Rozhodování shromáždění o protinávrhu

Vložil Vlado. (bez ověření), 10. Leden 2020 - 11:41 ::

Na shromáždění SVJ se projednávalo zvýšení dlouhodobé zálohy (uvedeno v programu). Předsedající (člen výboru) navrhl zvýšení o konkrétní částku. Ještě před hlasováním navrhl jiný vlastník protinávrh s navýšením o jinou částku. Vznikl spor, o kterém návrhu má být hlasováno jako o prvním v pořadí. Jak postupujete u vás? (stanovy tuto situaci neřeší).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr87, 11. Leden 2020 - 9:17

  Pokud je vznesen protinávrh, měl by být řádně projednán a po jeho projednání o něm hlasováno. Pokud je protinávrh odhlasován, existuje platné usnesení v předmětné záležitosti a o původním návrhu se již nehlasuje.

  Vložil Zmocnitel (bez ověření), 12. Leden 2020 - 12:57

  Jak je to v případech, kdy v plné moci není explicitně projevena vůle zmocnitele a předpokládá se, že souhlasí s částkou (navýšení FO) uvedenou na pozvánce. Pokud by ovšem věděl, že částka bude vyšší (než je na pozvánce), nesouhlasil by. A pokud nějaký vlastník podá protinávrh na vyšší částku (než je na pozvánce), o tomto protinávrhu se hlasuje, nezanedbatelný počet vlastníků je proti, ale protinávrh je schválen právě díky plným mocem?

  Vložil Petr87, 12. Leden 2020 - 19:23

  Zmocněnec hlasuje dle svého uvážení s tím, že může být samozřejmě na konkrétních záležitostech se zmocnitelem domluven. V každém případě je hlas zmocněnce platný, i kdyby hlasoval proti následně vyjádřené vůli zmocnitele.

  Vložil JaVa, 10. Leden 2020 - 12:07

  Pokud není přímo v pozvánce uvedena výše částky,na kterou se mají dlouhodobé zálohy zvýšit, je jedno, o jakém návrhu se hlasuje jako první.Vítězí ten, koho částku schválí shromáždění.Vět­šinou právě členové statutárního orgánu by měli mít přehled, o jakou částku, je nutné dlouhodobé zálohy zvýšit,aby byla vytvořena dostatečná finanční rezerva na nenadálé výdaje.Což samozřejmě, nemusí být ve Vašem případě tak úplná pravda.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil René (bez ověření), 10. Leden 2020 - 22:17

  „Vítězí ten, koho částku schválí shromáždění.“

  Může být schváleno více částek (všechna rozhodnutí platí) a rovněž může nastat situace, že není chválena částka žádná.

  Vložil Petr87, 11. Leden 2020 - 9:23

  Více částek schváleno samozřejmě být nemůže. Jakmile je v rámci bodu jednání přijato usnesení, o dalších variantách se již nehlasuje, protože k tomu neexistuje relevantní důvod.

  Vložil Skálová (bez ověření), 13. Leden 2020 - 22:32

  „Jakmile je v rámci bodu jednání přijato usnesení, o dalších variantách se již nehlasuje“

  Kde jste tohle vyčetl? Hlasuje se o všech návrzích podle programu v pořadí podle programu.

  Vložil Petr87, 14. Leden 2020 - 17:29

  No však pokud někdo vznese protinávrh při projednávání bodu 3. a tento je schválen, následuje bod 4. programu a již se nehlasuje o původním návrhu usnesení bodu 3.

  Vložil JaVa, 11. Leden 2020 - 9:18

  Pro ty ,kteří neví,že závazné je to, co je uvedeno v zápisu ze shromáždění, mi nezbývá mi nic jiného, než tuto větu doplnit:

  „Vítězí ten, koho částku schválí shromáždění a nechá zapsat do zápisu ze shromáždění.“

  „Není-li schválena žádná částka, také to musí vyplývat ze zápisu ze shromáždění!“

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil . (bez ověření), 10. Leden 2020 - 12:53

  Pro krindapána, to skutečně funguje tak, že lidi navrhuji změnitm zvýšit částku páté přes deváte a odhlasuje se návrh toho, kdo nejvíce oslní svým návrhem? Vždyť to musí mít nějaký reálný podklad, ekonomické zdůvodnění, hlavu a patu.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Leden 2020 - 14:08

  značná část SVJ takto funguje a vlastníkům to většinou ani nevadí a považují to za normální.

  Vložil René (bez ověření), 10. Leden 2020 - 22:21

  „to musí mít nějaký reálný podklad, ekonomické zdůvodnění, hlavu a patu.“

  MMR žádný reálný podklad, ekonomické zdůvodnění, hlavu ani patu od 1.1.2014 nepo­žaduje.

  „lidi navrhuji změnitm zvýšit částku páté přes deváte a odhlasuje se návrh toho, kdo nejvíce oslní svým návrhem?“

  Přesně tak, odhlasuje se návrh toho, kdo je nejdrzejší, nejvíce křičí, je profesionální sudič, největší psychopat apod. Která hlava na MMR to vymyslela, resp. která hlava na MMR zrušila požadavek, aby zálohy pokryly náklady?

  Vložil Vlado. (bez ověření), 10. Leden 2020 - 18:13

  Jde o to, že za zvýšením dlouhodobé zálohy stojí pořízení nového výtahu. Jeden návrh počítá s velmi razantním navýšením, aby se nemuselo dlouho čekat na pořízení výtahu. Druhý návrh počítá s navýšením mírnějším se zdůvodněním, že měně majetní vlastníci razantní navýšení neufinancují a v SVJ by mohl vzniknout problém s naplatiči. Pro schválení úvěru se nenajde potřebný počet hlasů.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 11. Leden 2020 - 5:34

  Instalace výtahu neznamená náklady jen při jeho pořízení. Významně se podílí na doživotních nákladech na bydlení. Firmy zajišťující jeho provoz si své pravidelné výpalné spolehlivě vynutí.

  Vložil ab (bez ověření), 11. Leden 2020 - 6:32

  Jaké výpalné, co to melete. Výtah je dopravní prostředek a musí mít pravidelnou údržbu, servis a musí splňovat požadaky na bezpečný provoz. Snad si nemyslíte, že to někdo bude zajišťovat zdarma, aby vy jste měl pohodlné a bezpečné bydlení.

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 11. Leden 2020 - 11:11

  Prohlídky, údržba, inspekce jsou věci, o kterých nemají mnozí z hlediska cen při zvedání rukou žádné ponětí. Vidí hlavně tlusté panděro a čím dál menší schopnost vyběhnout 5× denně se svým 4nohým mazlíčkem jej vyvenčit a nedochází jim, že to souvisí také s nedostatkem pohybu. Máte ponětí jaké náklady přinese např. previdelná výměna oleje v těch hydraulických mrzácích ? Úvěry jsou zdrojem dobré obživy mnohých. Je dobré se také podívat, kdo jej SVJ vnucuje. Bývá to také statutár, který pravidelně dluží (neschopen splácet všechny své závazky), a přitom se živý provizemi za jejich sjednávání. To ale většina řadových členů neví.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 10. Leden 2020 - 20:13

  koukněte se na film vlastníci. tam padl návrh postavit výtah až od druhého patra. pro vlastníky je ten film tragédie, protože je to o tom jak to fakt je, kdo není vlastník tak to bere jako komedii. mimochodem úvěr svj je cesta do pekla.

  Vložil René (bez ověření), 10. Leden 2020 - 22:15

  „úvěr svj je cesta do pekla“

  Především samotné svj je cesta do pekla. Úvěr na tom už mnoho nezmění.

  Která hlava na mmr vymyslela svj?

  Základy fungování autoservisu na principu svj podle mmr:

  Vlastník vozu skládá autoservisu pravidelné měsíční zálohy, jejichž výše nemá žádnou vazbu na výši nákladů na opravu vozu (tuto vazbu měla do 31.12.2013). Autoservis občas něco podle svého uvážení na voze opraví, v rozsahu a termínech, které určí autoservis, autoservis vlastníka vozu neinformuje, co opravil a nevystaví mu vyúčtování ani na jeho žádost (tím méně záruční list). Za technický stav vozu je odpovědný autoservis (a ten je i pokutován). Něco snad chápu nesprávně?

  Vložil Čáp (bez ověření), 13. Leden 2020 - 11:42

  Srovnávat spoluvlastnictví v bytovém spoluvlastnictví s vlastnictvím auta je zavádějící. Rovněž tak srovnávavat autoservis a vlastníka, kdy jde o úplně cizí osoby, s SVJ, kdy jde o právní osobu, ve které rozhodují samotní vlastníci na shromáždění vlastníků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Leden 2020 - 14:22

  ovšem platí jen pro hloupé vlastníky neboli ovce. V našem SVJ by si nikdy nedovolil předseda požadovat peníze za jakoukoliv listinu. Vlastníci obdrží veškeré účetní a evidenční doklady zdarma digitálně do mailu. Taktéž zálohový list, který je na požádání vydán i písemný (opět bezplatně). Výše záloh odpovídá loňské skutečnosti u dodávek tepla, vody, úklidu, pojištění a společné elektřiny. Opravy se plánují, ceny předem odsouhlasují a způsob úhrady je také předem dohodnut. Jsou totiž i movití vlastníci, kteří zaplatí zálohy naráz a předem. Pokud SVJ zajišťuje úvěr (U Zelené úsporám to stát takto vyžaduje) pak jen těm nesolventním, kteří si za něj musí ručit svým majetkem. Naše náklady na bydlení vč. tepla jsou dík chytrým vlastníkům zhruba desetina oproti tržní ceně nájmu a v porovnání s jinými SVJ se stejnými domy v okolí poloviční. Naše stanovy obsahují především povinosti statutárů. Nejsme ovšem panelák se zděděným správcem SBD a zvyky nad kterými mě někdy zůstává rozum stát. Tedy SVJ bych nezatracoval. Je to jen o konkrétních lidech.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 13. Leden 2020 - 14:21

  Jak mám chápat tuto Vaši větu:

  „Pokud SVJ zajišťuje úvěr (U Zelené úsporám to stát takto vyžaduje) pak jen těm nesolventním, kteří si za něj musí ručit svým majetkem.“

  Doufám že ne tak,že vaše SVJ, poskytuje úvěr svým nesolventním členům.Zkuste nějak polopaticky vysvětlit.Dík.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Leden 2020 - 15:47

  Pokud SVJ zajišťuje úvěr (U Zelené úsporám to stát takto vyžaduje) pak jen těm nesolventním, kteří si za něj musí ručit svým majetkem..

  jak to prakticky funguje? svj zajistí jednotlivým vlastníkům jednotlivé úvěry??

  Vložil René (bez ověření), 10. Leden 2020 - 22:40

  Vlastník vozu hradí pojištění vozu, v případě havárie pojišťovna škodu uhradí autoservisu.

  Vložil . (bez ověření), 10. Leden 2020 - 23:11

  V souvislosti s přípravou nového stavebního zákona bylo vysvětleno, že stavební zákon se připravuje na základě objednávky Hospodářské komory a developerů pro oba subjekty. Tak je to prý normální, tak to dnes chodí, tak se tvoří zákony. S bytovým spoluvlastnictvím, ne-li celým NOZ je to úplně stejné.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Leden 2020 - 14:26

  pokud by se zákon připravoval na základě přání subjektů jako je Duha, Děti země, Jihočeské matky, Voda z Tetčic, Zelení a památkaři včetně úředníků staveb. úřadu asi bychom se z pěkného 157. místa dostali na 206 t.j. poslední místo. Kdo stavěl ví co je třeba pro urychlení a kdo jiný než developer by to měl kvantifikovat?

  Vložil . (bez ověření), 10. Leden 2020 - 20:18

  Úvěr není cesta do pekel, když to má hlavu a patu a je to promyšlené.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 10. Leden 2020 - 20:30

  pokud je neočekávaná, ale opravdu neočekávaná havárie, nezbyde než úvěr. ale pokud je třeba opravit střechu, o které všichni dlouho ví, že není ok, tak se snad nastaví platby podle toho, aby se na ni našetřilo. protože když nechtějí zvýšit „FO“, musí si uvědomit, že úvěr je bude stát mnohem víc, takže „FO“ bude zvýšen o mnohem víc po úvěru. a hlavně, pokud budou dlužníci, tak úvěr splatí ti, co jsou poctivci a platí…

  Vložil JaVa, 10. Leden 2020 - 18:22

  Uvádíte,že:„Pro schválení úvěru na pořízení „nového výtahu“ se nenajde potřebný počet hlasů.“

  Myslíte tím výměnu původního výtahu za nový?

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil JaVa, 10. Leden 2020 - 13:08

  Každý člen nejvyššího orgánu SVJ, má stejná práva (účastnit se,hlasovat i dávat své podněty) i povinnosti(ručí dle velikosti svého spoluvlastnického podílu).Tudíž i možnost, navrhnout svoji částku, na zvýšení dlouhodobé zálohy ke schválení shromážděním, v případě ,že tato částka není uvedena na pozvánce. Vždy bude záležet na tom,jak ji před shromážděním dokáže obhájit.

  Souhlasím s Vašim názorem,že by to"vždy" mělo mít, „nějaký reálný podklad, ekonomické zdůvodnění, hlavu a patu.“

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil . (bez ověření), 10. Leden 2020 - 13:11

  Ale to víte že člen taková práva má, proč by je neměl mít. Ale musí se to zorganizovat, aby to mělo hlavu a patu. Svým příspěvkem jste mě fakt pobavil. Pokud výbor navrhuje částku zvýšit a neuvede částku na pozvánku a ani jí nezdůvodní, tak proboha, co tam takový výbor dělá, k čemu tam je.

  Vložil JaVa, 10. Leden 2020 - 14:33

  Ale to snad nemyslíte vážně:

  „co tam takový výbor dělá, k čemu tam je.“

  „Oni“ byli přece do té „funkce“ zvoleni a přijali ji, protože to nikdo jiný nechtěl dělat a Vy by jste po nich ještě chtěl, aby ji vykonávali s péčí řádného hospodáře a znali alespoň § 159?:-)

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".