Vložil lake, 14. Červenec 2013 - 8:31

V první řadě si přečtěte vaše stanovy. Ty určují, jakým způsobem probíhá doručování písemností, popř. oznamování předpisu záloh na správu (§ 15 odst. 2 ZoVB) a předpisu záloh na služby.

Stanovy mají určit jednoznačně jak se zjistí, které osobě se doručuje a na kterou adresu. Také jak se doručuje a oznamuje spoluvlastníkům jednotky. Pokud to netušíte, ani nevíte kam a komu máte doručovat či oznamovat, pak vzniklou právní nejistotu využije v případném soudním sporu druhá strana.

U spoluvlastníků jednotky se uplatňuje princip solidarity (jeden za všechny, všichni za jednoho). Vymáhání dlužné částky „za byt“ může věřitel podle své úvahy směrovat vůči jednomu ze spoluvlastníků, nebo požadovat částečné úhrady na více spoluvlastnících zároveň. Totéž platí při vracení přeplatků. Je pak již věcí spoluvlastníků jak se mezi sebou vypořádají.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.