sušárny, do kočárkárny, do kuřárny, do doupěte bezdomovců pod schodištěm? To uveďte.

Jinak se jedná se o knížecí radu (jako ostatně často).

Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 - 17:33
 • Zvedal (bez ověření): "Dostavím se tedy v obvyklou denní dobu do místa sídla SVJ na chodbu, do prádelny, do sušárny, do kočárkárny, do kuřárny, do doupěte bezdomovců pod schodištěm? To uveďte.

Jste popletený Hurvínek. Já přece netuším co máte ve stanovách uvedeno o kanceláři SVJ, o úředních hodinách, o zastupování právnické osoby v konkrétních záležitostech, o tom u které osoby a na kterém místě je třeba uplatnit a konsumovat právo nahlížet a kopírovat podle zákona č. 67/2013 Sb..

To máte vědět Vy, člověče!!! Já přece neznám vaše stanovy.

Tito zoufalci chtějí něco od SVJ, ale nevědí které osoby SVJ zastupují; nejsou ani schopni číst stanovy a vyzvat SVJ k plnění tak, aby neplnění bylo prokazatelné a žalovatelné. Cesty od soudů jsou lemovány hrobečky takových lehkomyslných Hurvínků.

Justitianus

Vložil Zoufalec (bez ověření), 7. Červen 2023 - 17:59

„Já přece neznám vaše stanovy.“ (Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 – 17:33)

Ve stanovách je povinně sídlo SVJ (tj. ulice, číslo domu, část obce, obec). Nic dalšího z Vámi uvedeného tam být nemusí a typicky ani není. Stanovy Vy ani Vaši zoufalci znát nemusíte, abyste odpověděl použitelně.

Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 - 18:47
 • Zoufalec (bez ověření): „Ve stanovách je povinně sídlo SVJ (…). Nic dalšího z Vámi uvedeného tam být nemusí a typicky ani není.“

No a? To je přece váš problém, že máte nepoužitelné stanovy.

Sami jste si je takto schválili. Za to fakt nemůže Justitianus! Kdyby to byla vyhláška, nařízení vlády nebo zákon, pochopil bych kdybyste remcal na ministerstvo, na vládu nebo na zákonodárce. Ale obsah stanov je v pravomoci shromáždění, že?

 • Zoufalec (bez ověření): „Stanovy Vy ani Vaši zoufalci znát nemusíte, abyste odpověděl použitelně.“

Já jsem odpověděl použitelně. Jen Vy to neumíte použít. Za to fakt nemůže Justitianus! Mé rady jsou použitelné dokonce i pro Hurvínky – jako tréninkový materiál. Hurvínci si totiž nedokáží představit co by se dělo u soudu. U soudu nestačí tvrdit. Je třeba prokazovat.

Když selháváte na mých radách zdarma, u soudu byste pohořel – a stálo by Vás to hezkých pár tisíc až desítek tisíc. Měl byste mi děkovat.

Justitianus

Vložil Zoufalec (bez ověření), 7. Červen 2023 - 18:57

„Měl byste mi děkovat.“ (Vložil Justitianus, 7. Červen 2023 – 18:47)

Děkuji Vám 100× za to, že si pletete mne a shromáždění vlastníků (a navíc ještě minulé), což je zřejmé z toho, že píšete, že jsem schvaloval stanovy. Takovouto moc nemám a ani jsem v době schvalování stanov nebyl členem.

Někdo by Vás měl poněkud usměrnit a uvést do reality.

Vložil člen (bez ověření), 7. Červen 2023 - 23:22

Stanovy jste si měl a mohl přečíst i předtím, než jste se členem stal. Navrhnout změny jste mohl kdykoliv po dobu vašeho členství.

Vložil . (bez ověření), 7. Červen 2023 - 20:54

To, že jste v době schvalování stanov nebyl členem svj a sám jste se na jejich schvalování nepodílel neznamená, že nemůžete navrhnout, aby z nich byly odstraněné nesmysly nebo nejasnosti, které tam patrně máte.

Vložil Vykladač Justitiana (bez ověření), 7. Červen 2023 - 16:37

Ano, chápete Justitiana správně, přesně toto tvrdí, neumíte snad číst?

Vložil Čekal (bez ověření), 7. Červen 2023 - 16:45

„Ano, chápete Justitiana správně, přesně toto tvrdí, neumíte snad číst?“ (Vložil Vykladač Justitiana (bez ověření), 7. Červen 2023 – 16:37)

Takže pan Justitianus doporučuje ničeho nečinit a čekat, až se nárok promlčí.

Vložil P_V (bez ověření), 5. Červen 2023 - 14:51

Ano, ve všem se dá najít vada. Ovšem ta vada může mít i charakter bagatelní. Můžete se třeba hádat o zaokrouhlovací chyby, které způsobí vlastníkům závratné škody ve výši jednotek Kč. Vadné to formálně je.

Tazatel nám tu zatím nenapsal v čem to jejich vyúčtování podle neplatiče je vadné. Je možné že námitka je formulována nekonkrétně a neplatič doufá, že tu vadu najde až znalec.

Vložil P.EOL (bez ověření), 5. Červen 2023 - 16:59

Se znalcem přišel soudce sám. My jsme ho nechtěli a nepožadoval ho ani neplatič. Neplatič daná vyúčtování skutečně reklamoval, správcovská firma mu řádně a včas odpověděla, že vyúčtování je řádné a jedna z jeho námitek jsou skutečně zaokrouhlovací chyby o halíře. Soudce řekl, že podle judikatury není vyúčtování splatné, pokud výpočet nesedí na celé koruny. Žalobu vzít zpět nemůžeme, protože advokát neplatiče požaduje náklady řízení a odmítá je zaplatit nám, odmítá zaplatit také úroky z prodlení.

Vložil MartinII, 7. Červen 2023 - 22:00

Nevím, co do termínu (15 dnů) určeného soudem stihnete.

Netušíme, co neplatič zpochybňuje.

Já bych se zeptal správcovské firmy

 • jaké jsou právní normy vyúčtování).
 • jak při vyúčtování postupovala,

Zkuste hledat

 • na internetu, např.

www.sousede.cz/…k-na-to/1153

www.asociace-sos.cz/…ku-jednotek/

www.ppmas.cz/…ovani-svj-39!

www.bytyo.cz/…tovani-v-svj

 • zde v diskusi

např.

www.portalsvj.cz/…se/konecne-0

www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb

www.portalsvj.cz/…nim-priklade

 • uveďte jak vaše vyúčtování „vypadá“, pak vám možná některý zdejší účetní poradí, pokud bude mít chuť se pustit do případné polemiky s dalšími (ne vždy zdvořilými) znalci

Pozn.: neručím za to, že články reagují na aktuálně platné normy

Můj názor:

 • zdá se mi nepochopitelné že neplatič neuvedl v čem dle něj spočívá vadnost a že SVJ musí dokazovat že je vyúčtování řádné
 • zdá se mi nepochopitelné že žalobce má soudního znalce otázkami „vést“ na co se má zaměřit. To je to samé jako má soudní znalec prokázat posudkem že je dům vlhký vinou stavební firmy a nikoli proto že uživatel chybně topí a větrá ale mám znalce otázkami směřovat na co se zaměřit.
 • já bych se např. neodvážil zpochybnit naše vyúčtování tepla a teplé vody protože se v našem vyúčtování této služby nelze vyznat, a je možné že existuje jiný přehlednější a srozumitelnější program než u nás používaný. Pravda je, že bych možná také mohl namítnout vadnost.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".