Rozsudek - vítěz "neplatič"

Vložil Markéta Gr., 22. Květen 2019 - 7:55 ::

Přidávím k diskuzi jeden z aktuálnějších rozsudku, který se objevil na internetu. Vítězí žalovaná „neplatička“…

PřílohaVelikost
Rozsudek - neplatič 24 C 43-2017-59.pdf147.13 KB
  • Judikáty
  • vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 22. Květen 2019 - 16:50

Jen podotknu, že odvolací KS rozsudek potvrdil a dovolat k NS se nelze.

Kde jste na něj narazila, není v tom vašem zdroji toho víc?

Vložil jdoucikolem (bez ověření), 24. Květen 2019 - 11:01

Neznáte spisovou značku odvolacího soudu (Krajského soudu), nebo jak zjistit pod jakou značkou to projednával Kraský soud?

Vložil Anon. (bez ověření), 24. Květen 2019 - 11:24

KS Ú/L, pobočka Liberec. č.j.30Co193/2018. Pokud by je vám jej podařilo získat, pak by zasloužil zveřejnit (s příslušnou anonymizací osobních údajů).

Vložil TN. (bez ověření), 24. Květen 2019 - 14:40

Už jsem o něj požádal

Vložil Markéta Gr., 22. Květen 2019 - 21:10

Náhoda…dala jsem si do googlu slova jako rozsudek, příspěvek na správu…a vyskočilo to …asi na strankach justice. https://www.justice.cz/…6740d5ac8fec

Už jsem takový pozitivní rozsudek potřebovala jsko sůl..tak depka, co tady z komentářů plyne, jak si výbory můžou ignorovat předpisy a advokáti i soudy jim toto protiprávní jednání následně legalizují..je fakt příšerná.

Vložil anonim (bez ověření), 24. Květen 2019 - 11:09

Vážená pí. Markéto Gr.

Máte pravdu, ale nejde pouze o ignorovní, ale mám zkušenosti že advokáti a soudy a státní zstupitelství a orgány v trestním řízení to zlegaluzují činnost výboru společenství, které je v rozporu ze zák.č. 89/2012sb.!!!!

Vím přesně o čem muvím.

anonim

Adminem nemazat jako předešlé komentáře!!!

Vložil Misme, 22. Květen 2019 - 17:09

Díky za odpověď na mou nevyřčenou otázku.

Vložil roztomily, 22. Květen 2019 - 9:38

To že se paní ubránila žalobě je sice hezké, ale za vítězství bych považoval novou žalobou se domáhat pokuty za nedodání řádného vyúčtování a hlavně žaloby podané svj na náhradu škody podané na správce, který pro svj vyučtování zpracovával. Tedy v poločase 1:0 a ta druhá půlka může být mnohem těžší, lidé do toho nechodí a tak si správci často dělají co chtějí (a ještě Vás žalují).

Vložil Misme, 22. Květen 2019 - 17:23

To máte sice pravdu, ale já tímto sporem právě procházím a není to procházka růžovým sadem. Silnější strana mého sporu, která má vlastní právní oddělení (jehož provoz samozřejmě platím i já), argumentuje sice ± obdobně, jako nám Markéta popsala zde, ale jakkoliv mně taková argumentace přijde neuvěřitelná a nedůstojná, když se máme bavit o faktech a naplnění zákona, dokud nebude rozhodnuto, mohu jen trvat na svém a modlit se, aby měl můj soudce aspoň trochu technického ducha a logické myšlení. Pokud nebude tato podmínka splněna, tak jsem v průseru, neb dnes už mě jako ;-) i/e/migrantku v Hamburku na mytí nádobí nezaměstnají.

Vložil TN. (bez ověření), 22. Květen 2019 - 16:46

Bohužel problém je, že takovou žalobu musí podat na správce SVJ (tj. výbor), já jako vlastník nemám aktivní legitimaci. Za jistých okolností lze dosáhnout jmenování procesního opatrovníka, o což se pokouším, v lednu jsem podal návrh, ale od soudu stále žádná reakce, předsedou SVJ je externí správce s většinou hlasů (dominantním podílem). Chci, aby SVJ žalovalo předsedu o náhradu škody.

U obchodních korporací je nástroj společnická (akcionářská, členská) žaloba. Bohužel u neobchodních korporací žádný nástroj není, přičemž do právní úpravy bytového spoluvlastnictví by se hodil. Chtělo by to legislativní iniciativu.

Teoriticky se jeví, že lze použít reflexní škodu, ale u SVJ neuplatnitelné podle většinového mínění komentářů a mainstreamových právníků.

Vložil jdoucikolem (bez ověření), 25. Květen 2019 - 15:45

Žalobu musí podat SVJ, ale nemusí to být výbor. Podle Krajského soudu 15 Co 66/2018-153 může shromáždění vlastníků napřímo kohokoliv zplnomocnit. O co se jednalo, shromáždění vlastníků (většina vlastníků byla přítomna) napřímo zplnomocnilo advokátní kancelář, aby podala žalobu na vlastníka na nedoplatek služeb.

Teď nechám na Vás zda to zkusíte. Svolejte shromáždění vlastníků třeba sám (v rozporu §1207 NOZ), usneste se a zplmocněte "někoho" a zažalujte "správce". Víme přece, že neusnášeníschopné shromáždění může schválit něco, co není na pozvánce a na soud se může přece obrátit pouze přehlasovaný vlastník a k tomu ještě v důležité věci.

Chcete-li bližší informace o 15 Co 66/2018-153 napište a zde je zveřejním.

Vložil Olivia (bez ověření), 22. Květen 2019 - 22:32

„Chci, aby SVJ žalovalo předsedu o náhradu škody.“

To chci taky. Jak na to? V jednom sporu už soud SVJ opatrovníka ustanovil, jde o spor SVJ × předseda SVJ. Problém je v komunikaci opatrovníka, který zase komunikuje pouze s předsedou (proti němuž má vést spor). Jenže je třeba postupovat dále, vymáhat další škodu. Škoda se postupně promlčuje, takže čekat příliš nelze.

Vložil Veselý (bez ověření), 22. Květen 2019 - 9:33

Často se tu objevují názory, že předem určené finanční prostředky na správu nelze podle NOZ považovat za zálohy, protože narozdíl od ZoVB se ustanovení § 1180 NOZ výslovně nezmiňuje o tom, že platby mají charakter záloh.

Soud v uvedeném rozsudku ovšem s uznáním předem určených finančních prostředků na správu jako záloh nemá problém.

Cituji z rozsudku:

„Oproti předchozí úpravě BytZ se ustanovení §1180o.z. výslovně nezmiňuje o tom, že platby mají charakter záloh, avšak toto je možné dovodit z dalších ustanovení o vyúčtování[viz uvedený §1208 písm. d)].“

Vložil AsiTak, 25. Květen 2019 - 9:45

Platby uskutečněné před vznikem předpisu závazku mají ekonomický význam „záloha“. Tím že závazky plátců pro zúčtování („skutečné náklady“) za služby i závazky plátců proti některým prostředkům na správu se vyčíslují při vyúčtování a uzavření ZO, platby které jsou realizovány před tímto určením mají ekonomický význam „záloha“ a právní kvalifikace je nadbytečná.

Vložil Misme, 22. Květen 2019 - 9:04

Markét, díky. Je to radost číst, srozumitelné, jasné. Paní soudkyně asi dělá svou práci ráda, dnes už má kromě titulů Mgr. a Ing. také Bc. Soustavné rozšiřování obzorů mimo své základní zaměření je asi tou pravou cestou k porozumění složitosti dnešního života a tedy i sporů v něm vznikajících.

Vložil AsiTak, 26. Květen 2019 - 6:27

Citace z rozsudku:
„…u obou položek vyúčtování (vodné stočné a společná elektřina) neodpovídá početní operaci skutečný náklad na službu minus žalovanou skutečně zaplacené zálohy. Ostatně jak uvedl právní zástupce žalobce při jednání dne 24. 1. 2018, ani údaj o výši zaplacených záloh není ve vyúčtování uveden správně,…“ – protože většina vyúčtování se dělá proti předepsaným zálohám a ne proti skutečně zaplaceným zálohám (dle druhů služeb nevím z jaké evidence lze takové údaje zjistit) a proto nesplňuji požadavek řádného vyúčtování.
Nezvítězil „neplatič“ ale prohrál zpracovatel ne řádně dodaného vyúčtování.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 26. Květen 2019 - 14:14
Vložil 789 (bez ověření), 22. Květen 2019 - 8:49

Vážení, to svj je jenom na papíře. Skrývá se za nim SBD Pozemní stavby Liberec. Další odporné SBD.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".