Rozpisy plateb.

Vložil Anonymous, 13. Červenec 2013 - 22:21 ::

Dobrý večer, v katastru najdeme seznam jednotek v domě a abecední seznam vlastníků. Rozpisy plateb se vyhotovují pro každou jednotku zvlášť, nebo stačí vyhotovit rozpis dle abecedního seznamu? Pokud je více vlastníků na jednu jednotku, musí být zaslán rozpis plateb každému podílníkovi dle výše podílu této jednotky? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xena, 15. Červenec 2013 - 15:25

  Dobrý den anonymouss.Seznam na rozpis plateb v žádném případě dle abecedního seznamu.Tady je uváděno podíl na pozemku.Z abecedního seznamu je pro vás směrodatná adresa.Seznam vytvořte dle č.b.j. a z první strany abecedního seznamu vypsat adresu.Vznikne seznam na rozpis platby za b.j. včetně spol.p..Vlastník který vlastní 3 b.j. a na listině KÚ je uváděno u č.b.j.,jednotlivě rozpis plateb náleží za každou byt.j..U SVL rozpis plateb na adresu jednoho kdo má většinový spl. podíl na b.j.-1 rozpis platby.Na listině KÚ je uváděna adresa jiného místa i když vlastník b.j. bydlí
  v bytovém domě.Tady nastává problém.
  ČL.xPRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLEČENSTVÍ:cituji ze stanov SVJ-kde jsme
  doplnili odstavec tohoto znění:
  člen společenství je povinnen prokazatelně sdělit výboru adresu pro doručování písemnosti.Pokud tak neučiní považuje se za tuto adresu adresa výboru posledně známa.
  ČL.xDORUČOVÁNÍ:
  Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemnosti děje se tak osobně nebo poštou.Povinnost doručení je splněna:
  a)při doručování tzv. obyčejné pošty(zápisu,informování apod.) vhozením
  do schránky a zveřejněním na úřední desce domu,nebo na serveru SVJ.
  b)při doručování písemnosti výborem společenství konkrétnímu členu společenství,mimo písemnosti uvedených v písm.a),jakmile adresát převzetí písemnosti písemně potvrdil.
  c)při doručování poštou,jakmile pošta písemnost doručí.Účinky doručení nastanou i tehdy jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručitelnou,adresát svým jednáním zmařil,nebo doručení písemnosti odmítnul.Xena

  Vložil x (bez ověření), 16. Červenec 2013 - 10:36

  Děkuji za odpověď. V našem případě je v abecedním seznamu velikost spoluvlastnického podílu stejná jako v seznamu jednotek, tak si myslím, že by to bylo jednodušší.

  Vložil lake, 14. Červenec 2013 - 8:31

  V první řadě si přečtěte vaše stanovy. Ty určují, jakým způsobem probíhá doručování písemností, popř. oznamování předpisu záloh na správu (§ 15 odst. 2 ZoVB) a předpisu záloh na služby.

  Stanovy mají určit jednoznačně jak se zjistí, které osobě se doručuje a na kterou adresu. Také jak se doručuje a oznamuje spoluvlastníkům jednotky. Pokud to netušíte, ani nevíte kam a komu máte doručovat či oznamovat, pak vzniklou právní nejistotu využije v případném soudním sporu druhá strana.

  U spoluvlastníků jednotky se uplatňuje princip solidarity (jeden za všechny, všichni za jednoho). Vymáhání dlužné částky „za byt“ může věřitel podle své úvahy směrovat vůči jednomu ze spoluvlastníků, nebo požadovat částečné úhrady na více spoluvlastnících zároveň. Totéž platí při vracení přeplatků. Je pak již věcí spoluvlastníků jak se mezi sebou vypořádají.

  lake

  Vložil Dotaz (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 16:17

  Lake napsal: „…Stanovy mají určit jednoznačně jak se zjistí, …“

  Stanovy nejsou OSŘ. Nespletl jste si server?


  Lake napsal: „…Vymáhání dlužné částky „za byt“ může věřitel podle své úvahy směrovat vůči jednomu ze spoluvlastníků, nebo požadovat částečné úhrady na více spoluvlastnících zároveň…“

  Takže pokud soused (cigán) nezaplatí zálohy za služby, tak SVJ jako věřitel zcela v souladu s Vaší „sofistikovanou“ logikou bude dluh požadovat na mně a já si to mám se sousedem vyřídit, ne SVJ?

  …safra dneska je u Vás asi hodně horko, co?

  Vložil x (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 17:34

  Pokud budete s tím cigánem spoluvlastnit jednotku tak proč ne? Přístě nezaplatíte Vy, cigán to za Vás zatáhne a jste si fifty fifty.

  Vložil x (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 8:42

  Děkuji a můžete mi prosím odpovědět na první dotaz?

  Rozpisy plateb se vyhotovují pro každou jednotku zvlášť, nebo stačí vyhotovit rozpis dle abecedního seznamu?

  Vložil FilipN, 14. Červenec 2013 - 8:32

  Stanovy mají určit jednoznačně jak se zjistí, které osobě se doručuje a na kterou adresu.

  Podle jakého § mají stanovy obsahovat úpravu doručování? Tato úprava doručování potom má přednost před obecnou úpravou?

  Vložil GeorgeW, 14. Červenec 2013 - 8:54

  Ani v našich stanovách není problém doručování písemností řešen. Letmo jsem pohlédl i do vzorových stanov. Nenašel jsem nic, co by bylo pro účely doručování použitelné. Byl bych nesmírně vděčný panu Lake, kdyby upřesnil další možnosti, odkud čerpat informace, jak je to s doručováním písemností ve společenství vlastníků. I v našem SVJ je to jeden z velkých problémů. Jirka z F.

  Vložil lake, 14. Červenec 2013 - 18:41

  Pane GeorgeW, o doručování v soukromoprávní sféře jsem před časem napsal něco zde: http://www.portalsvj.cz/…e/dorucovani.

  lake

  Vložil x (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 11:44

  Způsob doručování je asi řešen v málokterých stanovách, což je asi chyba a chybu je třeba napravit tím, že se stanovy v tomto smyslu doplní.

  Mě ale více zajímá jestli musím zasílat rozpisy plateb na každou jednotku zvlášť. Pokud jeden vlastník má např. 3 jednotky v abecedním seznamu katastru má všechny jednotky sečteny a stačil by pouze jeden předpis platby.

  Vložil FilipN, 14. Červenec 2013 - 11:49

  To se dá dovodit z ustanovení, že člen společenství hlasuje za všechny své jednotky shodně.

  Vložil x (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 19:37

  Děkuji Vám za odpověď, jenom nechápu proč se p.Lake odmítnul k tomuto problému vyjádřit.

  Vložil lake, 14. Červenec 2013 - 19:54

  mou odpověď najdete zde: http://www.portalsvj.cz/…zpisy-plateb#… první odstavec

  Vložil x (bez ověření), 14. Červenec 2013 - 20:30

  Pane Lake v našich stanovách není o tomto problému vůbec žádná zmínka, tak proto tento dotaz zde. Uvedl jsem dvě možnosti a požádal o radu, ale Vaši odpověď jsem nepochopil. Je to opravdu tak hodně složité, že neexistuje jednoduchá odpověď např.

  1. pro každou jednotku zvlášť
  2. podle seznamu – stačí jeden předpis
  3. je to šumafuk
  Vložil Otýlie (bez ověření), 16. Červenec 2013 - 12:40

  Problém je vytvářen výhradně zde některými teoretizujícími přispěvateli, kteří opakovaně důvodí, že je snad možné platnou právní úpravu doručování ignorovat, pokládáme-li ji na nevhodnotu, a nahradit ji vlastní lidovou tvořivostí, jejíž příklady zde pro pobavení čtenářstva byly uvedeny.

  Vložil x (bez ověření), 16. Červenec 2013 - 18:33

  Paní Otýlie problém „doručování“ zde nikdo nezpochybňuje – objasnil p.Lake. Řešíme me zde, podle čeho doručovat a ani Vy na tuto otázku zřejmě odpověď neznáte.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 16. Červenec 2013 - 20:19

  Podle čeho doručovat? Jak to myslíte?

  Podle ObčZ, o.s.ř., stanov?

  Nebo myslíte na jakou adresu?

  Vložil x (bez ověření), 16. Červenec 2013 - 21:10

  Podle čeho se vyhotovují rozpisy plateb pro celý dům? Jednotek (KÚ)? Abecedního seznamu(KÚ)? Je to šumafuk? Jiná možnost?

  Vložil Matilda (bez ověření), 17. Červenec 2013 - 7:26

  Společenství doručuje svým členům (překvapivě).

  U kulturních lidí běžným způsobem, jinak kurýrní službou, která zajistí doručení i doklad o doručení, u laků fikcí doručení.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".