Skromné vítězství vlastnického hnutí - vlastník má právo při nahlížení pořizovat kopie říkají shodně KS Ústí n.L. i KS Hradec K.

Vložil TN. (bez ověření), 26. Duben 2018 - 19:31 ::

Nedávno jsem zde upozornil na zmatený rozsudek OS Litoměřice ohledně nahlížení. Soudkyně by si zasloužila jednu přes uši, když zamítla žalobu, kterou vlastník uplatnil své právo pořídit na svůj fotoaparát fotokopie zápisu ze shromáždění SVJ, když dle názoru soudkyně tento požadavek nemá oporu v zákoně. http://www.portalsvj.cz/…ne-nahlizeni

Žalobce si to nenechal líbit a odvolal se. Kauza měla dohru u KS Ústí n.L, kde senát ve složení hrdinných soudců a obránců vlastnických práv rozsudek okresního soudu zrušil a vrátil k dalšímu projednání. V bodě 30 rozsudku pak soudci konstatují: „Pro úplnost odvolací soud poznamenává, že nahlížením se rozumí jak fyzické nahlížení, tak i pořízení kopií prostřednictvím reprodukční techniky.“

Ačkoli nelze předjímat další osud žaloby (žalobce může žalobu stáhnout, může být uzavřen smír, pokud SVJ sezná, že by žalobu prohrálo a nelze ani vyloučit paličatost okresního soudu a opětovné zamítnutí žaloby), je to významný signál jednoho z krajských soudů.

Pro úplnost zde uvádím rovněž rozsudek krajského soudu v Hradci Králové, který dospěl ke shodnému závěru. Tento rozsudek o to více významný a zajímavý, že dané SVJ má ve stanovách zákaz pořizování kopií (!)

Cituji z roszudku:

Toto právo nahlížet do dokumentů je v článku 4 odst. 5 stanov omezeno tak, že člen společenství nemá právo požadovat vydání dokumentů, do nichž má právo nahlížet v souladu s článkem 4 odst. 1 písm. f), jakož nemá právo i na pořizování kopií. Ve shodě s názorem žalobce má soud za to, že článek 4 odst. 5 stanov žalovaného SVJ odporuje kogentnímu ustanovení zákona, a to konkrétně ust. § 254 odst. 3 obč. zákoníku. Ustanovení § 254 odst. 3 obč. zákoníku (jehož úprava dopadá i na SVJ – § 1221 OZ) garantuje základní právo člena SVJ, a to získat základní informace o fungování SVJ a všech jeho záležitostech. Stanovy pak toto právo nemohou nijak omezit, např. tím, že umožní sice členovi nahlížet do odpovídajících listin tak, aby mohl vykonat své právo seznamovat se se záležitostmi společenství, nicméně toto právo omezí, např. zákazem pořizování kopií dokumentů (i vlastními náklady). 

Rozsudek Ústí n.L. https://files.fm/u/87acjp23

Rozsudek Hradec K. https://files.fm/u/js8uswmd

  • Judikáty
  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 26. Duben 2018 - 23:38

TN.,

hradecký rozsudek 55 Cm 63/2015–47 byl zrušen VS Praha 7 Cmo 101/2016.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 27. Duben 2018 - 9:59

Ano, byl zrušen z důvodu věcné nepříslušnosti. Nutno dodat, že ve věcné příslušnosti stále panuje chaos. Co jsem pročítal rozhodnutí z Čech ohledně nahlížení, tak vlastníci podávají žaloby přibližně půl na půl buď k okresnímu či krajskému soudu a zatím na VS Praha nenarazili, přičemž k odvolání docházelo. Teprve u Holejšovského narazili. Nicméně je dobré, že díky této žalobě máme pro region Čechy pravděpodobně vyřešeno, který soud je ohledně nahlížení prvoinstanční – nelze přesto vyloučit, že jiný senát VS Praha bude postupovat jinak (Švantner, Uhlířová akceptují prvoinstanční soudy krajské, naopak soudce Bernard rozhodl minimálně 2×, že prvoinstanční soudy jsou okresní). Přičemž argumentace Holejšovského v odůvodnění se jeví přesvědčivá. Musím ale upozornit, že VS Olomouc postupuje jinak, mám několik rozhodnutí VS Olomouc coby odvolacího soudu ohledně nahlížení, když VS akcetoval jako soud prvoinstanční soud krajský.

Co je ale důležité a zajímavé, že minimálně jedna soudkyně KS Hradec se nebojí ignorovat ustanovení stanov, která jsou v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, v rozporu s LZPS, nahlížecí právo vnímá kogentně a za přímou součást nahlížecího práva považuje možnost pořízení kopií vlastním zařízením. Donedávna jsem byl silně skeptický a jsem rád, že jsem tyto dva čerstvé rozsudky KS Ústí a KS Hradec objevil. Nevím, jak dopadne ta druhá žaloba, ale očekával bych, že soudce OS Pardubice, který dostane žalobu na stůl si spis prostuduje, a zrušený rozsudek si přečte – signál je jasný, bude vědět, jak by mohl rozhodovat odvolací soud v případě, že žalobci nevyhoví.

Vložil Dotaz (bez ověření), 28. Duben 2018 - 6:37

Ale vzdyt v tom (zrusenem) rozsudku ani neslo o nahlizeni, vlastnik (a soucasne člen komise) podal zadost a na ni mu nebylo odpovězeno.

Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Duben 2018 - 21:58

co to bylo za partu dementů, kteří si odhlasovali takové stanovy. Tam je totiž základ problému.

Vložil TN. (bez ověření), 29. Duben 2018 - 12:01

Jde o stanovy SČMBD, které zakazují pořizování kopií. SBD začleněná pod SČMBD „spravují“ přes 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Jedná se asi o 1,2 miliónů obyvatel ČR. Asi budou mít radost, až se dozví, že jste je nazval dementy. Důležité je, že se objevily první výhonky odporu proti těmto reliktům socialismu.

Vložil Misme, 29. Duben 2018 - 12:32

V uvedených souvislostech mi to nedá nepřipomenout naši dřívější výměnu názorů prakticky v téže věci: http://www.portalsvj.cz/…nesnim-pravu#…

Vložil Dotaz (bez ověření), 28. Duben 2018 - 6:39

Myslite si, ze je někdo cetl? A pokud cetl, ze je pochopil? Kolik? Jeden z 30?

Vložil Lhotská (bez ověření), 26. Duben 2018 - 19:42

TN

děkuji Vám!

Je skvělé, že se konečně našel senát, který se odvážil rozporovat stanovy, pokud odporují kogentním ustanovením NOZ.

Vložil TN. (bez ověření), 26. Duben 2018 - 19:50

Mimochodem na rozsudku je zajímavé, že ač je § 254 ve spojení s § 247 ve skutečnosti dispozitivní, soud vnímá právo nahlížet a pořizovat kopie jako kogentní, patrně ve vazbě na § 1 – 14, zejména pak § 1 – 2.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".