Shromáždění vlastníků může zplnomocnit a podepisovat smlouvy dle 15 Co 66/2018-153

Vložil clauvestr, 17. Červenec 2018 - 14:38 ::

Dle usnesení Krajského soudu v Plzni č.j.15 Co 66/2018-153 může shromáždění vlastníků napřímo někoho zplnomocnit a také podepisovat smlouvy. Oč se jedná:
A) vlastník (složitel) složil v roce 2016 do soudní úschovy jednu měsíční platbu (zálohy na služby a zálohové příspěvky na správu domu a pozemku), protože si je SVJ nevyzvedlo. Soudní úschova nabyla právní moci.
B) v 11/2017 se konalo shromáždění vlastníků (vlastníka nepozvaly), které napřímo zplmocnilo jistou AK, aby podala návrh o vydání předmětu úschovy (peněz) a shromáždění, tj. jednotlivý vlastníci podepsaly advokátovy zplmocnění. Také jednotlivý vlastníci zúčastnění na shromáždění přímo podepsaly smlouvu se správcem tj. SBD.
Zde ještě uvedu, že shromáždění vlastníků v 11/2017 nebylo svoláno postupem dle stanov, tj. min. 2 vlastníci se čtvrtinou všech hlasů, ale bylo svoláno správcem, tj. SBD. Takže se domnívám, že se sice jednalo o shromáždění vlastníků, ale nikoliv o shromáždění vlastníků jako nejvyššího orgánu SVJ.
C) Vlastníkovy bylo divné, že jakési "obyčejné" shromáždění vlastníků může napřímo někoho zplnomocnit a ještě podepisovat smlouvy. Proto podal odvolání v tomto znění a výsledek je v č.j.15 Co 66/2018-153.

Co z výše uvedeného plyne:
1) Myslíte si, že shromáždění vlastníků je nutné svolat postupem dle stanov? Nikoliv. Shromáždění vlastníků může svolat i Maxipes Fík jako pohádková postava a usnesení budou platná (obsah pozvánky vůbec řešit není potřeba, protože to je úplně jedno). Dokonce se domnívám, že shromáždění vlastníků nemusí být tedy ani vůbec usnášeníschopné.
2) Myslíte si, že SVJ potřebuje k něčemu statutární orgán? Nepotřebuje, stačí aby se domluvilo několik vlastníků (když jich bude nadpoloviční většina bude to lepší) a podepíšou si sami sobě smlouvy a zplmocnění a klidně legálně vytunelují peníze SVJ za nějaké práce jako "(ne)kontaktní osoby", či třeba na EIA o vlivu chodu SVJ na životní pohodu much poletujících okolo domu za 1 mega atd.

Rozumem průměrného člověka nechápu, nerozumím.
Ptám se místních odborníků, není to na ústavní stížnost?
Chcete-li víc informací napište, dodám.

PřílohaVelikost
odkazy na dokumenty.txt293 bytů
  • Judikáty
  • judikatura

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Bugu (bez ověření), 24. Červenec 2018 - 21:06

V době nedávné uzavírala SBD kupní smlouvy o převod bytu s členy družstva a v rámci smlouvy uzvařeli smlouvu o správě domu. Podle mě tato část smlouvy se stala neúčinná dnem, kdy vzniklo SVJ. V ten den totiž správu nad domem převzalo SVJ od SBD.

Proto nerozumím rozsudku. Četl jste ho správně?

Vložil Misme, 18. Červenec 2018 - 15:24

Nerozumím tomu, o jaké/čí shromáždění šlo, když složitel na ně nebyl pozván. V takovém případě nešlo o shromáždění SVJ, ale nějaké konspirativní setkání. Vše, co z tohoto setkání vyplynulo, je pak zapotřebí měřit „metrem konspirace“. Z mého pohledu celkem závažný nedostatek.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 18. Červenec 2018 - 10:29

v právním státu! Je to však i věc občanů, co dovolí (Lid je zdrojem veškeré státní moci;.. Státní moc slouží všem občanům… aj.).

Vložil § (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 15:20

„shromáždění vlastníků v 11/2017 nebylo svoláno postupem dle stanov, tj. min. 2 vlastníci se čtvrtinou všech hlasů, ale bylo svoláno správcem, tj. SBD“

„Myslíte si, že shromáždění vlastníků je nutné svolat postupem dle stanov? Nikoliv.“

Už bylo vícekráte shodně judikováno, že na způsobu svolání shromáždění vlastníků nezáleží, tj. odchylky svolání od zákona nebo stanov nemají za následek neplatnost přijatých usnesení. Ustanovení stanov o způsobu svolání shromáždění vlastníků jednotek jsou ve stanovách zcela nadbytečná. Sejdou-li se vlastníci neplánovaně (náhodou, třeba v hospodě), mohou konat shromáždění vlasníků. Tak Nejvyšší soud.

Vložil clauvestr, 17. Červenec 2018 - 15:44

Tvrdíte, že ustanovení stanov o způsobu svolání shromáždění vlastníků jednotek jsou ve stanovách zcela nadbytečná dle Nejvyššího soudu. Nemám s tím problém, můžete uvést spisovou značku?

A co ust. §1207 NOZ? Takže zákon a stanovy jaksi neplatí? Takže §1270 neplatí.

Mám tady §1206 NOZ odst. 2). Taky neplatí nebo tento zrovna ano? Proč?

Jsem průměrný člověk, stanovy jsou "smlouva svého druhu". Nechápu, nerozumím, co je tohle za zkurvenej stát.

Vložil § (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 21:37

„Takže zákon a stanovy jaksi neplatí?“

Nejvyšší soud přímo netrvdí, že zákon a stanovy jaksi neplatí, ale že jejich porušení nevadí, tj. nemá za následek neplatnost přijatého rozhodnutí.

Vložil § (bez ověření), 17. Červenec 2018 - 17:16

„Takže §1270 neplatí.“

§ 1270 Služebnost okapu

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".